VIDEO: Pavel Dobeš: Rekonstrukce D1 se ze začátku dotkne provozu málo!

Publikováno: 22.05.2012 18:20
Video soubor neexistuje.
Ministr dopravy Pavel Dobeš mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o výstavbě silnic nebo opravě dálnice D1.

Moderátor (Václav Moravec):
Z července se stalo září a kdo ví, zda září je definitivní termín, kdy začne rekonstrukce nejvytíženější dálnice v zemi, tedy dálnice D1 mezi Prahou a Brnem. Kompletní rekonstrukce D1 může trvat i deset let. Tady jsou slova exministra dopravy Petra Moose:

Záznam Petra Moose:
Je tady určitý harmonogram, který je kompromisem mezi razantními uzavírkami a tím způsobit kolaps téměř na té páteřové komunikaci, na tom směru Praha-Brno, a nebo udržet jakous takous intenzitu, která dneska představuje úrovně kolem 70-100 tisíc vozidel za 24 hodin. To je obrovská intenzita. Tak udržet tu kapacitu dálnice v těch ztížených provozních podmínkách v době rekonstrukce, takže musíme omezit tu intenzitu rekonstrukcí a tím se nám samozřejmě rozprostírá delší časové období.

Moderátor (Václav Moravec):
Prozradil před časem v rozhovoru pro Rádio Impuls exministr dopravy Petr Moos. Právě dnes jsme se také dozvěděli, že provozovatel motorestu U Rybiček na 42. kilometru dálnice D1 se odvolal proti stavebnímu povolení právě na modernizaci D1. Jaký vliv to bude mít na rekonstrukci této dálnice, nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Po čase je hostem Rádia Impuls český ministr dopravy Pavel Dobeš. Děkuji, že jste přijal mé pozvání, vítejte.

Host (Pavel Dobeš):
Dobrý den.

Moderátor (Václav Moravec):
Pane ministře, jaký díl odpovědnosti si připouštíte za to, že původně ohlášená rekonstrukce D1, která měla začít úderem července, začne o zhruba dva měsíce později a kdo ví, jestli začne v září?

Host (Pavel Dobeš):
Tak určitě co se týče problematiky D1, tak je to obrovský projekt. Já jsem velmi rád, že jsem měl tu možnost právě tuto problematiku řešit i s experty, jako je například pan profesor Moss, pan profesor Lehovec. To jsou pánové, kteří jsou velmi erudovaní ve svém oboru a myslím si, že právě i na jejich doporučení byl dáváno právě i problematice třeba té kompromisní varianty délky výstavby, o které pan profesor hovořil. Protože opravdu to není jenom o tom rekonstruovat nebo stavět na zelené louce, je to o tom, že samotná modernizace bude za provozu. Takto velký projekt za provozu v podstatě nemá obdoby v České republice a my se musíme opravdu velmi detailně připravovat na to, než ji reálně spustíme.

Moderátor (Václav Moravec):
Jenže Ředitelství silnic a dálnic před týdnem o měsíc prodloužilo termín pro podání přihlášek do tenderů na opravu D1. Ředitelství na základě dotazů zájemců prý upřesnilo, cituji: kvalifikační předpoklady a kvůli tomu došlo k prodloužení lhůty pro podání žádosti do 12. června. Konec citátu. Nemůže to opravdu způsobit kolaps na D1 a přijde se o dva letní měsíce, kdy logicky je nejlepší počasí a kdy ta první etapa mohla využít těch dvou letních měsíců?

Host (Pavel Dobeš):
Rozumím té otázce, nicméně je to zcela logický krok a já řeknu proč. Ta situace, která se vlastně vedla na konci března ohledně vypsání výběrových řízení a dokumentace, kterou jsme získali, jsme podrobili zejména tomu, zda-li se jedná o dokumentaci, která je podle pravidel operačního programu Doprava. Musíme jednoznačně říct, že tomu tak bylo a my jsme byli přesvědčeni i tom, že ta kritéria a to výběrové řízení podle operačního programu Doprava a těch pravidel je správně. Proto jsme to pustili dál, nechali vypsat. Ve chvíli, kdy dochází k takzvanému vlastně dotazovacímu řízení, kde vlastně zhotovitelé mohou po dobu vypsané zakázky se dotazovat na některé dílčí kroky, ať už jsou to právě třeba technické podmínky nebo technické požadavky, které jsou uvedené v dokumentaci, tak tady je důležité zmínit, že pokud bychom na tyto dotazy neodpověděli, respektive nereagovali, tak se může také stát, že my dojedeme výběrové řízení včas tak, jak bylo naplánováno, nicméně někteří ze zhotovitelů se mohou odvolat k ÚHOSu nebo k Antimonopolnímu úřadu a v tu chvíli se může prodloužit celá ta doba výběrového řízení o půl roku nebo i o rok a tím pádem by se v tento rok nezačalo vůbec.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu to správně, že to výběrové řízení jste vlastně vypsali špatně a proto k němu stavební firmy měly připomínky, ty vy jste teď zohlednili a proto dochází k tomu měsíčnímu posunu?

Host (Pavel Dobeš):
Já se domnívám, že jsme vypsali výběrové řízení, které bylo správně podle operačního programu Doprava a vzhledem k těm dotazům ze strany zhotovitelů jsme doznali to, že opravdu může být pro nás důležitější ta otázka zmírnění podmínek, které jsou kvalifikační pro to první kolo, na základě toho prvního kola vlastně bude vydefinován seznam uchazečů, kteří postoupí do druhého kola a v tomto druhém kole se soutěží už v podstatě na 90 procent cena a potom záruky.

Moderátor (Václav Moravec):
Přesně to ale řidiče nemusí zajímat. Dva měsíce letní se prošvihnou a v září, kdy dálnice je nejvíc vytíženější logicky, protože se lidé vrátí z dovolených, tak teprve začne rekonstrukce té první etapy.

Host (Pavel Dobeš):
Určitě, co se týče řidičů, tak já, to má dvě roviny. První rovina je v tom, že my jsme se zaprvé rozhodli tuto rekonstrukci a tu modernizaci realizovat, popravdě řečeno doteďka ta dálnice D1 je v tom stavu, jaký dneska vidíme a jaký využíváme a my chceme tu situaci měnit. Druhá věc je, ta první fáze samotné modernizace se zabývá vlastně tou boční částí vozovky, to znamená na profilu 2+2 pruhy bychom měli řešit problematiku rozšíření části, vlastně té boční části té vozovky. Což znamená, že já předpokládám a doufám, že se na to dostatečně připravíme, že by nemělo docházet k nějakému razantnímu omezení dopravy. A tady bych chtěl zmínit ještě jednu věc. V minulosti bylo naprosto běžné, že v průběhu letních měsíců byla uzavřená dálnice D1 na základě nutných oprav, které se tam konaly a to bylo v profilu 20+1, to znamená, tam se vlastně tvořily ty několikakilometrové a také několika mnohdy i hodinové zácpy, které tam na té D1 byly. A popravdě řečeno toto by mělo odpadnout. To znamená, že ve srovnání například s minulým rokem a tímto rokem já předpokládám, že ta situace by měla být významně lepší.

Moderátor (Václav Moravec):
Právě dnes jsme se ale také dozvěděli, že provozovatel motorestu U Rybiček na 42. kilometru D1 se odvolal proti stavebnímu povolení na modernizaci D1. Jaký to bude mít vliv na tu celkovou rekonstrukci, pokud nějaký?

Host (Pavel Dobeš):
Tak určitě to má vliv na vydání stavebního povolení, přesněji řečeno v tuto chvíli budeme muset řešit rozklad, který bude projednán standardně vlastně podle správního řádu na úrovni Ministerstva dopravy. Bezesporu pokud příslušný odbor neshledá podmínky pro využití té autoremendury, tak postoupí rozklad spolu se svým vyjádřením a se spisem do 30 dnů rozkladové komisi ministra dopravy a ta rozhodne.

Moderátor (Václav Moravec):
Můžete nám to přiblížit v nějaké laické řeči? Může to výrazně, řekněme, zpomalit rekonstrukci D1, ten spor s provozovatelem restaurace U Rybiček?

Host (Pavel Dobeš):
Tak co se týče té samotné přípravy, tak my jsme v tuhle chvíli vypsali pět úseků s tím, že když se podíváme na celkovou alokaci finančních prostředků na tento rok, tak by ani pravděpodobně nebylo možné realizovat všech pět úseků najednou. To znamená, pokud budeme mít stavební povolení na tři, tak si myslím, že prostě začneme s těmito třemi a tam, kde prostě bude nějaký soudní spor, případně prostě nějaké oddalování na základě například těchto odvolání, jako je vlastník rodinného motorestu U Rybiček, no tak tam prostě to bude jedna z těch pěti, která třeba bude posunuta o nějaký ten měsíc. To se nedá nic dělat.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno, budete mezi sebou střídat jednotlivé části těch etap, to se může stát?

Host (Pavel Dobeš):
To se může stát.

Moderátor (Václav Moravec):
A bavíme-li se právě ještě o těch věcech, které se týkají opravy D1, tak připomínám, že Ředitelství silnic a dálnic tak, aby mohla být spolufinancována z peněz Evropské unie, připravuje rekonstrukci D1. Na modernizaci dálnice je v plánu staveb dopravní infrastruktury zhruba 24 miliard. Může trvat ta rekonstrukce bezmála deset let. Tady jsou slova exministra dopravy, prorektora ČVUT v Praze, Petra Moose:

Záznam Petra Moose:
Je tady určitý harmonogram, který je kompromisem mezi razantními uzavírkami a tím způsobit kolaps téměř na té páteřové komunikaci, na tom směru Praha-Brno, a nebo udržet jakous takous intenzitu, která dneska představuje úrovně kolem 70-100 tisíc vozidel za 24 hodin. To je obrovská intenzita. Tak udržet tu kapacitu dálnice v těch ztížených provozních podmínkách v době rekonstrukce, takže musíme omezit tu intenzitu rekonstrukcí a tím se nám samozřejmě rozprostírá delší časové období.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatoval před půl rokem v rozhovoru pro Rádio Impuls exministr dopravy, prorektor Českého vysokého učení technického v Praze, Petr Moos. Mluvil jsem o zhruba 24 miliardách, které mají padnout na rekonstrukci kompletní D1 mezi Prahou a Brnem, těch hlavních úseků. Pane ministře, jak velkou máte jistotu, že větší část rekonstrukce zaplatí ty evropské fondy?

Host (Pavel Dobeš):
Tak jistota v tuto chvíli je s ohledem na to, že dálnice D1 je zavedena do takzvané core sítě, to znamená, že i Evropská komise tuto komunikaci uznává jako prioritní, která musí být dostavěna do roku 2030, to znamená, to je první jasný krok i ze strany Evropské komise, že prostě je zájem, aby tato komunikace prostě byla v co nejkvalitnějším stavu. Druhá část je, že, my jsme komunikovali samozřejmě předběžně na úrovni neformálních komunikací tak, abychom byli schopni jednotlivé úseky zařadit a podle všech informací tato možnost tady existuje. To znamená, že…

Moderátor (Václav Moravec):
Přiblížila se tedy doba, kdy je téměř jisté, že celou rekonstrukci D1 za těch zhruba 24 miliard pokryjí evropské fondy?

Host (Pavel Dobeš):
Já jsem přesvědčen o tom, že pokud se opravdu dostaneme do toho limitu 50 milionů euro na jeden úsek, tak v každém případě máme míru ujištění toho, že budeme certifikovat tuto dálnici a to znamená, necháme ji proplatit a bude tím kýženým a velmi očekávaným náhradním projektem, který operační program Doprava tak nutně potřebuje.

Moderátor (Václav Moravec):
Přijedou auditoři a to zhruba do tří týdnů do České republiky a mají zkoumat právě i onen operační program Doprava, ze kterého by měly jít peníze z evropských fondů právě na rekonstrukci D1. Bude se ta kontrola právě týkat i rekonstrukce D1?

Host (Pavel Dobeš):
Já nepředpokládám, že se bude týkat toho, co je připravované a co je vlastně v tuto chvíli ve výstavbě. Já předpokládám, že tento audit se bude zabývat zejména tím, co v minulosti bylo prostavěno a co čeká na samotnou certifikaci, to znamená, že Česká republika bude žádat o proplacení finančních prostředků na tyto jednotlivé projekty, které …

Moderátor (Václav Moravec):
Nemůže se ale stát, že se vlastně v minulost plýtvalo s těmi evropskými penězi a tudíž že kontrola z Bruselu, která přijede kvůli operačnímu fondu Doprava během tří týdnů, tak vám vlastně může zkomplikovat ty budoucí projekty, protože se jasně řekne, podívejte se, tady vyhazujete evropské peníze z okna na ty dopravní stavby?

Host (Pavel Dobeš):
Tak my se na to připravujeme poměrně dlouhou dobu, my sami jsme v průběhu dubna minulého roku pozastavili certifikaci, od té doby probíhá debata na úrovni jak auditů, tak samozřejmě i jednotlivých kroků. My sami jsme připravili ten 48bodový program, který řeší právě úsporná opatření a víceméně i protikorupční kroky. Ten obsahuje jak legislativu, která v tuto chvíli je připravována a nebo už je schválena vládou. Můžu jenom taxativně zmínit zrychlení výstavby, což je zákon o pozemních komunikacích, který prošel, problematika zákona o vyvlastnění, který byl schválen vládou, možnost vysokorychlostního vážení, který vlastně nám by měl snížit nákladovost na komunikacích zejména nižších tříd. To jsou všechno věci, které buď jsou na vládě schválené a čekají na projednání ve Sněmovně, nebo již byly ve Sněmovně schválené.

Moderátor (Václav Moravec):
A tím myslíte, že uspokojíte za tři týdny auditory?

Host (Pavel Dobeš):
Já si myslím, že uspokojíme zejména tím, že jsme zavedli také další kroky, ať už je to problematika oponentních posudků, ať už je to problematika expertních posudků, to znamená, abych to vysvětlil, v tuto chvíli jakákoliv stavba, která by měla být převýšena o deset procent částky, o které bylo Ministerstvo dopravy informováno a centrální komise schválila, tak už ne, že pro informaci, ale podléhá schválení Ministerstva dopravy a tím samozřejmě omezujeme celkovou nákladovost jednotlivých projektů.

Moderátor (Václav Moravec):
A počítáte ale s tím, že stejně Česká republika bude muset vracet nějaké peníze nebo přijde o nějaké peníze a sečteno podtrženo se to dozvíme právě za ty tři týdny?

Host (Pavel Dobeš):
Tak já bych hlavně tady chtěl zmínit, že ono to není úplně o tom, že Česká republika o peníze bude přicházet. Česká republika má na operační program Doprava alokovanou částku 147 miliard korun. Z té máme kolem 90, respektive 120 miliard korun, které jsou schválené malé a velké projekty, 90 miliard jsou již prostavěné projekty, z čehož…

Moderátor (Václav Moravec):
To znamená, zbývá nám nějakých 30 miliard prostavět.

Host (Pavel Dobeš):
Přesně tak. S tím, že v tuto chvíli jsme na nějaké úrovni kolem 40 miliard, které jsou jakoby i předfinancované ze strany Ministerstva financí a 20 miliard jsou certifikované, to znamená, z Evropy proplacené. Teď v tuto chvíli záleží na tom, co my pošleme do Evropy, abychom mohli certifikovat. To znamená nechat proplatit a uznat, že to tak je. Ve chvíli, kdy uznáme, že některé části nebo některé prostě komunikace tam prostě poslat nemůžeme na základě chybovosti, v takovém případě nepřicházíme, ale prostě neposíláme to do Evropské komise…

Moderátor (Václav Moravec):
A pošlete něco jiného?

Host (Pavel Dobeš):
A pošleme samozřejmě jiné projekty.

Moderátor (Václav Moravec):
Teď mi řekněte, co nepošlete? Nejvyšší kontrolní úřad v nejnovější zprávě zveřejněné minulý týden konstatoval, že například při stavbě dálničního okruhu kolem Prahy se utratily miliardy korun navíc kvůli změnám při realizaci staveb, nárůstu ceny kvůli vícepracem nebo výkupu pozemků pro křížení okruhu s dálnicí D1. O kolik peněz vlastně se těmito lumpárnami takříkajíc, které popsal NKÚ, přijde a nebudete je právě moci poslat do Bruselu? Dá se to vyčíslit?

Host (Pavel Dobeš):
Tak já bych v tuto chvíli velmi nerad říkal konkrétní číslo, protože je to otázka dvou úseků, které v tuto chvíli zejména řešíme, ať už je to problematika právě Pražského okruhu nebo silničního okruhu kolem Prahy. Tam těch úseků je víc, 512, 513, 514 a tak dále, takže tam samozřejmě budeme debatovat na úrovni Evropské komise s tím, co tedy je možné z těch úseků uznat či nikoliv.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale ukazuje se, že tam vlastně se přijde o část peněz, respektive Pražský okruh bude víc zaplacen z národních zdrojů?

Host (Pavel Dobeš):
Já myslím, že to je naprosto jednoznačné už v tuto chvíli.

Moderátor (Václav Moravec):
A máte představu, o jak velkou částku půjde?

Host (Pavel Dobeš):
Já se domnívám, že půjde o částku, která se bude blížit několika miliardám korun.

Moderátor (Václav Moravec):
Do pěti miliard se vejdete?

Host (Pavel Dobeš):
Předpokládám, že ano.

Moderátor (Václav Moravec):
A další úsek? Vy jste zmínil, že Pražský okruh je jen jedním.

Host (Pavel Dobeš):
Tak co se týče problematiky Pražského okruhu, tak já bych velmi nerad předjímal ty závěry, které prostě budeme ze strany Evropské komise mít. Tady je hlavně důležité zmínit to, co tady vlastně deklarujeme už posledních několik měsíců, že největší problém je, že se začínají stavět stavby, které nemají ani územní rozhodnutí nebo v mnoha případech stavební povolení. To znamená, že prostě stavby, které ta prováděcí dokumentace neodpovídá té zadávací dokumentaci. A to samozřejmě vyvolává potom prostě vztah na nějaké změny v tom samotném projektu, to vyvolává tlak na vícepráce. Já se osobně domnívám, že řadu z těchto věcí jsme opravdu schopni a velmi kvalifikovaně a odborně vysvětlit, proč se tomu tak stalo. Nicméně tady pro nás je velmi důležité jednoznačně říct a to tak je v těch 48 bodech, je napsáno, deset z těch bodů již v tuto chvíli je platné a zavedené, to znamená, že centrální komise v případě, že bude mít problém s nějakým oponentním posudkem, tak prostě investiční záměr vrátí. Já bych tady chtěl říct jenom, od té doby, co to platí, jsme vrátili ze strany centrální komise 13 projektů. Namátkou R48 Frýdek-Místek obchvat, 1/68 Třenovice-Nebory nebo 1/11 Nebory-Oldřichovice, Oldřichovice-Bystřice. Těchto 13 projektů v podstatě od února tohoto roku bylo vráceno k přepracování, protože nemáme důvodné podklady, protože ta stavba nemůže být levnější. Mohla by být naddimenzovaná.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno, máte 13 projektů, kde se na těch stavbách jasně dá ušetřit a kde se nebude plýtvat tak, aby až vy skončíte jako ministr dopravy, tak jsme vás honili a říkali, podívejte se, i tady se plýtvalo, tak jako za Řebíčka, což je Pražský okruh, takže vy budete mít své pomníky také?

Host (Pavel Dobeš):
A v tuto chvíli je jednoznačné, že centrální komise funguje, je to zavedený bod toho našeho 48bodového plánu a v tuto chvíli musíme říct, že opravdu se velmi detailně zkoumá a vrací se zpátky k přepracování a ke zlevnění staveb.

Moderátor (Václav Moravec):
Aby těch potíží kolem výstavby dálnic v České republice nebylo málo, tak Ministerstvo financí aktuálně zamítlo darovací smlouvu, díky níž stát letos v lednu získal část pozemku potřebného pro dostavbu dálnice D11 přímo k Hradci Králové. Důvodem jsou podle ministerstva pochybení ve smlouvách, na které resort financí upozornil už dřív. Vy máváte rukou, to znamená, že vám Ministerstvo financí nezamítlo tu darovací smlouvu?

Host (Pavel Dobeš):
Tak já bych to chtěl dát nějakou správnou míru tak, jak to opravdu je. Ten základní problém, proč nám Ministerstvo financí tuto věc vrátilo zpátky, je v nesouladu s ohledem na plnou moc, protože plná moc, která byla dána ze strany paní Strossové panu doktoru Strossovi, byla s ohledem na prodej a ne darování. Tento problém je velmi rychle řešitelný, já jsem i dnes odeslal dopis paní inženýrce Strossové, já pevně doufám, že doznáme velmi rychle nápravy…

Moderátor (Václav Moravec):
To znamená, změní se jenom plná moc, chápu-li to správně?

Host (Pavel Dobeš):
Přesně tak. Z naší strany byly všechny dokumenty řádně odevzdané tak, jak měly být, myslím si, že…

Moderátor (Václav Moravec):
Platí tedy to, že příští rok se začne stavět a…

Host (Pavel Dobeš):
Platí to, že v tuto chvíli i v tomto roce začne archeologický a geologický průzkum, k tomu v tuto chvíli ani tu část pozemku v podstatě Ředitelství silnic a dálnic samo o sobě nepotřebuje a já bych tady chtěl jednoznačně říct, že my uděláme všechno pro to a já pevně doufám, že to, co jsme si dohodli a slíbili a přislíbili, bude prostě platné a tato administrativní chybička se prostě velmi rychle vyřeší a ten dopis jsem dneska odeslal. Samozřejmě velmi rád…

Moderátor (Václav Moravec):
Kde se stala chyba? Vy jste udělal tu administrativní chybu s plnou mocí?

Host (Pavel Dobeš):
Co se týče plné moci, tak já bych tady nechtěl házet vinu na rodinu Strossovic, protože ti byli velmi korektní, velmi otevření. Já myslím, že…

Moderátor (Václav Moravec):
Berete to na sebe tudíž?

Host (Pavel Dobeš):
Beru to na sebe samozřejmě, protože v tuto chvíli jsme měli prostě komunikovat. Já se osobně domnívám, že paní Strossová byla velmi otevřená i skrze prostě pana doktora Strosse, já pevně doufám, že se nám podaří to prostě dotáhnout. Nicméně plná moc byla z její strany na syna. Ale jak říkám, prostě v rámci několika dnů v příštím týdnu očekávám, že tuto problematiku vyřešíme.

Moderátor (Václav Moravec):
K dálnicím otázka od posluchače Impulsů. Kam se poděly neoriginální svodidla z úseku Vyškov-Kroměříž? Neví to pan ministr a nemontují se náhodou na úseku Olomouc-Prostějov?

Host (Pavel Dobeš):
To nevím.

Moderátor (Václav Moravec):
Stávka hrozí v podniku ČD Cargo. Dceřiná společnost Českých drah ČD Cargo kvůli špatné hospodářské situaci plánuje proměnu. Podle ní by mohlo přijít o místo až 1200 lidí. Tvrdí to odbory. Generální ředitel Českých drah Petr Žaluda v rozhovoru pro Rádio Impuls podotýká:

Záznam Petra Žaludy:
Dlouhodobá nespokojenost s výsledky ČD Cargo jako dceřiné společnosti. Protože samozřejmě Cargo když bylo vyčleňováno, tak bylo vyčleňováno s cílem, aby nebylo zatěžováno ztrátovou osobní dopravou, aby byla ta dceřiná společnost, která bude produkovat zisky a bude přispívat mateřské společnosti a to se bohužel do dnešních dnů nenaplnilo. To znamená, samozřejmě ta spokojenost s výsledky ČD Cargo není.

Moderátor (Václav Moravec):
Přiznal v pondělí v rozhovoru pro Rádio Impuls generální ředitel Českých drah Petr Žaluda. Pane ministře, vás vyzvaly odbory, abyste se s nimi kvůli situaci v ČD Cargo sešel. Už se tak stalo?

Host (Pavel Dobeš):
Ano, vyzvaly mě k tomu, vyzvalo mě k tomu vlastně devět odborových svazů. Já mám naplánováno, že se s nimi sejdu tento týden v pátek. Stejně tak jako jsme připravili další setkání na úrovni tripartity se zástupci i právě jak matky, tak dcery, to znamená Českých drah, tak ČD Cargo na příští týden. Takže předpokládám, že na těchto dvou setkáních bude určitě hlavním tématem problematika hospodaření ČD Cargo.

Moderátor (Václav Moravec):
Ta problematika je velmi vážná. I generální ředitel Českých drah Petr Žaluda včera v rozhovoru pro Rádio Impuls přiznal, že není spokojen s tím, jak se vyvíjí situace v ČD Cargo. Chápu to správně, že s největší pravděpodobností se chýlí ke konci dny předsedy představenstva ČD Cargo, exministra dopravy Gustáva Slamečky? Uvažujete o personální změně jako ministr dopravy? Jasná odpověď.

Host (Pavel Dobeš):
Tak já bych tady jasně chtěl říct, že spokojenost nebo nespokojenost je naprosto jednoznačná. Já jsem taky velmi nespokojen s tím, že prostě výsledky ČD Cargo prostě nedosahují toho, aby podporovaly České dráhy, naopak v tuto chvíli to vypadá tak, že vlastně budou muset buď být někde na nule nebo naopak v záporných číslech podle toho, co se předkládá nebo jak vypadá hospodářský výsledek a výhled na tento rok. Nicméně …

Moderátor (Václav Moravec):
Uvítal byste tedy rezignaci Gustáva Slamečky z pozice předsedy představenstva ČD Cargo?

Host (Pavel Dobeš):
Já bych tady jasně chtěl říct, že prostě pan předseda představenstva určitě k tomu bude mít své vysvětlení. Já jsem ještě neměl tu možnost konfrontovat ho s těmito otázkami, v průběhu tohoto týdne chystám to vlastně na konec jak s odboráři, tak samozřejmě s představiteli ČD Cargo a já bych velmi nerad předem rozhodoval o personálních otázkách, protože bych velmi rád slyšel, jaké jsou kroky, které případně povedou k nápravě a hlavně co vedlo k tomu, že po, řekněme, pěti měsících se velmi výrazně mění hospodaření společnosti. A to je samozřejmě pro mě klíčová otázka. Pokud se potvrdí i ta čísla prvního čtvrtletí nedej bože v druhém čtvrtletí, pak jednoznačně musíme tuto problematiku řešit, to může dopadnout…

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno, pokud Gustáv Slamečka tedy ty špatné hospodářské výsledky, které byly v prvním čtvrtletí, zopakuje i ve druhém, tak se bude muset poroučet, chápu to správně?

Host (Pavel Dobeš):
Já si myslím, že se to týká celého managementu.

Moderátor (Václav Moravec):
Že bude muset odejít celý management ČD Cargo?

Host (Pavel Dobeš):
Pokud nepředstaví jednoznačný plán, jakým způsobem situaci řešit, tak samozřejmě je to nutné.

Moderátor (Václav Moravec):
A tím byste zažehnal stávku? To znamená, že toto řeknete odborům, podívejte se, management ČD Cargo má čas do konce června a pokud se situace nezlepší…

Host (Pavel Dobeš):
Já si popovídám s odbory i o tom, jaká je současná situace, jak oni vidí potenciálně problematiku chodu společnosti, to je samozřejmě věc, která je na základě nebo bude v průběhu toho jednání, já si poslechnu samozřejmě jejich pohled na samotnou situaci…

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno tedy tu výhrůžku stávkou vlastně vnímáte jako velmi oprávněnou, protože sám jste rozezlen nad ekonomickými výsledky ČD Cargo, rozumím-li vám správně?

Host (Pavel Dobeš):
Nevím, jestli je úplně oprávněné nutit ať už České dráhy nebo Ministerstvo dopravy tím, že bude stávka, popravdě řečeno dneska už nějaká stávka probíhala, dokonce i některé železniční odbory se k různým stávkám hlásí, takže …

Moderátor (Václav Moravec):
On to byl jenom pochod, pane ministře, to ještě nebyla stávka, myslíte-li pochod před Strakovu akademii.

Host (Pavel Dobeš):
Takže ta problematika samozřejmě bude mít více rovin té komunikace, ale na druhou stranu tady bych chtěl jednoznačně říct, prostě s tím hospodářským výsledkem nemůže být spokojený prostě v tuto chvíli vůbec nikdo a musíme si jasně říct, jaký je z toho plán, abychom to vyřešili.

Moderátor (Václav Moravec):
V souvislosti s Českými drahami, tak dochází ke stížnostem, respektive dceřiná firma nizozemských státních drah, firma Abelio, podala podle Mladé fronty Dnes na Ministerstvo dopravy námitku proti podmínkám tenderu na dotované rychlíky z Ostravy přes Opavu do Olomouce. Připomínám, že úsek Ostrava-Opava-Olomouc je první z řady plánovaných tenderů na státem dotované vlaky. Zrušíte ten tender, protože proti tomu tenderu také protestují i České dráhy? Zrušíte ho?

Host (Pavel Dobeš):
Tak tady je důležité říct to, co jste teď přesně zmínil. Jestliže protestují už i alternativní dopravci a dokonce i České dráhy, tak já se domnívám, že když to všem nevoní, tak možná, že to je nastaveno tak, jak opravdu má být, to znamená, nikomu nenadržujeme.

Moderátor (Václav Moravec):
Tender tedy rušit nebudete?

Host (Pavel Dobeš):
To znamená, co se týče současné situace, tak my máme notifikované tři tendery, já předpokládám, že ten tender, který je na Opava-Krnov-Ostrava, což je ten první, který má být dokončen v rámci vlastně průběhu června, jestli se nepletu, tak já nepředpokládám v tuto chvíli, že bychom měli tender rušit. My samozřejmě se budeme zabývat stejně tak jako je u stavebních zakázek tím, jaké jsou podněty jednotlivých žadatelů, to znamená, projdeme ty jejich námitky před tím, než ukončíme výběrové řízení, to znamená, že samozřejmě budeme odpovídat na jejich případné dotazy, to samozřejmě uděláme. Určitě je otázka, kolik těchto dotazů oficiální formou přijde, protože já opravdu nepřijímám mediální zkazky toho, co si kdo myslí, ať to pošlou tou oficiální cestou a my samozřejmě jednotlivé body projdeme a pokud to bude znamenat, že seznáme, že některé body jsou diskutabilní, tak může se stát, že odložíme ta dvě další výběrová řízení s tím, že to musí být ale rozhodnutí vlády a já nepředjímám, že tomu se tak stane, ale může se tomu tak stát…

Moderátor (Václav Moravec):
Takže na základě těch stížností se může stát…

Host (Pavel Dobeš):
Ale ten tender…

Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, na základě těch stížností se může stát, že oddálíte tendery další a tudíž se posune liberalizace železničního trhu?

Host (Pavel Dobeš):
To není pravda, protože ten první tender já v tuto chvíli předpokládám, že pokud tam nebude zásadní připomínka, kterou nejsme schopni vysvětlit nebo nejsme schopni prostě nějakým způsobem akceptovat, tak to znamená, že ten tender dokončíme a pokud ostatní, buď alternativní dopravci nebo České dráhy, budou mít pochybnosti, nechť využijí těch kroků, které jsou v tuto chvíli náležité a možné. Ať už je to ÚHOZ nebo jiné formy dovolání se. A v takovém případě bude muset dojít k oddálení těch dvou, abychom jednoznačně byli schopni definovat, jakým způsobem to výběrové řízení případně připravit tak, aby bylo správně. Ty základní důvody jsou, v tuto chvíli, jestliže někdo říká, my chceme vidět tržby, tak my taková data prostě dát nemůžeme, protože České dráhy je považují za obchodní tajemství. Na druhé straně někdo vyčítá vlastně majetky, které byly přiděleny Českým drahám z minulosti na základě vlastně rozdělovací smlouvy nebo speciálního zákona, který vytvořil státní organizaci SŽDC a akciovou společnost České dráhy. To jsou věci, které v tuto chvíli opravdu jsou léta letoucí platné a já mám zájem o problematice liberalizace hovořit, nemám zájem o tom velmi zrychleně nebo urychleně udělat chybu jako v roce 2002, takže já říkám ano, pojďme se o tom naprosto kvalifikovaně bavit. Popravdě řečeno všichni dopravci měli posledních půl roku velmi detailní debaty, kulaté stoly na úrovni Ministerstva dopravy, kde se tyto věci řešily.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje ministr dopravy Pavel Dobeš, který byl dnes hostem Rádia Impuls. Děkuji za váš čas a těším se příště na shledanou.

Host (Pavel Dobeš):
Také moc děkuji a hezký den. Na shledanou.
 

28.05.2012

VIDEO: Vojtěch Lukáš: Poslanci snad zákon o stavebním spoření ještě změní!

Šéf Asociace českých stavebních spořitelen Vojtěch Lukáš mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o změnách ve stavebním spoření.
24.05.2012

VIDEO: Karel Janeček: Vydám Chartu 2012!

Podnikatel Karel Janeček založil Nadační fond proti korupci. V rozhovoru pro Rádio Impuls mluvil o změnách, které by podle něj měli Češi udělat v politice.
23.05.2012

VIDEO: Jan Veleba: Premiér vyhrotil situaci se zemědělci!

Prezident Agrární komory ČR Jan Veleba mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o středečních protestech zemědělců.
21.05.2012

VIDEO: Petr Žaluda: Dražší pohonné hmoty lákají do vlaků více cestujících

Generální ředitel Českých drah Petr Žaluda mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o konkurenci na železnici.
17.05.2012

VIDEO: Jiří Dienstbier: V ČSSD je kvůli kauze Rath znechucení!

Senátor Jiří Dienstbier mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o kauze bývalého spolustraníka Davida Ratha.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.