VIDEO: Miroslav Toman: Chceme definovat čerstvost ovoce a zeleniny!

Publikováno: 30.05.2012 18:20
Video soubor neexistuje.
Prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman v rozhovoru pro Rádio Impuls mluvil o kvalitě potravin.

Moderátor (Václav Moravec):
Přetahovaná mezi řetězci a potravináři - sledujeme ji už drahnou dobu. Obě strany se snaží přesvědčit veřejnost o tom, že za méně kvalitní potraviny může ten druhý. Tady jsou slova prezidenta Potravinářské komory Miroslava Tomana:

Záznam Miroslava Tomana:
Velmi aktuální téma, kdy se řetězce snaží podsunout myšlenku, že za nízkou kvalitu prodávaných výrobků mohou pouze a výhradně výrobci. Já bych tady rád upozornil na to, že to jsou pouze a jen obchodní řetězce, které vlastně nutí své dodavatele vyrábět za co nejnižší cenu a takříkajíc bez ohledu na kvalitu. Tento svůj tlak navíc ještě zdůvodňují argumentem, že to chtějí vlastně spotřebitelé, takže z toho nám vychází, že spotřebitelé chtějí nízkou kvalitu, nízkou cenu, což si myslím, že nikdo z nás, jak tady sedíme, ví, že to není myšleno opravdu vážně.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo v úterý Rádio Impuls slova prezidenta Potravinářské komory Miroslava Tomana. Vedení komory před časem přiznalo, že jedná se členskými svazy o možnosti návratu ke svazovým a oborovým normám nebo předpisům. Výrobní normy nejsou dnes na rozdíl od minulosti právě závazné a jejich dobrovolné znovuzavádění by podle potravinářů mohlo zlepšit situaci na trhu s potravinami. Nejen o tom bude řeč v dnešních Impulsech, hostem je právě prezident Potravinářské komory Miroslav Toman. Vítejte po čase v Impulsech, přeji hezký dobrý večer.

Host (Miroslav Toman):
Dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Pane prezidente, jak jste daleko s tím naplňováním myšlenky znovuzavedení oborových a svazových norem?

Host (Miroslav Toman):
Tak my v tuto chvíli jako Potravinářská komora jsme velmi rádi, že jsme se shodli s Ministerstvem zemědělství na tom, že zůstane zachována takzvaná špekáčková vyhláška. Chceme spolupracovat s Ministerstvem zemědělství, aby se to týkalo i těch dovozových výrobků, aby nedocházelo ke klamání spotřebitele.

Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, jinak řečeno, ono dokonce hrozilo, že špekáčková vyhláška jako jedna z právně závazných norem ještě bude zrušena?

Host (Miroslav Toman):
Tak existovala určitá skupina výrobců, kteří se o to zajímali a říkali, že jsou znevýhodňováni právě proti těm dovozům a to byl důvod, proč říkali, že by se měla zrušit. A právě na základě toho my chceme vyvolat s Ministerstvem zemědělství jednání, abychom si vyjasnili, jestli se to týká i těch dovozových nebo pouze domácích výrobců.

Moderátor (Václav Moravec):
Logicky vaše interpretace je, že špekáčková vyhláška se bude týkat i dovozů a budete chtít, aby byla zpřísněna, chápu to správně?

Host (Miroslav Toman):
Jednoznačně zpřísněna a zpřesněna.

Moderátor (Václav Moravec):
O to, že se špekáčková vyhláška má vztahovat i na špekáčky, které se do Česka dovážejí?

Host (Miroslav Toman):
Na špekáčky a na další výrobky, které jsou v tom vyjmenované, které se dováží do České republiky.

Moderátor (Václav Moravec):
Už jste o tom mluvil s ministrem zemědělství Petrem Bendlem?

Host (Miroslav Toman):
My jsme o tom mluvili, pan ministr zemědělství podporuje zachování a nejenom zachování, ale i zpřesnění a zpřísnění této vyhlášky a příští týden si myslím, že budeme mít termín na jednání, jak dál.

Moderátor (Václav Moravec):
Je tedy velmi pravděpodobné, že špekáčková vyhláška bude zpřesněna, respektive zpřísněna i na dovážené uzeniny a špekáčky?

Host (Miroslav Toman):
Tak já v to pevně doufám tak, aby naši spotřebitelé byli ochráněni, aby tam nedocházelo ke klamání spotřebitele, protože samozřejmě pokud někdo přiveze salám Vysočinu z Polska, tak ať je to tam napsáno Vysočina z Polska, ale ať tam není napsáno pouze Vysočina, aby spotřebitel od toho nečekal něco jiného než to, co by tam mělo být.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale teď se vraťte k té původní otázce, jak vy sám osobně jste pokročil mezi vašimi členy, mezi jednotlivými svazy, které sdružuje Potravinářská komora, abyste pokročili a měli vlastní oborové a svazové normy, které by pro nás jako pro vaše klienty byly jistou garancí toho, že nešidíte potraviny?

Host (Miroslav Toman):
Já si myslím, že v tuto chvíli jednáme jak se Svazem zpracovatelů masa, jednáme s pekaři, myslím si, že výrazem toho, že jednáme s pekaři, je právě ta vyhláška o čerstvých výrobcích ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství.

Moderátor (Václav Moravec):
Jen pro úplnost, je to ta vyhláška, která za pár týdnů začne platit, protože ministr zemědělství Petr Bendl z ODS prosazuje právě vyhlášku o pečivu. Ta nám má zajistit, že pečivo, které je v obchodech rozpékáno nebo dopékáno ze zmražených polotovarů, tak bude povinně označováno údajem rozpečeno. To tedy berete jako…

Host (Miroslav Toman):
My to bereme jako krok správným směrem a podobným směrem bychom chtěli jít dál, protože zákazníci si žádají čerstvé potraviny a další věci. Ale abych se vrátil zpátky, i se Svazem zpracovatelů masa si myslím, že dospějeme k nějakému konsensu co se týká zpřesnění 326, protože to je základní norma a myslíme si, že se dostaneme dál i co se týká některých oborových a doporučujících norem, které by měly být závazné pro členy svaz a pro členy Potravinářské komory.

Moderátor (Václav Moravec):
Můžete být konkrétní, ve kterých oblastech, u kterých potravin bychom se v dohledné době takových norem mohli dočkat?

Host (Miroslav Toman):
Tak já si myslím, že se to bude týkat jak masných výrobků, tak pekařských, tak mlékárenských.

Moderátor (Václav Moravec):
A zpřesnění toho?

Host (Miroslav Toman):
Zpřesnění si myslím, že to je otázka legislativního procesu. Já si myslím, že v průběhu tohoto roku, do konce roku.

Moderátor (Václav Moravec):
A bude to ve formě vyhlášek?

Host (Miroslav Toman):
Bude to ve formě doporučení oborových norem, která budou závazná pro členy Potravinářské komory i jednotlivých svazů.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste zmínil tu pekařskou vyhlášku…

Host (Miroslav Toman):
Ano…

Moderátor (Václav Moravec):
Tu nejnovější, tedy o rozpékaném pečivu, podle níž bude muset být pečivo, které je v obchodech dopékáno ze zmražených polotovarů označováno tím údajem rozpečeno, ale Svaz obchodu a cestovního ruchu jasně říká, že ta nová vyhláška zkomplikuje orientaci nám spotřebitelům a život obchodníkům a navíc, cituji: poškodí tuzemské výrobce, kteří dodávají obchodům zhruba tři čtvrtiny rozpékaného pečiva prodávaného v České republice. Jste ochoten přistoupit na to, že tady vlastně zkomplikujete a poškodíte tuzemské výrobce?

Host (Miroslav Toman):
Já si myslím, že pokud budeme za komplikaci považovat, že tady na jednom výrobku je napsáno slovo čerstvé, na druhém rozpečené nebo dopečené, tak si myslím, že to žádná velká komplikace není a zákazník bude úplně přesně vědět, jestli se ten rohlík nebo houska dopekly v supermarketu, na krámě a nebo jestli to pekl pekař v té pekárně a do 24 hodin tento výrobek je považován za čerstvý.

Moderátor (Václav Moravec):
Když jsme u pečení, plzeňská pekárna Peko, to je vítěz letošního ročníku soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje, tak ta vidí podle spolumajitelky Věry Němečkové svůj úspěch i v následujících krocích:

Záznam Věry Němečkové:
Nedáváme tam žádné prostředky, abychom prodloužili čerstvost, protože samozřejmě to potom už na té chuti je trošku poznat.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova spolumajitelky plzeňské pekárny Peko Věry Němečkové. Připomeňme, že tato pekárna je letošním vítězem soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje. Pokud by měl prezident Potravinářské komory Miroslav Toman, který je dnes hostem Rádia Impuls, jasně odpovědět, s čím jste ještě nespokojen ve vztahu k informacím nám spotřebitelům u potravin a co by se mohlo změnit, když například ty rozpečené zmražené pekařské výrobky budou za pár týdnů označovány jako rozpečeno a naopak ty, které nejsou z toho zmraženého polotovaru, tak ponesou na sobě název čerstvé, u kterých konkrétních věcí, když jste mluvil o mléčných výrobcích, o masných výrobcích nebo ještě o pečivu, tak buďte konkrétní, jaká zpřesnění by ještě měla být obsažena v těch normách?

Host (Miroslav Toman):
Já si myslím, že bychom se měli začít bavit o tom, co to je čerstvá zelenina, to znamená tak, abychom zkrátili tu cestu z pole až do supermarketů. To si myslím, že je velmi důležité pro spotřebitele, aby se neprodávala čerstvá zelenina, která se veze přes celou Evropu.

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, to znamená, že byste zase chtěl zvýhodnit domácí výrobce a ty věci, které jsou z dovozu. Vždyť to je přece u některých těch hypermarketů napsáno, že víme, že jablka jsou, teď si vymyslím ze Španělska…

Host (Miroslav Toman):
Jasně, ale bavíme se o čerstvém ovoci a zelenině, to znamená v případně, že se teďka v Polabí začne sklízet kapusta, kedlubny, rajčata a další věci, tak si myslím, že je zbytečné to vozit přes půl Evropy týden, když to můžeme mít do dvou dnů na pultě nebo do těch 24 hodin a zákazník to může mít čerstvé a kvalitní domácí surovinu. A myslím, že se shodneme…

Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, jak byste tu normu definoval? To bude nějaká lhůta, jak dlouho smějí ředkvičky nebo kapusta nebo květák cestovat?

Host (Miroslav Toman):
Ne, ne, ne, já si myslím, ať si cestují, jak dlouho chtějí, to je záležitost dovozců, ale…

Moderátor (Václav Moravec):
Ale zároveň říkáte, že pak nemůžou nést označení…

Host (Miroslav Toman):
Čerstvá zelenina je a teďka opravdu mě neberte za slovo, třeba do 24 hodin pokud se objeví na pultě u spotřebitele.

Moderátor (Václav Moravec):
Od odtržení?

Host (Miroslav Toman):
Ano, od sklizení.

Moderátor (Václav Moravec):
A to chcete jít také formou vyhlášky?

Host (Miroslav Toman):
Já si myslím, že by to nebylo nic proti ničemu.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy si myslíte, že na to uslyší liberálně konzervativní ministr zemědělství z ODS Petr Bendl?

Host (Miroslav Toman):
Tak já nevím, jestli na to uslyší, ale v každém případě slyšel na pečivo, slyší na čerstvost, slyší na kvalitu potravin, já si myslím, že je to pouze otázka argumentů a opravdu nevidím důvod, abychom sem dováželi přes půl Evropy v době sklizně cizí ovoce a zeleninu.

Moderátor (Václav Moravec):
Takže jde jenom o to, řekněme, podpořit české pěstitele, producenty, výrobce potravin a poškodit ty dovážené…

Host (Miroslav Toman):
Já myslím, že poškodit ne, ale zvýhodnit českého spotřebitele, aby věděl naprosto jasně a dostalo se mu čerstvé zboží.

Moderátor (Václav Moravec):
On ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory Miroslav Koberna, tedy váš spolupracovník, přiznává, že problém s těmi nekvalitními potravinami je daleko složitější, protože jde svým způsobem o bludný kruh. Tady jsou jeho slova:

Záznam Miroslava Koberny:
Takže bohužel tady docházíme k tomu střetu těch zájmů a myslím, že řetězce se tam samy dostaly dneska do pasti, do které pak dostávají nás a to znamená, že jsou tady věci nebo značky potravin, které se prodávají už prakticky výhradně v akcích, samozřejmě za cenu podstatně nižší, než je cena ceníková, to znamená, na tom prodeji nevydělá ani výrobce, nevydělá ani řetězec, svým způsobem na tom benefituje zákazník, ale otázka je, jak dlouho, protože pak to má za tu cenu, že se samozřejmě musí použít nekvalitnější suroviny, takže asi ti, kdo to znají, už jsou dneska opatrní na prodej v akcích, protože se začínají objevovat výrobky pro akce a mimo akce.

Moderátor (Václav Moravec):
Vysvětluje v rozhovoru pro Rádio Impuls ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory Miroslav Koberna. Pokud by měl prezident téže komory, tedy Potravinářské komory, Miroslav Toman, který je dnes hostem Impulsů, říci, zda nemůžete tedy z toho bludného kruhu vyskočit jako potravináři, když to neustále házíte na řetězce?

Host (Miroslav Toman):
Tak my jako potravináři máme odbyt pouze výhradně přes obchodníky, ať to jsou řetězce nebo nezávislý trh. Já to, co říkal pan inženýr Koberna, musím potvrdit a dokonce pro to mám několik důkazů. My jsme se tady bavili o uzeninách, řeknu vám několik příkladů, několik pár čísel. Lovecký salám se vyrábí, když se budeme bavit podle vyhlášky číslo 326, tak ty náklady jsou řádově okolo stokoruny plus DPH. V případě, že to jde do akce, tak se ten samý salám nebo salám do akce vyrábí okolo 80 korun plus DPH, to znamená, máte tam rozdíl 20 korun. V případě, že se tento výrobek dlouhodobě prodává v akci, tak samozřejmě se mění složení a dochází ke snížení kvality a takhle bych mohl pokračovat u Gothaje, kde výrobní cena je řádově 60 korun a do akce zase výrobní cena je pod 40 korun. To znamená, jestliže prodáváme něco v akci, tak je mnoho výrobců, kteří dělají zboží do akce a kteří dělají za regulérní ceny a samozřejmě ten rozdíl v kvalitě tam je. Takže i pro spotřebitele je to jakoby výhodné, co se týká ceny, ale z hlediska dlouhodobého samozřejmě ta kvalita potom jde dolů.

Moderátor (Václav Moravec):
Ptají se posluchači Impulsů prostřednictvím sms zpráv na čísle 774 999 888, dnes je vaším hostem prezident Potravinářské komory Miroslav Toman. Ještě jednou připomínám číslo 774 999 888 pro vaše otázky ve formě sms. Jeden z posluchačů se ptá, proč není na všech potravinách vyznačeno množství bílkovin, tuků, sacharidů a další složení, protože nemocní pak takové výrobky nekupují a výrobci jich prodají méně, když tam ony údaje nejsou?

Host (Miroslav Toman):
Otázka značení je velmi komplikovaná, protože těch povinných údajů tam neustále přibývá. Samozřejmě je takzvané dobrovolné značení a v rámci dobrovolného značení tyto výrobky tam jsou, ale není to nikde předepsáno. Takže ale převážná většina členů Potravinářské komory toto dělá.

Moderátor (Václav Moravec):
Když se podíváme na statistiky Státní zemědělské a potravinářské inspekce, tak loni požadavkům Státní zemědělské a potravinářské inspekce, respektive norem, nevyhovělo 15 procent kontrolovaných potravin, protože přibylo případů, u kterých je podezření na záměrné šizení ze strany výrobců, převážně to byly potraviny z dovozu. Ukazuje se i po vaší spolupráci, protože vy spolupracujete se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, že by ta čísla v tom prvním téměř už pololetí letošního roku byla nižší po všech těch zátazích a posílení kontrolní činnosti, po níž jste volali v roce loňském?

Host (Miroslav Toman):
Já si myslím, že se objevuje daleko více potravin, u kterých se zjišťují vady, jsou to převážně, jak jste říkal, potraviny z dovozu. Samozřejmě kvalita potravin v České republice se dle mého názoru zlepšuje. Typickým příkladem jsou špekáčky, kdy po dvou letech samozřejmě ta kvalita špekáčků jde nahoru pravidelnou kontrolou i tlakem spotřebitelů, kteří si uvědomili, o co jde. Myslím si ale, že v tomto tlaku je potřeba pokračovat…

Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, ale není to tak, že jste si i vy jako Potravinářská komora, stejně jako Státní zemědělská a potravinářská inspekce, zvolili jednoho takříkajíc čerta v uvozovkách a to potraviny z Polska, tedy potraviny z dovozu, protože Poláci jasně říkají, že není problém v jejich potravinách, ale že to je jen záměrně šířená hysterie v České republice?

Host (Miroslav Toman):
Já si myslím, že to je velký omyl, že by to byla hysterie, protože začalo to polskou solí, šlo to přes vaječnou melanž a přes pětileté skladované ryby, přes přidávání kyseliny mravenčí do okurek. Dneska poslední případ, polská zmrzlina, kde se přidává jakýsi přípravek proti vším a to už ale zveřejnila vlastní polská hygienická stanice. A tak, jak nemají fungovat inspekční orgány, je jasný příklad Polsko. Přece není možné, aby deset let něco falšovali a hygienická služba nebo inspekční orgány na to nepřišly a musely na to přijít inspekční orgány v jiné zemi. To znamená, je to pouze dobrá práce České zemědělské a potravinářské inspekce, nejedná se pouze o Polsko, jedná se i o některé další země, ale z toho Polska je toho daleko, daleko nejvíc.

Moderátor (Václav Moravec):
A můžete nám říci, jak vy jako potravináři i ze střední a východní Evropy se vlastně o těchto problémech bavíte, protože předpokládám, že si povídáte s kolegy z Polské potravinářské komory a že i od nich jasně slyšíte slova, že to, co se děje v České republice kolem potravin z dovozu, respektive z Polska, může být svým způsobem hysterie?

Host (Miroslav Toman):
My jsme si o tom historicky povídali s kolegy z Polska, ale musím říct, že poslední tři roky se Polská asociace výrobců potravin nezúčastňuje našeho společného zasedání v Bruselu, té naší zastřešující organizace, to znamená, je velmi obtížná s nimi komunikace, jedou si vlastní lajnu a obecně nekomunikují se svými kolegy.

Moderátor (Václav Moravec):
Další posluchač se ptá, jak je to se značením bezlepkových potravin. U některých je uveden symbol bez lepku, ale pak je dodaná malá věta, že může obsahovat stopy lepku.

Host (Miroslav Toman):
Já si myslím, že to je potom určité klamání spotřebitele. Buď je to bez lepku a nebo tam jsou určité stopy, jednoznačně bez lepku by mělo být označeno.

Moderátor (Václav Moravec):
A mělo by tady dojít ještě také ke zpřísnění nějakých vyhlášek?

Host (Miroslav Toman):
Určitě. Já si myslím, že to značení potravin musí být naprosto jasné a nebavíme se pouze o tom, jestli to je bez lepku nebo další věci, ale podle našeho názoru by tam měla být vyznačena země původu, odkud to pochází, nejenom například Made in EU, ale prostě z Polska, z Rumunska, z Německa, odkudkoliv, z České republiky.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste, pane prezidente, teď mluvil například o zemi původu. Jeden z posluchačů se právě v té souvislosti ptá, jak je možné, že není jasně specifikovaná země původu. Koupil jsem si český výrobek, třtinový cukr a na obalu bylo napsáno země původu: Mimo Evropskou unii.

Host (Miroslav Toman):
Povinné značení země původu není v rámci Evropské unie a není to upravováno žádnými normami, to znamená, naší snahou teďka je to prosadit, aby to bylo jednoznačně napsáno, z které země…

Moderátor (Václav Moravec):
Vy tedy chcete to prosadit v rámci celé Evropské unie nebo vyvíjíte tlak na ministra zemědělství Petra Bendla, aby Česká republika byla, řekněme, možná první zemí v rámci Evropské unie, která to bude mít ve své národní normě?

Host (Miroslav Toman):
Tak já si myslím, že nejlepší by to bylo, kdyby to bylo v rámci Evropské unie, ale samozřejmě budeme tlačit a my nemusíme tlačit na Petra Bendla, protože tady v tom se s ním spolupracuje velmi dobře, který rozumí té problematice kvality potravin a má to jako vlajkovou loď, takže o tom se bavíme. Je to otázka, jestli to je slučitelné s předpisy z Bruselu.

Moderátor (Václav Moravec):
A je to slučitelné nebo si myslíte, že kdyby…

Host (Miroslav Toman):
Jsou na to různé názory. My bychom byli rádi, aby tam bylo označení země původu. Teď momentálně se to projevuje u masa, kde u masa už by to mělo být značeno, jenomže tam je další problém, že když se přiveze podle norem například kuře ze zahraničí, tady se rozporcuje, tak je to poslední místo zpracování, tak pak už je to původem z České republiky. My bychom byli rádi, aby se toto všechno zpřesnilo, aby se napsalo, maso pochází z té a z té země a bylo zpracováno na území té a té republiky. Je to složitý problém…

Moderátor (Václav Moravec):
A to se dá řešit národní normou?

Host (Miroslav Toman):
To se dá řešit národní normou.

Moderátor (Václav Moravec):
To znamená, že bude, řekněme, zázrak nebo dobrá věc, když se podaří prosadit v té první fázi to, že bude například maso značeno tímto způsobem v rámci českého zákona?

Host (Miroslav Toman):
Ano, maso je v některých případech upravováno už předpisy z Bruselu, mělo by to být schváleno, mělo by to začít platit, nicméně bychom chtěli jít do těch detailů včetně výrobku a včetně dalších věcí.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy za chvíli budete mít takovou oslavu jednoleté existence vaší značky, tedy nového loga s českou vlajkou a nápisem, cituji: Český výrobek, garantováno Potravinářskou komorou. Konec citátu. Potom necelém roce existence tohoto nového loga má nějaké slabiny?

Host (Miroslav Toman):
Tak my se snažíme ty slabiny postupně odstraňovat tak, abychom měli přesně definováno, kolik to mám obsahovat množství suroviny z České republiky, aby to bylo přesně dáno. Ty všechny normy se dají najít na našich webových stránkách, jsou volně přístupné…

Moderátor (Václav Moravec):
Uvažujete o tom, že byste zpřísnili ještě ty normy?

Host (Miroslav Toman):
V tuto chvíli je víceméně dolaďujeme, nezpřísňujeme, ale dolaďujeme. Pravidelně kontrolujeme tyto výrobky, kde když najdeme nějakou závadu, informujeme výrobce a v případě, že by to neodstranil, tak samozřejmě bychom mu odebrali tu značku.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste začali s tím svým logem loni v létě a zatímco na konci loňského roku mohlo používat ono logo Český výrobek, garantováno Potravinářskou komorou zhruba tisíc potravinářských výrobků, tak už jste teď překročili…

Host (Miroslav Toman):
Překročili jsme dva tisíce výrobků.

Moderátor (Václav Moravec):
Překročili jste hranici dvou tisíc výrobků a kolika těm výrobcům nebo u kterých výrobků už jste tu značku odebrali, protože jste zjistili, že …

Host (Miroslav Toman):
My jsme neměli důvod, že by tam byl tak závažný důvod, že bychom to museli odebrat. Většinou to byla chyba ve značení, byly to drobnosti, detaily, nicméně nepřišli jsme zatím na nic, co by neodpovídalo tomu složení tak, jak to má být. Ale můžu ubezpečit posluchače, že v okamžiku, kdybychom to zjistili, odebereme a hlavně spolupracujeme s inspekčními orgány, s kterými pravidelně hodnotíme kvalitu těchto výrobků.

Moderátor (Václav Moravec):
Kolik máte teď žádostí na to, aby bylo uděleno toto logo, to znamená, aby se počet víc než dvou tisíc potravinářských výrobků značených logem Český výrobek, garantováno Potravinářskou komorou, rozšířil?

Host (Miroslav Toman):
Ty žádosti přicházejí pravidelně každý týden. Já si myslím, že tam máme teďka tak řádově deset firem, které o to žádají a podléhá to schválení výkonné rady Potravinářské komory.

Moderátor (Václav Moravec):
Další otázka od posluchačů Impulsů, jak je možné, že uzeniny v Německu jsou kvalitnější a přitom cenově stejné či lacinější dokonce?

Host (Miroslav Toman):
Já neumím posoudit, o kterých uzeninách se bavíme, protože to složení výrobků je rozdílné. Musíme porovnávat jednotlivé druhy a myslím si, že české výrobky jsou specifické z hlediska složení, z hlediska chuti a český spotřebitel je zvyklý na tyto české výrobky a samozřejmě je to něco jiného. Myslím si, že je to také otázka obchodní marže těch řetězců, za kolik se to prodává.

Moderátor (Václav Moravec):
Vláďa Žatec se vás ptá: Chtěl jsem se zeptat, jak může mít zboží do akce stejný název, když je horší kvality, jako to samé kvalitní zboží? Když jste mluvil tedy o Loveckém salámu či Vysočině.

Host (Miroslav Toman):
Tak některé druhy masa jsou nahrazovány levnějšími nebo tam nedochází k té době zrání a tak dále, může to mít různé dopady, ale v každém případě ta cena je jiná a dochází ke změně kvality. Není to pravidelné, ale samozřejmě výrobci, pokud ta akce by měla trvat dlouho a byla pravidelná, tak se proti tomu musí bránit.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste tak přišli v souvislosti s kvalitou potraviny s vlastními testy, uvažujete i o tom, že byste zákazníky upozorňovali na takové šizení třeba při akcích a dávali servis jako Potravinářská komora zákazníkům i v této věci?

Host (Miroslav Toman):
Určitě, všechny výsledky testů jsou jak na našich webových stránkách, tak na webových stránkách našeho časopisu Svět potravin. My jsme kontrolovali naposledy, jak jsem řekl, Lovecké salámy, předtím to byla Vysočina, byly to sýry, u těch by se rád zastavil, u těch sýrů. Je zvláštní, že ty tavené sýry byly, české sýry, vyráběné na území České republiky, lepší, než ty dovozové a to nejenom ze zemí, jako je Polsko, ale například i Francie a další. Nejlépe vycházely ty sýry, jestli to mohu říci, Madeland, Apetito a Smetanito.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká prezident Potravinářské komory Miroslav Toman, který byl dnes hostem Rádia Impuls. Děkuji, že jste přijal mé pozvání a těším se příště na shledanou.

Moderátor (Václav Moravec):
Děkuji za pozvání a pěkný večer.

05.06.2012

VIDEO: Tomáš Sokol: Rathovu taktiku obhajoby nechci komentovat

Advokát a bývalý ministr vnitra Tomáš Sokol mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o kauze Davida Ratha. Sám je obhájcem dalších dvou obviněných - Kateřiny Pancové a Petra Kotta.
04.06.2012

VIDEO: Jeroným Tejc: David Rath zůstává poslancem na protest!

Předseda poslanců ČSSD Jeroným Tejc mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o jednání Poslanecké sněmovny, na kterém vystoupí stíhaný poslanec David Rath.
31.05.2012

VIDEO: Hana Marvanová: Za boj proti korupci by vláda dostala čtyřku!

Právnička a bývalá politička Hana Marvanová mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o korupci v Česku.
29.05.2012

VIDEO: Marie Benešová: Tušila jsem, že Středočeský kraj hodně utrácí!

Stínová ministryně spravedlnosti za ČSSD Marie Benešová mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o kauze Davida Ratha.
28.05.2012

VIDEO: Vojtěch Lukáš: Poslanci snad zákon o stavebním spoření ještě změní!

Šéf Asociace českých stavebních spořitelen Vojtěch Lukáš mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o změnách ve stavebním spoření.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.