VIDEO: Karel Janeček: Vydám Chartu 2012!

Publikováno: 24.05.2012 18:20
Video soubor neexistuje.
Podnikatel Karel Janeček založil Nadační fond proti korupci. V rozhovoru pro Rádio Impuls mluvil o změnách, které by podle něj měli Češi udělat v politice.

Moderátor (Václav Moravec):
Uplácím, uplácíš, uplácíme. Na 15 procent manažerů předních světových společností je ochotno dát kvůli zakázce úplatek. V České republice je jich ještě o 13 procent víc, tedy každý třetí manažer. I to vyplývá z průzkumu o korupci a podvodech poradenské firmy Ernst&Young. Tady jsou slova Tomáše Kafky z této společnosti:

Záznam Tomáše Kafky:
Čeští manažeři považují korupci za velmi rozšířený jev. 80 procent z nich říká, že korupce je součástí české ekonomiky, což je dvakrát tolik, než je celosvětový průměr. Co se týče tolerance úplatků ze strany manažerů, tak jsme v Evropě obsadili nelichotivou bronzovou příčku, kdy zhruba třetina českých manažerů je ochotna ospravedlnit takový úplatek proto, aby získali nějakou zakázku nebo zajistili přežití firmy.

Moderátor (Václav Moravec):
Prozrazuje v rozhovoru pro Rádio Impuls Tomáš Kafka z Ernst&Young. Vrcholné orgány společností nejsou podle průzkumu dostatečně připraveny čelit rizikům spojeným právě s podvody a s korupcí. Nejen o tom bude řeč v dnešních Impulsech, pozvání přijal podnikatel, šéf Nadačního fondu proti korupci Karel Janeček. Vítejte po čase v nejposlouchanější rozhlasové stanici v zemi, přeji hezký dobrý večer.

Host (Karel Janeček):
Dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak často, Karle, přemýšlíte nad hranicí, respektive o hranici občanské angažovanosti v boji proti korupci a možného budoucího politického angažmá?

Host (Karel Janeček):
O této hranici přemýšlím nebo jsem hodně přemýšlel. Došel jsem k tomu a v tom neměním svůj názor, že nechce se mi zakládat politickou stranu. Pokud mě k tomu vyloženě nedonutí okolnosti tak, že bych cítil, že prostě není zbytí, tak to nechci dělat, protože je to něco, co by mě nebavilo. Mě by prostě nebavilo podílet se na politické moci a řídit politickou stranu a tak dále.

Moderátor (Václav Moravec):
Těch okolností ale nepřibývá? Protože takto jste odpovídal před rokem a půl, ale zároveň když se člověk podívá na vaše nejnovější názory, tak si přejete, aby letos na podzim se podařilo v České republice uspořádat novou sametovou revoluci. Není to tak, že okolnosti vás přibližují k situaci, kdy se budete politicky angažovat?

Host (Karel Janeček):
Záleží, jak definujeme slovo, pojem politicky angažovat. Ano, v tomto smyslu jsem aktivnější, to je pravda. Stále ovšem nechci zakládat politickou stranu. Nicméně…

Moderátor (Václav Moravec):
Co tedy chcete zakládat, když ne politickou stranu?

Host (Karel Janeček):
Snažím se, mým cílem, mou vizí je inspirovat lidi této země, aby se postavili za pozitivní změnu, aby chtěli prostě žít v lepší společnosti a v tom je chci maximálně podpořit a třeba i organizačně organizovat nějakým způsobem. Plánuji jezdit po republice, mluvit k lidem, takže mou vizí je prostě lepší země.

Moderátor (Václav Moravec):
To už ale děláte. Vy mluvíte k lidem, mluvíte o možné nové sametové revoluci, která by se uskutečnila…

Host (Karel Janeček):
Já bych nepoužíval slovo revoluce, protože to je často zneužitelné, takže revoluce není úplně dobře.

Moderátor (Václav Moravec):
Jaké slovo tedy používáte?

Host (Karel Janeček):
Pozitivní změna.

Moderátor (Václav Moravec):
Pozitivní změna, která by se uskutečnila například na podzim. Co by mělo být jejím výsledkem?

Host (Karel Janeček):
Jejím výsledkem jednoznačně je potřeba, to je to alfa omega každé pozitivní změny, je změnit volební systém. Takový volební systém, abychom měli demokracii, ne pouze něco, co si hraje na demokracii.

Moderátor (Václav Moravec):
Podle vás nemáme demokracii?

Host (Karel Janeček):
Je to tak. Problém dnešního politického systému je takový nebo volebního systému je takový, že politické strany …

Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, že vstoupím do vaší řeči, to bylo hezké přeřeknutí. Politického systému nebo stranického systému? Teď mi jde, nebo volebního systému? Jde vám o změnu politického systému? To znamená, chtěl byste, aby se změnil politický systém a demokracie nebyla založena na volné soutěži politických stran?

Host (Karel Janeček):
Nikoliv. Já jsem pro to, aby demokracie byla založena na volné soutěži politických stran, ale musí to být soutěž politických stran. Nesmí to být manipulace voličů a nesmí to být soutěž zjedů, jak říkám těm špatným lidem, kteří pouze kradou. Dnešní systém vypadá tak, že politické strany manipulují voliče a ta, která získá větší moc, tak si prostě víc nakrade a to není demokracie. Prostě politické strany zde dneska nejsou pro občana, ale jsou zde proto, aby nějakým způsobem, aby si představitelé užívali moci a aby rozkrádali peníze.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu to správně, že po Nadačním fondu proti korupci chcete založit, řekněme, Nadační fond politické změny?

Host (Karel Janeček):
Nechci zakládat Nadační fond politické změny, ale plánuji a nebude to dlouho trvat, vydáme novou chartu.

Moderátor (Václav Moravec):
Chystáte tedy takovou Chartu 2012?

Host (Karel Janeček):
Řekněme, ano, takovou chartu chystáme.

Moderátor (Václav Moravec):
Co bude její podstatou a jaká bude její organizační struktura?

Host (Karel Janeček):
Její podstatou bude právě požadavek změny volebního systému na přímý volební systém, kdy se volí přímo tváře, kdy se volí konkrétní lidé, kteří mají potom zodpovědnost ke svým voličům.

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, ale to popíráte tu variantu systému politických stran?

Host (Karel Janeček):
Nikoliv nutně. Podívejme se třeba na Senát, ten systém bude výrazně lepší než volební systém do Senátu, nicméně v Senátu jsou politické strany, to znamená, naše představa je taková, že bude hodně volebních okrsků, jeden okrsek může mít například 40 tisíc lidí a každá politická strana bude jmenovat svého kandidáta plus mohou být nezávislí kandidáti. Takže samozřejmě …

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu to správně, že podle vás ten při volbách do Poslanecké sněmovny krajský model, kdy se volí stranické kandidátky v jednotlivých krajích a ty si sestavují politické strany, byste tímto modelem rozbourali a to je váš hlavní cíl? Protože zvýšíte počet volebních okrsků, respektive kandidátek, které politické strany budou muset podávat a zvýšíte váhu každého hlasu vůči každému kandidátovi, který bude na té kandidátce?

Host (Karel Janeček):
Teď nevím, jestli jsem úplně přesně rozuměl vaší otázce, nicméně abych to teda upřesnil…

Moderátor (Václav Moravec):
Jak byste ten model, kdybych opravdu chtěl takový stručný manuál oné změny volebního systému, která dál bude založena na soutěži politických stran, jak by ten volební manuál vypadal?

Host (Karel Janeček):
Tak ten volební manuál bude vypadat tak, že každá politická strana najmenuje svého kandidáta v každém okrsku. Obrovská výhoda zde je, že politické strany se většinou neodváží najmenovat špatného člověka, takzvaného zjeda, kterého by lidé nechtěli, protože by okamžitě prohrály v té soutěži. To znamená, politické strany budou motivovány nominovat kredibilního člověka, který osloví voliče. Tedy osloví voliče ve své oblasti, bude tam vlastně přímá zodpovědnost a lidé potom budou samozřejmě hlasovat a ještě bych rád zdůraznil, ten volební systém je vymyšlený matematicky tak, aby byl velmi efektivní a efektivní znamená, že každý volič bude dávat hlas svému kandidátovi, bude moci, nikoliv nucen, ale bude mít možnost dát negativní hlas, to znamená populárně řečeno vyškrtnout zjeda a zároveň bude moci dát ještě hlas druhému kandidátovi číslo dvě na pořadí. A to je volební systém, který je pouze jednokolový a matematicky je výrazně efektivnější než dvoukolový stávající volební systém.

Moderátor (Václav Moravec):
Ono českou politickou scénou v těchto dnech otřásá korupční skandál kolem bývalého sociálního demokrata, bývalého středočeského hejtmana, poslance Davida Ratha. Sněmovní mandátový a imunitní výbor podle jeho předsedy, šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky, doporučil Sněmovně Rathovo vydání policii:

Záznam Bohuslava Sobotky:
Mandátový a imunitní výbor po seznámení s oznámením policejního orgánu o zadržení poslance Davida Ratha a s materiály doručenými orgány Policie České republiky v této věci konstatuje, že jsou dány podmínky pro trestní stíhání poslance.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatoval v úterý předseda mandátového a imunitního výboru Bohuslav Sobotka. Sněmovna má o Rathově vydání jednat 15. června a předseda Věcí veřejných Radek John tvrdí, že Davida Ratha z přijetí onoho sedmimilionového úplatku usvědčují i policejní odposlechy:

Záznam Radka Johna:
Jsou to odposlechy, jak si rochní nad rozdělováním milionů a je to novodobá pohádka Alibaba a 40 loupežníků z veřejných peněz.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo v úterý Rádio Impuls slova šéfa Věcí veřejných a člena mandátového a imunitního výboru Radka Johna. Pokud by měl podnikatel, šéf Nadačního fondu proti korupci Karel Janeček, odpovědět možný argument, že přece změna volebního systému vám nezpůsobí to, aby v politice nebyli lidé typu Davida Ratha, protože i ten váš nový systém, který chcete představit v Chartě 2012, říkejme tomu tak ve vašem pracovním názvu, tak může způsobit to, že stejně vám půjdou do politiky lidé, kteří dříve či později mohou přesouvat peníze?

Host (Karel Janeček):
Samozřejmě, nicméně je klíčové si uvědomit, že pravděpodobnost toho, že tam půjdou takzvaní zjedi, je výrazně nižší, protože ti lidé…

Moderátor (Václav Moravec):
Kde jste vzal to slovo zjed?

Host (Karel Janeček):
To slovo vymyslel člověk mě neznámý, nicméně mě se dostalo do e-mailu a je to vynikající slovo, protože když řekneme slovo korupčník, no tak to je velmi pozitivní vlastně, korupčník, uličník, ano? A vidím alternativu, znám jedno sprosté slovo, které lze používat, ale to bych nerad používal veřejně, to znamená zjed je nového slovo, které když se nad tím člověk zamyslí z hlediska jazyka, tak je podle mého názoru velmi dobré.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale vy zároveň zjedy máte i ve vaší oblasti, tedy v oblasti podnikatelské? Přece to není tak, že by jenom politika přitahovala zjedy, ale když se podíváte do byznysu…

Host (Karel Janeček):
Ano, tak samozřejmě špatní lidé mohou být všude, to určitě ano, ale teď se bavíme o zjedech v politice, v Parlamentu. Ještě abych odpověděl na vaši otázku…

Moderátor (Václav Moravec):
To znamená další možné pojistky, které by měly být v té Chartě 2012?

Host (Karel Janeček):
Ano, jednoznačně. Zaprvé je třeba říci, ta pravděpodobnost se výrazně sníží a to je klíčem. To znamená, když dneska já jsem přesvědčen na základě mých odhadů, s novým požadovaným volebním systémem se výrazně zvýší počet slušných lidí, 70-80 procent Parlamentu. A již to by bylo dostačující pro to provádět pozitivní ekonomické i politické i jiné reformy. Nicméně my budeme požadovat ještě další pojistku, možnost odvolání kandidáta. Odvolání politika. Pokud se ukáže, že zvolený reprezentant je zjed, tak jeho voliči budou mít možnost ho odvolat. To znamená, nebude se opakovat to, aby tady byl Rath a Bém a nikdo je nemohl odvolat zpátky, prostě politici budou mít nad sebou, řekněme, Damoklův meč a…

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu to správně, že by v každém okrsku se pak, jestliže se politik zpronevěří konkrétním voličům, tak by se konala nikoliv volba, ale odvolání toho politika?

Host (Karel Janeček):
Z technického hlediska bychom to dělali při dalších volbách, ať již krajských nebo jiných volbách, aby to bylo…

Moderátor (Václav Moravec):
Takže při nejbližších možných volbách v tom daném okrsku by se odvolával politik, který se zpronevěří?

Host (Karel Janeček):
By byla možnost odvolat politika. A ten politik by se odvolal, pokud by výrazné procento lidí chtělo jeho odvolání, to znamená víc jak 50 procent. To znamená, samozřejmě musíme zabránit tomu, aby nikdo vlastně toto opatření jakýmkoliv způsobem zneužil.

Moderátor (Václav Moravec):
Je to podle vás to zásadní, když se přitom podíváte na daleko důležitější věci, které se týkají financování politických stran, peněz, které jdou do volebních kampaní, přece ona změna volebního systému, jak se nám ji tady snažíte představit, nemusí nutně znamenat to, že nebudou politici, respektive politické strany mít to pokušení získávat nelegální prostředky, ať už jakékoliv?

Host (Karel Janeček):
Je to pravda, politické strany by se určitě snažily manipulovat voliče a z toho vyplývá, to je přesně ten důvod, proč máme další druhý velmi důležitý požadavek a to je zákaz politické reklamy. Zákaz toho, aby politické strany platily billboardy a nejen billboardy, ale i jiné inzeráty a manipulovaly voliče. Takže zákaz politické reklamy bude další klíčový požadavek té charty.

Moderátor (Václav Moravec):
Když představíte tu chartu a propos?

Host (Karel Janeček):
Bude to v horizontu, záleží na tom, jak přesně budu mít čas, ale v horizontu týdnů. Věřím tomu, že do měsíce…

Moderátor (Václav Moravec):
Do prázdnin byste chtěl, aby veřejnost…

Host (Karel Janeček):
Byl bych velmi rád, abychom to zvládli do prázdnin.

Moderátor (Václav Moravec):
Můžete vyloučit, protože to vám vaši odpůrci, řekněme, podsouvají, že ať už Nadační fond proti korupci, teď možná Charta 2012 Karla Janečka, že může být takovým předskokanským můstkem pro vaši budoucí prezidentskou kandidaturu, že to celé si vlastně stupňujete, abyste kandidoval …

Host (Karel Janeček):
No tak to rozhodně, to, co dělám, proč to dělám, rozhodně není kvůli tomu, abych kandidoval na prezidenta.

Moderátor (Václav Moravec):
Což můžete vyloučit?

Host (Karel Janeček):
Což jako teď mohu vyloučit, protože na to nemám věk a jako samozřejmě pokud někdy v budoucnu, to nevylučuji, ano? Potenciální kandidaturu na prezidenta bych nechtěl do vzdálenější budoucnosti vyloučit, protože u nás funkce prezidenta není spojena s politickou mocí, to je reprezentativní funkce, funkce…

Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, vždyť má, je součástí moci exekutivní, byť jeho exekutivní pravomoci jsou poměrně slabé, ale jmenování členů bankovní rady vy jako finančník…

Host (Karel Janeček):
Jmenuje členy ČNB, tak to je, řekněme, možná nejsilnější pravomoc jiná, než reprezentativní.

Moderátor (Václav Moravec):
Teď vám můžu jmenovat další. Navrhuje Senátu kandidáty na ústavní soudce.

Host (Karel Janeček):
Ano, ale z faktického hlediska tato moc je naprosto minimální v porovnání například s předsedou vlády.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy používáte v souvislosti s tím, že představíte do konce června Chartu 2012, používáte množné číslo. Je to skupina lidí, protože vy jste se připojil k iniciativě Vraťte nám stát, to byla iniciativa, která sestávala ze 14 občanských platforem, které požadovaly na začátku dubna zřízení občanské parlamentní komise pro vyšetřování napojení organizovaného zločinu a takzvaných kmotrů na politiku, veřejnou správu a justici. A propos dostali jste od poslanců nějaké konkrétní odpovědi na tu vaši iniciativu?

Host (Karel Janeček):
Nejsem si vědom, že bychom dostali konkrétní odpovědi, nicméně možná vaše otázka…

Moderátor (Václav Moravec):
Jestli právě Vraťte nám stát stojí i za tou chartou…

Host (Karel Janeček):
Nestojí, nestojí, tohle je čistě aktivita skupiny fyzických osob. Samozřejmě může se to stát, ale ve stávajícím plánu je nepoužívat organizaci, protože jakmile založíte organizaci, již se vám tam můžou nacpat pochybní lidé a tak dále. 

Moderátor (Václav Moravec):
Vy tedy jenom vydáte nějakou chartu, která bude na internetu a tu budou podepisovat občané a budou, jak té změny chcete dosáhnout volebního systému…

Host (Karel Janeček):
Ano, to je samozřejmě správná otázka, protože je jasné, že stávající poslanci si takovou změnu dobrovolně neodhlasují, ačkoliv je to bez výhrad pozitivní věc. Nicméně chceme toho dosáhnout tak, že budeme inspirovat voliče, budeme inspirovat zodpovědné lidi v této republice, aby se zasadili o tu změnu, aby jí požadovali po politicích a to například i formou demonstrací. To znamená, aby zde vznikl veřejný tlak a aby stávajícímu Parlamentu nezbylo nic jiného, než vyhovět vůli voličů.

Moderátor (Václav Moravec):
V souvislosti s tou vaší iniciativou, která výrazně asi tedy zasáhne do světa politiky, uvažujete o tom, že byste se vzdal pozice šéfa onoho nadačního fondu? Že vám někdo může vyčítat, že se tady míchají dvě iniciativy, ta nadační boje proti korupci a ta politická?

Host (Karel Janeček):
Tak v tomto smyslu jsem o tom nepřemýšlel a určitě to nevylučuji. Já rozhodně nelpím na jakékoliv, na žádné funkci, možná víte, že já jsem dokonce odstoupil z představenstva společnosti RSJ právě z toho důvodu, že veškerý svůj téměř, drtivou většinu svého pracovního času věnuji společenským záležitostem. A pokud to bude žádoucí, tak bych neměl problém ani odstoupit i z předsedy správní rady nadačního fondu.

Moderátor (Václav Moravec):
Ptám se i proto, že právníci ze Šachta&Partners, tedy advokátní kanceláře, která už je dnes přejmenovaná a na níž jste upozornili v souvislosti s fungováním Pražského dopravního podniku a vyváděním peněz z Dopravního podniku, tak přišla s tím, že chce zrušit váš fond a že o to bude usilovat. Už jste byli osloveni Ministerstvem vnitra, které registruje takové fondy?

Host (Karel Janeček):
Nebyli jsme osloveni, to, co tito a troufnu si říct opravdu zjedi, možná psychopati typu Michala Babáková z právní kanceláře, dělají, to je prostě naprosto směšné. Jako řekl bych…

Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, oni na vás podali trestní oznámení…

Host (Karel Janeček):
Oni na mě podali několik trestních oznámení. Myslím…

Moderátor (Václav Moravec):
A byl už jste na policii kvůli tomu?

Host (Karel Janeček):
No dokonce příští týden půjdu na výslech, takže se na to velmi těším. Ale to, proč jdu na výslech příští týden, je za to, že Michal podal trestní oznámení za to, že v jednom článku vyšel titulek, že je na mě vypsána odměna 50 milionů. Přičemž já jsem řekl redaktorovi, že podle informací, které mám, je na mě tato odměna vypsána, ani jsem neřekl, kdo ji vypisoval, ani samozřejmě jsem to nemohl nijak garantovat, bylo to z doslechu, no a nicméně oni podali trestní oznámení. Tak jako to mě velmi pobavilo. Těch, jak sám víte, trestních oznámení je víc, je tady na zrušení fondu, což je zase, prostě to je naprostý nesmysl.

Moderátor (Václav Moravec):
Takže jdete ke svému prvnímu výslechu kvůli nadačnímu fondu.

Host (Karel Janeček):
Nevím, jestli kvůli nadačnímu fondu, to bylo přesněji kvůli mému vyjádření, kvůli článku, který byl zveřejněn.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy sami jste, když se bavíme o trestních oznámeních, vy sami jste několik trestních oznámení podali, například právě v souvislosti s vyváděním peněz z Pražského dopravního podniku, zároveň jste podali i trestní oznámení kvůli informačnímu systému pro výplaty dávek českým Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jak pečlivě si po těchto kauzách, jako jsou Pražské dopravní podniky, jako je informační systém Ministerstva práce a sociálních věcí, jak pečlivě si po tom jdete, aby policie ty věci nezametala pod koberec?

Host (Karel Janeček):
My samozřejmě můžeme udělat jenom tu činnost, kterou jsme udělali, my nemůžeme dál zastupovat činnost policie a státního zastupitelství. Takže my samozřejmě kauzy budeme sledovat a pokud by se ukázalo, že policie nečiní, tak bychom se snažili udělat nějaké kroky, minimálně mediální.

Moderátor (Václav Moravec):
Máte nějaké podezření z těch dosavadních kauz, kterými se Nadační fond proti korupci zabýval, že by k tomu tak docházelo, že by některé kauzy byly zdržovány nebo …

Host (Karel Janeček):
Zatím tak nemohu říci. Stále ještě je brzo, takže tato otázka je v jistém smyslu předčasná.

Moderátor (Václav Moravec):
Zmiňoval jsem vyvádění peněz z Pražských dopravních podniků, dále pak nový informační systém pro výplaty sociálních dávek na Ministerstvu práce a sociálních věcí, likvidace odpadu z elektrických zařízení, to jsou jen tři z těch několika, počítal jsem zhruba do deseti kauz, že jste probírali…

Host (Karel Janeček):
Podali jsme víc trestních oznámení na, některé věci jsme ani neinvestigovali, pouze jsme podali trestní oznámení, například na pana Hulínského za vykrádání, vlastně okrádání postižených spoluobčanů.

Moderátor (Václav Moravec):
Když se podíváme na to, co si myslí manažeři předních světových společností, tak podle nich je ochotno kvůli veřejné zakázce nebo zakázce jako takové dát úplatek zhruba 15 procent těchto manažerů. V České republice je to číslo o sto procent vyšší, je to každý třetí manažer, který je ochoten dát kvůli zakázce úplatek. Vyplývá to z průzkumu o korupci a podvodech poradenské firmy Ernst&Young. Tady jsou slova Tomáše Kafky z této společnosti:

Záznam Tomáše Kafky:
Čeští manažeři považují korupci za velmi rozšířený jev. 80 procent z nich říká, že korupce je součástí české ekonomiky, což je dvakrát tolik, než je celosvětový průměr. Co se týče tolerance úplatků ze strany manažerů, tak jsme v Evropě obsadili nelichotivou bronzovou příčku, kdy zhruba třetina českých manažerů je ochotna ospravedlnit takový úplatek proto, aby získali nějakou zakázku nebo zajistili přežití firmy.

Moderátor (Václav Moravec):
Vysvětluje v rozhovoru pro Rádio Impuls Tomáš Kafka ze společnosti Ernst&Young. Pokud by měl podnikatel, šéf Nadačního fondu proti korupci Karel Janeček, říci z těch možných záklopek pro samotné manažery, protože vy jste podnikatel, pohybujete se ve světě byznysu, tudíž tady máme jasný výsledek, že každý třetí manažer vlastně podporuje korupci, protože je ochoten kvůli byznysu, vás to překvapilo to číslo?

Host (Karel Janeček):
Ne, nepřekvapilo, je to úděsný výsledek, je úděsné, že jsme na tom dvakrát hůř, než jiné země a také je třeba si uvědomit, že někteří to třeba i tají.

Moderátor (Václav Moravec):
To znamená, že to číslo může být ještě vyšší, než každý třetí?

Host (Karel Janeček):
Dokonce může být ještě vyšší. A já bych k tomuto chtěl říct, to je prostě špatně. Je to špatně a to, co my se snažíme, změna volebního systému je první krok. První krok, který je nutný k celkové obnově naší společnosti. Není to v žádném případě dostačující.

Moderátor (Václav Moravec):
Že vstupuji do vaší řeči, nepřeceňujete opravdu politickou sféru, když to jasně souvisí i se sférou ekonomickou, nejsou to dvě spojité nádoby, kdy ve vztahu u firem není třeba dostatečný postih těch, kteří jsou schopni uplácet, ať už to jsou veřejné zakázky nebo nejsou veřejné zakázky?

Host (Karel Janeček):
Je to pravda. To, co bude námětem charty, je pouze první krok, který je nutný k celkové následující obnově společnosti. A ta obnova musí zahrnovat nejen technické věci, jako jsou změny zákonů, veřejné zakázky, zákon o státní službě a podobně, ale je potřeba zde i budovat etické hodnoty našich spoluobčanů. Mluvit o tom, opakovaně mluvit o tom, že korupce je krádež, je to nejhorší forma krádeže, je to neobhajitelné a samozřejmě i trestat. Samozřejmě změnit zákony tak, aby ti, co korupci dělají, aby šli do velkých rizik. Ale já bych ještě jednou rád zdůraznil, klíčové je prostě vzbuzovat v lidech etické hodnoty a mluvit napříč politickým spektrem, ale nejen politickým spektrem, ale napříč společností, aby bylo jasné, špatná je i ta velká korupce, nejen ta velká korupce je špatná, ale i ta malá. Když prostě …

Moderátor (Václav Moravec):
Vy sám jste byl kritizován, že vaše firmy jsou v zahraničí, že využíváte daňových rájů. Uvažoval jste o tom, že zkrátka je přestěhujete opravdu do České republiky…

Host (Karel Janeček):
Toto tvrzení je naprosto zavádějící, to je lež. My daníme vše podle českých daňových zákonů a daňových rájů pro účely daňové optimalizace v žádném případě nevyužíváme. Situace je pouze taková, že my máme náš fond, fond, kde investujeme jako kvalifikovaní investoři, registrovaný v zahraničí, ale to je proto, že když jsme iniciovali jeho založení, když jsme ten fond potřebovali v roce 2004 nebo 6, pardon, 2006, tak to u nás nešlo prostě.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale teď už to jde, uvažovali jste o tom…

Host (Karel Janeček):
To jde od září minulého roku…

Moderátor (Václav Moravec):
Uvažujete o tom, že byste ho přesunuli do Česka, aby vy sám jste veškerá podezření, která kolem vás…

Host (Karel Janeček):
Chystáme se k tomu, chceme to udělat, já bych ale rád upozornil, pokud to udělám, pokud to přesuneme sem a uděláme investiční společnost, tak od příštího roku budeme platit celkové daně nižší. Je třeba si uvědomit, budeme platit nižší daně, když to přesuneme sem, protože prostě fondy jsou instituce, to není firma, to je nástroj na investice. Pokud …

Moderátor (Václav Moravec):
A tady to zdanění těch fondů je nižší?

Host (Karel Janeček):
Tady od příštího roku je nulové, tady jde o to, že v současné době platí daně společnost RSJ jako správce aktiv fondu, platí daně, ano? Pokud to přesuneme sem a uděláme si investiční společnost, tak ta daň od začátku příštího roku bude nulová, to znamená, nebude platit daně ani RSJ. Takže to je tak absurdní, to obvinění je úplně scestné prostě.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale přesunete firmu do Čech?

Host (Karel Janeček):
Pravděpodobně ano, už z těchto mediálních důvodů. Ten jediný důvod, proč je samozřejmě to trochu problém, jsou administrativní důvody, není to jednoduché. Jako není legrace založit fond kvalifikovaných investorů a tak dále. Ale chystáme se na to a pokud nenastane něco, nějaká nečekaná překážka, tak to uděláme.

Moderátor (Václav Moravec):
Takže to je váš veřejný závazek, abyste nečelil této kritice, že máte investiční fond v zahraničí?

Host (Karel Janeček):
Ale znovu zdůrazňuji, ta kritika je prostě nesmyslná.

Moderátor (Václav Moravec):
No vidíte, tak dokonce na tom budete lépe, že nebudete platit žádné daně.

Host (Karel Janeček):
Pokud uděláme investiční fond a pravděpodobně investiční fond uděláme, takže dokonce na tom budeme lépe. Ale znovu říkám, to jsou zavádějící lži, které prostě…

Moderátor (Václav Moravec):
Jak je to možné, že investiční fondy vůbec neplatí žádné daně?

Host (Karel Janeček):
To je kvůli tomu, že to jsou české daňové zákony, kdy se platí nulová sazba z kapitálových výnosů, pokud držíte aktivum více jak půl roku. To jsou české daňové zákony. Takové zákony jsou například ve Švýcarsku, tuším v Rakousku, v Německu, ale nejsou všude. Například v Británii…

Moderátor (Václav Moravec):
A vy byste to zdanil, kdybyste byl ministrem financí?

Host (Karel Janeček):
Upřímně teda, abych mluvil naprosto otevřeně, tak já jsem přesvědčen, že nějaká daň by se měla platit z kapitálových výnosů. Ovšem výrazně nižší. Nemůže to být vysoká daň. Kdyby se z kapitálových výnosů měla platit vysoká daň, tak se každý odstěhuje, tak to prostě nemůže fungovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale zase nulové zdanění po půl roce držení je…

Host (Karel Janeček):
Já s tím souhlasím…

Moderátor (Václav Moravec):
Je podle vás opravdu jako příliš luxus?

Host (Karel Janeček):
Já souhlasím s tím, že je to luxus, jsou to výhodné české daňové zákony. To znamená fakt, že my jako fyzické osoby platíme přímo do státní kasy nízké daně, souvisí s českými daňovými zákony. Ale já bych zároveň k tomu chtěl dodat, že v celkovém součtu já ty daně platím a platím je poměrně vysoké, protože všechno, co teď dělám, fondy a i tyto činnosti, tak platím ze své kapsy. Takže já té společnosti platím dost.

Moderátor (Václav Moravec):
Můžete prozradit, kolik platíte ročně?

Host (Karel Janeček):
Jsou to, tak budu to…

Moderátor (Václav Moravec):
Kolik odvádíte na daních?

Host (Karel Janeček):
Kolik odvádím na dani, to ani nevím, ale teď kolik mě stojí celkově tyto aktivity, tak to bych musel spočítat, ale bude to částka přesahující deset milionů korun.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje podnikatel, šéf Nadačního fondu proti korupci…

Host (Karel Janeček):
Ale to neberte jako garantované, to si musím všechno propočítat.

Moderátor (Václav Moravec):
To si musíte propočítat a přijdete příště do Impulsů. Podnikatel, šéf Nadačního fondu proti korupci Karel Janeček, který byl dnes hostem Rádia Impuls. Děkuji za váš čas a těším se příště na shledanou.

Host (Karel Janeček):
Také děkuji, na shledanou.

28.05.2012

VIDEO: Vojtěch Lukáš: Poslanci snad zákon o stavebním spoření ještě změní!

Šéf Asociace českých stavebních spořitelen Vojtěch Lukáš mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o změnách ve stavebním spoření.
23.05.2012

VIDEO: Jan Veleba: Premiér vyhrotil situaci se zemědělci!

Prezident Agrární komory ČR Jan Veleba mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o středečních protestech zemědělců.
22.05.2012

VIDEO: Pavel Dobeš: Rekonstrukce D1 se ze začátku dotkne provozu málo!

Ministr dopravy Pavel Dobeš mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o výstavbě silnic nebo opravě dálnice D1.
21.05.2012

VIDEO: Petr Žaluda: Dražší pohonné hmoty lákají do vlaků více cestujících

Generální ředitel Českých drah Petr Žaluda mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o konkurenci na železnici.
17.05.2012

VIDEO: Jiří Dienstbier: V ČSSD je kvůli kauze Rath znechucení!

Senátor Jiří Dienstbier mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o kauze bývalého spolustraníka Davida Ratha.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.