VIDEO: Hana Marvanová: Za boj proti korupci by vláda dostala čtyřku!

Publikováno: 31.05.2012 18:20
Video soubor neexistuje.
Právnička a bývalá politička Hana Marvanová mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o korupci v Česku.

Moderátor (Václav Moravec):
Peníze z evropských fondů jako zdroj peněz pro organizovaný zločin, i to je podle všeho reálný obraz čerpání části peněz z evropských fondů v České republice. Auditoři z Evropské komise se chystají prověřit čerpání evropských peněz na severu Čech. Místopředseda sociálních demokratů Lubomír Zaorálek popisuje, kde jsou hlavní slabiny čerpání peněz z evropských fondů:


Záznam Lubomíra Zaorálka:
To, co, myslím, je evidentní, je, že nemáme kontrolní systém vytvořený. Ten, který by nepardonoval podobný způsob zacházení s prostředky. To je vlastně v různých zemích je to různé, někde je centralizovaný, někde úplně nezávislý. U nás prostě se ukazuje, že ty kontrolní orgány nejsou funkční z nejrůznějších důvodů, prostě na žádné úrovni nefungují tak, aby ve chvíli, kdy se dělají špatná výběrová řízení, ve chvíli, kdy se nedodržují ta pravidla, tak nikdo nezasáhne.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova místopředsedy sociálních demokratů Lubomíra Zaorálka. Zástupci Evropské komise se chystají na severu Čech zkoumat výsledky už vykonaných národních auditů. Výsledek kontrol je přitom jednou z podmínek nutných pro obnovení proplácení peněz z Evropské unie. Nejen o rozkrádání evropských fondů v České republice bude řeč v dnešních Impulsech. Pozvání přijala advokátka a tvář sdružení Veřejnost proti korupci, Hana Marvanová. Vítejte v Rádiu Impuls, přeji hezký dobrý večer.


Host (Hana Marvanová):
Dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Za dobrou zprávu, byť jde o opatření na půli cesta, označuje nevládní organizace Transparency International vládní návrh zákona o omezení anonymních akcií. Nakolik byste tu výše zmíněnou charakteristiku podepsala?


Host (Hana Marvanová):
Myslím, že tento zákon je krok dobrým směrem, ale je to jenom krůček, protože to bude velmi snadné obejít, velmi snadné bude, aby ty dnes anonymní firmy si zaknihovaly akcie na nějaké zase anonymní firmy se sídlem v daňových rájích a opět se nedozvíme, kdo ty společnosti vlastní. A já si myslím…

Moderátor (Václav Moravec):
Proč tedy takový drobný krůček dělat?


Host (Hana Marvanová):
Je to nutné, protože to, co přinese ten zákon, tak přinese hlavně to, že nebude možné převádět vlastnictví akcií z ruky do ruky, ale že to bude evidované a že to bude i zpětně dohledatelné, kdo v jednotlivých fázích vlastnil akcie.

Moderátor (Václav Moravec):
I když tam budou bílé koně? Rozumějme nějaké osoby, které skutečného vlastníka zase můžou zakrývat, protože budou to nastrčené osoby?


Host (Hana Marvanová):
I za tu cenu. To řešení, které se navrhuje, je standardní řešení, ale nesmí si lidé od něj slibovat, že se dozvíme, kdo ty anonymní společnosti vlastní. A já se domnívám, že nutné je vědět, jaké fyzické osoby vlastní ty společnosti dosud anonymní tam, kde jde o veřejné peníze, kde ty firmy dostávají veřejné finanční prostředky a to se…

Moderátor (Václav Moravec):
Ale to je o zákonu o veřejných zakázkách…


Host (Hana Marvanová):
A to je o zákonu o veřejných zakázkách, nikoliv ten zákon o zaknihování akcií.

Moderátor (Václav Moravec):
Přesto se to ale nedařilo a nepodařilo se protlačit takříkajíc takovou novelu zákona o veřejných zakázkách, aby právě u těch firem, které tyjí z veřejných zakázek, získávají peníze ze státních zakázek, zkrátka z veřejných peněz, tak aby odkryly své vlastníky donaha?


Host (Hana Marvanová):
Ano. Nepodařilo se to, přestože loňský materiál skupiny NERV pro boj proti korupci to doporučil jako jedno z klíčových opatření, kterým se ušetří desítky miliard. Neodhlasovala to bohužel vládní koalice, ten návrh, který jsme připravili, Veřejnost proti korupci společně s Nadačním fondem bojem proti korupci. Teď doufáme, máme příslib poslanců napříč, zejména Sociální demokracie, TOP 09 i VV, že ten zákon tentokrát podpoří, respektive předloží tu novelu. Čekáme, že se tak stane do konce června a že to bude znovu…

Moderátor (Václav Moravec):
To máte takový opravdu slib, že poslaneckou iniciativou…


Host (Hana Marvanová):
Ano, máme takový slib, jednalo se o tom předminulý týden na výboru pro veřejnou správu, tam ti poslanci to přímo slíbili a po tom jednání…

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jim věříte po té zkušenosti, kterou jste učinili, protože mnoho těch příslibů bylo i při projednávání onoho zákona o veřejných zakázkách, který platí teď od jara?


Host (Hana Marvanová):
Máte pravdu, tehdy to také slibovali, proto to tady říkám, aby si to lidé pohlídali, že poslanci to slíbili. Po tom jednání se na mě obrátil i ministr pan Jankovský, ministr pro místní rozvoj, s tím, že si uvědomuje, že je to třeba a že by byl pro to to teď do toho zákona dostat. Takže já to beru jako druhé kolo, budeme se snažit to do zákona prosadit, protože jinak se budou ty veřejné prostředky rozkrádat dál, mizet v nějakých kapsách, o kterých ani nebudeme vědět, komu ty kapsy patří.

Moderátor (Václav Moravec):
Teď tedy první říkáte krůček, vládní návrh, který má omezit anonymní akcie, respektive zpřísnit regulaci anonymních akcií. Vlastník anonymních akcií bude mít v případě, že ten nový zákon, který ve středu schválila vláda, tak pokud ho posvětí Sněmovna i Senát, tak bude mít tři možnosti. Tady jsou slova ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila:


Záznam Jiřího Pospíšila:
Takovéto akcie buď budou zaknihovány u centrálního depozitáře, u burzy cenných papírů, druhou variantou pak je takzvaná imobilizace, kdy budou reálně uloženy u banky, která k tomuto bude mít licenci od České národní banky.

Moderátor (Václav Moravec):
Vysvětluje ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Třetí možností je pak to, že rok od účinnosti zákona, tedy k 1. lednu roku 2014, se anonymní akcie promění na akcie na jméno. Deník Hospodářské noviny spočítal, že 13 tisíc firem s anonymní strukturou, které jsou v České republice, zaplatí za přeměnu těch anonymních akcií v součtu zhruba 650 milionů korun. Není to vlastně dobrý byznys pro vás jako pro advokáty, že to bude stát ty vlastníky 650 milionů, ale přitom se skutečně nedozvíme, komu ta firma patří?


Host (Hana Marvanová):
Já nemyslím, že to by byla standardní práce pro advokáty, to není žádné zastupování v nějakém sporu. Ale to jsou, když to rozpočteme, rozvrhneme na ten počet společností, tak jsou to malé peníze pro každou společnost. Ale kámen úrazu toho návrhu je v něčem jiném. Je ten bod tři, když ty akcie nebudou zaknihovány nebo depozitovány, tak se přemění na akcie na jméno. Takže to vznikne takhle ze zákona, ale nebudeme znát to jméno, nebude nikde evidováno, to jméno bude evidovat ta společnost, která nemusí to evidovat správně, nemusí to ani nikomu zpřístupnit. Takže podle mého názoru předpovídám, že se větším problémem po schválení té úpravy, pokud by byla takhle schválena, stanou akcie na jméno, z nich se stanou ty anonymní akcie, protože sice to bude na jméno, ale nebudeme to jméno znát.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno ta třetí možnost je čertovo kopýtko a nesmyslnost celého toho vládního návrhu?


Host (Hana Marvanová):
Je to takový únikový manévr, který uvidíme, jak ho začnou využívat ty firmy, které třeba nepůjdou cestou, že si zřídí nějakou společnost anonymní v daňových rájích, tak půjdou touto cestou. Ale jak říkám, nechci zpochybňovat, že ten zákon vůbec je, na něj se čeká velmi dlouho, už to mělo být dávno, jen si nesmíme myslet, že po přijetí zákona se dozvíme, kdo vlastní všechny ty neprůhledné společnosti, například tu švýcarskou firmu, která prodávala akcie IZIP VZP, nedozvíme se. Prostě spoustu věcí se nedozvíme a musíme vědět, že tam, kde jsou veřejné peníze, tam by si měl stát klást podmínku, kdo chce dostat veřejné peníze, musí se takzvaně svléknout donaha, to znamená říct, jaká fyzická osoba má prospěch z těch peněz.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jasně říkáte, že tomu kroku, který se týká přísnější regulace anonymních akcií, by logicky pomohla i ona novelizace zákona o veřejných zakázkách. Máte od minulého týdne příslib poslanců tří poslaneckých klubů, ČSSD, TOP 09 a Věcí veřejných. Úplné zrušení anonymních akcií je podle vás nesmysl?


Host (Hana Marvanová):
Zrušit anonymní akcie, já si myslím, že to je takové klišé určité, že jde o to, aby byly evidovány. Mě by připadalo správnější, kdyby byly evidovány na jednom místě, třeba u toho centrálního depozitáře, nebráním se tomu úplně, když to budou evidovat banky, ale nesmíme zapomenout na to, že to bude kryto bankovním tajemstvím. Opět se nic nedozvíme jako veřejnost.

Moderátor (Václav Moravec):
Teď už zpochybňujete i tu druhou možnost, že vlastně ty dvě možnosti nabízejí únikovou cestu, že kdyby vy jste byla ministryní spravedlnosti, tak byste ten zákon napsala tak, že by bylo pouze jedno místo a to by byl ten centrální depozitář?


Host (Hana Marvanová):
Mě by to připadalo lepší z toho důvodu, že by na jednom místě bylo pro všechny orgány, třeba orgány činné v trestním řízení a další, k dispozici informace a průběžná informace o tom, kdo vlastní akcie té které společnosti. Jestliže to bude na mnoha místech, tak pak se může stát to samé, co kritizovala policie, že není jeden centrální registr účtů a že se nedaří dohledávat, kde, na jakých účtech jsou peníze třeba pachatelů.

Moderátor (Václav Moravec):
Třetina manažerů v České republice i v současnosti, kdy vláda tvrdí, že úspěšně bojuje proti korupci, tak třetina manažerů v Česku přiznává, že je kvůli zakázce připravena uplácet. Jde přitom o třetí nejhorší výsledek v zemích Evropské unie. Podle globálního průzkumu společnosti Ernst&Young. Tady jsou slova Tomáše Kafky z této firmy:


Záznam Tomáše Kafky:
Čeští manažeři považují korupci za velmi rozšířený jev, 80 procent z nich říká, že korupce je součástí české ekonomiky, což je dvakrát tolik, než je celosvětový průměr. Co se týče tolerance úplatků ze strany manažerů, tak jsme v Evropě obsadili nelichotivou bronzovou příčku, kdy zhruba třetina českých manažerů je ochotna ospravedlnit takový úplatek proto, aby získali nějakou zakázku nebo zajistili přežití firmy.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova Tomáše Kafky ze společnosti Ernst&Young. Pokud by měla advokátka, tvář sdružení Veřejnost proti korupci Hana Marvanová, která je hostem dnešních Impulsů, říci, zda považuje ty dosavadní vládní kroky v boji proti korupci za úspěšné, použila byste slovo úspěšné?


Host (Hana Marvanová):
Ne, to bych nepoužila. Ty programy jsou poměrně dobré, je to sepsáno, NERV zpracoval velmi kvalitní seznam protikorupčních kroků a kopíruje to vlastně ty návrhy, s nimiž přicházíme, my, Transparency International, Nadační fond proti korupci, ale bohužel se to nedaří zavádět do praxe. Takže záměry tu jsou, ale za dva roky nevím, jestli se to stihne.

Moderátor (Václav Moravec):
Kdybyste měla dát známku v polovině funkčního období Nečasova kabinetu, což je doba, která se blíží a v červnu se jí dočkáme, tak…


Host (Hana Marvanová):
Známku v boji proti korupci?

Moderátor (Václav Moravec):
Ano.


Host (Hana Marvanová):
Já si myslím, že to je tak čtyřka, že to je prostě velice slabý výsledek. Vidíme to sami, když jásáme nad nějakou odhalenou korupční kauzou, ale vedle toho tady se dozvídáme, já to podepisuji ty informace, které zazněly, že 80 procent nebo 70-80 procent zakázek prostě nejsou přidělovány standardně normálně, jsou předražené a provází je korupce. Toto všechno se nedaří odhalovat. Nemáme tady takové instituty, které třeba ochrání ty oznamovatele korupce. Nemáme…

Moderátor (Václav Moravec):
Princip korunního svědka.


Host (Hana Marvanová):
Princip korunního svědka. Já si třeba myslím, že pokud někdo zevnitř těch skupin nepromluví a nebude motivován k tomu, aby promluvil a pomohl odhalit tu korupci, že ta se prostě logicky nepodaří odhalit, protože všichni, celá skupina v tom jede a jestliže všem hrozí zhruba stejný trest, tak to nikdo z nich neřekne.

Moderátor (Václav Moravec):
Myslíte, že to je záměr? Protože mnoho posluchačů Impulsů, kteří posílají Haně Marvanové, advokátce a tváři Veřejnosti proti korupci, bývalé političce, otázky ve formě sms zpráv na číslo 774 999 888, tak se týká i toho, že vlastně celý ten systém se budoval od začátku 90. let, v době i privatizace, kdy vy jste byla poslankyní Poslanecké sněmovny, tehdy za ODS, pak po roce 2000 vlastně předsedkyní Unie svobody. Daří se ten systém narušovat a drolí se ten systém, který tady byl dlouho pracně budován a který veřejnost popisuje jako korupční systém z 80 procent?


Host (Hana Marvanová):
Zatím ne. Vezměme si, že jedna, dvě vlaštovky nějakých stíhaných politiků…

Moderátor (Václav Moravec):
Teď mluvíte o Davidu Rathovi?


Host (Hana Marvanová):
Ano. Nedělají to jaro, že to je standardní postup. Až to bude úplně standardní, že se všechna ta podezření, o kterých se píše, budou stejně razantně vyšetřovat jako případ pana poslance Ratha, tak potom řeknu, že nastal průlom. Ale k tomu, aby se tak stalo, tak je také nutné, aby třeba ty orgány činné v trestním řízení pro to měly zásadní podporu, aby pro to mělo podporu státní zastupitelství, policie. Ale místo toho jsme svědky situací, kdy třeba s takzvanými kmotry nebo různými lobbyisty v uvozovkách jsou v kontaktu i lidé, kteří patří do justice nebo do struktur policie.

Moderátor (Václav Moravec):
Teď narážíte i na věc, ve které jste vy osobně jako advokátka zainteresovaná, tedy na situaci na Vrchním státním zastupitelství, dvojice Vlastimil Rampula a Libor Grygárek, což i někteří státní zástupci označují souslovím vrchní státní zametačství, tedy dva muži, kteří jsou, respektive Libor Grygárek, abych byl přesnější, kteří jsou v kontaktu například s lobbyistou Romanem Janouškem a Libor Grygárek říká, že se spolu baví o drahém nábytku a podobně a takto to komentuje, tedy o kasační stížnost proti rozhodnutí pražského městského soudu, který vrátil Vlastimila Rampulu do funkce šéfa Vrchního státního zastupitelství v Praze? Jak daleko je projednávání té kasační stížnosti, protože vy zastupujete Ministerstvo spravedlnosti?


Host (Hana Marvanová):
V současnosti je to u Nejvyššího správního soudu, ten si vyžádal stanoviska, posílali jsme tam nejen podrobnou kasační stížnost, ale i repliku k vyjádření pana doktora Rampuly a očekáváme nějaké rozhodnutí.

Moderátor (Václav Moravec):
Kdy jste posílali to vyjádření?


Host (Hana Marvanová):
To jsme posílali minulé pondělí. Já za sebe mohu říct, protože tu věc mám důkladně prostudovanou, že ty důvody pro odvolání tady jsou velmi silné, dokonce i jeden z nich, například kauze Gripeny, by sám měl stačit na to, aby byl odvolán. Protože jestliže se na Vrchním státním zastupitelství navzdory třeba pokynům Nejvyššího státního zastupitelství nevyšetřovaly nebo nečinily kroky k vyšetřování nejzávažnějších kauz, kde existuje podezření, například Gripeny, ale vezměme si Mosteckou uhelnou, vezměme si další případy, zbrojní zakázky, kauzy IPB, tak za to přece někdo musí nést odpovědnost a pokud ji neponese, tak se nic nezmění.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale Městský soud v Praze proto vrátil do funkce Vrchního státního zastupitelství v Praze nebo do čela Vrchního státního zastupitelství v Praze Vlastimila Rampulu, protože konstatoval, že to nejsou tak zásadní chyby?


Host (Hana Marvanová):
Já se domnívám, že tady ten městský soud možná z neznalosti zákona o státním zastupitelství bagatelizoval nerespektování pokynů, které jsou závazné a které se týkají miliardových kauz.

Moderátor (Václav Moravec):
Když říkáte, že jste minulé pondělí odeslali Nejvyššímu správnímu soudu repliku na vyjádření Vlastimila Rampuly k té vaší kasační stížnosti, byly tam nějaké nové argumenty Vlastimila Rampuly, proč má zůstat v čele Vrchního státního zastupitelství?


Host (Hana Marvanová):
Pan doktor Rampula v podstatě přiznává, že určité kroky, které byly po něm požadovány, závazně neučinil, ale spor je o to, jestli byl oprávněn odmítnout například pokyn nejvyšší státní zástupkyně vyžádat si právní pomoc ve věci Gripenů ze zahraničí. Podle zákona nebyl oprávněn to odmítnout, to je bod jedna a zadruhé podle poznatků státních zástupců, kteří jsou v kontaktu se svými kolegy v Evropské unii, tak v zahraničí jsou poznatky o korupci v kauze Gripeny na území České republiky. Jestliže dva roky způsobil pan doktor Rampula průtahy, že se nevyžádala tato právní pomoc, tak dokonce to může vést i k situaci, že vyšetřování takových kauz nebude možné z důvodu promlčení.

Moderátor (Václav Moravec):
A žádné nové další argumenty tam nepadly? Jde přesně stále jenom o ty Gripeny, o Investiční a poštovní banku, o údajné zasahování do kauzy České pivo?


Host (Hana Marvanová):
Ještě jde o to, že Nejvyšší státní zastupitelství se snaží zkvalitnit činnost odborů závažné hospodářské kriminality na vrchních státních zastupitelstvích v Olomouci a v Praze. Zatímco v Olomouci, Olomouc poskytuje příslušné informace, tak Vrchní státní zastupitelství v Praze ústy pana doktora Rampuly odmítlo poskytovat tyto informace, dokonce zakázalo je poskytovat. Podle mě tak to nemůže fungovat, ta celá soustava státního zastupitelství, protože to musí být jako celek ta soustava funkční. Jestliže je takto vlastně jedna složka nerespektuje vztahy nadřízenosti, podřízenosti, ač je podle zákona povinna je respektovat, tak si myslím, že to jsou natolik vážné důvody, že by měly vést k odvolání a to odvolání bylo v pravomoci ministra, takže teď bude na Nejvyšším správním soudu posoudit, jestli došlo ze strany pana doktora Rampuly k porušení zákona, které by mělo vést k jeho odvolání nebo ne.

Moderátor (Václav Moravec):
Není ale na vině i vláda, ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a zároveň Karolína Peake, protože záměrně oddalují novelu zákona o státním zastupitelství, která má, řekněme, časově omezit dobu funkčního období funkcionářů na Nejvyšším státním zastupitelství, zkrátka v institucích státního zastupitelství, což může také tu soustavu rozpohybovat, protože vidíme, že když ti lidé se zahnízdí ve funkci a jsou klientelisticky propojeni na kmotry typu dvojice Grygárek a Janoušek, takže to vlastně neprospívá vyšetřování korupce v této zemi? A novelu zákona nám vláda slibuje, ale přitom není s to ji předložit a dát do Poslanecké sněmovny.


Host (Hana Marvanová):
Ano, myslím si, že to je takové jako vyčkávání, to byly i ty výroky pana premiéra, že je to nějaký boj státních zástupců, nějakých gangů. To tak není. Jsou tady státní zástupci, kteří se snaží, aby fungovalo státní zastupitelství nestranně a vyšetřovalo ty věci takzvaně padni komu padni a pak jsou tady státní zástupci ti z minulosti, kteří toto negarantovali a vzniklo podezření ve veřejnosti podle mě…

Moderátor (Václav Moravec):
Vláda se tedy podle vás záměrně bojí, protože by mohli nakonec i vládní představitelé skončit ve spárech nezávislé justice?


Host (Hana Marvanová):
No, to je právě otázka, jestli to není ten důvod, proč vláda váhá, protože jako veřejnost si myslím, že by přivítala, kdyby státní zastupitelství fungovalo nestranně, to znamená, byl zavírán nejen politik z opozice, ale i z koalice, zkrátka aby bylo patrné, že to je padni komu padni, když se zjistí nějaké podezření, tak se vyšetřuje. A namísto toho kauza Bém-Janoušek, ta vyšuměla, to skončilo jenom novinovými články, přitom z těch odposlechů je zřejmé, že se taky domlouvali na manipulaci s výběrovými řízeními, s veřejnými zakázkami. Jak to, že toto nikdo nevyšetřuje, nebyly nasazeny masivní odposlechy, nebyli lidé bráni do vazby?

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno podle vás Vrchní státní zastupitelství slouží tomu, kdo je zrovna u moci?


Host (Hana Marvanová):
Mě se to jeví tak, že zejména za éry pana doktora Rampuly, ale ono se to postupně vyvíjelo a zesilovalo, tak začala éra opravdu velkého vycházení vstříc těm různým tlakům zájmů, buď politickým nebo ekonomickým a projevilo se to v tom, že ty největší korupční kauzy dosud nejsou vyšetřeny a hrozí jejich promlčení.

Moderátor (Václav Moravec):
Týká se to i čerpání peněz z evropských fondů? Protože sledujeme kauzu čerpání peněz z evropských fondů v Ústeckém kraji, kde už někdejší šéf toho regionálního operačního programu Severozápad, pan Kušníř, je u soudu, tak Útvar pro odhalování organizovaného zločinu jasně zasáhl, toho člověka společně se žalobci postavil před soud. Teď tam jsou vlastně nová podezření. Neukazuje, že ten systém zůstává dál v chodu, že se jen střídají figury, že Kušníře nahradí někdo jiný a podle všeho vše jede ve starých kolejích?


Host (Hana Marvanová):
Ano, já myslím, že Česká republika si bohužel zaslouží zastavení toku peněz z Evropské unie, protože pokud se tady nenastaví systémy kontroly, tak ty peníze budou jenom rozkrádány. Takže je dobře, když zase někdo zevnitř o tom promluvil, řekl, jak to je, dokonce vyzval v televizním hydeparku, aby se takhle ozvali i jiní, protože takto ti asi funguje i u těch dalších regionálních operačních programů…

Moderátor (Václav Moravec):
Teď mluvíte o Leo Steinerovi, předsedovi. Není to ale jenom součást politického boje, z toho, když to pozorujete, protože on je lídrem KDU-ČSL v Ústeckém kraji, tedy politické konkurence občanských demokratů a sociálních demokratů, kteří vládnou kraji Ústeckému?


Host (Hana Marvanová):
Kdyby i to byla součást politického boje, tak pokud by politický boj vedl k tomu, že se podaří rozkrývat korupci, tak je to správně, je to v pořádku. Ale tady si navíc myslím, na mě působilo vystoupení pana Steinera velmi věrohodně, že on jenom řekl to, co jiní si šuškají a vědí to.

Moderátor (Václav Moravec):
Auditoři z Evropské komise se chystají prověřit čerpání peněz z evropských fondů na severu Čech. Místopředseda sociálních demokratů Lubomír Zaorálek popisuje, kde jsou hlavní slabiny čerpání peněz z evropských fondů.


Záznam Lubomíra Zaorálka:
To, co, myslím, je evidentní, je, že nemáme kontrolní systém vytvořený. Ten, který by nepardonoval podobný způsob zacházení s prostředky. To je vlastně v různých zemích je to různé, někde je centralizovaný, někde úplně nezávislý. U nás prostě se ukazuje, že ty kontrolní orgány nejsou funkční z nejrůznějších důvodů, prostě na žádné úrovni nefungují tak, aby ve chvíli, kdy se dělají špatná výběrová řízení, ve chvíli, kdy se nedodržují ta pravidla, tak nikdo nezasáhne.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova místopředsedy sociálních demokratů Lubomíra Zaorálka. Pokud by advokátka, tvář sdružení Veřejnost proti korupci, Hana Marvanová, která je hostem dnešních Impulsů, měla říct, kde ona sama si připouští politickou odpovědnost, když se podíváte na to, že ten systém se bezesporu rodil a vznikal a utvářel se v těch uplynulých letech, kdy i vy jste byla aktivně činnou političkou? Jaká odpovědnost by to byla?


Host (Hana Marvanová):
Já jsem byla ve Sněmovně od roku 90 do roku 98 a v té druhé polovině, dejme tomu od toho roku 95-96, začaly krachovat ty banky, které fungovaly hodně na tom socialistickém principu, to znamená, vlastnili to manažeři, kteří přihrávali a nevymáhali úvěry po svých kamarádech. Tím se naplnila potom Konsolidační agentura a všichni jsme zaplatili tyto dluhy. Mimochodem právě pravicová vládní koalice vedená Václavem Klausem se v roce 97 kvůli těmto sporům rozpadla, kdy tedy jsme my, část ODS, která se potom odštěpila do Unie svobody, prosazovali společně s ODS, že musí skončit ten takzvaný bankovní socialismus, že se musí regulovat trh s cennými papíry. Byl to výsledek toho poznání, že jsme zjistili, jaký je důsledek toho útěku před právníky a že ta regulace, která tady na těchto trzích absentovala, vedla k těm obrovským podvodům.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale on ten útěk před právníky pak pokračoval i po roce 2002, kdy vlastně i Unie svobody byla součástí vládní koalice a kdy sociální demokraté naslibovali, že se budou prosazovat majetková přiznání a vlastně nikdy nebyla chuť v té politické reprezentaci přijímat takové právní nástroje, které by aspoň omezily míru lumpačení, když to řeknu hodně diplomaticky, abych nepoužil slovo kradení a zlodějin, v České republice?


Host (Hana Marvanová):
To máte pravdu. Já jsem byla ve Sněmovně 2002-2003 a asi si vzpomínáte, že poté, co se kolegové dohodli na sestavení vlády společně se sociálními demokraty s absencí těchto všech věcí, tak jsem odstoupila z funkce, protože jsem za to nemohla nést odpovědnost a nebyla jsem to schopna změnit. Máte úplnou pravdu, Unie svobody v tom selhala, že já už jsem nebyla předsedkyně, někdy se může předseda ocitnout v takové izolaci, že kolegové dají přednost zase křeslům ve vládě oproti tomu, aby se tady razantně potlačil ten systém. Takže on dál pokračoval.

Moderátor (Václav Moravec):
Když se dnes na to díváte s tím odstupem, Mirek Topolánek byl první, který začal používat sousloví kmotr, to teď zahnízdilo, takže, navíc novináři mají podle judikátu Nejvyššího správního soudu možnost používat sousloví kmotr, protože je prý věcně správné, tudíž dnes s tím odstupem vidíte, že už to kmotrovství fungovalo v těch politických stranách v tom roce 2000 a možná daleko dřív, akorát to nebylo tak popsané a ten systém se neobnažoval, jak ho vidíme v současnosti?


Host (Hana Marvanová):
V takové míře v žádném případě. V 90. letech, kdy jsem byla členem ODS, tak to nebyla strana kmotrů. Ano, byli tam lidé, kteří…

Moderátor (Václav Moravec):
Nekladly se základy kmotrovství?


Host (Hana Marvanová):
Nebyla to strana kmotrů tak, že by ti kmotři třeba v pražské ODS rozhodovali o tom, kdo bude na kandidátce, protože já jsem působila v pražské ODS, ale byly tam už náznaky propojení těch komunálních politiků s tím byznysem, to, co jede vlastně na pražském magistrátu dodneška nebo jelo donedávna pod vedením Pavla Béma.

Moderátor (Václav Moravec):
A vy si myslíte, že to opravdu Bohuslav Svoboda změnil nebo je spíš jen přijatelnou figurkou nebo figurou a možná se za 3-4 roky dočkáme podobného rozčarování jako u Pavla Béma?


Host (Hana Marvanová):
Tak slovně to chce změnit, rekonstruoval radu nějakým způsobem, ale viditelné výsledky ještě nejsou. Až třeba rozkryjí a třeba dají trestní oznámení v kauze Opencard a nebude situace taková, že v kauze Opencard, kde se ztratilo minimálně 800 milionů korun v neznámých firmách, je stíhán člověk dneska, který byl vlastně původně člověkem zevnitř, který nahlásil tu korupci. Dneska je stíhán jako jeden z hlavních podezřelých. To je úplně absurdní a nepřijatelné. A vůbec nejsou stíháni lidé z té firmy, která z toho měla prospěch, lidé z vedení magistrátu nebo z rady. Takže třeba kauza Opencard není vůbec nestranně vyšetřována a magistrát v tom nic nedělá. Stejně tak tunel Blanka, tam jaksi se to předražilo, dělali na tom lidé, kteří byli v kontaktu s panem Janouškem, to jsme si přečetli v Mladé frontě z těch odposlechů a opět se nic nestalo.

Moderátor (Václav Moravec):
Tedy Bohuslav Svoboda i s tím novým vedením vlastně kryje ty bývalé lumpárny?


Host (Hana Marvanová):
Já nechci říkat kryje, já znám Bohuslava Svobodu a nemám důvod mu nedůvěřovat, ale zatím to nemá ty výsledky na tyto miliardové kauzy. Až je to bude mít, tak teprve bude možné věřit tomu, že to je skutečně takto míněno. Může se ale také stát, že on se o to snaží a posléze, kdyby se o to snažil opravdu věrohodně, pak ho teda ti z magistrátu, kteří to nebudou chtít, odvolají. Na to si počkejme.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje advokátka, tvář sdružení Veřejnost proti korupci, Hana Marvanová. Děkuji, že jste byla hostem dnešních Impulsů a těším se nashledanou.


Host (Hana Marvanová):
Děkuji, nashledanou.

 

05.06.2012

VIDEO: Tomáš Sokol: Rathovu taktiku obhajoby nechci komentovat

Advokát a bývalý ministr vnitra Tomáš Sokol mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o kauze Davida Ratha. Sám je obhájcem dalších dvou obviněných - Kateřiny Pancové a Petra Kotta.
04.06.2012

VIDEO: Jeroným Tejc: David Rath zůstává poslancem na protest!

Předseda poslanců ČSSD Jeroným Tejc mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o jednání Poslanecké sněmovny, na kterém vystoupí stíhaný poslanec David Rath.
30.05.2012

VIDEO: Miroslav Toman: Chceme definovat čerstvost ovoce a zeleniny!

Prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman v rozhovoru pro Rádio Impuls mluvil o kvalitě potravin.
29.05.2012

VIDEO: Marie Benešová: Tušila jsem, že Středočeský kraj hodně utrácí!

Stínová ministryně spravedlnosti za ČSSD Marie Benešová mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o kauze Davida Ratha.
28.05.2012

VIDEO: Vojtěch Lukáš: Poslanci snad zákon o stavebním spoření ještě změní!

Šéf Asociace českých stavebních spořitelen Vojtěch Lukáš mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o změnách ve stavebním spoření.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.