VIDEO: Vladimír Dlouhý: Češi potřebují mít perspektivu!

Publikováno: 30.04.2012 18:20
Video soubor neexistuje.
Ekonom a bývalý ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o ekonomické recesi.

Moderátor (Václav Moravec):
Vládní úspory jsou až příliš razantní, domnívají se odbory. Navíc už delší dobu kritizují neprovázanost škrtů a zvyšování daní. Vadí jim také penzijní reforma, možné zavádění školného v rámci reformy vysokých škol. Tady jsou slova makroekonoma nejsilnější odborové centrály v zemi Martina Fassmanna:

Záznam Martina Fassmanna:
To u tohoto poplatníka reprezentuje ztrátu jedné čisté mzdy měsíční plus jedné třetiny další. Tyto náklady v zásadě nebudou moci zaměstnancům být kompenzovány v nárůstu mezd, protože Česká republika se nachází v krizi a nacházet v krizi bude a podnikatelé nebudou mít v podstatě peníze na to, aby vykryli tyto experimenty vyvolané vládou.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova makroekonoma Českomoravské konfederace odborových svazů Martina Fassmanna. Nejen o výhradách odborů na adresu vládních reforem a škrtů na adresu české ekonomky bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je ekonom, člen Národní ekonomické rady vlády, poradce Goldman Sachs a také bývalý ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý. Vítejte v Rádiu Impuls, přeji hezký dobrý den.

Host (Vladimír Dlouhý):
Dobrý den.

Moderátor (Václav Moravec):
Když jste před půl rokem v rozhovoru pro deník Hospodářské noviny odpovídal na otázku, co je v evropské ekonomice největší problém, tak jste konstatoval, že nedůvěra trhů v Itálii a ve Španělsko a pak nestabilita bankovního sektoru. Jak byste na tu výše položenou otázku odpovídal dnes?

Host (Vladimír Dlouhý):
No v podstatě stejně. Zaprvé já nechci říct, že se všechna má slova potvrdila, rozhodně ne, ani ta z poslední doby, ale v tomto směru docela ano, protože víme, v jak těžké situaci byla Itálie na konci roku a ještě na počátku letošního roku. Zdá se, že vláda Maria Montiho aspoň trochu trhy uklidnila, ale myslím, že velmi dobře jsem se bohužel tedy trefil do předpovědi ohledně Španělska a také ohledně bankovního sektoru. Protože pod vlivem toho návratu nejistoty související se situací ve Španělsku se na ten bankovní sektor zapomíná a tam jaksi jde především o to, že ty vládní dluhy mají ve svém portfoliu i třeba významné západoevropské banky, německé, francouzské, které budou muset projít oddlužením a povede to k tomu, že budou asi dál pokračovat ve velmi obezřetné politice, co se týče úvěrování a to se pak může přelít i do jejich odpovídajících společností u nás, které nejsou na tom nějak špatně, ale asi nebudou příliš ochotné velmi urychlit poskytování úvěrů do naší ekonomiky.

Moderátor (Václav Moravec):
Je zažehnán dominový efekt potíží zadlužených států jižního křídla?

Host (Vladimír Dlouhý):
To slavné LTRO z Evropské centrální banky ten efekt nákazy trochu omezilo, ale to je operace, která jaksi nemůže trvat donekonečna. To jsou obrovské peníze, které jsou pumpovány do evropské ekonomiky, jsou pumpovány méně efektivně, protože z důvodu toho, že Evropa není federalistické uspořádání, nemůže ECB kupovat vládní dluh přímo, čili vlastně poskytuje je komerčním bankám, které mají větší likviditu a mohou je investovat do těchto vládních úvěrů a pomoc financování Itálie, Španělska, ale hlavně to dělají domácí banky. Hlavně španělské berou tuto likviditu od Evropské centrální banky a kupují vlastní domácí dluh. A já pořád nevím, jestli je to dlouhodobě efektivní a určitě to neřeší problémy, které dneska nemáme na pořadu našeho rozhovoru, to jsou obecné problémy eura a Evropské unie.

Moderátor (Václav Moravec):
Podle vás tedy to riziko nákazy dál trvá, i když bylo mírně sníženo těmi kroky Evropské centrální banky?

Host (Vladimír Dlouhý):
Já si myslím, že bylo dost sníženo. Já dokonce bych s těmi kroky, bych je podpořil v dané situaci, kdy jaksi vedení Evropské centrální banky muselo hasit požár. Takže i když tvrdím, že jsou to z hlediska středně a dlouhodobého období kroky jaksi problematické, tak asi krátkodobě to byly kroky správným směrem.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste v jiném textu, který jste publikoval 27. prosince v deníku Hospodářské noviny, kde už jste psal o letošním vývoji české ekonomiky, tak jste napsal, opět citát: Třeba nebude tak zle. Konec citátu.

Host (Vladimír Dlouhý):
Tak se dokonce snad ten článek jmenoval, že?

Moderátor (Václav Moravec):
Přesně tak. A dá se říci, že když se podíváte na čísla, která přicházejí nejnověji z německé ekonomiky, z ekonomiky britské, která upadla znovu do recese, že tentokrát dojde na vaše slova nebo je spíš…

Host (Vladimír Dlouhý):
Samozřejmě už jsem říkal, že ne vždycky dochází na má slova. Já pořád si ale myslím, že v druhé polovině roku zažijeme určité oživení. To oživení, jestli to bude vůbec nějaké oživení nebo jestli to aspoň bude potvrzení toho, že evropská ekonomika, především eurozóna nespadla do nové recese, to neumím říci. Pořád věřím, že jaksi druhá polovina roku bude lepší a že bude lepší pak i rok 2013. Aspoň všechny ty, já ani nemám s sebou všechna ta čísla od různých těch prognostických organizací a bankovních institucí a analytiků, ale všichni počítají s tím, že rok 2013 a 2014, v těchto letech by se mohl do Evropy vrátit růst. Nízký, ale růst.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy dlouhodobě, řekněme, chválíte vládu premiéra Petra Nečase, logicky, jste i členem Národní ekonomické rady vlády a tvrdíte, že pozitivně se vrací střídmá rozpočtová politika vlády. To je citát vašich slov. Kde byste vedl hranici mezi střídmou rozpočtovou politikou vlády na straně jedné a politikou vlády, která může výrazně podseknout některé strategicky důležité oblasti na straně druhé? Rozumějme školství, rozumějme problematiku dopravní infrastruktury a podobně, protože i na tom Nečasova vláda teď škrtá.

Host (Vladimír Dlouhý):
No, vy jste mě trochu vzal slova s tou dopravní infrastrukturou a s tím školstvím, protože já souhlasím s tím, když jste členem Národní ekonomické rady vlády, tak nemůžete vládu příliš kritizovat. Ale já jsem si dovolil v několika rozhovorech a v jednom článku pro Mladou frontu Dnes trochu kritický být. Ono je to trochu subtilní nebo jemnější diskuse, protože je jistě v pořádku, že máme vládu, která je velmi obezřetná z hlediska fiskální politiky, má politiku snižování deficitů a snižování dluhů. Na druhé straně já nevím, jestli když třeba toto snižování se ukázalo v roce 2011 již být rychlejší, než byl původní záměr a v okamžiku, kdy, teď nechci hovořit o odborech a o těch sociálních věcech, i když zase na to bychom měli mít samostatnou diskusi.

Moderátor (Václav Moravec):
K tomu se ale dostaneme bezesporu.

Host (Vladimír Dlouhý):
Tak já hlavně jsem člověk, který si myslí, že máme kultivovat konkurenceschopnost naší země. My máme vlastně určitou část zpracovatelského průmyslu, která jaksi není ten průmysl s nejvyšší hodnotou přidanou zpracováním. Ale má docela slušnou tuto hodnotu a je závislá hodně na exportu nebo na konečných výrobcích, třeba domácí automobilky, ale hodně, opakuji, jsou to ti vývozci v těch solidních zemích eurozóny, Německo, Benelux, Skandinávie, severní Itálie, část Francie a podobně. A my potřebujeme tuto konkurenceschopnost udržet nejméně 5-7 let, posilovat ji tím, že budeme investovat do vzdělání, že budeme investovat ale i do schopnosti vyvážet. A třeba jenom když se podíváme na mapu a tvar naší země, tak to souvisí hodně s dopravní infrastrukturou. Jaksi ti dodavatelé musí být schopni svým zákazníkům dodávat efektivně, ať po dobře fungující železnici nebo po dobré dálniční síti. Čili z tohoto hlediska tyto dvě věci, vzdělání a infrastruktura, je něco, kde bych rozhodně neškrtal a mě se…

Moderátor (Václav Moravec):
Dá se tedy říct, že vstupuji do vaší řeči, že vlastně i mezi členy Národní ekonomické rady vlády svým způsobem narůstá frustrace, protože vy jste chválili vládu za její strategii konkurenceschopnosti, ale fiskální politika v některých oblastech jde i proti té strategii konkurenceschopnosti České republiky?

Host (Vladimír Dlouhý):
To má dvě roviny. Já myslím, že i uvnitř NERVu, já nevím, Tomáš Sedláček je třeba známý kritik postupu vlády z hlediska politiky vůči Evropské unii, já jsem teď kriticky vyjádřil, v minulosti kdejaký člen NERVu už zaujímal v konkrétních oblastech kritické stanovisko. Tady je důležitější trošku něco jiného, ono to souvisí i s politickou situací. Jedna věc jsou ty škrty, kde jsem přesvědčen, že bychom si mohli jako země dovolit náš dluh snižovat pomaleji, i ty deficity…

Moderátor (Václav Moravec):
To je to, co říkají i odbory, že v době krize je to snižování deficitu příliš razantní.

Host (Vladimír Dlouhý):
Odbory to vidí trochu jinak. Já pana Fassmanna dobře znám, my jsme byli dokonce kolegové kdysi, když já byl ministr, on byl můj podřízený, to je dobrý makroekonom, ale on hodně věří v takovou tu „genesiánskou“ politiku, že když bude víc vládních výdajů, tak taky bude rychlejší hospodářský růst a v to já moc v České republice nevěřím. Já naopak věřím v ty dlouhodobé faktory růstu, proto mluvím o té dopravní infrastruktuře a o tom vzdělání. Ale musím se zmínit trošku politicky. Víte, v této zemi žijí schopní pracovití vzdělaní lidé, tak nás vidí svět. Ale tito lidé začínají ztrácet perspektivu. Ono to nesouvisí jenom s touto vládou, která teď opravdu prožívá mimořádně těžké časy a schytává i problémy, hříchy politických stran z minulosti, i ty osoby, Petr Nečas, další, kteří reprezentují tu vládu, schytávají něco z minulosti, ale každá politická strana, která by byla dnes u moci, musí čelit tomu, že lidé v této zemi zase se nemají nějak tragicky špatně. I ti z těch nízkých příjmových skupin mají základní ubytování, základní oblečení, základní teplo, základní energii, základní jídlo, do těch základních potřeb dneska patří i mobil, asi otlučené auto z druhé ruky a čas od času levná dovolená. Ale nemají víc, ale hlavně nemají perspektivu. Oni najednou ti lidé v této krizi a je to ještě více promítnuté různými korupčními skandály na straně jedné a vládní krizí a politickou krizí na straně druhé, ti lidé nemají perspektivu. Nejenom z dvou, tří let utahování opasků, ale oni začínají mít pocit, že už nikdy do té doby, než půjdou do penze, nebude lépe. Že se úplně nemají tragicky, to je pravda a že mohou s klidem žít a že mohou jít občas do té hospody, ale perspektiva to není. To se mi zdá úplně nejhorší.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste už zmínil tlak odborů na vládu i problematické postavení vlády. Premiér Petr Nečas a jeho kabinet čelí právě kritice odborů, že ty úspory nejsou promyšlené, respektive že vláda nemá jasnou strategii hospodářského růstu. Tady jsou slova šéfa nejsilnější odborové centrály Jaroslava Zavadila:

Záznam Jaroslava Zavadila:
Je neúnosné, aby nadále se neustále vláda zabývala těmito reformami, aby neustále vláda se mezi sebou štěkala o to, jakou podobu má mít státní rozpočet pro rok 2013-2014. Jedna část koalice přichází s některými návrhy, druhá část koalice zase to neguje, vždyť to přece je švajneraj, to přece není normální. Takže já bych očekával, že alespoň v těch zásadních věcech vystoupí a řeknou, toto a toto chceme. Laskavě ať vláda České republiky se chová jako vláda České republiky a nikoliv jako vláda v Kocourkově.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo před časem Rádio Impuls slova předsedy nejsilnější odborové centrály v zemi Jaroslava Zavadila. Nakolik je podle někdejšího ministra průmyslu a obchodu, člena Národní ekonomické rady vlády Vladimíra Dlouhého, který je dnes hostem Rádia Impuls, namístě odmítnutí těch námitek odborů, které jsme slyšeli v těch uplynulých dnech, jako neopodstatněné? Vláda jenom na adresu odborů a jejich návrhů říká, je to politický protest, odbory žádnou promyšlenou koncepci nemají. Odbory přitom říkají, chceme strategické vládnutí, protože škrtformy nejsou strategické vládnutí.

Host (Vladimír Dlouhý):
No tak já bych nebyl rozhodně k vládě takto kritický. Už vůbec odmítám slova Kocourkov a tak dále, myslím si, že odbory by si zasloužily trochu salónnějšího šéfa, ale možná, že konec konců proč ne, odbory jsou odbory, tak nemusí mít vždycky v čele někoho, kdo si hovoří vybranými výrazy. To jsou dvě věci. První, že některé reformy a už to slovo reforma úplně nesnáším, protože…

Moderátor (Václav Moravec):
Vy sám to nepoužíváte tedy?

Host (Vladimír Dlouhý):
No musím, protože jako nemám lepší zkratku. Věci, které vedou třeba k pružnějšímu pracovnímu trhu, které povedou k tomu, že sociální model nebudou zneužívat, protože kolik lidí na tom parazituje. Přitom jsou tady, jak já vždycky říkám, svobodná máma s dvěma dětmi, která by naopak měla dostat více nebo já jsem mluvil s člověkem, který byl na té demonstraci a kterému velmi věřím, člověk starší ještě než já, což už v mém věku bohužel je holt už dost člověk zkušený, který se tam byl podívat a řekl mi, tam bylo kromě jaksi těch odborů, které křičely a pár dalších lidí, kteří se vždycky na to nabalí, tam bylo hodně starších lidí, důchodců, prošedivělých, prostě lidí, kterým přidali, já nevím, 130 korun, to skoro bych nic ani nepřidával. Čili musíme vidět jaksi ten sociální tlak, na druhé straně vláda to musí ustát, ale měla by to dělat trošku nějak chytřeji. Reforma pracovního trhu je nutná, abychom měli pružnější pracovní trh a byli více konkurenceschopnější. Reforma sociální k tomu je nutná především proto, aby opravdu ti, co potřebují, tito důchodci, o kterých hovořím, aby mohli dostat více peněz, ale co je tady lidí a nebojme se to říct, je to třeba i část romské populace a nejsou to jenom Romové samozřejmě, nechci jim ubližovat, je to i část neromské populace, která na tom sociálním systém pořád hrozně parazituje. Čili všechny tyto vládní reformy a spousta dalších jdou správným směrem, ale jestliže je to současně doprovázeno erupcí korupčních skandálů a jestli je to doprovázeno takovým politickým hašteřením a to ještě jsem použil hezké slovo, tak prostě ti lidé to přestanou brát, ti lidé přestanou to chápat. Já skoro si myslím, že by se měl tady objevit někdo, kdo těm lidem dá trochu perspektivu, řekne ano, teď je špatně, musíme něco udělat taky s tou politikou, aby tady nebyl takovýto politický život, ale lidi, vy jste ta naše největší síla, vy jste docela schopní, vy jste docela pracovití, vy nesmíte na tu zemi zanevřít, že …

Moderátor (Václav Moravec):
Vidíte nějakou takovou postavu ve vládě, když se na ni podíváte?

Host (Vladimír Dlouhý):
Ve vládě? No tak tam je spousta samozřejmě razantních lidí, kteří by něco takového mohli říkat, ale mám pocit, že to neříkají. Ale já jsem ve vládě seděl skoro osm let a vím, jak, obzvláště ke konci, když už se nedařilo, jak je to hrozně těžké, protože musíte řešit miliony krátkodobých momentálních politických administrativních byrokratických problémů, zahraničně politických, dneska je ještě ta Evropská unie, která asi z hlediska administrativní náročnosti daleko víc komplikuje, než to bylo v našich časech. Jako musím říct, že jsem v tomto trochu kritický, že něco, co bych nazval vládním PR, by mohlo být lepší. Ale současně vím, jak je to těžké.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy už jste ale v době Topolánkovy vlády jako NERV radili kabinetu výrazně šetřit na veřejných zakázkách či na penězích, které jsou součástí korupce. Po více než čtyřech letech k jak velkému pokroku podle vás došlo, aby veřejnost si řekla ano, je oprávněné platit zvýšené jedno procento sazby daně z přidané hodnoty, polozmražené důchody? To znamená, aby veřejnost měla jasné výsledky, že vláda šetří na rozkrádání eráru, když to lidově řeknu.

Host (Vladimír Dlouhý):
Já myslím, že určité pokroky udělány byly.

Moderátor (Václav Moravec):
Dostatečné?

Host (Vladimír Dlouhý):
Veřejnost to tak nevnímá. To zaprvé. Jestli v dostatečném…

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jako občan to vnímáte?

Host (Vladimír Dlouhý):
Ne. Jako kdybych byl občan, který není člen Národní ekonomické rady vlády, který nebyl dříve ministrem, který trošku si to nedovede představit i ten život zevnitř, tak bych musel říct, že pod vlivem těch různých skandálů bych to momentálně tak neviděl. Ono je to vždycky trošku takový vývoj v čase. Jestliže teďko přece jenom se řada těch skandálů ventiluje, spousta lidí musí odcházet nebo spousta lidí je konfrontováno jaksi se svojí minulostí, tak je to dobře a ten efekt momentálně není cítěn. Ale já věřím, že to je symbol určitého pokroku, který uvidíme třeba za tři, za pět let. Na druhé straně a nechtějte po mně příklad, protože to jsou všecko jenom takové v uvozovkách kavárenské drby. Já pořád samozřejmě slyším, že v řadě případů veřejné zakázky, třeba ne ty velké už, ale často na municipální, krajské úrovni pořád podléhají podivným mechanismům, kterým lidé nedůvěřují.

Moderátor (Václav Moravec):
Chystáte se jako Národní ekonomická rada vlády přijít s takovým materiálem, se kterým jste přišli před čtyřmi lety a který byste…

Host (Vladimír Dlouhý):
Již moji kolegové Pavel Kohout a další zpracovali materiál ohledně korupce v loňském roce. Víte, ono lidé…

Moderátor (Václav Moravec):
Ale nechystáte se, že by pravidelně jste, řekněme, vyhodnocovali posuny a kolik se vlastně podaří ať už na těch veřejných zakázkách a jejich jiném způsobu vypisování, protože platí nový zákon o veřejných zakázkách a stejně tak peníze, které mizí právě v korupčních dírách, tak toto vyhodnocovat pravidelně? Protože jste i pro veřejnost autoritou.

Host (Vladimír Dlouhý):
No to je trochu problém NERVu. My jsme pro veřejnost autoritou, ale my nejsme žádný exekutivní orgán, my jsme parta dobrovolníků, kteří to dělají za a/ zadarmo, což jest čest a je to práce pro vlast a teď si nedělám legraci, byť to říkám trošku úsměvnými slovy. Zadruhé děláme to při svých zaměstnáních, děláme to po večerech a hlavně ale nemáme žádnou exekutivní pravomoc. Ta vláda a ti ministři nás mohou slyšet, nemusí a buďme otevření, NERV byl jeden z geniálních Topolánkových kroků, protože Topolánek správně, tehdejší premiér Topolánek, abych hovořil slušně, správně vycítil, že lidé ocení, když on založí něco, co lidé nebudou chápat politicky. Proto máme naši důvěru takovou, kterou máme, protože jsme viděni i jako parta lidí, kde ne všichni třeba zrovna jsou voliči ODS nebo TOP 09, jako asi třeba Tomáš Sedláček, i když já nevím, ale je to spousta lidí, kteří jsou vnímáni ne jako, nebo všichni jsme vnímáni, že nejsme ve vleku politických stran, čili z tohoto hlediska máme určitou autoritu, ale to ještě neznamená, že bychom ji měli skutečně. A já osobně si myslím, my něco zpracujeme, navrhneme a opravdu je na vládě, aby to buď přijala nebo nepřijala, ale i třeba zpětně vyhodnocovala.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste v tom citovaném rozhovoru pro deník Hospodářské noviny loni v listopadu v souvislosti s vládním potíráním korupce konstatoval a znovu následuje citát: Problém je v propojení zájmových skupin se strukturami politických stran. Konec citátu. Teď to postupně můžeme sledovat při všech těch skandálech, jejich odhalování, propojení lobbyisty Romana Janouška a někdejšího pražského primátora Pavla Béma. Jako bývalý politik, jaké máte vysvětlení pro to, že vlastně politické strany a ty nejvýraznější tváře politických stran nejsou s to se odsekat od těchto zájmových skupin, řečeno vašimi slovy?

Host (Vladimír Dlouhý):
No co si budeme namlouvat, já sám jsem byl obviňován, když jsem byl politikem, z nějakého vztahu na zájmové skupiny, to zaprvé. Zadruhé…

Moderátor (Václav Moravec):
Stejně jako bylo problematizováno financování ODA, ale i Občanské demokratické strany.

Host (Vladimír Dlouhý):
A ve všech politických stranách, každá strana jaksi, která dneska funguje v Parlamentu, nějak si tímto obdobím různých obviňování prošla. To je druhá věc. Třetí věc je, že jaksi v rozumné míře nějaké propojení hospodářských elit s politickými elitami a toho byznysu s politikou funguje ve všech zemích, i v těch skandinávských, které jsou považovány z hlediska ekonomické etiky za nejčistší, funguje ale velmi dobře u našich sousedů v Rakousku, co si budeme namlouvat. Já jenom mám pocit, že u nás to překročilo v posledních deseti letech jakoukoliv rozumnou mez a já teď nechci…

Moderátor (Václav Moravec):
Není problém v tom, jak byla nastavována pravidla na začátku let 90. …

Host (Vladimír Dlouhý):
Já už jsem v jednom rozhovoru, který necitujete, pro Lidové noviny nedávno řekl, že vidím, že základní problém byla opoziční smlouva. A já jsem zase v jednom starém rozhovoru v roce 98 tehdy opoziční smlouvu přivítal, protože jsem si myslel a dodneška si myslím, že kdyby třeba z tohoto politického vývoje, který vidíme dneska, vzešla velká koalice, že možná při rozumné dohodě by to mohlo vést k nějakým krokům, které ta země potřebuje. Čistě pragmaticky. Ale současně ta opoziční smlouva bohužel asi nastavila určité mechanismy, které prohloubily to propojení a pak už to, o kterém se bavíme, mezi hospodářskou sférou a politikou a pak už to bylo konkrétně o lidech.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale podívejte se na 90. léta obecně, zákon o financování politických stran, to, že by politické strany mohly mít účty u České národní banky a jejich financování by bylo daleko transparentnější. David Ondráčka právě z nevládní organizace Transparency International k financování politických stran v Česku říká:

Záznam Davida Ondráčky:
Já si myslím, že se musíme smířit s tím, že v politice peníze budou a ten hlavní princip by měl být na ty peníze vidět a maximálně vědět, odkud a kam tečou.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká velice stručně David Ondráčka z Transparency International. Ale že vlastně všechny ty politické elity včetně Vladimíra Dlouhého, který byl jednou z nejpopulárnějších tváří, respektive nejpopulárnějším politikem na začátku let 90. jako člen Občanské demokratické aliance, že zkrátka ti politici, respektive zákulisí politiky nechce ta transparentní pravidla, protože ty peníze do politických stran…

Host (Vladimír Dlouhý):
Každý se musí poučit, já jsem se poučil ze svých problémů tím, že jsem třeba na čas odešel z politiky, vlastně teprve teď v posledních letech, taky jsem byl v Pačesově komisi, té energetické a pak v NERVu a obecně jaksi větší aktivitou ve sdělovacích prostředcích, tak začínám být zase trochu vidět. Ale samozřejmě, že já vidím problémy, které tenkrát byly, které bych asi dneska řešil jinak.

Moderátor (Václav Moravec):
Nebyl to podle vás záměr šedé zóny…

Host (Vladimír Dlouhý):
Jako mě žádný záměr, prosím, v tomto směru nepředhazujte, opravdu nebyl. Jako musíme se poučit z toho a nejde o osobu Vladimíra Dlouhého, nejde o osobu dnešního politika Petra Nečase, Miroslava Kalouska a já nevím, kdybych jmenoval nějakého představitele Sociální demokracie. Jde o to prostě nastavit ten systém, aby byl transparentní tak, jak jsme to slyšeli v tom posledním citátu, že ty peníze v politice budou v pořádku, tak ať je na ně vidět.

Moderátor (Václav Moravec):
No jo, ale teď si vezmete, že to je diskuse od roku 1997, že by měla být transparentní pravidla, kdy se rozštěpila ODS a od té doby píše se rok 2012 a podívejte se na to, že žádná pravidla přijata nebyla?

Host (Vladimír Dlouhý):
Já bych to jenom uvítal, ono na druhé straně je tady systém váš, mediálních prostředků, reklamních agentur, spousta jaksi výdělečných činností, které na dobře financované kampani vydělávají obrovské peníze. Ono to není jenom o těch politicích, ono to není jenom o těch podnikatelích, ono je to o celé společnosti. Co kdybychom trošku dali horní hranici na to, co se vám může vynakládat na volební kampaně politických stran? Co kdybychom jaksi zatlačili na to, aby ty peníze nešly do takových obrovských výšek? Já vím, že v Americe jsme dneska, ve Spojených státech svědky rekordních výdajů, superpacků, které já osobně si myslím, že byly chybou. Obě dvě strany je chtěly, demokraté i republikáni, tak je mají a myslím, že to transparenci americké politiky a financování ještě daleko více podkopalo. Čili to je zrovna příklad, který bychom si neměli brát. Ale zkusme jít tímto směrem. Jestli se to povede…

Moderátor (Václav Moravec):
Ale strany to deklarují, ale zatím se to nikdy nepovedlo. Jaké pro to máte, se zkušeností politika z let 90. a z občana a vnějšího…

Host (Vladimír Dlouhý):
Ta 90. léta byla jiná, v tomto já se musím bránit, že v 90. letech si myslím, že jsme byli jaksi docela solidní politici, že jsme prosazovali nelehké reformy, pravda, v trošku lehčím politickém prostředí. Celá ta transformace ale přece nebyla jednoduchá.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale měli jste zásadní podporu veřejnosti, protože…

Host (Vladimír Dlouhý):
Měli jsme zásadní podporu veřejnosti, ale nedocházelo k takovým politickým skandálům jako dnes. A samozřejmě privatizace, politická poptávka byla provést ji masově a rychle a myslím si, že tento úkol byl splněn velmi dobře a mimochodem ta určitá robustnost české ekonomiky v současné době a v té krizi po roce 2008 je toho nejlepším důkazem. Na druhé straně samozřejmě byla dělána v určitém legislativním prostředí a všem kritikům říkám, že těžko mohlo být to legislativní a regulativní prostředí lepší a samozřejmě, že to vedlo k nějakému provázání hospodářské sféry s politikou už tenkrát. Ale znova opakuji, aspoň za tu dobu, kdy já jsem byl v politice, necítím žádnou odpovědnost za to, že by jaksi docházelo k takovým věcem, které jsme viděli v nedávné minulosti u nás.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje ekonom, člen Národní ekonomické rady vlády, poradce Goldman Sachs Vladimír Dlouhý. Děkuji, že jste byl hostem Rádia Impuls a těším se příště na shledanou.

Host (Vladimír Dlouhý):
Také děkuji za pozvání, na shledanou.

09.05.2012

VIDEO: Vlastimil Picek: Jméno mého nástupce bude během července!

Náčelník Generálního štábu Armády ČR Vlastimil Picek mluvil o v rozhovoru pro Rádio Impuls o zahraničních misích nebo o svém odchodu z čela štábu.
07.05.2012

VIDEO: Miroslav Jansta: Proti Hušákovi máme dost důkazů. Věřím, že skončí ve vězení!

Předseda ČSTV Miroslav Jansta mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o společnosti Sazka
03.05.2012

Zuzana Roithová: Ukrajinu čekají sankce kvůli věznění expremiérky Tymošenkové!

Europoslankyně a kandidátka na prezidentku za KDU-ČSL Zuzana Roithová mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o své kandidatuře.
02.05.2012

VIDEO: Lubomír Zaorálek: Novým kandidátem ČSSD na křeslo prezidenta nebudu!

Místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o vládních reformách. Také o případné kandidatuře na prezidenta.
26.04.2012

VIDEO: Jiří Pospíšil: Zachování doživotní imunity je chyba!

Ministr spravedlnosti a místopředseda ODS Jiří Pospíšil mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o imunitě zákonodárců.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.