VIDEO: Jiří Pospíšil: Zachování doživotní imunity je chyba!

Publikováno: 26.04.2012 18:20
Video soubor neexistuje.
Ministr spravedlnosti a místopředseda ODS Jiří Pospíšil mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o imunitě zákonodárců.

Moderátor (Václav Moravec):
Zrušení doživotní imunity poslanců, senátorů a ústavních soudců tedy narazilo v horní parlamentní komoře. Senátoři před několika okamžiky kritizovali mimo jiné, citujme: salámové úpravy Ústavy. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil před časem, když zrušení imunity prošlo v Poslanecké sněmovně, pronášel i tato slova:


Záznam Jiřího Pospíšila:
Imunita pokud má být zachována, tak má být časově omezena pouze na dobu výkonu mandátu, protože to je také filosofie imunity, nebránit někomu účelovým trestním stíháním v tom, aby vykonával mandát poslance nebo senátora.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatoval 8. února ministr spravedlnosti, místopředseda občanských demokratů Jiří Pospíšil. Senát tedy neschválil zrušení doživotní imunity zákonodárců a ústavních soudců. Nově měli být podle poslanecké ústavní novely chráněni jen po dobu mandátu. Pro předlohu hlasovalo 27 senátorů, neprošla tedy o dva hlasy. Doživotní imunita zůstane zachována. Nejen o tom bude řeč v dnešních Impulsech. Pozvání přijal ministr spravedlnosti, místopředseda ODS Jiří Pospíšil, který právě dorazil ze Senátu. Vítejte v Rádiu Impuls, přeji hezký dobrý večer, pane ministře.


Host (Jiří Pospíšil):
Dobrý večer přeji.

Moderátor (Václav Moravec):
Citujme: salámové změny Ústavy. I tento argument vedl Senát k odmítnutí poslaneckého návrhu na zrušení doživotní imunity zákonodárců a ústavních soudců. Nakolik je to podle vás oprávněný argument, salámové měnění Ústavy?


Host (Jiří Pospíšil):
Já sám osobně s tímto argumentem nesouhlasím. Souhlasím s tím, že leckdy jsou obyčejné zákony měněné salámovou metodou, ale v případě, že se mění Ústava a je třeba k tomu ústavní většiny jak na úrovni Poslanecké sněmovny, tak Senátu, tak se jedná o tak mimořádnou záležitost, že vždycky jde v zásadě o nějakou dílčí drobnou úpravu. Já si nepamatuji, že za posledních 20 let by měla šanci, aby prošla rozsáhlá nebo komplexní změna Ústavy. Vždycky to bude…

Moderátor (Václav Moravec):
Co možná námitka, že nikdo ale takovou rozsáhlou a promyšlenou změnu Ústavy vlastně za těch 20 let nepředložil?


Host (Jiří Pospíšil):
Tak mnohokrát se o ní debatovalo, pamatuji si, když…

Moderátor (Václav Moravec):
No, debatování není předložení, pane ministře.


Host (Jiří Pospíšil):
V minulém volebním období existovala komise pro reformu Ústavy na půdě Poslanecké sněmovny, tak právě se poslanci už nebyli ani schopni shodnout na tom, co by všechno mělo být v takovéto komplexní novele. Jinými slovy já jsem velmi skeptický k tomu, že někdy na půdě Parlamentu, to znamená obou komor Sněmovny, bude ústavní většina pro to, aby prošla nějaká komplexní změna Ústavy. A ono je to tak dobře. Ústava má být rigidní základní zákon země, který se pokud možno měnit nemá a pokud už se mění, tak jenom pouze v určitých dílčích částech po, řekněme, rozsáhlé společenské debatě. Tedy podle mého názoru argument, že změna Ústavy je salámová, že se mění pouze jedna dílčí věc, je argument lichý a pro ústavní zákony, které, jak říkám, nemají být měněny, to neplatí. Ta změna mohla dneska projít a mě to mrzí, že neprošla.

Moderátor (Václav Moravec):
Považujete to za chybu?


Host (Jiří Pospíšil):
Já to považuji za chybu, hlásím se k těm slovům, které jste pouštěli na počátku, domnívám se, že pokud vůbec má být nějaká imunita politika, pak má být časově omezena na výkon jeho funkce, kdy se může stát, že politik může být účelově trestně stíhán, aby byl poškozen při výkonu své funkce. Ale ve chvíli, kdy ve funkci skončí, pak není žádný důvod, aby měl imunitu pro určité trestné činy, které byly řešeny v době jeho mandátu, do konce života.

Moderátor (Václav Moravec):
Ono zrušení té doživotní imunity zákonodárců a ústavních soudců nebyl váš návrh jako Ministerstva spravedlnosti nebo vládní návrh, ale šlo o návrh Poslanecké sněmovny, respektive návrh podaný Kateřinou Klasnovou a jejími kolegy. Ta říká, že pravděpodobně ten návrh předloží znovu, ale podle senátorů například ten návrh změny Ústavy neřeší i problém odsouzeného poslance či senátora, přitom na problém odsouzeného poslance či senátora vlastně nedávno upozornilo odsouzení poslanců za Věci veřejné Víta Bárty a Jaroslava Škárky. Připomeňme si, co po odsouzení za korupci konstatoval Vít Bárta.


Záznam Víta Bárty:
Jsem odsouzen a v tuto chvíli samozřejmě rezignuji na své politické funkce, pozastavím členství ve Věcech veřejných, rezignuji na funkci předsedy poslaneckého klubu. To ostatní samozřejmě se dál bude odvíjet po mé dohodě s právníky.

Moderátor (Václav Moravec):
Prohlásil 13. dubna poslanec Věcí veřejných Vít Bárta, který ale mezitím rezignoval na post předsedy poslaneckého klubu a vystoupil i z poslaneckého klubu Věcí veřejných. Víta Bártu, připomínám, 13. dubna odsoudil Obvodní soud pro Prahu nepravomocně za korupci. Pane ministře, nestálo by za to, abyste se teď chopil vy iniciativy jako ministr spravedlnosti a vlastně předložil komplexnější změnu Ústavy, kde by právě bylo zrušení doživotní imunity zákonodárců a ústavních soudců a zároveň by se vyřešil ten problém, co s odsouzeným poslancem?


Host (Jiří Pospíšil):
Určitě o tom povedeme debatu na úrovni koalice. Pokud vláda a já doufám, zítra přežije, jsou toto aktuální témata.

Moderátor (Václav Moravec):
Stálo za předložení vládní…


Host (Jiří Pospíšil):
Počkejte, to je třeba korektně říci, ne populisticky naskakovat na to, že je někde odsouzen poslanec a automaticky má přijít o mandát. Toto je předmětem permanentní debaty i mezi ústavními právníky. Jsou země v rámci Evropské unie, které mají takovouto, řekněme, limitu, to znamená, je-li někdo pravomocně odsouzen i třeba z nedbalosti, končí ve funkci poslance, ale pak jsou země, které mají úpravu takovou a taky to má své důvody, poslanec má přímým mandát od svých voličů, voliči mají právo si zvolit teoreticky i někoho, kdo třeba byl odsouzen za trestný čin a zatímco u jiných veřejných funkcí je nemožné, aby je vykonával člověk odsouzený, tak u poslance či senátora některé tyto země umožňují, aby je vykonával i člověk odsouzený například k jinému trestu než trestu odnětí svobody. To je fakticky naše úprava. Takže my bychom měli vést debatu, zda vůbec tedy takovou změnu připustit a pokud ano, zda to má být za každý trestný čin nebo pouze za úmyslné trestné činy, zda je důležité, zda dotyčný má trest odnětí svobody či nikoliv. Takže tam vzniká celá řada otázek a teď populisticky říci, my to rychle předložíme a nejsou s tím spojené žádné problémy, tak by to byla lež, nebyla by to pravda.

Moderátor (Václav Moravec):
Jaký právní názor vy máte a uvažujete, bude-li vláda pokračovat, k čemuž se dostaneme za chvíli, že by měla být komplexnější novela Ústavy předložena, která by obsahovala tedy nejen zrušení doživotní imunity zákonodárců a ústavních soudců, ale právě i vyřešení problematiky, co s pravomocně odsouzenými zákonodárci?


Host (Jiří Pospíšil):
Určitě se o tom budeme na úrovni koalice bavit. Je třeba říci, že ministerstvo plní úkoly, které jsou mu uloženy ve vládním prohlášení, nemůžeme svévolně si tu psát jenom proto, že cítíme, že něco je populisticky aktuální nebo politicky zajímavé. Ale je to téma, které bychom měli debatovat a jak já říká, já si nejsem úplně jistý, jestli když je třeba někdo odsouzen za nedbalostní trestný čin, má být omezen v možnosti vykonávat svůj mandát. Protože …

Host (Jiří Pospíšil):
Tedy když někdo způsobí třeba dopravní nehodu, chápu-li to správně?


Host (Jiří Pospíšil):
Ano, protože ten člověk na druhou stranu je jaksi, je zvolen svými voliči a ti voliči v tu chvíli jaksi přicházejí o svého reprezentanta a je to tedy nepřímo i zásah do volebního práva voličů, kteří si někoho zvolí. Ono je to spojeno i s otázkou, jestli člověk, který je odsouzený, může kandidovat do Parlamentu či nikoliv. Takže je to důležité téma, povedeme určitě o tom debatu, ale já předem říkám, já nemám rád jednoduché populistické odpovědi a není to jednoznačné, protože…

Moderátor (Václav Moravec):
A jaký zatím vy máte právní názor? Měl by člověk odsouzený vlastně mít právo kandidovat do Poslanecké sněmovny či Senátu, když víme, že například soudce či výkon jiných veřejných funkcí nemůže zastávat někdo, kdo byl pravomocně odsouzen?


Host (Jiří Pospíšil):
Ale to je právě, pane doktore, ten základní rozdíl mezi činností soudce, ministra, prezidenta NKÚ a tak dále a mezi pozicí poslance. Poslanec získává svůj mandát od voličů a volič má svrchované právo si klidně vybrat i člověka, který třeba byl formálně odsouzen, ale většina lidí si myslí, že je nevinný, on jaksi dává veřejnosti důkazy, říká, já jsem nevinný a víceméně lidé si ho přesto zvolí, protože mu věří. Když řeknete, takový člověk nesmí kandidovat, tak ano, můžeme to udělat, ale tím omezujeme volební právo voličů si ho zvolit. Volič je svrchovaný jaksi suverén, který si má právo vybrat své…

Moderátor (Václav Moravec):
Přikláníte se tedy k té variantě druhé, neomezovat…


Host (Jiří Pospíšil):
Ne, ne, ne, já se přikláním k variantě, pokud je někdo odsouzen za úmyslný trestný čin a je-li to spojeno s trestem odnětí svobody, tak by takový člověk neměl mít mandát a neměl by kandidovat. Ovšem u jiných forem trestného činu, třeba u nedbalostních trestných činů, musím říci, že jsou kolem toho otazníky, nemám na to jednoznačný názor, chci si k tomu ještě něco nastudovat, ale já pouze říkám, není to jednoduchá záležitost, jak to možná na první pohled může vypadat.

Moderátor (Václav Moravec):
V pátek čeká nejen ministra spravedlnosti, místopředsedu občanských demokratů, ale vlastně celý kabinet a premiéra Petra Nečase den D. V Poslanecké sněmovně se bude znovu hlasovat o důvěře kabinetu. Tentokrát přichází nikoliv opozice s návrhem na vyslovení nedůvěry, ale právě vláda s návrhem na vyslovení důvěry. Prezident Václav Klaus dává silně najevo, že ho překvapuje způsob řešení vládní krize:


Záznam Václava Klause:
Všichni dobře vědí, že já nejsem přítelem nestandardních řešení, to, jestli se nejdřív řeklo, že se musí mít koalice tří stran, pak že stačí tří poslaneckých klubů, teď už snad tří platforem, to pro mě je trošku podivný způsob, nicméně jako prezident musím mít zájem, aby vláda existovala. Nemohu bořit vládu a proto pokud bude nalezeno nějaké řešení, tak já ho vítám.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo ve středu Rádio Impuls slova českého prezidenta Václava Klause. Dodejme, že podle těch dosavadních propočtů by vláda premiéra Petra Nečase měla získat důvěru, jenže otázkou je, jestli vládní návrhy budou mít v Poslanecké sněmovně důvěru, protože někteří lidé, kteří budou hlasovat, respektive zákonodárci, kteří budou hlasovat v pátek pro důvěru, tak ale dávají najevo, že například nebudou hlasovat pro úsporný balíček včetně zvýšení daně z přidané hodnoty, pro církevní restituce a pro všechny ty návrhy, které vláda už schválila. Jakou logiku má vlastně, pane ministře, když dostane vláda důvěru, ale přitom jí nebudou procházet její návrhy, protože v Poslanecké sněmovně bude poměrně velký pytel blech?


Host (Jiří Pospíšil):
To je, pane doktore, v tuto chvíli čirá spekulace, zda-li ty návrhy budou či nebudou procházet.

Moderátor (Václav Moravec):
To poslanci už říkají.


Host (Jiří Pospíšil):
Dobře, tak v tuto chvíli je zde prohlášení předsedů tří koaličních stran, koalice tedy zanikla, nicméně tito tři předsedové v neděli řekli, že se cítí vázáni tím, co bylo domluveno a schváleno na úrovni vlády…

Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, ale to je interpretace ODS, kterou zpochybňuje Radek John i Kateřina Klasnová. Jasně říkají, takto to nebylo a takto to po nás nikdo nemůže chtít, protože v programovém prohlášení například je, že se vyřeší mezigenerační solidarita v souvislosti s omezením valorizace penzí a tato věc nebyla naplněna. Tudíž Věci veřejné a její poslanci, například Petráň a spol., kteří budou zítra hlasovat pro důvěru, tak ale se necítí těmi vládními návrhy vázáni. Ptám se znovu, jakou to bude dávat politickou logiku, když sice vláda dostane důvěru, ale vládnutí bude nestabilní?


Host (Jiří Pospíšil):
Jak jsem řekl, to se teprve ukáže v průběhu času. Ona vládní koalice, kdy jsme sice měli hladkou většinu, ale vládli jsme s Vítem Bártou, který byl jaksi ve svém chování nepředvídatelný, nevyzpytatelný, ostatně dvě dubnové krize vlády, které vyvolaly Věci veřejné, jsou toho důkazem, tak taky nebyl žádný med. Já jsem přesvědčen, že, a tak to říká i Karolína Peake, že bude schopna zajistit deset hlasů z Věcí veřejných pro aktuální podporu konkrétních věcných návrhů, které jsou dnes na půdě Sněmovny a které tam vláda pošle. Já se domnívám, že brzy se ukáže na konkrétních návrzích, že zde většina je. Ostatně vláda tady nemá jinou šanci. Jak jinak v parlamentní demokracii může vláda v tuto chvíli si ověřit, zda ji podporuje 101, 102, 105 nebo 98 poslanců? Nemá jinou možnost…

Moderátor (Václav Moravec):
Když se bude ale v dlouhodobé perspektivě ukazovat, že nebudou procházet ty vládní návrhy, protože se nebudou různí poslanci v různých platformách, ať to jsou ti, kteří zůstali v poslaneckém klubu Věcí veřejných, nebo ať to jsou ti, kteří vystoupili či byli vyhozeni z poslaneckého klubu ODS, rozumějme Pavel Bém či Michal Doktor, ať to budou Peakovci, protože těch entit už v Poslanecké sněmovně je přece jen, pokud se nemýlím, příliš, tak měla by pak vláda sama říct, no takto se vládnout nedá a složit to?


Host (Jiří Pospíšil):
Počkejme si na to. Samozřejmě když se ukáže…

Moderátor (Václav Moravec):
A pokud taková situace nastane?


Host (Jiří Pospíšil):
Tak samozřejmě když se ukáže, že vláda není schopna prosazovat své reformní kroky na půdě Parlamentu, pak to pro nás bude vážný impuls k zamyšlení, jestli taková vláda má nebo nemá existovat. My celou dobu říkáme, vláda pro nás má smysl ve chvíli, kdy nám na půdě Parlamentu budou procházet reformní zákony. ODS je ve vládě proto, že chce pokračovat v odpovědné fiskální politice a k tomu patří samozřejmě změny daňových zákonů a další změny v oblasti důchodové reformy, sociální a tak dále. Ve chvíli, kdy to nebude procházet, tak to samozřejmě se může stát, teď nechci předjímat, co bude, protože víte sám, že česká politika…

Moderátor (Václav Moravec):
Ale kdyby se to ukázalo, že ty vládní návrhy neprojdou, tak by vláda sama měla podat demisi?


Host (Jiří Pospíšil):
Ve chvíli, kdy se ukáže, že neprojdou, tak samozřejmě je to vážné zamyšlení k tomu, zda taková vláda má nebo nemá existovat. Ale zase na druhou stranu v tuto chvíli se k vládě, k její podpoře hlásí kolem 105 poslanců, tak by přece bylo absurdní, pokud zítra vláda dostane důvěru, což je základní institut v parlamentní demokracii, kterým si vláda ověřuje svoji většinu, aby takováto vláda se rozpouštěla a pouštěla k moci, řekněme, levici i s komunisty. To by pravicoví voliči nás asi za to moc nepochválili.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale zároveň ti voliči, respektive posluchači Rádia Impuls, kteří v průběhu dnes posílali své sms ministru spravedlnosti, místopředsedovi ODS Jiřímu Pospíšilovi na číslo 774 999 888, jasně říkají, proč premiér Petr Nečas a ODS nedrží slovo, když nejdřív chtěli vlastní poslanecký klub po Karolíně Peake a teď z toho ustupují? A jsou tady námitky, že vám jde jenom o koryta, že se právě bojíte předčasných voleb. Proč tedy ustupujete?


Host (Jiří Pospíšil):
Já osobně se domnívám, že je správné dát Karolíně Peake určitý čas, aby se pokusila svůj klub konstituovat. V tuto chvíli má osm poslanců, uvidíme přesně, jak se situace dále bude odvíjet. Já zde nechci teď spekulovat, jestli se bude nebo nebude dařit prosazovat reformní zákony. Já jsem přesvědčen, že ano, nicméně to se teprve ukáže. Pochopte, že každá strana, která se snaží činit odpovědnou politiku a prosazuje nepopulární reformy, tak v polovině vládnutí vždycky má nízké preference a je vnímaná většinou národa spíše negativně. To není případ jen České republiky, to je Velká Británie, Francie, jakákoliv jiná civilizovaná země. A tato vládní konstelace by měla mít šanci během volebního období prosadit reformy a také ukázat, zda ty reformy přináší pozitivní plody. To se ukáže teprve v druhé polovině volebního období. A pak nechť nám to voliči spočítají a řeknou, my jsme tedy spokojeni s tím, jak jste se starali zodpovědně za tuto zemi a nebo spokojeni nejsme. Ale utíkat od rozdělané práce uprostřed volebního období, když zde ještě nejsou jasné hmatatelné výsledky, mě připadá jako nezodpovědné a opravdu říkám, myslím si, že pravicový volič by výrazně neocenil, kdybychom pustili komunisty k moci a asi všichni tušíme, že pokud by nyní byly volby a vyhrála levice, pak by se na takové vládní formaci, která by vznikla, aktivně podíleli komunisté, a to pro nás je velký problém.

Moderátor (Václav Moravec):
Otázky, které dál přicházejí od posluchačů, je tady jedna otázka, která se týká ještě naší debaty, týkající se omezení výkonu mandátu poslance. Například jeden z posluchačů se ptá: Nemyslíte si, že slib poslance by se měl dodržovat? Poslanec slibuje, že bude zachovávat Ústavu a zákony, odsouzení za úmyslný trestný čin znamená ztrátu bezúhonnosti a to, že dotyčný člověk zákon a tím slib porušil. To je námitka na tu vaši interpretaci toho, zda vlastně odnímat právo poslancům či nikolivěk.


Host (Jiří Pospíšil):
Ale tak to je taky důležitý faktor. Je otázka výkladu tohoto ustanovení, jestli se to týká dodržování zákonů a předpisů při výkonu funkce poslance nebo obecně. Já také neříkám, že jsem a taky jsem zde řekl, člověk, který je odsouzen za úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody, nemá být volitelný a nemá mít mandát. Jenom říkám, že si kladu otázku, jestli to má být u nedbalostních trestných činů, ale povedeme o tom odbornou debatu. My si teď necháváme zpracovat právě detailní úpravu, jak je to v jiných zemích Evropské unie. Pojďme se podívat, jak to funguje v zemích, které mají delší ústavní tradici než Česká republika a pojďme se od nich poučit.

Moderátor (Václav Moravec):
Kdy tu analýzu budete mít, protože…


Host (Jiří Pospíšil):
Já nemám, já počítám, že během 14 dnů. Já nemám rád takové to objevování Ameriky, kdy se pořád snažíme v Čechách najít to nejlepší řešení na světě. Já si myslím, že je dobré se poučit ze zemí, které mají delší demokratickou tradici a mají s tímto větší zkušenosti než my.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste, pane ministře, také počítal se změnou Ústavy a to kvůli reformně justice, to znamená, co udělat se čtyřstupňovou soustavou českých soudů, protože by se muselo z Ústavy vyškrtnout to, že v České republice máme vrchní soudy. Kdy počítáte s tím, že předložíte tuto novelu Ústavy a respektive návrh na reformu justice rušící vrchní soudy?


Host (Jiří Pospíšil):
My jsme se nakonec rozhodli a už je to rozhodnutí z počátku volebního období, že se pokusíme prosadit v tomto volebním období změnu struktury státního zastupitelství, protože to se týká pouze zákonné úpravy, nikoliv změny Ústavy. V případě zrušení vrchních soudů jsme bohužel narazili u Sociální demokracie, která nám odmítla tento návrh při jednání podpořit. Tedy koalice neměla a teď dvojnásob nebude mít bohužel jaksi dostatek hlasů na prosazení této změny. Veřejně to říkáme už delší dobu a půjdeme tedy spíše cestou postupného zužování působnosti vrchních soudů s tím, že to zrušení bude předmětem asi dalšího volebního období než tohoto. Nemáme na to v tuto chvíli podporu a veřejně to říkáme, proto spíše budeme uvažovat o zúžení působnosti. To se promítne třeba v novém občanském soudním řádu, který připravujeme nyní a který bude doprovázet nový občanský zákoník, který má být účinný od ledna roku 2014.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak omezíte pravomoc vrchních soudů nebo agendu, kterou…


Host (Jiří Pospíšil):
To se v tuto chvíli připravuje s tím, že některé agendy, které právě budou opraveny zvláště v oblasti nesporných řízení, nebudou jaksi nadále v působnosti vrchních soudů, ale přenesou se na úroveň okresních a krajských soudů.

Moderátor (Václav Moravec):
Můžete být konkrétnější, jaké agendy?


Host (Jiří Pospíšil):
Omlouvám se, teď se teprve na tom pracuje. Já tady nechci tedy vynášet politické soudy, když na tom sedí skupina deseti nejlepších civilistů v zemi a vytvářejí to.

Moderátor (Václav Moravec):
A ten návrh budete mít kdy?


Host (Jiří Pospíšil):
Návrh má být hotov do konce roku tak, aby příští rok mohl být schválen, aby tyto doprovodné zákony k občanskému soudnímu řádu mohly být účinné právě od ledna roku 2014.

Moderátor (Václav Moravec):
Už jste odpískal to, že by právě změna soustavy státního zastupitelství vstoupila v platnost od 1. ledna příštího roku? Protože to byl původní váš termín. Vy jste prohlásil před dvěma měsíci v rozhovoru pro Českou televizi, že právě reformu státního zastupitelství považujete za nejdůležitější váš úkol pro letošní rok a pokud ji neprosadíte, že raději z vlády odejdete. Tudíž to už se asi nedá stihnout, když se podíváte na všechny ty vládní turbulence a řešení vládních problémů?


Host (Jiří Pospíšil):
Tak já si na ten dialog pamatuji, pane doktore, kdy jste mě školil, jestli to je 1. ledna nebo 30. ledna. Já jsem tam taky jasně řekl, že buď se v lednu ukáže, že se blížíme k nějaké smysluplné podobě reformy státního zastupitelství a nebo …

Moderátor (Václav Moravec):
Stále se ta věc ale…


Host (Jiří Pospíšil):
Já stále doufám…

Moderátor (Václav Moravec):
Válí v té meziresortní či expertní komisi.


Host (Jiří Pospíšil):
Válí, ne, ne, ne, to se neválí nikde v meziresortní komisi, to prošlo legislativní radou vlády, to znamená, už to není v meziresortní komisi a doufám, že to v horizontu relativně krátkém, až se vláda stabilizuje, bude na vládě. My mezitím intenzivně pracujeme na paragrafovém znění, to znamená, ten čas, který nyní je, není časem, kdy by se na tom nepracovalo. Je faktem, že ne všichni členové vládní koalice jsou této změně v té podobě, jak zatím byla navržena, nakloněni, takže vedeme o tom i jednání, aby ten návrh získal větší podporu.

Moderátor (Václav Moravec):
Kteří členové vládní koalice?


Host (Jiří Pospíšil):
Já zatím to nebudu specifikovat. Jsou různé pohledy na to, jak může vypadat státní zastupitelství, takže já doufám, že se nám je podaří přesvědčit.

Moderátor (Václav Moravec):
Teď ale je velmi obtížné říci, kteří členové které platformy či entity…


Host (Jiří Pospíšil):
Právě proto uvidíme po zítřku, kteří členové. Ne, já to nechci zlehčovat. Já jenom chci tady říci, že my na tom intenzivně pracujeme, připravují se již paragrafy a já doufám, že strukturální změny vlády, které nastaly, nepovedou k tomu, že by vláda od tohoto úkolu ustoupila.

Moderátor (Václav Moravec):
Další věc se týká toho, že vy jste navrhl vládě, aby na rozvoj a fungování věznic přidala necelou miliardu korun. Nakonec jste ve středu tu věc stáhl z jednání vlády. Proč?


Host (Jiří Pospíšil):
Protože součástí tohoto bude ještě druhý materiál, který se zpozdil, který má věcně zdůvodnit, proč potřebuje Ministerstvo spravedlnosti cca 500 milionů až jednu miliardu na vůbec provoz českých vězni, nikoliv na investice. Tam totiž ještě musí být druhý doprovodný materiál, který se zpozdil v připomínkovém řízení, který se mimo jiné týká právě počtu zaměstnanců Vězeňské služby, kdy musí dojít k navýšení. To číslo se automaticky navyšuje vždycky po roce podle toho, jaký máme počet vězňů. V zásadě mám-li to zjednodušit, tak na dva vězně máme jednoho zaměstnance Vězeňské služby. Takže tam se musí aktualizovat počet zaměstnanců a od toho se odvíjí právě ty prostředky.

Moderátor (Václav Moravec):
Kdy ten návrh předložíte na vládu?


Host (Jiří Pospíšil):
Podívejte se, já počítám během 14 dnů. My máme provozní prostředky do konce měsíce srpna, to znamená, během tohoto léta se vláda musí rozhodnout, jak dál s financováním českých věznic.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno, pokud by vláda nepřidala zhruba tu miliardu českým věznicím, tak by v srpnu provoz vězeňství zkolaboval?


Host (Jiří Pospíšil):
Výrazně by se musely omezit některé akce v rámci vězeňství a došlo by k přesunům peněz v rámci resortu. Například peníze, které jsou určeny na advokáty ex offo, by se musely přesunout na provoz věznic. To je věc, na kterou my dlouhodobě upozorňujeme. Bohužel je třeba říci, to je jaksi nový fenomén, že nárůst počtu vězňů se obnovil, na počátku roku počet vězňů stagnoval. My se blížíme 24 tisícům vězňů a proto ty potřeby z hlediska provozu jsou vyšší, než se odhadovalo na konci minulého roku.

Moderátor (Václav Moravec):
A v té souvislosti možná námitka, která tady přicházela i v průběhu dne prostřednictvím sms: Nezpůsobil jste si tak trochu ten problém sám i tím, že stále ještě není institut domácího vězení, respektive že se zpozdil výběr těch náramků…


Host (Jiří Pospíšil):
To nemáte pravdu. Institut domácího vězení existuje, soudy ho mohou ukládat. Nejsou zde náramky a my pořád říkáme z toho důvodu, že když zde máme 150 odsouzených k trestu domácího vězení, tak já nechci vyhodit 50 milionů z peněz poplatníků, které ročně budu muset za ten systém platit. Já to klidně udělám, ale budu okamžitě obžalován, že plýtváme s penězi daňových poplatníků. Ekonomické statistiky ukazují, že ten systém se má spustit ve chvíli, kdy zde bude přibližně 500 odsouzených. Tedy my čekáme, my neležíme, my čekáme s tímto projektem na chvíli, kdy zde bude takové množství odsouzených, aby se to státu a poplatníkům vyplatilo.

Moderátor (Václav Moravec):
A protože teď jich máme 150 a není jich 500, tak zatím to nebudete spouštět?


Host (Jiří Pospíšil):
No tak já to klidně spustím, ale budu obviněn, stejně jako když koupím budovu, kterou okamžitě nevyužiji, například jako detenční ústav, budu obviněn, že jsem plýtval s penězi poplatníků. To je to politické rozhodnutí, jestli máme to spustit a plýtvat s penězi a nebo vyčkat do okamžiku, než se ten počet zvýší. Soudy to dneska mohou ukládat. Soud přece nemá zajímat to, jak stát zajistí kontrolu. To je už věcí Ministerstva spravedlnosti, potažmo státu. Ale trestní zákon jasně říká soudci, kdy může uložit v tuto chvíli trest domácího vězení. On to může uložit a pokud tvrdí, že zde není monitoring, tak je to jeho výmluva, protože to už je věcí ministerstva, moci výkonné, nikoliv moci soudní.

Moderátor (Václav Moravec):
A 150 lidí odsouzených k domácímu vězení považujete za číslo adekvátní, když se…


Host (Jiří Pospíšil):
Já to považuji za malé číslo. Bohužel mě trošku mrzí, české soudy některé novinky v trestním právu uvádí do praxe pomaleji, než bych si třeba já představoval.

Moderátor (Václav Moravec):
Jako například?


Host (Jiří Pospíšil):
Třeba zabezpečovací detence. Tam podívejte, máme dneska stále 21 nejvíce nebezpečných pedofilů, vrahů, osob, které jsou nebezpečné pro společnost, v zabezpečovací detenci. V Rakousku nebo v Bavorsku, to jsou země podobně velké jako my, těch lidí je 200-500. Mě trošku mrzí české soudy, třeba tento institut, který má výrazně chránit společnost, nepříliš užívají a pak si přečtu třeba včera večer na liště ČT24, že z Bohnic utekl nebezpečný deviant. Já se ptám, proč ten člověk není v detenci, kde by byl izolován a zabezpečen? A léčebny měly navrhnout soudům překlopení té obyčejné léčby z psychiatrických léčeben právě na detenci, z které nelze utéci.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno, myslíte si, že i příběh toho devianta, který odešel při nějaké té, tuším, procházce nebo co to bylo, z Bohnické léčebny, takže je příběhem toho, že soudy nedostatečně uplatňují například…


Host (Jiří Pospíšil):
Podívejte se, já nechci určit konkrétní případ, neznám diagnózu toho pána. Ale je podivné, když se podíváte do Rakouska a Bavorska, vezmu opět země velikosti nám podobné, že tam dobře ví, jak jsou devianti nebezpeční a 200-500 deviantů v obou zemích izolují, zatímco my jich izolujeme pouze 21. Někde je tady chyba, ale není to v zákonech, ty jsou stejné jako v Německu a v Rakousku. Je to bohužel v rozhodovací praxi soudů. Časem ten počet naroste, ale mě mrzí, že u takto závažných pachatelů je to pomalejší, než bych čekal.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje ministr spravedlnosti, místopředseda ODS Jiří Pospíšil. Děkuji, že jste byl hostem Rádia Impuls, těším se příště na shledanou.


Host (Jiří Pospíšil):
Děkuji a přeji krásný podvečer.

09.05.2012

VIDEO: Vlastimil Picek: Jméno mého nástupce bude během července!

Náčelník Generálního štábu Armády ČR Vlastimil Picek mluvil o v rozhovoru pro Rádio Impuls o zahraničních misích nebo o svém odchodu z čela štábu.
07.05.2012

VIDEO: Miroslav Jansta: Proti Hušákovi máme dost důkazů. Věřím, že skončí ve vězení!

Předseda ČSTV Miroslav Jansta mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o společnosti Sazka
03.05.2012

Zuzana Roithová: Ukrajinu čekají sankce kvůli věznění expremiérky Tymošenkové!

Europoslankyně a kandidátka na prezidentku za KDU-ČSL Zuzana Roithová mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o své kandidatuře.
02.05.2012

VIDEO: Lubomír Zaorálek: Novým kandidátem ČSSD na křeslo prezidenta nebudu!

Místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o vládních reformách. Také o případné kandidatuře na prezidenta.
30.04.2012

VIDEO: Vladimír Dlouhý: Češi potřebují mít perspektivu!

Ekonom a bývalý ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o ekonomické recesi.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.