VIDEO: Erik Best: Korupce je všude na světě!

Publikováno: 04.04.2012 18:20
Video soubor neexistuje.
Americký novinář Erik Best mluvil o korupci.

Moderátor (Václav Moravec):
Už ve třetí třídě napsal školní sloh o někdejším Československu. Přiznává, že si už nepamatuje, proč si vlastně toto téma vybral. Řeč je o americkém vydavateli Eriku Bestovi, který žije víc než 20 let v Praze. Poutavě vypráví nejen o tom, jak se z jeho pohledu změnila česká žurnalistika. Věří stejně jako vedoucí katedry žurnalistiky na pražské Fakultě sociálních věd Barbora Osvaldová, že dříve či později zesílí zájem čtenářů o seriozní informace.

Záznam Barbory Osvaldové:
Samozřejmě u toho bulváru ta prestiž těch novinářů je trochu jiná než u médií, která se tváří seriozně. Takže ono to je samozřejmě jako případ od případu, no.

Moderátor (Václav Moravec):
Vysvětluje vedoucí katedry žurnalistiky na pražské Fakultě sociálních věd Barbora Osvaldová. Nejen o české a americké žurnalistice bude řeč v následujících minutách, protože hostem dnešních Impulsů je právě americký vydavatel Erik Best. Děkuji, že jste přijal mé pozvání, vítejte v Rádiu Impuls, hezký dobrý den.

Host (Erik Best):
Dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Co je správné, vydavatel nebo novinář? Protože novináři do těch rozhovorů k vám dávají přídomek novinář.

Host (Erik Best):
Já jsem novinář v tom smyslu, že píšu. Vydavatelem jsem v tom smyslu, že vydávám, podnikám. Tady v Čechách když člověk vydává v angličtině, tak musí být trošku všechno, protože dokonce občas musím vynášet koš, prostě dělám to, co je potřeba. Mám malou redakci, ale převážně podnikám.

Moderátor (Václav Moravec):
Zároveň jste tedy vystudovaný byznysmen, dá se říci, že jste mužem mnoha profesí?

Host (Erik Best):
Já jsem měl takovou situaci, že jsem vystudoval přesně to, co jsem potřeboval později, ale nebylo to naplánováno, jenom to tak dopadlo. To znamená, s novinařinou jsem začal jako mladý student, pak jsem šel na politologii nebo diplomacii a pak jsem udělal MBA, obchodní vzdělání a zároveň s ruštinou. Takže ta ruština hodně pomáhá samozřejmě s češtinou, takže dohromady bylo to úplně přesně to, co jsem potřeboval pro to podnikání, ale tak jsem to neplánoval samozřejmě.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste do někdejšího Československa přišel, pokud se nemýlím, v roce 1991, oženil jste se v Praze, založil tady rodinu. Kdy jste, Eriku, na sobě začal pozorovat, že mluvíte o české společnosti i české politice jako o své vlastní společnosti a své vlastní politice?

Host (Erik Best):
Asi skoro od začátku. Já mám občas ten problém, že když mluvím o Americe, říkám my Američané a když mluvím o České republice, říkám my Češi. Ale…

Moderátor (Václav Moravec):
A to bylo opravdu hned v těch letech 91-92?

Host (Erik Best):
Asi za rok, dva opravdu jsem začal od začátku mluvit převážně česky a hlavně jsem měl, když jsem přijel sem, hodlal tady zůstat. A to je klíčové, protože když normální manažer sem přijede na dva, tři roky, to je úplně jiná situace, nemá za sebou žádný slovenský jazyk, nehodlá tady zůstat, čeština je strašně těžký jazyk a člověk aby se naučil dost, aby mohl jednat v češtině, ten byznysmen by nemohl dělat skoro nic jiného. A já jsem věděl od začátku, že zůstanu a proto jsem do toho hodně investoval od začátku.

Moderátor (Václav Moravec):
Jako člověk, který studoval ruštinu, nenaběhl jste si v někdejším Československu na vidle, že jste začal mluvit rusky?

Host (Erik Best):
Přesně tak, já jsem se vlastně naštval, když jsem na to přišel. Já jsem studoval předtím ruštinu a nám nikdy neřekli, že nemáme tady mluvit rusky. Takže když jsem začal tady v roce 89, jsem tady byl prostě na dva dny, jsem mluvil rusky a nikdo nechtěl odpovídat rusky. Já jsem to vlastně nepochopil, já jsem si myslel, že špatně mluvím, ale samozřejmě později jsem pochopil, že to je velké faux pas a nemám tady mluvit rusky. Navíc jsem měl v češtině strašně silný ruský přízvuk.

Moderátor (Václav Moravec):
V souvislosti s tím polistopadovým děním jste v rozhovoru pro magazín Pátek Lidových novin 7. srpna roku 2009 pronesl i tato slova, cituji: Jsem trošku zklamaný z té promarněné příležitosti. Jak často vlastně máte možnost začít budovat úplně nový politický a ekonomický systém? Konec citátu. V čem konkrétně podle vás česká společnost, česká politika, české elity promarnily tu příležitost danou listopadem 89?

Host (Erik Best):
No jedna věc je, že Češi přijali špatné vlastnosti z toho Západu, například konzumerismus a žití na dluh a některé věci úplně zanedbali. Já si myslím, že určití lidé nebyli schopni přijmout ten nový kapitalistický systém a měli asi politici před 20 lety udělat čáru a prostě říkat, že starší lidé budou mít to, co měli dříve, to znamená bydlení, budou mít důstojnou penzi, budou mít co jíst, kde bydlet a tak dále. A místo toho donutili ty lidi, aby trošku přijali kapitalismus, ale samozřejmě nebyli toho schopni, protože 40 let tady žili v komunismu. A na druhou stranu ta mladá generace měla možnost začít a opravdu budovat kapitalismus nebo svobodné podnikání, ale místo toho začali mladí přijímat ty negativní vlastnosti Západu.

Moderátor (Václav Moravec):
Ten konzumentarismus, to je to hlavní, co vnímáte jako negativum Západu, které bylo přeneseno do české společnosti po listopadu v míře větší, než by bylo zdrávo a záhodno?

Host (Erik Best):
To je i žití na dluh, ale myslím si, že to jsou spojené nádoby, protože já si myslím, že jsme přijali, Češi přijali velice rychle, že musí mít nejlepší televizi, musí mít každý žák počítač a takové věci a zapomněli jsme na to, že nejdůležitější je, aby ten student, ten žák uměl číst a počítat.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy právě v souvislosti s tím budováním kapitalismu v Čechách říkáte, že Češi se velmi dobře naučili jednu stránku kapitalismu, vydělávat a co nejrychleji urvat, co se dá. Dodáváte, že je to částečně inspirováno českými politiky. Když se podíváte na českou společnost, není to tak, že to vlastně vůbec není dáno českými politiky, ale každým z nás, protože urvat, co se dá, věci ošidit, nedávat účtenky v obchodech, je prostě česká věc, šidit?

Host (Erik Best):
Já si myslím, že to je taky ta promarněná příležitost, protože tady chybí skutečná morální autorita, která dennodenně pravidelně bude říkat, tohle se nedělá, ve slušné společnosti se nekrade a ve slušné společnosti člověk opravdu je obezřetný a člověk dává přednost ostatním starším lidem a tak dále. Místo toho politici chtějí vynucovat zákony a různými pravidly. A myslím si, že to je chyba, že tady i když jsme měli prezidenty, kteří se představují jako morální autority, myslím si, že to chybí. A nejenom na nejvyšší úrovni, ale na nižší úrovni a ve školách a tak dále. Každý důstojný člověk by měl být příkladem ostatním a opravdu tady to chybí dost často.

Moderátor (Václav Moravec):
Česká společnost stále považuje za hlavní problém boj s korupcí a klientelismem, teď víc než kdykoliv předtím. Šéf české pobočky nevládní organizace Transparency International David Ondráčka k tomu v rozhovoru pro Rádio Impuls poznamenává:

Záznam Davida Ondráčky:
Já bych nebyl takový skeptik. Já totiž ze svého okolí vidím celou řadu nových iniciativ, velmi aktivní veřejnost, studenty, kteří žijí a kteří si jako uvědomují svoje práva a zároveň jakoby možnosti, lidi, kteří na místní úrovni kontrolují tu svou radnici nebo hospodaření obcí a to je věc, která samozřejmě je přebita mnohdy těmi velkými kauzami, které se ocitají na hlavních stránkách novin. Ale já si myslím, že společnost není pasivní a že se tomu chce jakoby postavit.

Moderátor (Václav Moravec):
Dodává v souvislosti s bojem proti korupci v rozhovoru pro Rádio Impuls ředitel české pobočky nevládní organizace Transparency International David Ondráčka. Pokud by měl americký vydavatel žijící v Praze Erik Best, který je dnes hostem Rádia Impuls, říci, zda je to oprávněné, že Češi právě boj proti korupci považují za nejdůležitější téma veřejného diskursu jako takového?

Host (Erik Best):
Já si myslím, že ano, ale myslím si, že chybí jedna důležitá věc a to je, že to je globální věc. To není jenom český fenomén a myslím si, že to je důležité pro pochopení té situace. Korupci nelze vymýtit v Čechách, když je to všude přítomná na Západě. A myslím si, že za posledních 20 let možná nejjasnější směr západní společnosti je globalizace korupce. To není jenom tady v Čechách, ta je všude a zvlášť ty mezinárodní organizace, které by měly to nějak znemožnit, to nedělají.

Moderátor (Václav Moravec):
Teď mluvíte o kterých organizacích?

Host (Erik Best):
To jsou všechny, NATO, to je OECD, to je Evropská unie samozřejmě, to je Světová obchodní organizace, Světová zdravotnická organizace, všechny ty organizace mají možnosti donutit, aby členové se chovali tak, jak mají a to nevidíme. Češi byli výborní v tom, že uměli se dostat do těch organizací a pak ty organizace vůbec nepoužívaly páky, aby se chovali tak, jak mají, ti členové.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy opravdu si myslíte, když se podíváte na americkou společnost, protože jste americkým státním občanem, že míra korupce v Americe, když mluvíte o globální korupci, je podobná jako míra korupce v Evropě či v České republice?

Host (Erik Best):
Samozřejmě ne na nižší úrovni, to znamená, že se nekrade ve velkém na ulici třeba. Ale co se týče těch důležitějších věcí, tak určitě ano. Válka, co to je? To je svým způsobem korupce, protože kdo chce do války, když na tom vydělávají samozřejmě obchodníci a zvlášť, když ta válka není vůbec oprávněná? Nejsem aktivista v tom smyslu, ale myslím si, že bychom měli se snažit tomu rozumět z tohoto hlediska. Že i v Americe ta korupce je velká, tam možná největší rozdíl je, že je to legální, že všechno je už odsouhlaseno Kongresem a možná tady jsme trošku zaostali v tom smyslu, že jsme ještě neuměli to všechno uzákonit. Ale na tom samozřejmě velice usilovně pracujeme.

Moderátor (Václav Moravec):
Tak to je poměrně černá vize. V té souvislosti mě napadá, kolikrát jste si v těch uplynulých 20 letech říkal, kde vlastně v těch dvou zemích, v Americe nebo ve Spojených státech amerických, abych byl přesnější, či v České republice je lepší vychovávat své děti?

Host (Erik Best):
Já jsem přijel sem s tím, že zůstanu tady. A možná bych našel nějaké městečko v Americe, které by bylo momentálně lepší. Věřím, že jsou taková místa, ale jednoznačně jsem se rozhodl, že tady budu žít a to znamená, že já jen vyhledávám ty nejlepší možnosti v Praze a myslím si, že zatím ty podmínky tady vůbec nejsou špatné. Myslím si, že Praha je velice kulturní město a to mě vlastně přitahuje a to je jeden z důvodů, proč jsem vůbec sem přijel, kvůli tomu, že ta kultura je tak silná. Některé další státy v tomto regionu tím se nemůžou chlubit.

Moderátor (Václav Moravec):
Jakých dalších věcí si podle vás Češi nevšímají a přitom je mají před očima či pod nosem a které vy vidíte jako kulturní život v Praze?

Host (Erik Best):
Já si myslím, že trošku zanedbávají význam času. A zvlášť ve velkém městě myslím si, že každá minuta je drahá a to vidím, když, já nevím, chodím po eskalátorech v metru, kolik lidí tam stojí a samozřejmě ti, kteří pospíchají, jsou převážně ti úspěšnější, ne vždycky, ale často ano. Ale taky si myslím, že Češi možná nepochopili úplně, že i uklízečka musí umět svou profesi a když to umí, tak má lepší příležitosti. A my máme tendenci a to existuje taky v Americe, ale máme tendenci tady jenom se dívat, co je nad námi, kdo má něco lepší a ne přemýšlet o tom, jak můžeme vylepšit svou situaci tím, že budeme o něco lépe pracovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Je to i ta hlavní věc, na kterou jste si ani po víc než 20 letech života v České republice nezvykl, to, co je, řekněme, charakterizováno tím příslovím, že Češi přejí sousedovi, ať mu ta jeho lepší koza chcípne?

Host (Erik Best):
To asi tolik ne, spíš mě vadí, že občas lidi neumí svou práci. Mě víc rozčiluje, že třeba taxikář musí používat GPS a neumí ani, kde je Revoluční nebo Národní, než že politici jsou takoví, jací jsou, protože už jsem si na to zvykl, ale nikdy si nezvyknu na to, že normální člověk na ulici neumí svou práci. Protože kdyby to uměl, tak by měl lepší příležitosti a poškozuje vlastně sebe i nás.

Moderátor (Václav Moravec):
Co si o českých novinářích myslí několik námi oslovených lidí v pražských ulicích?

Anketa:
Je to zaměstnání jako každé jiné, takže si dělají asi svoji práci. Já bych je neodsuzoval.

Myslím si, že v dřívějších dobách byli teda poctivější ke slovu.

Myslím, že fakt je to tendence to jako zkreslovat, vytrhávat všechno, jako být vlastně neobjektivní.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls názory několika náhodně oslovených lidí v pražských ulicích. Pokud by Erik Best odpovídal na ulici na takto položenou otázku, jak by se s ní vypořádal?

Host (Erik Best):
Já bych řekl, že problém není v tom, jak pracují novináři, ale spíš jak pracují editoři. To znamená ti, kteří mají na starosti ty novináře, možná bych do toho taky musel zahrnout vydavatele, ale myslím si, že tady chybí školení těch novinářů a nemůžeme očekávat, že mladý student bude umět psát, ale můžeme očekávat, že redaktor, který má na starosti první stránku, bude mít čich na zprávy a bude vědět, že jedna zpráva je důležitější než druhá a tam si myslím, že ne v těch bulvárních časopisech a novinách, tak to umí velice dobře, ale spíš v těch serioznějších novinách si myslím, že chybí ten čich, co je důležité a co není.

Moderátor (Václav Moravec):
Vnímáte českou mediální krajinu ještě jako krajinu, kde převažují seriozní informace nebo když to srovnáte se Spojenými státy americkými, s Velkou Británií či západní Evropou, tak česká žurnalistika přece jen daleko rychleji smývá ty hranice mezi tím, co je označováno za seriozní a co je bulvár?

Host (Erik Best):
Já si myslím, že je to těžko posoudit, protože těch bulvárních zpráv vlastně ani není dost. Takže když si vezmete, nerad bych tady dělal reklamu Blesku, ale když si vezmete Blesk, tak vlastně jsou tam zprávy, protože nelze napsat dvě stránky o tom, co někdo udělal v televizi nebo ve filmech, tam jsou seriozní zprávy a z tohoto hlediska myslím si, že ten bulvární tisk má své místo na trhu a já tím vůbec nepohrdám a čtu denně Blesk a je to pro i mou práci velice důležité médium.

Moderátor (Václav Moravec):
Podle vedoucí katedry žurnalistiky na pražské Fakultě sociálních věd Barbory Osvaldové došlo vlastně k zásadním proměnám nejen české žurnalistiky v souvislosti s technologiemi:

Záznam Barbory Osvaldové:
Když někomu dneska vyprávíte, že jsme psávali ty věci na stroji a ne, že jsme je psali na počítači a že jsme opravdu všechny věci museli ověřovat ze dvou nezávislých zdrojů a že to znamenalo nejenom vzít ten telefon, ale skutečně tam taky dojít, tak v tom je teda zásadní rozdíl určitě. A samozřejmě ve využívání těch technologií je teda nesrovnatelný rozdíl. Dneska ten novinář nemusí mít, některý, nemusí mít zdaleka tak precizní znalosti, jako měl třeba předtím. Já teda, bohužel to zní zkostnatěle, ale já si myslím, že dneska v těch novinách jsou i lidé, kteří třeba vůbec nemají o některých věcech ponětí.

Moderátor (Václav Moravec):
Vysvětluje vedoucí katedry žurnalistiky na pražské Fakultě sociálních věd Barbora Osvaldová. Pokud by měl Erik Best říci, zda vnímá nějakým způsobem vliv technologií na seriozní a bulvární obsahy, mají vůbec technologie na to vliv?

Host (Erik Best):
Určitě mají. Já si myslím, že největší chyba těch vydavatelů a ne tolik v České republice, ale mezinárodně, zvlášť v Americe, je, že nepochopili moc digitálního světa a já říkám, možná to není úplně správné sloveso, ale rozcupovali ten jejich produkt, ty noviny a začali prodávat text a text není výrobek. Noviny jsou od toho, aby přinášely reklamy a text to neumí se stejnou sílou. Takže ti vydavatelé udělali obrovskou chybu a teď se snaží to napravit, že začali vlastně rozdávat zadarmo svůj text a zapomněli na ten výrobek a teď začínají o tom přemýšlet, jak dostat toho džina zpátky do lahve a samozřejmě to nejde. Takže…

Moderátor (Václav Moravec):
Nepodaří se jim to podle vás?

Host (Erik Best):
Já se obávám, že ne, protože zprávy byly monopol nebo oligopol skoro ve všech zemích, ale teď je to komodita v tom smyslu, že nikdo nemá tu moc diktovat, kdo co bude číst. A to je samozřejmě z hlediska čtenářů možná pozitivní věc, ale z hlediska novinařiny a vydavatelství je to obrovská chyba. Dobrovolně odevzdali ten monopol a nikdy to nedostanou zpátky a jenom je otázka času, kdy o to přijdou úplně.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy sám jste vydavatelem. Po roce pobytu v Československu jste založil denní bulletin Fleet Sheet, který je placenou službou, pokud se nemýlím a po roce jste začal vydávat denní komentář Final Word, což je vlastně zdarma těm lidem, kteří jsou ve vašem adresáři. Když se podíváte na to, co přijde dál, počítáte s tím, že vás to bude v této formě s těmito dvěma produkty živit dalších 5-10 let?

Host (Erik Best):
Nevím, jestli 5-10, ale určitě 2-3 a to říkám už 10 let, že ještě 2-3 roky. Ale to, co já dělám, je, že se snažím zachovat výrobek. Já se snažím dělat přesně to, co ti vydavatelé v Americe, v Paříži a tak dále nedělají. A s tím, že já možná o to jednoho dne přijdu, ale mezitím chci mít důstojný produkt a chci na tom vydělávat nějaké peníze, jinak to nemá samozřejmě smysl. A pro mě internet je dvojsečná zbraň, to není jenom pozitivum. Protože jakmile já začínám posílat digitálním způsobem něco, co dřív jsem doručoval faxem, to znamená, že já přijdu o část svých příjmů a musím s tím počítat a já jsem vlastně, já jsem se bránil, já jsem nechtěl jít do toho internetu, ale samozřejmě nakonec jsem musel, ale já to vidím jako příležitost, ale zároveň velkou hrozbu. A já jako vydavatel, který nepočítal s tím, že to budu dělat 20 let, nehodlám moc podnikat, nehodlám zakládat nové společnosti, nové věci. Takže já víceméně čekám na to, kdy pomalu se chýlí k smrti, ale chci to prodloužit samozřejmě. A jako obchodník nemám to přiznávat, ale nejsem typickým obchodníkem v tom smyslu.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje americký vydavatel, novinář žijící v Praze, Erik Best. Děkuji, že jste byl hostem Rádia Impuls a těším se příště na shledanou.

Host (Erik Best):
Na shledanou.

10.04.2012

VIDEO: Tomáš Klus: Jsem v mnoha věcech neschopný!

Zpěvák Tomáš Klus mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o české společnosti.
05.04.2012

VIDEO: Petr Cígler: Mladé vědce je dobré nalákat zpět domů

Vědec Petr Cígler mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o nových objevech českých odborníků.
03.04.2012

VIDEO: Petr Tichý: Pobídky přilákaly do Česka filmaře!

Místopředseda představenstva Barrandov studio Petr Tichý mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o finančních pobídkách pro zahraniční filmaře, kteří točí v České republice.
02.04.2012

VIDEO: Karel Randák: Tomáš Pitr se v Česku zřejmě dočká propuštění!

Bývalý šéf civilní rozvědky Karel Randák mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls hlavně o odposleších v Česku.
29.03.2012

VIDEO: Vladislav Husák: V policii bude více personálních změn!

Náměstek policejního prezidenta Vladislav Husák mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o svém odchodu od policie.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.