Vladimíra Dvořáková: Český stát přestává fungovat!

Publikováno: 20.03.2012 18:20
Šéfka Akreditační komise Vladimíra Dvořáková mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls hlavně o akreditaci pro plzeňskou právnickou fakultu.
Moderátor (Václav Moravec):
Vysoké školství pod drobnohledem. Může za to například spor o plzeňskou právnickou fakultu. Té na začátku března prodloužil ministr školství Josef Dobeš akreditaci a to přes výhrady Akreditační komise. Své stanovisko ministr školství Josef Dobeš oznámil nejprve veřejnosti. Kritizoval Akreditační komisi a její předsedkyni za její výroky před jeho rozhodnutím.
Záznam Josefa Dobeše:
Je to jako kdyby dělníci říkali, kdyby tedy soud potvrdil s Miladou Horákovou všechna provinění, pak by to měl být trest smrti. Je to pro mě stejně nepřípustné. Kdyby není možné před, je potřeba reagovat poté.
Moderátor (Václav Moravec):
Konstatoval ministr školství Josef Dobeš na začátku března. Včera podala Akreditační komise nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi podnět k žalobě ve veřejném zájmu. Členové Akreditační komise zároveň podali ministrovi školství Josefu Dobešovi podnět, aby přezkoumal své rozhodnutí ohledně prodloužení akreditace. Nejen o tom bude řeč v dnešních Impulsech. Pozvání přijala předsedkyně Akreditační komise, politoložka, profesorka Vladimíra Dvořáková. Vítejte po čase v Rádiu Impuls, přeji hezký dobrý večer.
Host (Vladimíra Dvořáková):
Dobrý večer. 
Moderátor (Václav Moravec):
Paní profesorko, vy jste ještě na začátku března, když ministr školství Josef Dobeš rozhodl o prodloužení akreditace plzeňským právům, říkala, že máte dvě možnosti. Buď se obrátit k nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi nebo k ombudsmanovi. Proč jste se nakonec rozhodli pro nejvyššího žalobce? 
Host (Vladimíra Dvořáková):
Já nemůžu říct, že bylo přesné rozhodnutí nebo že bych ho měla přesně zdůvodněné. My jsme se prostě poradili s právníky a nejvyšší státní zástupce nám v této chvíli se zdál vhodnější. Zdá se nám vhodnější, že to je člověk, který vlastně jakoby sleduje potrestání nějakých viníků více asi než-li ombudsman. Ale myslím si, že to nebyl žádný jako závažnější důvod a prostě bylo to toto rozhodnutí, že to budeme dávat jenom na jednu teda instituci a rozhodli jsme se na nejvyššího státního zástupce. 
Moderátor (Václav Moravec):
Existují nějaké lhůty, tedy kdy bude vlastně veřejnost vědět, jestli ta žaloba ve veřejném zájmu bude nakonec podána nebo ne? Protože pokud se nemýlím, tak nejvyšší státní zástupce nemusí vyhovět vaší žalobě.
Host (Vladimíra Dvořáková):
Samozřejmě, já jsem teda ani nezjišťovala, jestli jsou nějaké lhůty, já mám pocit, že něco o dvou měsících, že jsem někde zaslechla, ale vlastně toto jsem nesledovala. Já si myslím, že prostě nejvyšší státní zástupce asi podle toho, jak to vypadá na Nejvyšším státním zastupitelství, se bude tou problematikou zabývat a je to skutečně na něm, aby rozhodl, jestli jde o žalobu ve veřejném zájmu a jestli ji podá nebo nepodá. Já jsem nějakým žádným způsobem se nesnažila ani cosi ovlivňovat nebo bůh ví jak si zjišťovat. Pro nás bylo podstatné, že když jsme hledali, jaký je možný vlastně prostředek proti tomuto, tak jsme zjistili, že ani jako Akreditační komise nemůžeme podávat ani ten podnět. A vlastně my jsme ho potom podali jako členové Akreditační komise, takže…
Moderátor (Václav Moravec):
Není to tedy podnět jako Akreditační komise jako celku…
Host (Vladimíra Dvořáková):
Jako instituce, ano, ale je to podnět jako členů Akreditační komise, kteří jsou zároveň občané, kteří znají a jsou vlastně poměrně znepokojeni tou situací a tím způsobem, jakým se vlastně i v poslední době na ministerstvu rozhoduje, které je naprosto v rozporu s tím, jak se rozhodovalo víceméně od roku 90 nebo minimálně po roce 98, kdy byl přijat nový vysokoškolský zákon. A takto tedy jako členové Akreditační komise jsme tu žádost podávali. Proto se to taky malinko pozdrželo, my jsme mysleli, že to stihneme do pátku, podávali jsme to v pondělí, protože jsme hledali možnost, jak vlastně to mohou členové Akreditační komise podepsat. Poté jsme tam měli, já teď nevím přesně, asi deset podpisů s tím, že další členové Akreditační komise i členové pracovních skupin, to znamená ti, co pracují pro Akreditační komisi, se mohou samostatně k tomu potom připojit podle toho, jak budou chtít nebo je prostě formulář na to, aby se mohli připojit. Ale v této chvíli teda je tam můj podpis, je tam podpis místopředsedy a je tam podpis řady dalších členů Akreditační komise.
Moderátor (Václav Moravec):
Desítka lidí?
Host (Vladimíra Dvořáková):
Myslím, že je to asi deset lidí. 
Moderátor (Václav Moravec):
Zároveň jsem v úvodu zmiňoval, že vy jste také dali podnět ministru školství Josefu Dobešovi, aby přezkoumal své rozhodnutí ohledně prodloužení akreditace plzeňským právům. Jsou to teď už veškeré kroky, které jste mohli jako Akreditační komise v kauze plzeňská práva uskutečnit nebo budete podávat ještě další?
Host (Vladimíra Dvořáková):
My buďto jako členové Akreditační komise nebo jako Akreditační komise jsme ještě podali tedy trestní oznámení na pana ministra, které jsem teda podepisovala já, protože se domníváme, že skutečně došlo k porušení zákona a my bychom vlastně chtěli, aby se vyšetřilo, jaká byla, řekněme, motivace nebo jestli tím ministr nesledoval nějaký svůj zvláštní zájem. Protože skutečně to rozhodnutí…
Moderátor (Václav Moravec):
Máte možné důkazy pro to, že by tam byl jiný zájem?
Host (Vladimíra Dvořáková):
To nemáme, to není věc, ani nejsme vyšetřovatelé, my dáváme podnět, aby to tedy vlastně policie vyšetřovala. Tam jde o to, že vlastně i v některých rozhodnutích soudu z hlediska třeba i korupčního chování se jako nepřímý důkaz objevilo to, když se prostě v jedné situaci stát rozhodoval stejně nebo úředník ve 20 stejných případech rozhodoval stejně a v 21. rozhodl jinak, tak to bylo vnímáno i jako nepřímý důkaz toho, že prostě tam najednou byl jakýsi zájem a nemělo to vlastně logiku, proč by měl rozhodovat jinak. A my si myslíme, že skutečně v této chvíli, protože nikdy se nestala takováto situace, a myslím si, že i ten zákon je poměrně, pokud nebudeme příliš spekulovat a hrát si a obcházet zákon, tak je poměrně jednoznačný, vystihuje to i úmysl zákonodárce a to prostě to, aby nemohl někdo dát akreditaci sektoru, nesouhlasí-li Akreditační komise. Je možné, aby se nedala akreditace sektoru, Akreditační komise souhlasí, to ministerstvo může, ale právě aby se uchránila politických tlaků a to byl úmysl zákonodárce, není vlastně možné, aby správní orgán rozhodl jinak. Takže z tohoto důvodu vlastně pro nás je to dost zvláštní jednání a z toho důvodu potom vyplýval ten podnět k zahájení vyšetřování. Jestli nějaké důkazy policie sežene, nesežene nebo jestli toto bude dostatečné pro jakési argumenty, to už opravdu necháváme na nich. 
Moderátor (Václav Moravec):
Děkan plzeňské právnické fakulty Jan Pauly rozhodnutí ministra školství Josefa Dobeše na začátku března o prodloužení akreditace plzeňským právům do roku 2016 přivítal a tady jsou jeho slova:
Záznam Jana Paulyho:
Já jsem přesvědčen o tom, že toto rozhodnutí je rozhodnutí správné a že zejména když porovnám proces udělování … a proces, o který zde jde, tj. proces prodlužování …, že to rozhodnutí je naprosto správné. 
Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo 9. března Rádio Impuls slova děkana plzeňských práv Jana Paulyho. Plzeňská práva navíc chtějí posunout termín uzávěrky přihlášek ke studiu o šest týdnů na konec dubna. Rozhodovat o tom bude i akademický senát. Připomeňme, že příští týden by měl právě ministr školství Josef Dobeš také rozhodnout o tom, zda vůbec plzeňská práva budou moci přijímat studenty do prvního ročníku. Pokud by šéfka Akreditační komise, profesorka Vladimíra Dvořáková, která je dnes hostem Rádia Impuls, měla říci, kdyby to ministr učinil, že řekne plzeňským právům, můžete přijímat studenty, bylo by to porušení zákona a bylo by to v rozporu i s kroky Akreditační komise?
Host (Vladimíra Dvořáková):
Takhle, to není úplně tak jednoznačné, každopádně prostě už to samo prodloužení je svým způsobem tedy porušením zákona. Takže to je první věc podle našeho názoru. Zadruhé co se týče omezení, my jsme o omezení žádali už v červnu 2011, když tam proběhla kontrola a žádali jsme, aby nebyli přijímáni noví studenti. Ministerstvo tehdy velmi dlouho a to se týkalo i jiných případů, myslím, že jsme o tom i tady dokonce hovořili, vlastně velmi dlouho nerozhodovalo a vlastně až na ukončení té lhůty, do které musí rozhodnout, bylo to někdy v říjnu, tak poté se rozhodlo, že protože se dává nová akreditace, že to omezení vlastně dávat nebudou a že to přeruší. My jsme proti tomu už pak zásadně neprotestovali, protože v tom říjnu už to bylo skutečně jedno. Tehdy kdyby to bylo uděláno relativně včas, tak to mohlo být jako významnější varování pro tu fakultu, že opravdu jde o vážnou situaci a že nelze si nějakým způsobem najít nějakou cestičku, jak tu Akreditační komisi obejít. Jinak v tomto směru ministerstvo není úplně vázáno tím naším návrhem, ale z poslední rozkladové komise, kde se jednalo o omezení akreditace v případě University Jana Ámose Komenského, to byl vlastně velmi zajímavý případ, kdy jsme navrhovali omezení a ministerstvo ho vlastně zrušilo tehdy a rozkladová komise ministra tehdy konstatovala, že toto nemůže udělat, že může samozřejmě to řízení nějakým způsobem zastavit, ale i v tomto okamžiku by měla argumentačně přebít argumenty Akreditační komise. To znamená sdělit, že třeba ta situace na té škole je podstatně lepší, než-li říkáme nebo že ty údaje, které uvádí Akreditační komise, jsou nepravdivé. 
Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno, pokud by ministr školství Josef Dobeš dal zelenou plzeňským právům, aby přijímala nové studenty do prvního ročníku, tak byste nečinili právní kroky vůči tomuto?
Host (Vladimíra Dvořáková):
My jsme velmi omezení, protože v tomto okamžiku bychom mohli opět požádat o přezkum toho rozhodnutí, ale nemáme právo se obracet k rozkladové komisi, to má právo vlastně škola, tj. universita. Rektorka by mohla vlastně v tomto okamžiku požádat vlastně o rozkladovou komisi, jestli tedy ministr učinil dobře. Jestli by to udělala nebo neudělala, to já samozřejmě nevím. Nebo studenti by mohli o toto požádat, ale Akreditační komise pokud vím, není v tomto momentě dotčená osoba. Ale já se omlouvám, jestli něco bylo trochu nepřesné, ale přece jenom nejsem právník…
Moderátor (Václav Moravec):
I když se začínáte asi stávat právníkem amatérem. 
Host (Vladimíra Dvořáková):
Začínám se asi stávat, takže možná ty pojmy nejsou úplně přesné, ale jde v zásadě o to, v jaké podobě se dodržuje správní řád. Od toho právě jsou na ministerstvu i úředníci stejně, jako je třeba sekretariát Akreditační komise, který vlastně svým způsobem profesionálně pomáhá při těchto věcech a myslím si, že by možná ministerstvu neškodilo, kdyby i ti odborníci, kteří jsou na ministerstvu, kdyby jim třeba pan ministr občas naslouchal. 
Moderátor (Václav Moravec):
Paní předsedkyně, vy jste 9. března v reakci na rozhodnutí ministra školství Josefa Dobeše o prodloužení akreditace plzeňským právům, cituji: Jde o rozklad akreditačního systému České republiky. To jste řekla doslova. Už se to projevuje? To znamená, začínají se na vás obracet jiné vysoké školy s tím, že se cítí dotčeni předchozími nebo aktuálními rozhodnutí Akreditační komise? Cítíte praktické následky?
Host (Vladimíra Dvořáková):
Já bych řekla, že už jako ty určité následky cítíme od doby, kdy se rozhodlo v tom případě omezení University Jana Ámose Komenského, potom s odkládáním dalších rozhodnutí, které byly, tak cítíme, že je u některých škol možná tendence spíše hledat jiná řešení než-li ta, že by zlepšovaly personální situaci a vědu a výuku. Na druhou stranu nutno říci, že předsednictvo České konference rektorů se maximálně postavilo za Akreditační komisi a oni sami označili rozhodnutí pana ministra za mocenské a protiprávní. Takže v tomto smyslu aspoň musím říct, že takoví ti nejvýznamnější aktéři, zejména ti aktéři nejvýznamnější z hlediska kvality vysokého školství, tak bych řekla, že prostě si uvědomují vážnost situace a v maximální míře se snaží Akreditační komisi podržet. Ale tady jde opravdu o to, že ten systém, který není ideální a o němž hovoříme dlouho, že by bylo potřeba ho změnit a který ti lidé drží skutečně za cenu obrovských osobních obětí a za cenu obrovského pracovního nasazení, které dělají navíc a za cenu toho, že prostě hovoří s mnohými kolegy, vlastně pomáhají i v některých případech, diskutují jako kolegové. My procházíme hodnocení doktorských studijních programů. Tak vlastně že těmto lidem se vlastně vrátilo jako facka, že oni, kteří se skutečně snaží za situace podfinancování vysokých škol tu kvalitu maximálně držet a jde o špičkové osobnosti vlastně naší vědy včetně tří zahraničních, tedy lidí, kteří jsou členy Akreditační komise, tak vlastně místo aby člověk očekával, že tato vláda, která si dala do programu zvyšování kvality vysokých škol a dala si do programu boj proti korupci a transparentnost, tak místo aby tedy Akreditační komise dostala poděkování, že opravdu dělá za velmi špatných podmínek maximum, co se dá dělat, tak nakonec se dozví, že vlastně ministr, který vlastně je v tomto programovém prohlášení součástí, vlastně dá klidně akreditaci škole, která kvalitou prostě neodpovídá magisterskému studijnímu programu a naše snaha o transparentnost, to znamená věci zveřejňovat, dávat argumenty, vysvětlovat i veřejnosti, aby věděla, co je…
Moderátor (Václav Moravec):
Z toho, co říkáte, čtu správně, paní předsedkyně, že se vás vlastně dotklo i hodnocení premiéra při minulých sněmovních interpelacích, kdy řekl, že boj o akreditaci u plzeňských práv je prestižním soubojem a …
Host (Vladimíra Dvořáková):
On to řekl trošinku ještě hůře, ale to asi nebudeme opakovat, že…
Moderátor (Václav Moravec):
Můžeme. Kdo dočůrá dál. 
Host (Vladimíra Dvořáková):
Ano, to je trochu chlapecká hra, tak já nevím, neznám to přesně. 
Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste nehrála takové hry, protože jste holčička.
Host (Vladimíra Dvořáková):
To jsem opravdu nehrála. Ale tady jde trošku opravdu o něco jiného. My jsme, ta společnost a toto je vážné, to, co řekl pan premiér, je vážné, ale nejenom toto. Vezměme si, že my jsme kdysi přijali myšlenku, že nelze rozlišit čisté a špinavé peníze. Teď jsme se dozvěděli, že na zastupitelstvích jde o boj dvou klanů, jakoby ty jsou naprosto rovné, dva klany, které bojují o moc. 
Moderátor (Václav Moravec):
Teď mluvíte o nejvyšší státní zástupce versus Vlastimil Rampula?
Host (Vladimíra Dvořáková):
Ale prostě toto interpelovat, vláda, která chce bojovat proti korupci a já uznávám, že může být problém právně odvoláním a tak dále, fungují soudy, ale jestliže premiér toto označí za boj dvou klanů a poté to, že pan ministr protiprávně vlastně v rozporu se zákonem rozhodl a někomu dal akreditaci, ačkoliv na to ta škola vůbec neměla a srovnávat to s Akreditační komisí, že jde o prestižní záležitost, je skutečně naprosto rozvrat hodnotového systému. 
Moderátor (Václav Moravec):
Dotkla se vás osobně ta slova premiéra?
Host (Vladimíra Dvořáková):
Ne, to nemůžu říct, že by se mě dotkla. 
Moderátor (Václav Moravec):
Ale dotkla se vás v tom, že dochází k relativizaci hodnot v České republice?
Host (Vladimíra Dvořáková):
Dochází k naprosté relativizaci hodnot a ono je to taky, když si vezmete to, co řekl pan ministr, já se omlouvám, že se směji, ale ono to bylo spíš tragické, tak já si úplně nejsem jistá, já jsem z toho…, ale on se srovnává s Miladou Horákovou? Nebo co tím chtěl vlastně naznačit? Já prostě tomuto opravdu nerozumím, jak může někdo takto vystupovat. V Akreditační komisi máme opravdu lidi, jejichž rodiny byly obětí vlastně 50. let a toto všechno se vlastně říká špičkám české vědy, včetně České konference rektorů. A nikomu to nepřijde divné?
Moderátor (Václav Moravec):
Vám za zhruba měsíc vyjde knížka nazvaná Rozkládání státu. Dá se říci, že parafrázujete svým způsobem Peroutkův titul Budování státu. Najdeme tam linii, která se týká i Akreditační komise nebo je to čistě text politoložky Vladimíry Dvořákové?
Host (Vladimíra Dvořáková):
Je to text politoložky Vladimíry Dvořákové, je to text, který samozřejmě i mojí životní zkušeností je Akreditační komise, takže se tam určité zkušenosti promítají a je tam zejména annonyzováno, vlastně proč zde cosi nefunguje. A jde to od politické kultury, o tom, jakým způsobem vnímáme právní stát, jakým způsobem jsme ochotni vlastně podceňovat jakákoliv pravidla a procedury. Je to institucích, je to o politických stranách, je to i o médiích. Jsou to krátké kapitolky, které se vlastně snaží říct, kde je ten problém a vlastně pojmenovat…
Moderátor (Václav Moravec):
Je stát v rozkladu?
Host (Vladimíra Dvořáková):
Já se osobně domnívám, že přestává v základních věcech fungovat a to dokládá mnoho věcí. 
Moderátor (Václav Moravec):
Jako například? 
Host (Vladimíra Dvořáková):
Jako například jenom když si vezmeme čerpání evropských fondů. Můžeme se dohadovat, kdo za to mohl a 24 operačních programů a tak dále, kde někde byl základ, ale skutečnost, kdy prostě, zaprvé teď je to ještě úplně všude zastavené, ale já jsem byla na velké konferenci stavařů, kde byl i pan premiér, potom jsem tam tedy vystupovala já a tam mě ukazovali čerpání vlastně od roku 2007 do v tom rozpočtu 2013 a my jsme se někde pohybovali kolem 20 procent. To znamená, ten stát přichází o miliardy nebo riskuje, že přijde o ty miliardy nebo riskuje, že je nebude vůbec efektivně utrácet, protože známe to všichni, že teďko najednou rychle utratíme já nevím kolik miliard. Co to znamená? To znamená, že ty peníze se úplně ztratí. Takže to už je jeden doklad toho, že vlastně něco nefunguje. To, že vlastně dochází k protiprávnímu rozhodnutí ministra, které si myslím, že je poměrně dosti zřetelně protiprávní…
Moderátor (Václav Moravec):
Nemělo by se ale čekat na soud, než řeknete, že jde o protiprávní, že to musí vlastně říci soud, že to je váš názor jako jedné ze stran sporu?
Host (Vladimíra Dvořáková):
Jasně, je to jako jeden ze stran sporu. Já tvrdím, že prostě v momentě, kdy skutečně za 12 let existence tohoto zákona dochází k prvnímu případu, kdy se rozhodne tímto způsobem, takže to prostě opravdu je protiprávní jednání. A mimochodem tak je to můj názor, je to názor ještě předsednictva Konference rektorů, který prostě hovoří o protiprávním jednání a o mocenském jednání. Takže to jsou doklady, ale to naleznete v mnoha různých dalších, já hodně komunikuji s podnikateli a vlastně teda upozorňují, že třeba z ministerstev chodí věci, které jsou naprosto neprofesionální. Že tam chodí, že jsou tam problémy třeba i s pojmy, s věcmi tohoto typu. Ty absurdity, které se objevují v této zemi, jsou někdy skutečně už silné. Já když si vzpomenu na tu kauzu, jak se chtěly znát ty platy těch jako vrcholných státních úředníků a Nejvyšší správní soud řekl, že je vlastně povinnost…
Moderátor (Václav Moravec):
Ve veřejném zájmu. 
Host (Vladimíra Dvořáková):
Ve veřejném zájmu, aby se to udělalo a co následovalo? Úřad na ochranu osobních údajů řekl, že rozhodnutí soudu je nezákonné. A ono se nic nedělo, protože ministerstvo řeklo, že Úřad řekl, že rozhodnutí soudu je nezákonné. Jak je možné, že Úřad hodnotí rozhodnutí soudu? Já samozřejmě…
Moderátor (Václav Moravec):
Co může být katarzí v rozkládání státu řečeno slovy vaší nové knížky? 
Host (Vladimíra Dvořáková):
Co může být katarzí? Ono těch katarzí může být celá řada. Samozřejmě já mám takovou tu představu toho, že by se prostě postupně začaly věci dávat dohromady, že by se přijal třeba zákon o státní službě, že by se vytvářelo transparentní prostředí i pod tlakem nejrůznějších organizací a občanů, aby se vlastně přetrhaly ty linky. Jde o financování politických stran. Aby se prostě přesekaly ty linky toho vyvádění těch peněz a vedlo to opět k jakési profesionalizaci toho státu. Protože ten stát se vlastně zhoršuje v posledních letech. Jiná katarze, která může být podstatně horší, je potom vypuknutí určité frustrace, určitého napětí, což může mít i velmi špatné následky a nedozírné následky…
Moderátor (Václav Moravec):
Nejsme toho svědky už v současnosti, že jdeme tou druhou cestou, tedy propuknutí frustrace společnosti, podíváte-li se na Holešovskou výzvu, která neměla příliš velkou odezvu v tradičních médiích, v televizi, v rozhlase, a najednou před týdnem…
Host (Vladimíra Dvořáková):
Víte, ale v momentě, kdy je nějaký organizátor jakékoliv demonstrace, tak je to v pořádku. To jsou věci, které v té demokracii prostě jsou. Horší je, když se potom objeví právě bez jakékoliv zodpovědnosti a dochází k tomu propuknutí násilí. Něco takového, jako se stalo v Londýně. Takže my tady směšujeme některé věci. Prostě jakmile je organizace, která se přihlásí, vyzve k demonstraci, někdo organizuje stávku a tak dále, je to pro politiky sice nepříjemné, ale je to běžná věc. V momentě, kdy začne se to ústit v pogromy na někoho, támhle jsou ti viníci, kteří jsou bezdomovci, kteří jsou sociálně vyloučeni nebo tedy prostě zneužívají sociální dávky, což je zajímavé procento zneužívaných sociálních dávek, když vezmu miliardy, které mizí z toho státu z důvodu korupce, jsou opravdu naprosto nesrovnatelné, a může to vyústit potom v pogromy na cizince, na přistěhovalce, na Romy, na vlastně jakékoliv jiné skupiny. Ono to násilí a taková ta nenávist té společnosti se vlastně zhoršuje, vidíme i v poslední době, i v západní Evropě, že pak jsou takové ty jednotlivé útoky na některé osoby. Naposledy jsme to viděli teď ve Francii. A to může potom vyústit v určitou katarzi. Ten Londýn myslím si, že byl poměrně dosti jasný a ukázal na to, kde ten problém je. Takže je to obrovské riziko. Mě tato vláda…
Moderátor (Václav Moravec):
Proč když mluvíte a vaším vlastně životním tématem od poloviny 90. let až do současnosti je mizení veřejných prostředků, proč jste tu knížku nazvala Rozkládání státu a nikoliv Rozkrádání státu?
Host (Vladimíra Dvořáková):
Ona tam ta hra se slovíčky trošku na obálce asi bude, jako rozkládání, rozkrádání. Ale já bych chtěla říct jednu věc. Já jsem se tak moc nezabývala korupcí, to až v posledních letech, já jsem se zabývala vlastně transformací, přechody k demokracii a konsolidací. A tam jsou jasné věci, kdy se říká, co je potřeba v určitou dobu udělat. A já si pamatuji na takový poměrně slavný rozhovor v televizní aréně, kdy byl v křesle horkém Václav Klaus a…
Moderátor (Václav Moravec):
Ano, to bylo poprvé, kdy jste na sebe veřejně více upozornila, když jste mluvila o vydžusované ekonomice a smrtícím koktejlu. To byla sousloví…
Host (Vladimíra Dvořáková):
No, já jsem mluvila o tunelování a džusování, ale ta otázka byla o něčem jiném. K tomuto to právě převedl Václav Klaus, aby nemusel odpovídat na otázku a já jsem říkala, jak můžeme hovořit o dokončení transformace, když nedošlo k transformaci státní správy? Ale protože se tam předtím, on říkal, že ho obviňuji z džusování, já jsem říkala, ještě se říká tunelování, džusování a tak dále, ale tohle bylo klíčové. To, že nedošlo k transformaci státní správy a tam byla ta slavná odpověď, ale především on potom říkal: Ale ty hodné pracovité úředníky vy tady nějakým způsobem shazujete. V takovém nějakém duchu. Takže ten dopad byl, že já jsem prostě zaujatá proti nebohým úředníkům, ale přitom bylo přesně jasně to, co je potřeba v té konsolidaci, profesionální politicky nezávislá státní správa. 
Moderátor (Václav Moravec):
A když jste v polovině těch 90. let takto coby …
Host (Vladimíra Dvořáková):
To byl 98. no, myslím. 
Moderátor (Václav Moravec):
Tehdy jste nebyla, tuším, ještě ani docentkou nebo už jste byla?
Host (Vladimíra Dvořáková):
Byla, byla. 
Moderátor (Václav Moravec):
Už jste tehdy měla docenturu politoložky, tak počítala jste s tím, že bude rok 2012 a Česká republika stále nebude mít zákon o státní službě?
Host (Vladimíra Dvořáková):
Já musím říct, že to by mě v životě nenapadlo a my jsme hlavně mysleli, že právě vstupujeme do Evropské unie, že se některé věci, ty mechanismy kulturní, civilizační, vlastně nastaví. Ale netušili jsme tu schopnost českých politiků vlastně to krásně obejít, že přijmeme zákon a on nevstoupí v platnost. A to je hrozně hezká věc, která mi připomíná jiné kulturní prostředí a to byla Brazílie 19. století, která vždycky když se jednalo v Parlamentu, tak říkali, helejte, přijmeme tenhle zákon supermoderní, aby Angláni čuměli. Teda omlouvám se za ten výraz. Ale tahle logika, že my teda vlastně něco přijmeme, ale nevstoupí to v platnost, že my jako něco uděláme, ale ono to bude mít úplně jinou logiku, to je právě ten největší problém. A ještě jedna věc, já to budu mít jako motto té knížky, ale připadá mi to hrozně závažné. Já si myslím, že v téhle zemi došlo ke dvěma problémům. Oddělilo se rozhodování a odpovědnost. Ti, co rozhodují, většinou nenesou odpovědnost, nezodpovídají se. A druhý, oddělilo se právo a spravedlnost. A to vidíme vlastně v každodenním životě. Nejenom, řekněme, že mám trochu takhle pocit u fakulty právnické, ale když si vezmete, co lidi děsí v otázkách exekucí, jakým způsobem jsou vytvářeny smlouvy, jejichž cílem je vlastně lidi, kteří jsou méně vzdělaní nebo starší nebo bezmocní, vlastně dostat do situace, že se dostanou na jejich majetky. Já si skutečně myslím, že by tyto věci měl stát v nějaké podobě opravdu velmi urychleně ošetřit. Mimochodem lichva byla něco, co bylo vlastně trestné už ve středověku a to právo a spravedlnost pokud v té společnosti není vnímáno, že je možné vlastně se dostat ke spravedlnosti, tak zase to má nedozírné důsledky. 
Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje profesorka politologie a šéfka Akreditační komise Vladimíra Dvořáková. Děkuji, že jste byla hostem Rádia Impuls a těším se příště na shledanou. 
Host (Vladimíra Dvořáková):
Na shledanou.
21.03.2012

VIDEO: Bohuslav Sobotka: Ministr Drábek by měl odejít. Kvůli vyplácením sociálních dávek!

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka mluvil o vládních reformách nebo o hlasování o nedůvěře vládě Petra Nečase.
19.03.2012

VIDEO: Zbyněk Frolík: Stát dělá málo pro výběr daní!

Člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy Zbyněk Frolík mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o českém exportu.
15.03.2012

Petr Nečas: Prezidentského kandidáta za ODS si vyberou všichni členové strany!

Premiér České republiky a předseda ODS Petr Nečas mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o vládních reformách.
14.03.2012

VIDEO: Zdeněk Juračka: Kontroly obchodníků by měly být přísnější!

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a ze Svazu českých a moravských spotřebních družstev Zdeněk Juračka mluvil o kvalitě českých potravin.
13.03.2012

VIDEO: Jan Kačer: Zdá se mi, že hraju fotbal

Herec, režisér a spisovatel Jan Kačer mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o své umělecké dráze a také o své charitativní činnosti.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.