VIDEO: Vladislav Husák: V policii bude více personálních změn!

Publikováno: 29.03.2012 18:20
Video soubor neexistuje.
Náměstek policejního prezidenta Vladislav Husák mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o svém odchodu od policie.

Moderátor (Václav Moravec):
Šéf pražské městské policie Martin Vondrášek zatím funkci nesloží. K odchodu ho v úterý nepřímo vyzval policejní prezident a to kvůli pochybení v postupu policie po nehodě lobbyisty Romana Janouška. Vondrášek chce ale nejdřív vědět, jaká byla odpovědnost jednotlivých policistů a velitelů a také to, zda to bylo dílčí nebo systémové pochybení. Vyčkat chce i na závěry Generální inspekce bezpečnostních sborů. K rezignaci vyzval šéfa pražských policistů policejní prezident Petr Lessy.

Záznam Petra Lessyho:
Já jsem se chtěl veřejnosti omluvit jménem policie za toto selhání a jsem přesvědčen, že pro nás to bude velkým poučením pro to, aby se v budoucnosti takovéto, řekněme, takovéto pochybení, kdy policie je jaksi jinak činná, než by měla být standardně činná, tak se nezopakuje.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatoval v úterý v souvislosti s aférou kolem okolností vyšetřování dopravní nehody lobbyisty Romana Janouška policejní prezident Petr Lessy. Nejen o tom bude řeč v dnešních Impulsech.  Jejich hostem je odstupující náměstek policejního prezidenta Vladislav Husák. Děkuji, že jste po čase hostem Rádia Impuls, hezký dobrý večer přeji.

Host (Vladislav Husák):
Dobré odpoledne všem.

Moderátor (Václav Moravec):
Už na podzim jste nabídl policejnímu prezidentovi Petru Lessymu rezignaci a to kvůli kritice za vaše kontakty na část zástupců pražské ODS a jejich setkání v Obecním domě, kterého jste se podle vašich slov na deset minut zúčastni. Nepovažujete s odstupem času za chybu, že policejní prezident Petr Lessy už na podzim tu vaši rezignaci nepřijal?

Host (Vladislav Husák):
Já bych chtěl doplnit toto tvrzení. Doplnit ho o to, že v policii probíhá poměrně kontinuálně debata o zeštíhlení sboru, o organizačních změnách na Policejním prezídiu a naše debata s policejním prezidentem o mém opuštění řad Policejního prezídia byla vedena zejména tím faktem, že se má snižovat počet náměstků policejního prezidenta.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale neříkejte, že náměstek pro uniformovanou policii je ten, který je zbytečný?

Host (Vladislav Husák):
Já jsem řekl panu policejnímu prezidentovi, že v případě, že bych mu mohl ulehčit jeho rozhodovací situací poté, co by se, dejme tomu, ze čtyř náměstků snížil počet na tři, takže já na své pozici nelpím a že jsem připraven tuto pozici uvolnit a dát šanci někomu jinému. Samozřejmě v té době, kdy jsem měl určitý problém s návštěvou v Obecním domě a bulvár mě vyfotil a snažil se prostě tam spekulovat o tom, co se tam dělo, se to i nabízelo a chtěl jsem policejnímu prezidentovi celou situaci ulehčit. To byl listopad loňského roku, debaty o změně organizační struktury vedeme dále a samozřejmě v poslední době se chýlí tyto práce ke konci a já jsem policejnímu prezidentovi zopakoval, že v případě, že by ta situace dozrála, snižoval by se počet náměstků policejního prezidenta, že na své pozici nelpím a že to, co jsem mu nabídl v průběhu podzimních měsíců roku 2011, že platí.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale otázka tedy trvá, nepovažujete s odstupem času za chybu, že policejní prezident tu vaši rezignaci nepřijal už na podzim, protože když se podíváte viz. na titulní stránku Mladé fronty Dnes z tohoto týdne, tak už vám nikdo kmotrovství neodpáře?

Host (Vladislav Husák):
To, co otiskla Mladá fronta Dnes, mě samozřejmě velice mrzí a já kategoricky popírám, kategoricky popírám určité spekulace o svém vlivu na šetření dopravní nehody pana Janouška. A kategoricky popírám, že by ta situace, která se tady v současné době řeší, měla zásadní vliv na můj odchod. Ten můj odchod je zcela jednoznačně navázán na organizační změny. Připouštím, že čas, kdy byla tato informace sdělena…

Moderátor (Václav Moravec):
Nebyla šťastná.

Host (Vladislav Husák):
Nebyla šťastná.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno, tedy s odstupem času je možná chyba, že nebyla vaše rezignace přijata už na podzim.

Host (Vladislav Husák):
To bych tak určitě netvrdil, protože já jsem chtěl ulehčit situaci policejnímu prezidentovi. Na druhou stranu kvůli jedné cole s poslancem Parlamentu a s dvěma radními Magistrátu hlavního města Prahy kdyby měl rezignovat každý úředník, policista, státní zástupce nebo snad i ministr, tak potom bychom asi měli tu rotaci kádrů poměrně rychlou.

Moderátor (Václav Moravec):
On když v úterý policejní prezident Petr Lessy vyzýval šéfa pražských policistů Martina Vondráška k rezignaci, zmínil se právě o vaší rezignaci jako náměstka a ještě dodal:

Záznam Petra Lessyho:
Chci, aby policie nebyla jakkoliv zpochybňována v této kauze, tak vám oznamuji, že byť není sebemenší podezření, že by pan náměstek Husák i v řádu několika měsíců vůbec komunikoval s panem Janouškem, přesto jsem přijal jeho nabídku k rezignaci.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo v úterý Rádio Impuls slova policejního prezidenta Petra Lessyho. Jednoduchá otázka pro odstupujícího náměstka policejního prezidenta Vladislava Husáka, počítáte s tím, že vyšetřování Generální inspekce bezpečnostních sborů vás požádá o výpis z vašeho mobilního telefonu, aby se definitivně potvrdilo, zda jste si netelefonoval s Romanem Janouškem či někdo z vašich podřízených, že zkrátka Husákův vliv na vyšetřování dopravní nehody Romana Janouška byl nulový?

Host (Vladislav Husák):
Samozřejmě s tím počítám a jsem připraven. Já předpokládám, že Generální inspekce bezpečnostních sborů při svém šetření bude kontrolovat i jiné telefonní přístroje mých kolegů…

Moderátor (Václav Moravec):
Teď máte na mysli které?

Host (Vladislav Husák):
A samozřejmě telefonní přístroj pana Janouška a potom se velice rychle dobere k závěru, kam pan Janoušek telefonoval. Ale já nemám nejmenší problém tento výpis Generální inspekci poskytnout.

Moderátor (Václav Moravec):
Ta věc, která se týká právě vyšetřování oné dopravní nehody, vy jste, pochopil-li jsem to správně, vytkl panu policejnímu prezidentovi přátelsky, že nebylo šťastné, že v úterý oznámil, že přijal vaši rezignaci, protože právě logicky je to spojováno s Romanem Janouškem a vašimi kontakty na pražské představitele ODS?

Host (Vladislav Husák):
Je to přesně tak. Já jsem s panem policejním prezidentem o tom hovořil a v podstatě tak, jak byla tisková konference koncipována, tak měla informovat o způsobu vyšetření, měla informovat o chybách a nebo pozitivech té celé naší práce, ale nebyl plánovaný předpoklad o tom, že bychom oznamovali při této tiskové konferenci plánované personální a organizační změny. Jenom podotknu, že těch personálních změn podle všeho koncem prvního pololetí bude možná ještě o něco více, že se nebudou týkat ve finále jenom mě. Chci tím dokladovat, že je to určitý kontinuální proces, který má svoje časování a má samozřejmě i vazbu na podepsané dokumenty ministrem vnitra o nové organizační struktuře Policejního prezídia a o tom, jakým způsobem v jakém personálním sestavení, v kolika náměstcích, v kolika ředitelích jednotlivých služeb bude do budoucna Policejní prezídium fungovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Když jste nabídl rezignaci…

Host (Vladislav Husák):
Takže na to, promiňte, na to je navázána moje rezignace. Ale v žádném případě, respektive nabídka policejnímu prezidentovi o tom, že opustím řady, protože u nás se jaksi slovo rezignace nepoužívá ve služební hantýrce.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno, kdy tedy končíte ve funkci náměstka policejního prezidenta, k jakému datu?

Host (Vladislav Husák):
To je otázka, kterou musíme s policejním prezidentem ještě detailně probrat a samozřejmě bylo oznámeno koncem května, já s tím nemám vůbec žádný problém. Samozřejmě bude to navázáno, jak jsem řekl, podle všeho na kroky, které budou víceméně zorganizovány Ministerstvem vnitra.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy tedy počítáte s tím, že prvního června a na to je navázána vaše rezignace, že prvního června začne fungovat nová organizační struktura Policejního prezídia, kde bude snížen počet náměstků ze čtyř na tři a bude obětován náměstek uniformované policie?

Host (Vladislav Husák):
Já počítám s tím, respektive z dlouhodobého pozorování toho vývoje počítám s tím, že v tuto dobu bude předložena na Ministerstvo vnitra systemizace, která bude řešit organizační strukturu Policejního prezídia a že skutečně bude počet náměstků o jednoho snížen. Já neříkám, že pozice náměstka pro vnější službu bude zrušena, to vůbec si netroufám říci, ale předpokládám, že počet náměstků s určitým rozdělením kompetencí do budoucna bude v počtu tří.

Moderátor (Václav Moravec):
A počítáte s tím, že u policie zůstanete nebo vaše ohlášená rezignace souvisí i s tím, že chcete od policie úplně odejít, protože vy jste už byl i policejním prezidentem do roku 2007, rezignoval jste na jaře roku 2007, kdy jste čelil podezření, že jste se zapletl do korupční aféry kolem rozdělování státních zakázek na výrobu biolihu?

Host (Vladislav Husák):
To jsem se dozvěděl ze sdělovacích prostředků, jsem z toho velice překvapen. Ty důvody, proč jsem se s tehdejším ministrem Langerem dohodl o tom, že opustím řady Policejního prezídia, byly úplně jiné a následně v průběhu nějakého času jsem se dozvěděl o spekulaci o biolihu. Ale přece jenom je to nějakých pět let, takže v tuhle chvíli se k tomu ani nějak nechci vracet. Ale…

Moderátor (Václav Moravec):
A u policie zůstanete?

Host (Vladislav Husák):
Poté, co bych splnil svoji misi na Policejním prezídiu, tak nepředpokládám, že bych odešel do civilního sektoru. Doufám, že nějaké místo v policii pro mě bude a že se nějaké najde. Ale to bude samozřejmě záležet na policejním prezidentovi.

Moderátor (Václav Moravec):
A nemůže s tím souviset tlak policejního prezidenta na šéfa pražských policistů Martina Vondráška, aby on rezignoval a vy abyste se stal šéfem pražských policistů?

Host (Vladislav Husák):
Tak tuto spekulaci slyším poprvé, já si myslím, že…

Moderátor (Václav Moravec):
Vyloučil byste ji?

Host (Vladislav Husák):
Slyším ji poprvé. A myslím si, že je velice záhy hovořit o tom, zda pan ředitel Vondrášek ukončí svoji činnost v čele pražské policie nebo neukončí. Myslím si, že to je ještě poměrně dlouhá diskuse o tom, jaké budou závěry šetření dopravní nehody, v jakém stavu je pražská policie, ale to je otázka spíš opravdu na policejního prezidenta.

Moderátor (Václav Moravec):
V jakém stavu je vlastně policie, protože se ukazuje, že je svým způsobem rozdělena ve dví, že za Martina Vondráška jako šéfa pražských policistů se postavily jedny policejní odbory a policejní prezident Petr Lessy má na své straně druhé policejní odbory, že zkrátka policie je rozpolcená, protože probíhají války dvou skupin policistů?

Host (Vladislav Husák):
Tak já bych nepoužíval tak silná slova o válkách policistů. Samozřejmě v tuto chvíli je, myslím si, po právu pražská policie kritizována, protože tak, jak já jsem měl možnost vidět některé závěry z průběžného šetření úřadem vnitřní kontroly, tak prostě ta situace na místě té dopravní nehody nebyla úplně zvládnuta. Neříkám, že měla fatální následky, ale nebyla úplně zvládnuta. Já nevím, kde se vzala ta aktivita některých policistů, kteří se najednou začínají brát o svého šéfa, je to dobré…

Moderátor (Václav Moravec):
Protože ho považují za dobrého šéfa.

Host (Vladislav Husák):
Přesně, je to dobré, já si myslím, že je dobré znát tento názor svých kolegů a podřízených, ale nemyslím si, že by to mělo nějaký vliv na rozhodování policejního prezidenta o celé situaci. Protože samozřejmě část policistů, kteří jsou zase v jiné struktuře, jaksi podporují možná názor policejního prezidenta. Takže osobně si myslím…

Moderátor (Václav Moravec):
Je tedy policie rozdělena na dvě skupiny?

Host (Vladislav Husák):
Já bych neřekl, že je rozdělena na dvě skupiny, já bych řekl, že v policii vládne několik názorů na řešení té dané situace. Ale osobně si myslím, že bychom se měli prostě podívat na to, co napíše Inspekce bezpečnostních sborů, k jakým závěrům ona v rámci trestního řízení dojde a samozřejmě bychom se měli podívat i na to, jak oficielní kontrolní orgány vyhodnotí celou situaci, k jakým chybám došlo, kdo za ně může, v jakém rozsahu a jakým způsobem k té celé situaci došlo.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy už jste svoji rezignaci nabídl, tudíž nabízet ji podruhé by bylo zcela absurdní, ale protože ti policisté, kteří vyšetřovali dopravní nehodu Romana Janouška, respektive ti, kteří byli u začátku zadržení Romana Janouška, tak jsou uniformovaní policisté, kteří patří pod vás. Pokud by vy jste tu rezignaci už nenabízel na podzim a teď ji v úterý policejní prezident přijal, tak kdyby se ukázalo, že tam opravdu došlo a dokázala to Generální inspekce bezpečnostních sborů, že došlo k pochybením policistů na začátku toho zásahu, což došlo zatím z těch dosavadních závěrů, tak vy byste rezignoval jako náměstek policejního prezidenta pro uniformovanou policii?

Host (Vladislav Husák):
Já jsem přesvědčen, že to, že někdo udělá chybu při zajišťování místa dopravní nehody nebo místa činu, není možné spojovat s vrcholným představitelem uniformované policie. Ve světle těchto informací by se měl v první řadě zpovídat přímý nadřízený těch kolegů a ta celá škála lidí. A jestliže je tady diskuse o tom, zda má odstoupit pražský policejní ředitel a tvrdí se, že pražský policejní ředitel nemůže odstoupit, protože tu situaci nezavinil, což je to názor a já ho respektuji, no tak potom v hierarchii policie náměstek policejního prezidenta je ještě o stupínek výše a pak to ztrácí úplně logiku.

Moderátor (Václav Moravec):
Myslíte si, že to, co se stalo, z vašeho pohledu, z těch dosavadních informací, je opravdu jenom ojedinělé selhání, protože Martin Vondrášek jasně říká, že ti policisté ani nevěděli, že to je Roman Janoušek, že ho nepoznali a že není možné tedy mluvit o benevolentním přístupu k pražskému lobbyistovi, tak že to je jenom náhoda a nebo opravdu systémové selhání policie, protože ti lidé, kteří jsou na ulici a naskytne-li se taková dopravní nehoda, tak zkrátka nemají možná dostatek zkušeností, protože policie v těch posledních letech prošla zásadní generační obměnou, tudíž to ukazuje, příběh Janoušek, v jakém stavu je vlastně policie?

Host (Vladislav Husák):
Tak na tu první otázku, já si myslím, že ne všichni žijí jakousi mediální realitou. Ne všichni musí sledovat sdělovací prostředky a ne všem musí říkat jméno Roman Janoušek něco negativního nebo něco pozitivního. Naše informační systémy pamatují na to, že jestliže je tam při dopravní nehodě například, kdy je osoba, která má diplomatické imunity, když je to policista, když je to voják, když je to osoba, která má nějaké specielní postavení, tak samozřejmě v těchto případech ten náš informační systém jaksi avizuje, že je tam něco zvláštního. A ta hlásná služba takzvaná prostě postupuje dál a dál. Ale pan Roman Janoušek je běžný občan, to, že se mu říká, že je lobbyista, to není žádná filtrovaná kolonka v našich systémech, to znamená, se nemuselo úplně hned a okamžitě vnímat, že je to nějaká osoba, s kterou je spojena tehdejší prostě kauza o odposleších. Takže já docela dobře věřím těm kolegům, kteří přijeli na místo a zpracovávali tuto situaci, tuto dopravní nehodu, že jednoduše nerozlišili, o koho se jedná.

Moderátor (Václav Moravec):
A je to systémové selhání, že se ukazuje, jak nezkušení jsou policisté?

Host (Vladislav Husák):
Ale já si nemyslím, že by toto bylo systémové selhání a nezkušenost policistů. Prostě dnes pan Janoušek je pan Janoušek, tak jako vy jste pan Moravec a já jsem pan Husák a policisté se k tomu budou chovat úplně stejně.

Moderátor (Václav Moravec):
Ovšem myslíte, že by nás nechali telefonovat?

Host (Vladislav Husák):
Já si myslím, že následovala celá řada dalších kroků policie a že některé kroky nebyly úplně šťastné. Já je přisuzuji určitému rutinérství nebo určité, řekněme, přetíženosti těch lidí, kteří zpracovávají dopravní nehodu, přijedou na dopravní nehodu, ten člověk tam stojí, neklade odpor, je relativně v klidu a v pohodě, oni zpracovávají dopravní nehodu…

Moderátor (Václav Moravec):
No je v pohodě, když má dvě promile alkoholu, to byste byl také v pohodě, kdybyste byl namol.

Host (Vladislav Husák):
To, že telefonoval, samozřejmě není dobře, to je chyba, to je bez diskusí a to říkají všichni. To, že ho nechali telefonovat, já vnímám jako jasné selhání toho kolegy, který zpracovával to místo dopravní nehody.

Moderátor (Václav Moravec):
Je daleko větší selhání pak to, že nebyl učiněn test na drogy?

Host (Vladislav Husák):
To je další věc. Samozřejmě těch důvodů, proč by ten člověk měl být podroben tomu testu, je celá řada. Kolegové na místě to vyhodnotili a neudělali ten test. Samozřejmě po bitvě je každý generál. Jestliže měli k tomu důvody, aby tento test neučinili, tak si to určitě umí zdůvodnit. Jestli ho neumí zdůvodnit, potom je to další chyba.

Moderátor (Václav Moravec):
Budou se nějak na základě příběhu Janoušek nebo měla by se nějak na základě příběhu Janoušek měnit i vnitřní pravidla fungování policie? Protože tím, že jde o Janouška, tak vidíme, že to je vlastně vyšetřování téměř v přímém přenosu? Měla by se nějak měnit vnitřní pravidla na základě tohoto příběhu?

Host (Vladislav Husák):
Já jsem přesvědčen o tom, že ta pravidla, která jsou vždy obecnější než ta daná konkrétní situace a stanovují určitý rámec, takže ten rámec je stanoven dobře. Dopravní nehoda, respektive ta situace se stala, policie zareagovala, zadržela pachatele, přijela na místo dopravní nehody, začala ji zpracovávat. To, že potom nakupila celou řadu dalších chyb, to je pravda a to já nevnímám, že to je chyba až tak systémová, ale je to chyba prostě možná nezkušenosti, možná přetíženosti. Podívejte se na to…

Moderátor (Václav Moravec):
No přetíženost by ale, promiňte, pane náměstku, ale přetíženost by byla přece systémovou chybou? Protože není vedení policie, respektive Ministerstva vnitra schopno zajistit policii dostatečný balík peněz, proto jsou policisté přetížení, proto nám tady klesl počet policistů pod hranici 39 tisíc. Sami jako vedení policie říkáte, že to je kritická hranice, tudíž je to systémové selhání.

Host (Vladislav Husák):
Na to já mám trošku jiný názor, protože systém je stanoven. Ten systém je jakýsi algoritmus kroků, který se má vykonávat. A ten algoritmus kroků může vykonávat policista jednou, dvakrát, pětkrát za službu. Když ho bude vykonávat desetkrát, tak systém neporuší, ale některé ty kroky nebude dělat tak důkladně a důsledně, jak by je měl dělat normálně. V tom já vnímám systémové řešení dané situace. Jestliže ovšem ten počet lidí klesá, tak potom se samozřejmě dostavuje určitá chybovost. A já jsem několikrát říkal, že díky tomu, že se snižuje počet policistů, takže se dostaví určité negativní jevy, že se zhorší komfort pro občana, že samozřejmě dojde k nějakým dalším nepříjemným a negativním jevům. A nechci být špatným prorokem, ale myslím si, že toto je jeden z důvodů přetíženosti policistů. Neřekl bych, že to je chyba nastaveného systému zpracovávání těch věcí.

Moderátor (Václav Moravec):
Janoušek se stal známý kvůli telefonním odposlechům starým pět let. Ty odposlechy zveřejnil v uplynulém týdnu deník MF Dnes, ukazují na silný vliv lobbyisty Romana Janouška na pražský magistrát, propojení s někdejším primátorem Pavlem Bémem. Tady jsou slova šéfa sněmovní komise pro kontrolu BIS Richarda Dolejše:

Záznam Richarda Dolejše:
Tam vidím tři rozměry. První rozměr se týká úniku informací, údajného úniku informací z BIS do ABL. Druhý rozměr je samotná aktivita Bezpečnostní informační služby v rámci možného napojení pana Janouška na politické struktury a na politiku. A třetí rozměr, to je otázka vůbec koncepce činnosti zpravodajských služeb a jejich kontroly a také otázka, jak vláda a adresáti zpráv s těmito zprávami nakládají.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova šéfa sněmovní komise pro kontrolu BIS Richarda Dolejše z ČSSD. Odstupující náměstek policejního prezidenta Vladislav Husák byl policejním prezidentem na jaře roku 2007, kdy končil ve funkci. Za tu dobu, co jste byl policejním prezidentem, možná i na tom začátku roku 2007, zaznamenal jste, že by vám vedení BIS jako policii řeklo, máme informace, které by mohly pomoci elitním útvarům, celorepublikovým útvarům mapovat prorůstání organizovaného zločinu do státní správy? Jasná odpověď.

Host (Vladislav Husák):
Policie České republiky a Bezpečnostní informační služba jsou partnerské služby. Výměna informací běží na denním pořádku. My spolupracujeme ve všech různých oblastech, ať už je to oblast terorismu, nelegální migrace, bezpečnosti některých objektů a tak dále. To znamená, že výměna informací probíhá, řekl bych, v přímém přenosu a pravidelně téměř denně a pracuje se s těmito informacemi. Já jsem přesvědčen, že v případě, že by přišla z Bezpečnostní informační služby informace, která by zakládala nějaká podezření o tom, že se v nějaké oblasti děje něco nekalého, tak policie určitě na to reaguje. A jestliže přijde…

Moderátor (Václav Moravec):
Přišla či nepřišla, že vstoupím do vaší řeči, protože on-line deník Insider jasně napsal, že si policisté stěžovali na postup BIS v případě vyšetřování některých závažných kauz týkajících se i Pitra a podobně, to znamená, když tady BIS nám rok od roku říká, že organizovaný zločin prorůstá do nejvyšších pater, mocenských pater, do státní správy, tak se ptám, dostávala tyto informace policie?

Host (Vladislav Husák):
Já hovořím opět o tom systému. Bezpečnostní informační služba se dělí s policií o tyto informace. O některé konkrétní, o některé obecnější. A policie s těmito informacemi pracuje. Každá tato informace má celou řadu adresátů a za předpokladu, že ta písemnost je jasná, konkrétní, tak na ní policie reaguje. Já v tuto chvíli nevím, jak bych vám jinak odpověděl.

Moderátor (Václav Moravec):
Tak mi zkuste odpovědět na jinou otázku. Čí je to podle vás jako občana i náměstka policejního prezidenta, který bezesporu by měl mít informace, čí je to vina a chyba, že se zvyšuje a zvětšuje prorůstání organizovaného zločinu do státní správy a nejvyšších pater politiky, na což nás výroční zpráva BIS upozorňuje už posledních 5-6 let?

Host (Vladislav Husák):
Čí je to chyba?

Moderátor (Václav Moravec):
Já totiž přemýšlím přece nad tím, když mi to napíše BIS do výroční zprávy, tak to musí být něčí chyba, že to tady stále prorůstá a nikdo to nezastaví?

Host (Vladislav Husák):
No tak ale těch opatření je přece celá řada. Buďto jsou to opatření organizační, která směřují k těm výkonným složkám, což je například policie nebo Bezpečnostní informační služba. Druhá oblast určitě musí vést k nějakým legislativním změnám a třetí oblast by mohla vést klidně i ke změnám nějakých zákonů, trestního zákoníku a dalších, které v podstatě způsobí ten stav, který tomu zabrání. Jestli to myslíte tak, že policie nebo Bezpečnostní informační služba jsou jediní v uvozovkách lékaři tohoto neduhu, tak já si myslím, že to jsou až ti poslední.

Moderátor (Václav Moravec):
Myslel jsem, že mi právě dáte anamnézu, že mi tady řeknete, podívejte se, my jako policie jsme vinni třeba z deseti procent, protože jsme neschopni to vyšetřit z deseti procent, pak je vinna z 50 procent BIS, protože nám nepředává tyto informace, nechce s námi příliš kooperovat, je tam příkop mezi policií a BIS, no a pak je tady 40 procent toho, že politici a vláda a zákonodárci v obou komorách Parlamentu tvoří tak zákony, kde nemáme šanci s tím organizovaným zločinem bojovat, protože ty zákony jsou tak mělké, že je nechytíme. Je to anamnéza tady hypotetická.

Host (Vladislav Husák):
Ty mantinely samozřejmě jsou tvořeny nějakým zákonným rámcem.

Moderátor (Václav Moravec):
To je hlavní příčina…

Host (Vladislav Husák):
Já neříkám, že to je hlavní příčina. Ale je to jedna z příčin. Protože jednoduše tato situace by měla mít nějaké hranice, měla by mít nějaké postupy. A v okamžiku, kdy se tyto postupy a hranice stanoví zákonem, tak potom jednotlivé bezpečnostní sbory se k tomu nějakým způsobem postaví.

Moderátor (Václav Moravec):
A chyba na straně bezpečnostních sborů?

Host (Vladislav Husák):
Tak samozřejmě všude jsou určité rezervy, ale já si osobně myslím, že když se podíváte na výroční zprávu a teď zasahuji do ranku jiného náměstka, ale když se podíváte na výroční zprávu Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, tak se můžete dočíst, jakých výsledků kolegové dosahují a já si vůbec nemyslím, že ty výsledky se zhoršují proti loňským letům, byť ty podmínky, které policie v současné době má, jsou podstatně horší, protože nám proti minulu zkrátila vláda o mnoho miliard náš rozpočet. Přesto ty výsledky jsou stejné a nebo mají vzestupnou tendenci. Takže já si úplně nemyslím, že by policie v tomto případě selhávala. To, že by mohla dělat více a že by mohla mít lepší výsledky, to je jisté, ale to je o tom, kolik do toho stroje v uvozovkách prostě dáte financí. Jestli dnešní útvary budou mít, dejme tomu, 300 lidí, tak budou produkovat nějakou práci. Jestli tam dáte o sto procent financí a tedy lidí více, no tak budou produkovat o dalších sto procent práce více. To je přece logika. A prostě my jsme dnes v situaci, že policie peníze nemá, že se nám snižuje počet policistů a nedá se úplně očekávat, že ta výkonnost se násobně bude zvyšovat. My říkáme, že se bude zhoršovat komfort pro občana a samozřejmě toto s tím může mít určitou vazbu.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje odstupující náměstek policejního prezidenta Vladislav Husák, který byl dnes hostem Rádia Impuls. Děkuji za rozhovor a těším se příště na shledanou.

Host (Vladislav Husák):
Také děkuji a přeji všem hodně zdaru. Na shledanou.

10.04.2012

VIDEO: Tomáš Klus: Jsem v mnoha věcech neschopný!

Zpěvák Tomáš Klus mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o české společnosti.
05.04.2012

VIDEO: Petr Cígler: Mladé vědce je dobré nalákat zpět domů

Vědec Petr Cígler mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o nových objevech českých odborníků.
04.04.2012

VIDEO: Erik Best: Korupce je všude na světě!

Americký novinář Erik Best mluvil o korupci.
03.04.2012

VIDEO: Petr Tichý: Pobídky přilákaly do Česka filmaře!

Místopředseda představenstva Barrandov studio Petr Tichý mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o finančních pobídkách pro zahraniční filmaře, kteří točí v České republice.
02.04.2012

VIDEO: Karel Randák: Tomáš Pitr se v Česku zřejmě dočká propuštění!

Bývalý šéf civilní rozvědky Karel Randák mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls hlavně o odposleších v Česku.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.