Petr Nečas: Prezidentského kandidáta za ODS si vyberou všichni členové strany!

Publikováno: 15.03.2012 18:20
Video soubor neexistuje.
Premiér České republiky a předseda ODS Petr Nečas mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o vládních reformách.

Moderátor (Václav Moravec):
Občanští demokraté přemýšlejí nad tím, jak vybrat svého kandidáta pro úřad prezidenta. Vědí, že uspořádají stranické primárky. Otázkou ale zůstává, jak široké budou, jinak řečeno zda se jich zúčastní všichni členové ODS nebo jen delegáti oblastních či regionálních sněmů. Česká republika se chystá na přímou volbu prezidenta, kterou však současná hlava státu Václav Klaus považuje za chybnou.

Záznam Václava Klause:
Jestli se někomu zdálo, že ta volba prezidentská nepřímá Parlamentem, jestli byla komplikovaná, tak já myslím, že to byla selanka. Přímá volba prezidenta bude nová velká česká Superstar, kde racionální úvahy půjdou stranou a já se toho strašlivě obávám.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo v prosinci Rádio Impuls slova prezidenta Václava Klause. Nejen o výběru prezidentského kandidáta občanskými demokraty bude řeč v dnešních Impulsech. Jejich hostem je předseda občanských demokratů, premiér Petr Nečas. Vítejte po čase u mikrofonu Rádia Impuls, hezký dobrý večer, pane premiére.

Host (Petr Nečas):
Dobrý večer a děkuji za pozvání.

Moderátor (Václav Moravec):
Úspory ve státním rozpočtu na straně jedné a zvýšení příjmů státního rozpočtu na straně druhé, to je teď jedno z hlavních témat české vládní koalice. Kdy se podle vás, pane premiére, uskuteční K9, která by měla o všech těchto věcech definitivně rozhodnout?

Host (Petr Nečas):
Musí proběhnout koaliční jednání, je to přirozené. My samozřejmě základ vidíme v jednáních těch klíčových oficiálních orgánů, což je porada ekonomických ministrů a především vlády, ale samozřejmě i koaliční jednání, zda ve formátu K9 nebo v jiném, to ještě není rozhodnuté. Ale budeme jednat v následujících dnech, protože chceme mít veškerá rozhodnutí, která budou souviset s přípravou státních rozpočtů na rok 2013 a 2014 hotovy do konce března.

Moderátor (Václav Moravec):
Březen je tedy mezní termín, kdy chcete mít i vy jako premiér jasno?

Host (Petr Nečas):
Musíme mít jasno, protože musíme připravit legislativní změny, které nám umožní schválit rozpočet pro rok 2013 a také musíme mít splněny termíny, protože teď v rámci koordinace hospodářských politik v rámci Evropské unie, takzvaného evropského semestru, duben je termín, kdy se odevzdávají vlastně odhady rozpočtů a příprava rozpočtů na další léta včetně rozpočtových výhledů.

Moderátor (Václav Moravec):
S největší pravděpodobností teda ta klíčová koaliční schůzka k tomu, jak bude stát hospodařit v následujících letech, bude v posledním březnovém týdnu?

Host (Petr Nečas):
Může být dřív, možná nebude jenom jedna, to opravdu ponechme vývoji.

Moderátor (Václav Moravec):
Ministerstvo financí například navrhuje zásadní škrty v jednotlivých kapitolách, od policie by mělo odejít 3,5 tisíce policistů. Nakolik jste jako premiér přemýšlel nad tím, že byste u některých nápadů vlastně zasáhl z pozice předsedy vlády a řekl byste, to je škrt, který přinese víc škody než užitku?

Host (Petr Nečas):
Samozřejmě, že zasahovat budu a zasahuji v mnoha oblastech a nikoliv poprvé a nikoliv naposled. Toto právě číslo, které říkáte, tak vychází z toho, kdybychom nic neudělali pro ten rok 2013. A protože udělat chceme, chceme například zajistit bezpečnost, tak samozřejmě tento problém budeme řešit.

Moderátor (Václav Moravec):
Když řeknete svůj názor, protože přicházely otázky pravděpodobně od policistů i od hasičů, přijde vám například oprávněné, aby počet policistů dál klesal pod hranici 39 tisíc, čehož jsme teď svědky?

Host (Petr Nečas):
Já musím říci, že záleží policista od policisty. Samozřejmě policista na obvodním oddělení ať již pořádkové policie, dopravní policie, kriminalista a podobně, ti by klesat neměli, ale dneska pořád najdete v policii lidi, kteří dělají personalistiku nebo ekonomiku a sedí v policejních hodnostech a dělají v podstatě obslužnou logistickou činnost. Je otázkou, zda zeštíhlení těch řídících článků není tou správnou cestou. Čili jestli někde ubude nějaký policista, je rozdíl, jestli ubude ten policista, který skutečně reálně zajišťuje bezpečnost a nebo policista, který v podstatě dělá manažerskou či administrativní činnost v nějakém vyšším stupni řízení.

Moderátor (Václav Moravec):
Máte jasno jako premiér, jasnou představu, kolik by měl mít policejní sbor členů a členek?

Host (Petr Nečas):
Já tu představu mám především co se týče těch koncových prvků, to znamená obvodních oddělení. Pak samozřejmě útvarů, které působí na krajské úrovni a na celostátní úrovni. Zeštíhlet se musí především v těch řídících strukturách.

Moderátor (Václav Moravec):
Počet policistů klesl, jak jsem říkal, pod hranici 39 tisíc, ministrem Kalouskem navrhované úpravy by mohly snížit početní stavy policistů k číslu 37 tisíc. Policejní prezident Petr Lessy naznačuje, že by se mohly rušit i policejní služebny:

Záznam Petra Lessyho:
Pokud dojde k tomu trendu jako v minulých letech, že nejvíce odchodů bude v létě a na podzim tohoto rok, přesto ta množina, jestli minulý rok bylo více jak dva tisíce policistů, kteří nám odešli ze služebního poměru, tak já neočekávám, že letos by mělo být číslo menší než tisíc policistů. To znamená, pokud nedoplníme naše stavy, tak stav policie České republiky dále poklesne o tisíc policistů. A to samozřejmě nemůže zůstat bez toho, že bychom neopouštěli nějaká teritoria.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo před necelým měsícem Rádio Impuls slova policejního prezidenta Petra Lessyho. Počítá premiér Petr Nečas s tím, že se budou rušit policejní služebny?

Host (Petr Nečas):
Já myslím, že tady je především pořád rezerva a vata v těch řídících strukturách nad těmi policejními obvodními odděleními či úřady a tam podle mého názoru je možné dále uvažovat o zeštíhlení.

Moderátor (Václav Moravec):
Nepočítáte tedy s tím, že by se rušily policejní služebny? To můžete garantovat občanům?

Host (Petr Nečas):
Já tady musím říci, že to je především otázkou na policejního prezidenta a ministra vnitra optimalizovat rozmístění těch policejních služeben podle počtu obyvatel, nápadu trestné činnosti. Tam podle mého názoru jisté drobné rezervy budou, ale nejsou na nějaký zásadní zásah. Já vidím tu možnost především, tu vatu, jak jsem to nazval, v těch řídících strukturách.

Moderátor (Václav Moravec):
Jste spokojen s tím, jak oba dva muži spolu komunikují, protože ona i ta přetahovaná o počet policistů jasně ukazuje, že dlouhodobě to mezi policejním prezidentem na straně jedné a ministrem na straně druhé skřípe?

Host (Petr Nečas):
Já s oběma pány jednám, u obou apeluji na jejich profesionalitu a věřím, že ta profesionalita bude převažovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Není to tak, že máte svatou trpělivost a že byste do toho sporu měl radikálněji zasáhnout?

Host (Petr Nečas):
Já jsem do něho několikrát zasáhl a myslím si, že i teď je ta komunikace přece jenom nastavena tak, že je více profesionální a více pracovní.

Moderátor (Václav Moravec):
Petr Hnědkovský, jeden z našich posluchačů, se vás ptá, mohl by pan premiér odpovědět na otázku, proč ještě nikoho nenapadlo nebo alespoň se o tom nemluví v případě hasičů a to je podobný problém jako u policistů, nechat ve služebním poměru jen hasiče na výjezdu, dnes jsou ve služebním poměru i zaměstnanci pracující v kancelářích a všichni denní zaměstnanci. Podle mě není práce v kanceláři nijak nebezpečná. Uvažujete o tom, že by se měnil služební zákon?

Host (Petr Nečas):
Ale o tom jsme mluvili v úplném počátku, když jsem mluvil o těch policistech, kteří sice jsou v policejních hodnostech, ale dělají v podstatě administrativní nebo manažerskou činnost, řeší problematiku ekonomiky, personalistiky a podobně. Já si opravdu myslím, že by ve služebním poměru měli být ti koncoví, kteří opravu zajišťují tu konkrétní službu, v případě policie bezpečnost, v případě hasičského záchranného sboru ty záchranné hasičské operace.

Moderátor (Václav Moravec):
Uvažuje o tom tedy vláda, že by sahala na ten služební zákon a že by …

Host (Petr Nečas):
To není otázkou sáhnutí, to jde udělat bez změny zákona v mnoha ohledech prostě tím, že některé tabulky v uvozovkách se tomu říká budou zcivilněny. To znamená, nebude se u těch třeba administrativních činností typu personalista nebo ekonom tam počítat nadále s policejní nebo hasičskou hodností, ale s civilistou.

Moderátor (Václav Moravec):
A to je jedna z cest, je to teda cesta velmi pravděpodobná?

Host (Petr Nečas):
To je právě ono řešení, o kterém já mluvím, to znamená zeštíhlení v těch řídících strukturách.

Moderátor (Václav Moravec):
Člen Národní ekonomické rady vlády, ekonom Miroslav Zámečník nahlas uvažuje o tom, že právě ty Ministerstvem financí navrhované škrty a snižování výdajů státu o 25, 40, respektive 84 miliardy korun v tom třetím roce následujícím, tak že podváže českou ekonomiku. Tady jsou slova ekonoma, člena Národní ekonomické rady vlády Miroslava Zámečníka:

Záznam Miroslava Zámečníka:
Je to tak a ta zpráva o inflaci, pokud já ji interpretuji správně, říká, že se nám znovu rozevírá ta produkční mezera, tj. rozdíl mezi tím, jak by ekonomika mohla růst a tím, jaký je její skutečný výkon a k tomu samozřejmě v takové chvíli dělat fiskální restrikci není správná politika, protože je procyklická, ona ten propad bude prohlubovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Vysvětluje ekonom, člen Národní ekonomické rady vlády Miroslav Zámečník. A velmi častá otázka, která v průběhu dne přišla pro premiéra, předsedu ODS Petra Nečase, který je dnes hostem Rádia Impuls, zda opravdu ty škrty nejsou tak velké, že by mohly být menší a přitom by nebyla podvázána česká ekonomika?

Host (Petr Nečas):
Já musím říci, že to, co musíme dodržet jako klíčový parametr, je výše deficitu veřejných financí. To znamená, v letošním roce musí být pod 3,5 procenty. Navíc ty škrty jsou dělány v podobě vázání prostředků, to znamená, kdykoliv by se ukázalo, že ten ekonomický vývoj především na příjmové straně státního rozpočtu je pozitivní, tak ty prostředky lze kdykoliv rozvázat a znovu je jako kdyby dát do ekonomiky. Takže to není tak, že jsou to definitivní škrty, je to pouze předběžná opatrnost vlády, která se chová rozpočtově, zodpovědně, aby neutrácela více, než může, protože to nejhorší, co by se nám mohlo stát, je skutečně kdyby deficity jako podíl na hrubém domácím produktu začaly růst. To bychom totiž zaplatili všichni. V té chvíli by začaly růst zřejmě úroky našeho státního dluhopisu, protože bychom byli nedůvěryhodná země a dluhová služba je dneska třetí největší položkou ve státním rozpočtu a každá desetina procenta, o kterou vzroste úrok na státních dluhopisech, tak nás to stojí jako daňové poplatníky miliardy korun.

Moderátor (Václav Moravec):
Další otázky, které přicházely od posluchačů Impulsů, se týkaly toho, jestli má už premiér Petr Nečas jasnou představu, jak se bude sahat na daňové paušály u osob samostatně výdělečně činných?

Host (Petr Nečas):
Já samozřejmě svoji představu mám, ale nebudu ji tady říkat do nějakých podrobností nebo vůbec říkat, protože samozřejmě to bude otázkou dalších politických jednání. Ale já považuji dvě teze za možné a sdělitelné i tady. První, že zaprvé si nemyslím, že by živnostníci na tom byli tak úžasně, abychom jim začali utahovat šrouby, oni jsou rádi, že mohou uživit sebe, své rodiny, případně vytvořit nějaké to pracovní místo…

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno tedy, na ty nejvyšší odpočty daňové paušály u řemeslníků, u zemědělců se sahat nebude?

Host (Petr Nečas):
Jednak, na druhé straně ano, legitimní diskuse je a to já říkám velmi otevřeně, že někdy ty paušály bývají zneužívány. Účelem těch paušálů je zjednodušit daňové výkaznictví, když to řeknu zjednodušeně, nikoliv si snižovat daně i v profesích, které až tak moc řemeslné nebo živnostenské nejsou, typu daňových poradců, právníků, kteří to pak dělají přes různá sdružení osob a otáčí vlastně třeba někdy i miliony nebo desítky miliony korun a prostřednictvím paušálů dosahují sníženého zdanění.

Moderátor (Václav Moravec):
Zastrojuje se tedy i obrat firem, které…

Host (Petr Nečas):
Je to jedna z možností, o které diskutujeme, ale opravdu teď to technické řešení je teprve ve fázi politické diskuse a není definitivní.

Moderátor (Václav Moravec):
Další otázka…

Host (Petr Nečas):
Nejste náhodou OSVČ, že se tak ptáte?

Moderátor (Václav Moravec):
Krom jiného, ale nevyužívám daňový paušál. Daním, protože mám rád český stát, pane premiére.

Host (Petr Nečas):
Ano, výborně, podvojné účetnictví.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale nemám radost z toho, jak politici nakládají s těmi penězi a na to se tady ptá i další část posluchačů. Jestli uvažujete například o tom, že by se snížila hranice pro přihlášení se lidí k odvodu daně z přidané hodnoty z dnešního milionu obratu na částku nižší, aby nedocházelo k daňovým únikům u DPH? Uvažujete o tom?

Host (Petr Nečas):
Je to jedna z věcí, která se diskutuje a řeknu velmi otevřeně, že stávající hranice, kdy je nutné již tedy použít DPH, tak je věcí v podstatě politického rozhodnutí a tak tomu bude i v budoucnosti. Budeme diskutovat o všech možných aspektech. Na druhé straně…

Moderátor (Václav Moravec):
Vy osobně se přikláníte ke snížení té hranice jednoho milionu?

Host (Petr Nečas):
Já se v prvé řadě přikláním těm řešením, která ve stávající ekonomické situaci ty skutečné živnostníky nebudou dusit. To je to poslední, co opravdu potřebujeme na trhu práce. je to několik stovek tisíc lidí, kteří dokáží uživit sami sebe, kteří nemají nárok na dovolenou, nemají nárok na nemocenskou, nemají nárok na odstupné, ručí za to podnikání vlastním majetkem, čili žádný snový osud, nic, co bychom jim měli závidět a teď jim začít šlapat na krk by podle mého názoru nebylo správné.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale snížení té hranice u daně z přidané hodnoty to nedělá?

Host (Petr Nečas):
Debata o tom, kde dochází k optimalizaci daní a k daňovým manévrům, ta je legitimní.

Moderátor (Václav Moravec):
Občanští demokraté přemýšlejí nad tím, jak vybrat svého kandidáta pro úřad prezidenta. Vědí, že uspořádají stranické primárky, otázkou ale zůstává, jak široké budou, jinak řečeno zda se jich zúčastní všichni členové ODS nebo jen delegáti oblastních či regionálních sněmů. Pane premiére, máte jasno, která varianta vám by se líbila nejvíc?

Host (Petr Nečas):
Já jasno mám. Mohu teď snad prozradit, i když se trošku bude muset omluvit členům výkonné rady ODS, kteří mají to rozhodující slovo a budou o tom rozhodovat v pondělí, že jsem navrhl grémiu Občanské demokratické strany a grémium to jednomyslně schválilo, abychom zapojili v podstatě všechny členy Občanské demokratické strany do generování prezidentského kandidáta občanských demokratů.

Moderátor (Václav Moravec):
Jakým způsobem to budete dělat? Nějakým internetovým hlasováním nebo…

Host (Petr Nečas):
To internetové hlasování by mělo ten problém, že by se ztratila tajnost a anonymita volby. Čili máme navržený určitý způsob, budeme o něm jednat v pondělí ve výkonné radě a chceme skutečně zapojit všechny členy ODS, to znamená žádné stranické sekretariáty, žádné ústřední výbory, které někoho nominují, někoho nenominují, ale všichni členové ODS podle mého návrhu budou mít možnost rozhodnout, kdo bude prezidentským kandidátem občanských demokratů.

Moderátor (Václav Moravec):
Tady v té souvislosti také padala otázka od posluchačů Impulsů, zda a kdo vlastně bude navrhovat kandidáty ODS pro úřad prezidenta? Jestli to znamená, že když se všichni členové tedy, což je nová informace, kterou prozrazujete, když se do toho zapojí, jestli každý z nich bude moci navrhnout i nějakého kandidáta?

Host (Petr Nečas):
To samozřejmě bude otázkou té procedury a opravdu by těžko byly realizovatelné primární volby, kdyby 28 tisíc členů ODS, každý z nich mohl navrhnout nějakého kandidáta. Čili to bude součástí té procedury. Zřejmě to budou ty střední a vyšší orgány strany typu regionálního sněmu, regionální rady nebo výkonné rady, případně grémia, které mohou navrhnout jednotlivé kandidáty. Ale o tom teprve ODS bude rozhodovat a diskutovat v pondělí.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy sám byste vyloučil možnost, že byste kandidoval na prezidenta?

Host (Petr Nečas):
Já to mohu vyloučit, ano.

Moderátor (Václav Moravec):
Určitě? I kdyby padla vláda a vy nebyl premiérem?

Host (Petr Nečas):
Tak to myslím, že by zrovna dobrý start do prezidentské kampaně nebyl, bývalý…

Moderátor (Václav Moravec):
Podívejte, Václavu Klausovi také padla vláda a je prezidentem.

Host (Petr Nečas):
Ta mu padla v roce 97 a prezidentem se stal v roce 2003, takže tam přece jenom ta prodleva byla delší. Ne, já o tom neuvažuji.

Moderátor (Václav Moravec):
Prezidentské ambice tedy nemáte?

Host (Petr Nečas):
Nemám.

Moderátor (Václav Moravec):
Proč ne? To je hezký úřad, ne? Udělují se milosti…

Host (Petr Nečas):
A vy máte?

Moderátor (Václav Moravec):
Ne.

Host (Petr Nečas):
Že to říkáte tak zálibně, že je to hezký úřad.

Moderátor (Václav Moravec):
Na rozdíl od politiků jsem novinář a nemám politické ambice. Ale vy jako politik, tak přece to je vrchol, ne? Prezident.

Host (Petr Nečas):
Já jsem přesvědčen, že vrchol v té skutečně reálné politice je pozice premiéra.

Moderátor (Václav Moravec):
Česká republika se chystá na přímou volbu prezidenta, kterou však současná hlava státu Václav Klaus považuje za chybný model. Tady jsou jeho slova:

Záznam Václava Klause:
Je to nešťastná věc, je to reality show v přímém přenosu, do kterého se plete všechno možné i nemožné.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova prezidenta Václava Klause. Pokud by měl premiér Petr Nečas, předseda ODS, host dnešních Impulsů, říci jasné slovo, zda se ještě může stát, že Česká republika bude určitý čas bez prezidenta, protože se nestihne prováděcí zákon. Za jak vážnou hrozbu byste to označil?

Host (Petr Nečas):
To musím říci, že takřka musím odmítnout a já tady jsem opravdu pevně přesvědčený a nepochybuji o tom, že u všech klíčových politických sil převáží vědomí odpovědnosti a volební zákon bude schválen včas. Já si to nedovedu představit, že by to bylo jinak.

Moderátor (Václav Moravec):
Nemyslíte, že se lidově řečeno kousnete právě na problematice stropů…

Host (Petr Nečas):
Já to teď řeknu velice otevřeně. Česká veřejnost nemá o politicích vysoké mínění. Když bychom se nedohodli a díky tomu Česká republika neměla prezidenta, tak bychom byli ale za skutečné, omlouvám se, pitomce a to opravdu nechceme být.

Moderátor (Václav Moravec):
Otázka další. Koho vy osobně považujete za silného kandidáta v rámci ODS? Miroslavu Němcovou, Přemysla Sobotku nebo Evžena Tošenovského?

Host (Petr Nečas):
Já jsem již kdysi o všech třech těchto jménech řekl, že je považuji za kvalitní lidi, za kvalitní potenciální kandidáty, za lidi, kteří by zvládli prezidentskou pozici. Takže jsou to určitě jména, která jsou podle mého názoru kvalitní a politicky hratelná i ve veřejném mínění.

Moderátor (Václav Moravec):
Další otázka: Přijde ODS nebo bude v rámci svých primárek jednat o nějakém nestranickém kandidátovi? Bude to jedna z věcí?

Host (Petr Nečas):
Budeme o tom diskutovat, znovu opakuji, v pondělí o tom bude jednat výkonná rada a pevně věřím, že rozhodne. Já jsem osobně přesvědčený, že není důvod uzavírat možnost kandidovat i nestranickému kandidátovi, jakkoliv řeknu velmi otevřeně, že počítám spíše s tím, že to bude člen Občanské demokratické strany.

Moderátor (Václav Moravec):
Budete vy navrhovat nějaké jméno, se kterým můžete přijít vy jako předseda?

Host (Petr Nečas):
Já musím říci, že samozřejmě ten mechanismus bude nastaven tak, že ani předseda jako sám o sobě nemůže navrhovat kandidáta, že to spíše budou orgány strany.

Moderátor (Václav Moravec):
Další otázka od posluchače Kamila: Mám dotaz na pana premiéra, co říká na celkem pravidelné návštěvy paní Peake u pana prezidenta a jestli je normální, že se jen tak lehce dotýkají kauzy Bárta?

Host (Petr Nečas):
Já nevím, jestli je možné mluvit o pravidelných návštěvách. Já teď opravdu a to mě když tak vy novináři tahejte potom nebo chytejte za slovo, já mám pocit, že to snad byla druhá návštěva paní místopředsedkyně Peake u pana prezidenta, co je členkou vlády. Takže označovat to za pravidelné návštěvy je podle mého názoru hodně silné slovo.

Moderátor (Václav Moravec):
Nemyslíte tedy, že prezident Václav Klaus Karolínu Peake protěžuje?

Host (Petr Nečas):
Já ten pocit nemám.

Moderátor (Václav Moravec):
Další otázka, Petr Toman se vás ptá: Vážený pane premiére, potýkám se s podfinancovaným vysokým školstvím, což zřejmě dlouhodobě není příliš správný trend. Proč se stát nechová jako dobrý hospodář, který by platil za vzdělání jednotlivých profesí pouze v potřebném množství s tím, že zájemci nad tuto hranici by si vzdělání platili sami?

Host (Petr Nečas):
To je, myslím si, docela správná připomínka a je to i jeden z důvodů, proč podle mého přesvědčení musíme provést reformu vysokého školství včetně způsobu financování, musíme více diversifikovat, čili rozdělit vysoké školy na různé typy, pravidelně je hodnotit a podle toho hodnocení mít i různou částku na posluchače těch jednotlivých typů vysokých škol. A určitě i větší tlak na to, aby se například studovalo řádně, to znamená bakalář má být vystudován za šest semestrů, magistr za deset semestrů, tak přispěje k větším finančním úsporám a k racionalitě. Musíme také vycházet z toho, že nám postupně klesá kvůli demografickému vývoji počet lidí v populačním ročníku, čili dnes i počet nabízených míst ve vysokých školách třeba za deset let už příliš smysl nebude mít. Takže ten tlak na efektivitu musí být i tady.

Moderátor (Václav Moravec):
V té souvislosti jednoduchá otázka: Kdy podle vás se dostane do vlády ten věcný záměr zákona o reformě vysokých škol, protože vy jste se rozhodl, že do té věci vstoupíte, protože ministr školství Josef Dobeš nemá důvěru vysokých škol ani studentů?

Host (Petr Nečas):
Nyní musí dokončit projednávání tohoto věcného návrhu zákona legislativní rada vlády a pak okamžitě ho dáme do vlády a budeme o něm diskutovat. To jednání přerušíme o tomto věcném návrhu a pak povedeme intenzivní jednání s představiteli vysokých škol, protože já i z jednání s nimi mám hluboké přesvědčení, že jim také záleží na změnách a že je jim jasné, že ke změnám musí dojít v našem vysokém školství.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno, nepočítáte s tím, že by legislativní rada vlády mohla návrhy těch zákonů, respektive toho jednoho o reformě vysokých škol, vrátit Ministerstvu školství k dopracování?

Host (Petr Nečas):
To může udělat pouze vláda. Na druhou stranu je to věcný záměr. To, co bude rozhodovat, je znění paragrafové a to chceme opravdu dělat ve velice úzkém dialogu s představiteli vysokých škol.

Moderátor (Václav Moravec):
Kdy tedy přemýšlíte nad tím, že už se budete bavit o těch konkrétních změnách a doprobírat, jak bude vypadat paragrafované znění?

Host (Petr Nečas):
Já jsem přesvědčen, že vzápětí poté, co legislativní rada vlády dokončí projednávání těchto věcných návrhů, tak v podstatě ještě letos na jaře bychom měli pokročit i v dialogu s vysokými školami k paragrafovému znění zákonů.

Moderátor (Václav Moravec):
A školné je svým způsobem tedy odpískané? Lidově řečeno.

Host (Petr Nečas):
Je březen 2012, z čistě legislativních a technických důvodů aby bylo zavedeno ještě v tomto volebním období, to znamená nejpozději ve školním roce 2013-2014, tak to je v podstatě vyloučeno. To není možné legislativně a technicky připravit ten produkt, čili dneska už je to jenom teorie. Jakkoliv já jsem zastánce odloženého školného a vždycky se k němu budu hlásit a vždycky ho budu prosazovat, tak toto je prostě politická realita.

Moderátor (Václav Moravec):
Jaroslava Novotná z Pardubic se vás ptá, zda jste připraven na obě dvě varianty, jak dopadne projednávání sporů a žaloby policie v kauze Vít Bárta? Tedy asi narážka na ten soudní proces, který minulý týden sledovala média. Tedy jste připraven na obě dvě varianty, co se stane, když Vít Bárta bude osvobozen, vrátí se do vlády?

Host (Petr Nečas):
Já teď nechci spekulovat, myslím si, že každý asi cítí, že jedna věc je, což lidsky můžeme někomu přát, skončit osvobozujícím rozsudkem u soudu, druhá věc je politická důvěryhodnost a ta se nedá žádným rozhodnutím soudu jenom tak snadno nahradit.

Moderátor (Václav Moravec):
Jinak řečeno, označil byste za nepravděpodobnou variantu, že byste vracel Víta Bártu…

Host (Petr Nečas):
Já teď nechci vůbec spekulovat o tom, co se stane, kdy se stane. Až u toho mostu budeme, tak ho přejdeme. Teď je naprosto předčasné o tom mluvit. Ale opravdu platí to, že důvěryhodnost je něco jiného, než je rozhodnutí nějakého orgánu, byť je to třeba nezávislý soud.

Moderátor (Václav Moravec):
Další otázka tedy doplňuje tu naši diskusi o prezidentovi nebo kandidátech na prezidenta. Jeden z posluchačů se ptá, zda počítáte s tím, že pokud bude kandidovat Karel Schwarzenberg a svojí kandidaturu ohlásil, zda odejde z vlády, když je ministrem zahraničí?

Host (Petr Nečas):
To je, myslím si, otázka, kterou položil pan posluchač oprávněně, to není úplně lehký problém. Vy jste se mě ptal, zda bych náhodou nechtěl kandidovat na prezidenta, já jsem vám řekl, že ne, ale čistě teoreticky si představte, že v té vládě by seděli třeba dva kandidáti na prezidenta a jak by ta vláda fungovala? Jak lze brát vážně výrok nějakého politika, že ho dělá jako člen té vlády nebo ho dělá jako prezidentský kandidát? Takže samozřejmě tyto věci budeme diskutovat, ale já věřím, že s vědomím politické odpovědnosti a politické profesionality je to zvládnutelný problém, ale…

Moderátor (Václav Moravec):
Vy osobně si tedy myslíte, že by měla existovat souhra?

Host (Petr Nečas):
Určitě se s panem místopředsedou a ministrem zahraničí, si určitě o této věci budeme muset nějakým způsobem popovídat. Protože nějaká pravidla se nastavit musí. Musí být jasná dělící linka, kdy mluví prezidentský kandidát, který může mít i silné nutkání se profilovat například proti premiérovi, když to nejde vůči prezidentovi, který vlastně znovu nekandiduje a odchází, tak hned po něm je na ráně premiér a nejsnadněji publicitu u vás novinářů získá ten, kdo se vymezí třeba vůči premiérovi, a kdy mluví člen vlády. Tam myslím si, že to za nějaký rozhovor stojí.

Moderátor (Václav Moravec):
Je ve hře tedy i ta varianta, že byste požádal Karla Schwarzenberga, aby opustil vládu po dobu prezidentské kampaně?

Host (Petr Nečas):
To myslím, teď nějakým způsobem tímto směrem netečou naše úvahy a budeme určitě mluvit o tom, jak nastavit nějaký mechanismus, nějaká pravidla opravdu musí být, není možné, aby například, teď mluvím obecně, nějaký člen vlády se profiloval vůči té vládě, vůči jejímu premiérovi jakou součást své prezidentské kampaně. To by asi možné nebylo.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká premiér a předseda ODS Petr Nečas, který byl dnes hostem Rádia Impuls. Protože je tady obrovské množství otázek, věřím, že se brzy potkáme a budete dál odpovídat posluchačům Impulsů. Děkuji.

Host (Petr Nečas):
Děkuji za pozvání a rád opět přijdu.

21.03.2012

VIDEO: Bohuslav Sobotka: Ministr Drábek by měl odejít. Kvůli vyplácením sociálních dávek!

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka mluvil o vládních reformách nebo o hlasování o nedůvěře vládě Petra Nečase.
20.03.2012

Vladimíra Dvořáková: Český stát přestává fungovat!

Šéfka Akreditační komise Vladimíra Dvořáková mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls hlavně o akreditaci pro plzeňskou právnickou fakultu.
19.03.2012

VIDEO: Zbyněk Frolík: Stát dělá málo pro výběr daní!

Člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy Zbyněk Frolík mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o českém exportu.
14.03.2012

VIDEO: Zdeněk Juračka: Kontroly obchodníků by měly být přísnější!

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a ze Svazu českých a moravských spotřebních družstev Zdeněk Juračka mluvil o kvalitě českých potravin.
13.03.2012

VIDEO: Jan Kačer: Zdá se mi, že hraju fotbal

Herec, režisér a spisovatel Jan Kačer mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o své umělecké dráze a také o své charitativní činnosti.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.