VIDEO: Tomáš Halík: Krize je pro lidstvo šance!

Publikováno: 14.12.2011 18:20
Video soubor neexistuje.
Profesor Tomáš Halík mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o adventním čase...

Moderátor (Václav Moravec):
Devět dní zbývá do Štědrého dne. Pro křesťany představuje advent očekávání příchodu Ježíše Krista a přípravu na oslavu jeho narození, na Vánoce. Tady jsou slova emeritního pražského arcibiskupa, kardinála Miloslava Vlka:

Záznam Miloslava Vlka:
Duchovní hodnota, ta základní pro člověka je láska. Když to řeknu civilně, člověk chce někoho mít rád, milovat, ale také chce, aby byl milován.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova emeritního pražského arcibiskupa, kardinála Miloslava Vlka. Čas adventní je pro mnoho lidí časem zklidnění, pro jiné naopak časem shonu a nervozity, provázející čas předvánoční. Historie adventu sahá až do pátého století v Itálii. V prvních staletích se na Západě slavil také různý počet adventních nedělí a to mezi čtyřmi až šesti. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách, protože hostem dnešních Impulsů je profesor z Karlovy University v Praze, sociolog, katolický kněz Tomáš Halík. Děkuji, že jste přijal mé pozvání, vítejte po čase v Rádiu Impuls, dobrý večer přeji.

Host (Tomáš Halík):
Dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Je to jen zklidnění, pane profesore, se kterým máte vy osobně spojený čas adventu?

Host (Tomáš Halík):
Tak upřímně řečeno pro mě to moc zklidnění není, pro mě je to čas vnějším způsobem hektický, protože také mnoho pozvání do médií, také mnoho předvánočních besed, diskusí, také s mými čtenáři, takže je to pro mě velmi náročný čas. Ovšem snažím se, aby tato vnější hektičnost nepronikla až do mého srdce. A snažím se, abych si přece jenom uchoval tento čas jako zvláštní čas. Já jsem si před několika lety objevil takovou jednu předvánoční tradici, a sice advent si spojuji s židovstvím. Židovství je taková příprava na křesťanství a já si v adventu vždycky čtu židovskou literaturu. A myslím si, že to židovství, jeho význam neskončil tím příchodem Ježíše, že i dodneška je celá řada významných autorů, například současný britský rabín Jonatan Sachs a tak teďka si čtu právě třeba jeho knížky. Takže tohle je taková moje soukromá tradice adventu.

Moderátor (Václav Moravec):
Kterou jste obnovil, říkáte?

Host (Tomáš Halík):
Víceméně jsem ji založil pro sebe.

Moderátor (Václav Moravec):
Česko začalo před několika minutami zpívat koledy, jde o projekt Rádia Impuls a regionálního Deníku. Na náměstích například ve Zlíně, v Ostravě nebo v Českých Budějovicích už lidé v těchto okamžicích zpívají koledy a my se v ulicích ptáme na vztah lidí ke koledám.

Anketa:
Zpíváme koledy. Půjdeme zpívat.

Každý rok navštěvujeme všude kostely a tam samozřejmě zpíváme. Koledy hrozně rádi posloucháme.

Známe opravdu skoro každou koledu, takže to zpíváme moc rádi.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova několika náhodně oslovených lidí v ulicích. Není to, Tomáši Halíku, svým způsobem paradox, že právě česká společnost, která je velmi často označována za společnost bezvěrců, tak zpívá koledy, jde o vánočních svátcích do kostelů na půlnoční?

Host (Tomáš Halík):
Tohle mi vždycky říkal bývalý papežský nuncius v Praze, monsignor Causero a říkal, pořád jsi říkal, jak je to ateistická země, já tady vidím, že před Vánocemi ty kostely jsou plné, všude jsou adventní koncerty, poslanci v Parlamentu zpívají vánoční Rybovu mši v katedrále, no to nikde na světě není. Takže já jsem říkal, víte, ono je to tak. V těch Čechách je převládající náboženství ten něcismus. Něco musí být. A já pro to mám takový jeden příběh, který je z židovské mystiky, když už jsme mluvili o tom židovství, která říká, ono je to jako s takovým sudem, který obsahoval víno, báječné víno a když to víno už bylo vypito, tak ten sud stále po tom vínu voní. A já jsem tím jednou zahajoval půlnoční vánoční mši, jsem říkal, víte, i kdyby v té naší společnosti to dobré víno víry už bylo kdysi dávno vypito, tak přece jenom je tady ta vůně. O svátcích ten svět voní po Bohu a lidé jdou za tou vůní. Mají jakési tušení posvátného. A kdyby člověk provedl takovou spirituální lobotomii a úplně ze sebe prostě nějakým způsobem odstranil tu dimenzi pro svaté, posvátné, sváteční, tak se tím strašně lidsky poškodí. Takže já myslím, že i lidé, kteří nezdomácněli v těch církevních tradicích a na bohoslužbách a tak dále, přece jenom v sobě mají jakousi citlivost pro tyto věci a že ta citlivost se v dnešně době vrací. Já myslím, že je tady velká touha po tom oslavit nějakým způsobem advent, ty vánoční stromy a faráři jsou zváni, aby promluvili něco o těch Vánocích. Já myslím, že je tady jakási potencionalita.

Moderátor (Václav Moravec):
Přesto, že je jenom využívána o svátcích, podíváte-li se právě na Vánoce nebo na Velikonoce? A propos, když to srovnáme, tak ony Vánoce jsou více uspěchané a není tam čas takového zklidnění jako o Velikonocích.

Host (Tomáš Halík):
Jistě. Já si myslím, že možná i to, že se blíží ta ekonomická krize, letos asi lidé to nevzali moc na vědomí a nakupují ostošest, ale když třeba v budoucnosti bude už obtížnější sáhnout do té peněženky, že by možná to mohli rodiče využít k tomu, aby řekli, podívej se, ale vždyť není nejdůležitější, abys tady měl prostě tu nejnovější bundu a já nevím, počítač a tak dále, abys obstál jako před svými spolužáky. Víš, ta hodnota člověka není v tom, co má, ale v tom, co je a zkusíme kreativně využít ty Vánoce, uděláme si třeba nějaký báječný rodinný výlet, prostě budeme spolu muzicírovat, budeme spolu malovat, aby objevili prostě tu, opravdu to prostředí lásky té rodiny. Mnohdy to množství dárků je spíš takové uplácení dětí za to, že jim rodiče nevěnují dost času, zvláště ty rozpadlé rodiny, kdy ten tatínek musí obíhat těch více rodin a teďka na ten Štědrý den to má nějak všechno stačit. Tak z toho jsou většinou hořkosti, rozpaky. A tak kdyby lidé začali kreativně prožívat ty Vánoce, možná, že i ta krize k tomu v budoucnosti může přispět.

Moderátor (Václav Moravec):
Myslíte tedy, že ta krize může být vlastně katarzí, že to, že západní svět plný konzumu prožívá a je otřásán krizí, tak může znamenat jeho návrat ke kořenům?

Host (Tomáš Halík):
Samo o sobě to určitě nezpůsobí, ale já prostě věřím, že každá krize je šance a že prostě tam se může, lidé budou prostě hledat něco jiného. Je třeba prostě kompenzovat to, co nějakým způsobem ubývá, prostě ta civilizace orientovaná jenom na to mít, mít, mít, ta se dostává ke konci. Automaticky to neznamená, že se lidi obrátí k nějakým spirituálním hodnotám, ale přece jenom jaksi tato nabídka tady je a myslím si, že je důležité, aby věrohodně zazněla. Že je tady také ta spirituální dimenze života.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak velké máte obavy z toho, že konec této jedné éry plné konzumu a mít, mít, může být provázen zásadními sociálními otřesy? Podívejte se na to, co se děje v Evropě, na možné protesty a strach z toho, co se v té společnosti bude dít?

Host (Tomáš Halík):
Já si myslím, že nakonec Evropa to přežije, já si myslím, že takové to jádro Evropské unie se přece jenom dává dohromady, začíná se chovat zodpovědně. Já doufám, že nás nějaké síly nebudou zase od té orientace k Západu táhnout na Východ a k Rusku, to by bylo strašně neblahé. Ale to, že je tady nějaká změna civilizačního paradigmatu a to, že to vyvolává ty pocity nejistoty a že mohou vést také k násilí, že bude nárůst nejrůznějšího typu anarchismu, extremismu, to je reálné nebezpečí.

Moderátor (Václav Moravec):
Nemáte obavy z násilí, které může znamenat další konflikt? Teď asi tušíte, že narážím na Blízký východ, konflikt mezi Íránem a Izraelem, který by mohl znamenat cosi víc než jen regionální konflikt?

Host (Tomáš Halík):
Já si myslím, že naše planeta málokdy prožívá tak dramatické chvíle a že těch rizik je hodně. Nemůžeme se strašit, ale musíme prostě počítat s tím, že žijeme v ohroženém světě a snažit se každý na tom místě, co může, do něho vnášet něco dobrého, něco čestného, něco poctivého. Jiná je odpovědnost lidí, kteří skutečně nesou tu velkou politickou zodpovědnost, ale já myslím, že každý z nás určitým způsobem nějak přispívá k té atmosféře okolo a že jednou budeme vydávat počet z toho, co jsme vložili do toho morálního klimatu v té míře, jak jsme ho mohli ovlivnit. Jinak ho ovlivňuje vůdčí politik, jinak ho ovlivňuje člověk, který má možnost lidi oslovovat skrze média, jinak ho ovlivňuje ten, kdo má k dispozici jenom ten malý svět své rodiny a nejbližších přátel. Ale já si myslím, všichni máme zodpovědnost za ten náš společný svět.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste mužem, který v České republice patří bezesporu mezi jeden ze symbolů mezináboženského dialogu. V té souvislosti nemáte obavy, že právě může být využito, respektive zneužito náboženství k tomu konfliktu, který je na spadnutí?

Host (Tomáš Halík):
Mám obavy. Náboženství samo o sobě není něčím dobrým nebo špatným. Náboženství může být využito k dobrému nebo ke zlému. C.S. Lewis, velký křesťanský autor, říkal, ze všech zlých lidí jsou nejhorší náboženští zlí lidé. A já s tím mám taky své zkušenosti. Já si myslím, že náboženství je prostě obrovský potenciál síly a ta síla může být využita k dobrému, vždyť známe takové postavy, matka Tereza, Jan Pavel II. a tak dále, kteří čerpali z té víry obrovskou uzdravující sílu pro svět okolo. Ale také lidé, kteří chtějí do světa vnášet nenávist, tak když začínají používat k tomu ty náboženské symboly a tu náboženskou rétoriku, tak i to jejich zlo dostává prostě další rozměr, další sílu. Náboženství není tak bezbranná věc, jak se zdálo těm sekularismům minulého století. Dneska víme, že bude přítomno ve světě a může být skutečně využito jak k dobrému, tak ke zlému.

Moderátor (Václav Moravec):
Následuje citát: Pokaždé v adventu vylezou čerti a odvádějí od toho hlavního tématu. To bychom neměli dělat. To je citát slov spolupracovnice, řádové sestry Dominiky, tedy spolupracovnice Dominika Duky, a je to hodnocení Tomáše Halíka i Petra Hájka, vicekancléře, kteří v posledních týdnech plní veřejný prostor svým sporem. Přijdete si jako ďáblík v adventu?

Host (Tomáš Halík):
Hodná sestřička Dominika mi už volala a říkala, proboha, já jsem to takhle nemyslela, já v žádném případě vás nepovažuji za ty čerty, já jsem jenom těm novinářům řekla, aby nám dali pokoj, že je ten adventní čas a tak dále. Ale takže sestra Dominika chudák za to nemůže. Ale čerti vylézají, to…

Moderátor (Václav Moravec):
Vy se za něj nepovažujete, předpokládám, byť …

Host (Tomáš Halík):
Já se nepovažuji, já jsem na straně andělů. Ale víte, mě už o té kauze Hájek nechce moc mluvit, já už jsem k tomu řekl svoje, ale pokud jste tedy vyslovil to jméno, tak jenom pro posluchače, kteří to nesledovali, tak Petr Hájek je znám svými pozoruhodnými výroky, rakovina neškodí, Al-Kaida neexistovala, 11. září si udělali Američani sami, bin Ládil neexistoval.

Moderátor (Václav Moravec):
Tomáš Halík není kněz.

Host (Tomáš Halík):
Víte, to je něco jiného. Ono tyto jeho názory, budiž, tak to je takový už folklor, ale jestliže používá proti lidem, kteří se nějakým způsobem staví do cesty jistému typu politické moci, lži a pomluvy, tak to je jiná kvalita. Poprvé to nebo aspoň já jsem to zaregistroval, poprvé použil proti panu Liboru Michálkovi, tomu statečnému muži, který oznámil to vážné podezření a zdokumentované pokusu o korupci na ministerstvu. Tak on aby ho dehonestoval, tak řekl, to je zřejmě sektář, to je jehovista. Tak konec konců i jehovista by mohl odhalit korupci, ale on věděl, že to není pravda a pustil tuto dehonestující lež. V mém případě, protože já jsem znám jako člověk, který se s panem prezidentem Klausem, se máme upřímně neradi, lidé říkají, že ho nenávidím, to vůbec není pravda. Nenávist to znamená přát někomu zlo, já mu přeji všechno dobré, ale prostě nesouhlasím s jeho politickou filosofií, nesouhlasím s jeho politikou vůči Evropské unie, nesouhlasím s jeho afinitou k Rusku a tak dále. Ale od nenávisti to má daleko. No ale když někteří lidé, prostě jim zřejmě došly argumenty, tak se rozhodli, že na to odpoví tím, že mi ublíží a že mi ublíží v té oblasti, která je vlastně moje jediná deviza, že lidé vědí, že jsem se nechoval nečestně ani za bolševika, ani teď, no a najednou ten člověk přišel s tím, že já vlastně nejsem kněz, že já vlastně nejsem profesor, že jsem podvodník, který se za to vydává a tak dále.

Moderátor (Václav Moravec):
Myslíte si, že to, že vstupuji do vaší řeči, že to opravdu může člověku ublížit? Máte reakce, které vypovídají o tom, že vám to ublížilo, když předtím z těch úst Hájkových zaznělo, že 11. září si udělali Američani, že nepochází z opice, že rakovina…

Host (Tomáš Halík):
U všech rozumných lidí samozřejmě to ublížilo jemu a mě ho bylo až skoro líto, protože tady se prostě ukázalo hned, že lež má krátké nohy a že kdo jinému jámu kopá, tak do ní padá. Ale nejsou jenom lidé rozumní. Já prostě jsem se na chvilinku zase ponořil do nějakých těch internetových chatů, to je příšerná četba, tam je spoustu lidí, kteří mě nenávidí a kteří prostě chtějí, aby na mě vyšlo něco špatného. No a pro mě je samozřejmě velice dobrým vysvědčením, že tito lidé na mě nemohli najít nějaký sexuální skandál nebo finanční nebo politický skandál, tak si vymyslí, že prostě nejsem kněz. Asi mají špatnou fantazii, protože kdyby si pan Hájek vymyslel, že jsem převlečený Marťan, tak se mu to taky těžko dokazuje, ale já to jako zase těžko budu vyvracet, že jo. Ale když řekne, že nejsem kněz nebo profesor, tak já prostě sáhnu do šuplíku a vytáhnu profesorské jmenování podepsané prezidentem a vytáhnu prostě dokument o mém svěcení. No a když na toto řekne, že to jako stejně, trvá na svém, tak to vypovídá ne o mě, to vypovídá o něm. A už k tomu opravdu nám co říct.

Moderátor (Václav Moravec):
Považujete to za spor ukončený, když přitom deník Mladá fronta Dnes říká, nejde o spor jednoho kněze, může jít spor o podstatu církve, katolické církve, což Mladá fronta vlastně naznačuje v souvislosti s tím, jak se k celému sporu postavil Dominik Duka. A propos narušilo to vaše přátelství s Dominikem Dukou?

Host (Tomáš Halík):
Ne, nenarušilo. Já mám velmi čerstvý zážitek, my jsme včera s Dominikem Dukou strávili asi pětihodinový dlouhý rozhovor při láhvi dobrého vína a po létech jsme měli možnost si takhle v klidu popovídat a všecko si prostě vyříkat. A najednou jsem si uvědomil, že přece jenom je dobré, že církev není politická partaj a že přes prostě ty některé rozdílné názory na jednotlivé politiky, tak je mnohem víc těch věcí, které nás spojují. Je tam to 40leté přátelství, my se známe z disentu, že jo, nesli jsme spolu mnohé tvrdé věci v minulosti a je tam prostě to, že se modlíme stejné modlitby každý den, že nás spojuje prostě to kněžské bratrství, takže prostě on samozřejmě ví, že já nejsem žádný nepřítel církve nebo nějaký podvodník a tak dále. Takže i on odsuzuje prostě tyto typy útoků proti mně. My jsme si řekli, že na některé politické otázky máme prostě rozdílný názor, ale já si Dominika Duky vážím proto, že on respektuje prostě rozdílné názory, no a nakonec to skončilo tím, jsme řekli, no přece musíme hájit tu starou církevní zásadu v důležitých věcech jednota, v těch ostatních svoboda, ve všech láska. Na Klause můžeme mít různé názory, tady je třeba se navzájem respektovat, já respektuji to, že on se snaží přece jenom vést nějaký jaksi dialog s představitelem státu, on, myslím, respektuje to, že já se snažím ukázat také určitý kritický pohled, na to mám právo, ale v těch zásadních věcech církve, víry, mravů, tam jsme zajedno a prostě to dlouholeté přátelství tím nebylo rozhodně otřeseno. A naopak, že jo, ten pan Hájek teďka přispěl k tomu, že i lidé z toho konzervativního tábora, třeba strašně si vážím protestanta Dana Drápala, který řekl, já s Halíkem v mnohých věcech nesouhlasím, ale prostě není možné proti němu prostě používat lži a podpásovky. Toto nelze. Takže já jsem zažil tolik jaksi báječných projevů solidarity, až trošku to zatížilo ten můj advent, protože přicházejí stovka a stovky mailů a já přece jenom se snažím aspoň to děkuji, děkuji za podporu, a ti lidé mě často píšou strašně krásné věci, že čtou moje knížky, že mi důvěřují, že mnohé z nich jsem přivedl k víře nebo aspoň k respektu k těch duchovním hodnotám. I nevěřící lidé mi projevují nějakou sympatii, takže to strašně člověka potěší. Kdyby prostě ten Hájek tady nevypustil tento smrádek, tak možná to nenastane. Takže svým způsobem, víte, mě kdysi jeden takový charismatický člověk předpověděl některé věci do budoucna, já jsem k tomu vždycky dost skeptický, ale…

Moderátor (Václav Moravec):
Neříkejte, že vám předpověděl smrádek od Hájka?

Host (Tomáš Halík):
On mi řekl, ti, kdo se vám budou snažit ublížit, vám nakonec prospějí. To se mě stalo. Mě snažili se ti fundamentalisté ublížit, když mě svého času vyhnali z teologické fakulty, mě to otevřelo fantastické možnosti, filosofickou fakultu, možnost prostě přednášet na všech možných universitách čtyř kontinentů, to bych jako učitel teologické fakulty nikdy neměl. Takže já se modlím každý den za pana profesora Wolfa, který mě vypudil z té fakulty, protože mě strašně prospěl. No a teďka ten Hájek mi taky vzbudil takovou sympatii a tak si ublížil, že mě ho je až líto.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje sociolog, profesor Karlovy University, katolický kněz Tomáš Halík, který byl dnes hostem Rádia Impuls. Děkuji za rozhovor a těším se příště na setkání.

Host (Tomáš Halík):
A klidné Vánoce vám všem.

15.12.2011

Helena Třeštíková: Své točení si musím kvůli kritice obhajovat!

Dokumentaristka Helena Třeštíková mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o natáčení svého nového dokumentu - 37 let natáčela jednu rodinu.
13.12.2011

Petr Kužel: Firmy budou kvůli další krizi propouštět!

Prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o dopadech další finanční recese na české podnikatele.
12.12.2011

VIDEO: Miroslav Pelta: Českému fotbalu hrozí bankroty některých klubů!

Předseda Fotbalové Asociace Miroslav Pelta mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls například o naší účasti na Euru 2012.
08.12.2011

VIDEO: Andrej Babiš: Do června budeme mít hotový politický program!

Podnikatel Andrej Babiš mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o své politické iniciativě.
07.12.2011

VIDEO: Zdeněk Tůma: Nová trasa pražského metra jde k ledu!

Bývalý guvernér České národní banky a současný pražský zastupitel za TOP 09 Zdeněk Tůma mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o změnách koalice na pražském magistrátu.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.