VIDEO: Michal Moroz: Nebezpečnější je přechod ze státní správy do soukromé sféry!

Publikováno: 27.04.2011 18:20
Video soubor neexistuje.
Bývalý náměstek ministra vnitra pro strategie a programové řízení Michal Moroz je novou rozbuškou mezi premiérem Petrem Nečasem a vicepremiérem Radkem Johnem. I o tom byla řeč.

Moderátor (Václav Moravec):
Deabelizace státní správy nebo pronikání lidí z bezpečnostních agentur do státní správy. Jeden z problémů, který v uplynulých dnech přivodil krizi současné české vládní koalici. Přesto Nečasův kabinet v úterý ustál hlasování o nedůvěře, které vyvolala opozice. Šéf vlády Petr Nečas po sedmihodinové debatě ve Sněmovně konstatoval:

Záznam Petra Nečase:
Patří to k tomuto žánru hlasování o nedůvěře, myslím si, že každý, kdo si vyhodnotí všechna hlasování o nedůvěře řadu let zpět, tak nemohl být tím průběhem zaskočen. Na druhou stranu mám pocit, že někdy zbytečně ta diskuse ujížděla do osobních útoků a toho bychom se asi měli vyvarovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Prohlásil po neúspěšném pokusu opozice o svržení koaličního kabinetu jeho premiér Petr Nečas. Podle všeho napětí v koalici nedávnou dohodou a výměnami ministrů neskončilo. Spory se vedou například o personální obsazení náměstků vicepremiéra pro boj s korupcí a tento post zastává Radek John. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je bývalý náměstek ministra vnitra, muž, ze kterého chce právě Radek John učinit náměstka vicepremiéra pro boj s korupcí, Michal Moroz. Děkuji, že jste přijal mé pozvání, vítejte v Rádiu Impuls, hezký dobrý den.

Host (Michal Moroz):
Já děkuji za pozvání, dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste byl prvním náměstkem ministra vnitra Radka Johna, který po odvolání Radka Johna z pozice ministra, tak sám jste na náměstkovskou pozici rezignoval. Proč jste se nenechal odvolat Johnovým nástupcem?

Host (Michal Moroz):
Tak já bych možná na začátku rovnou dementoval jednu z těch informací, které zaznívaly v těch minulých měsících a která není úplně přesná. Prvním náměstkem ministra vnitra byl vlastně až do včerejšího dne pan Jaroslav Salivar, já jsem zastával pozici náměstka ministra vnitra pro strategii a programové řízení a ta naše agenda se poměrně lišila.

Moderátor (Václav Moravec):
Ne, já myslím, že jste byl co do počtu prvním náměstkem, který hned po odvolání Radka Johna rezignoval.

Host (Michal Moroz):
Jo takhle.

Moderátor (Václav Moravec):
Protože to, že Jan Kubice jako nový ministr vnitra začal lidově řečeno čistit Ministerstvo vnitra hned po svém nástupu, tak to je věc druhá. Tudíž berte, že jste byl prvním náměstkem, který rezignoval po odchodu Radka Johna. Proč jste se nenechal odvolat?

Host (Michal Moroz):
To je pravda, já jsem o tom samozřejmě v průběhu toho minulého týdne uvažoval, věděl jsem, že můj odchod z ministerstva sice nebyl předmětem té koaliční dohody z té K12 z toho pondělí minulého, nicméně pan premiér v průběhu toho týdne před tím čtvrtkem, kdy já jsem vlastně poprvé měl možnost o mém působení hovořit s novým ministrem, tak vyslal vůči němu, přestože avizoval, že personální politika bude věcí nového ministra, který má být nezávislý, tak vůči němu směřovalo několik mediálních signálů o tom, že moje působení na ministerstvu není úplně žádané z jeho strany.

Moderátor (Václav Moravec):
Chtěl jste tedy Janu Kubicemu jako novému ministrovi vnitra ušetřit ty nervy a tudíž sám jste rezignoval?

Host (Michal Moroz):
Já jsem chtěl, aby pan ministr, který určitě nepřichází v lehké době a určitě bude mít poměrně složitou situaci v řadě ohledů, tak aby nemusel být hned od počátku ze strany ODS dostáván pod nějaký tlak kvůli mé osobě. Vedle toho přišla nabídka od Radka Johna, abych s ním pokračoval v té započaté práci, kterou jsme zahájili na Ministerstvu vnitra, takže já jsem po zralé úvaze rovnou panu novému ministrovi avizoval, že rezignuji na svou pozici k 30. dubnu.

Moderátor (Václav Moravec):
Není to ani sedm dní, co je Jan Kubice novým ministrem vnitra, přesto už má jenom jednoho jediného náměstka, který působil na Ministerstvu vnitra i za Radka Johna, tedy Viktora Čecha. Všichni ostatní, vy jste odešel, ostatní byli odvoláni, ať už například náměstek Salivar či František Vavera, který byl odvolán právě dnes. Počítal jste s takovým personálním zemětřesením, které uskuteční nový ministr vnitra Jan Kubice?

Host (Michal Moroz):
Tak na jednu stranu pan ministr avizoval při svém příchodu, že nehodlá nebo neplánuje žádné velké personální změny, takže předpokládám, že na Ministerstvu vnitra nikdo neočekával takhle rozsáhlé výměny hnedka na začátku.

Moderátor (Václav Moravec):
Ani vy jste to nepředpokládal?

Host (Michal Moroz):
Ani já jsem to nepředpokládal, já jsem předpokládal, že vedle mě možná ještě k nějaké další změně dojde, ale rozhodně jsem nepředpokládal, že z těch čtyř náměstků, kteří mají pod sebou ty relativně velké úseky, takže k dnešnímu dni tam nezůstane ani jeden.

Moderátor (Václav Moravec):
Zůstal pouze Viktor Čech. Pokud by se vás zeptal Jan Kubice jako nový ministr vnitra na to, které náměstky odvolávat a které ne, kde může být odvolání náměstka kontraproduktivní, tak co byste mu na to řekl?

Host (Michal Moroz):
Já nechci hodnotit práci a nebo vhodnost nebo nevhodnost mých kolegů. Je věcí v zásadě každého manažera, aby se obklopil týmem, kterému důvěřuje, o který se chce opřít, takže přestože na začátku avizoval, že nechce provádět žádné velké změny, tak na druhou stranu po mém odstoupení následně hovořil i se všemi mými kolegy a jestli si vyhodnotil, že ta atmosféra v tom týmu je taková, že je lepší ten tým kompletně vyměnit, tak je to jeho manažerská zodpovědnost a je to jeho plné právo. Takže to je jedna věc. Druhá věc, já si myslím, že mi nepřísluší hodnotit, zda bych si toho nebo jiného svého bývalého kolegu nechal v té pozici, kdybych byl v roli pana ministra. Můžu říct, že jednoznačně toho, kterého bych si tam nechal, by byl ten, který byl odvolán dneska a to je František Vavera, který si myslím, že je mimořádně kvalitní odborník na oblast státní správy, legislativy a musím říct, že to pro mě bylo dneska poměrně velké překvapení, že on odchází.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy tedy teď předáváte funkci, chápu to správně?

Host (Michal Moroz):
Já jsem rezignoval k 30. dubnu, což je vlastně ke konci tohoto týdne, takže v průběhu tohoto týdne si balím a předávám agendu, ano.

Moderátor (Václav Moravec):
Komu vlastně předáváte agendu, když není váš nástupce?

Host (Michal Moroz):
No zatím předávám agendu, mě zastupuje automaticky ředitelka mé kanceláře, takže předávám agendu jí a pan ministr se bude muset s ní domluvit, jestli bude zastávat po dobu, než vybere mého nástupce, tu roli ona a nebo jestli svěří řízení toho úseku nějakému jinému náměstkovi, ale ten už tam žádný nezbyl, takže těžko říci.

Moderátor (Václav Moravec):
Jedině že by to svěřil Viktoru Čechovi, protože říkám, jeden jediný zbyl, abychom byli úplně přesní, z toho dosavadního týmu ministra Radka Johna. Vy jste měl možnost s Janem Kubicem jako novým ministrem vnitra v současnosti mluvit v těch posledních dvou dnech a probrat právě předání agendy, protože vy jste byl náměstkem zodpovědným za strategii a řízení.

Host (Michal Moroz):
Já jsem neměl možnost s ním mluvit vlastně od toho minulého čtvrtka, kdy jsme spolu seděli. Seděli jsme spolu poměrně dlouho, ale od té doby já jsem ho neviděl, protože tenhle týden je Poslanecká sněmovna a má tam relativně hodně povinností a zbavuje se nebo vystupuje ze svého podnikání, s tím nástupem je samozřejmě spojená řada administrativních úkonů, takže já vlastně od toho minulého čtvrtka jsem neměl možnost s ním mluvit osobně.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy když jste, protože vy jste stejně jako Jan Kubice přišel do politiky ze světa soukromých bezpečnostních agentur, počítal jste s tím, že se jméno a příjmení Michal Moroz může stát jednou z hlavních příčin koaliční krize?

Host (Michal Moroz):
Já musím říct, že pro mě bylo vůbec nečekané a velké překvapení, kolik emocí ten můj příchod vzbudil už na samém počátku, kolik emocí vzbuzoval po celou dobu toho mého působení a …

Moderátor (Václav Moravec):
A to ještě, promiňte, že vstupuji do vaší řeči, není všem dnům konec.

Host (Michal Moroz):
A není všem dnům konec. Ale v každém případě nečekal jsem to, musím říct, že v pátek, když jsem se dozvěděl o tom vyjádření pana Nečase, tak jsem začal mít i trošinku obavu, abych já nebyl tím beranidlem, kterým budou Věci veřejné případně tlouct do těch koaličních partnerů. Já doufám, že ty personální věci si pan ministr a pan premiér nějakým způsobem dneska na vládě vyjasní.

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, zatím se tak nestalo a když to řekneme hodně beletristicky, tak premiér Petr Nečas prohlásil, že jen přes jeho mrtvolu budete vy zaměstnancem Úřadu vlády, tudíž seriozně řečeno, že se rozhodně nestanete zaměstnancem Úřadu vlády, tudíž že s vámi vicepremiér Radek John nemůže počítat do pozice náměstka vicepremiéra. Radek John vyhrožuje v tom případě, že post vicepremiéra odmítne.

Záznam Radka Johna:
Pokud mám nést osobní zodpovědnost, tak musím nést také personální zodpovědnost, ale já nelpím na této funkci, kdyby měla býti zbytečná. To znamená, pokud se nedohodneme na personáliích, já nebudu vykonávat tuto funkci.

Moderátor (Václav Moravec):
Řekl zcela jasně bývalý ministr vnitra, dnes vicepremiér pro boj s korupcí Radek John. Jak daleko je Michal Moroz, dosluhující náměstek ministra vnitra, při vyjednávání s Radkem Johnem o té zaměstnanecké smlouvě s Úřadem vlády?

Host (Michal Moroz):
Tak ona vláda pokud se nepletu, zasedá právě v těchto okamžicích, takže já předpokládám, že teďka odpoledne večer si pan vicepremiér John bude s panem premiérem tuto věc vyjasňovat.

Moderátor (Václav Moravec):
To vám Radek John řekl, že dnešek je zásadní a že bude trvat na tom, že se stanete zaměstnancem Úřadu vlády?

Host (Michal Moroz):
On mi neřekl, že je dnešek zásadní, on mi řekl, že dnes o tom budou s panem premiérem mluvit, takže já předpokládám, že dojdou k nějakému výsledku. Já tu citaci, kterou jste říkal před chvilkou, já jsem jí z úst pana premiéra neslyšel, já jsem slyšel pouze vyjádření tiskového mluvčího Úřadu vlády, který řekl, že zaměstnancem Úřadu vlády nejsem a nikdy jím nebudu. Já musím říct, že mě toto vyjádření poměrně překvapilo, protože dělat takhle absolutní závěry si myslím, že je trošku úsměvné, ať už je to z úst kohokoliv. Navíc …

Moderátor (Václav Moravec):
Možná, promiňte, možná úsměvné pro vás. Jste-li pro premiéra Petra Nečase jedním ze symbolů pronikání lidí z bezpečnostních agentur do státní správy, tak to pro Nečase úsměvné není.

Host (Michal Moroz):
No tak mě to přijde vůbec paradoxní, že tím prvním argumentem, tím prapůvodním argumentem a až donedávna platným argumentem bylo to, že přicházím ze soukromých bezpečnostních služeb. Tím, že ODS teď v zásadě nominovala ministra vnitra, který přichází z úplně stejné branže, tak si myslím, že tento argument trošku zapadá.

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, opravdu to je ODS nebo Věci veřejné se zkrátka s ODS dohodly, že Jan Kubice je přijatelný pro obě strany?

Host (Michal Moroz):
Pro Věci veřejné pan ministr Kubice určitě přijatelný je. Já ho osobně vnímám spíš jako kandidáta ODS, ale já jsem u těch jednání nebyl, takže ten, kdo ho nominoval, já přesně nevím, ale předpokládám, že to jméno zaznělo dříve z úst ODS.

Moderátor (Václav Moravec):
Místopředseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda stojí za názorem premiéra Petra Nečase, že byste se vy neměl stát zaměstnancem Úřadu vlády. Podle Bendy je tady mnoho důvodů, jedním z nich je i tento:

Záznam Marka Bendy:
Pokud pan Moroz nemá stále ještě prověrku na příslušný stupeň utajení, kterou měl mít na Ministerstvu vnitra, takže to o nějakých problémech svědčit může. Uvidíme, jestli je opravdu pozice pana místopředsedy Johna závislá na tom, jestli jeden člověk mu bude dělat náměstka. Pak bych řekl, že to je spíše svědectví o velké personální …

Moderátor (Václav Moravec):
Vysvětluje v rozhovoru pro Rádio Impuls poslanec ODS, místopředseda poslaneckého klubu občanských demokratů Marek Benda. Pokud by měl Michal Moroz, host dnešních Impulsů, říci zcela jasně, zda může být překážkou jeho působení u vicepremiéra pro boj s korupcí, že nemáte ani po tři čtvrtě roce bezpečnostní prověrku Národního bezpečnostního úřadu?

Host (Michal Moroz):
No já bych ta předchozí konstatování politiků ODS asi rozdělil do tří takových klíčových škatulek. Zcela původně bylo obrovským problémem to, že přicházím ze soukromé bezpečnostní služby. Tento argument zjevně v posledních dnech padl, ukazuje se, že to není až tak nepřekonatelná překážka ani k výkonu funkce ministra, takže tohle byla podle mě spíš záminka, která na začátku se hodila. Já vím, že je poměrně nestandardní, že člověk z této branže jde tímto směrem, spíš…

Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, ale není vás už trochu moc? Budiž, ODS má svého Kubice, Věci veřejné mají svého Moroze a Bártu. Není to poněkud zvláštní éra, že nám v posledním tři čtvrtě roce do veřejné sféry přišlo poměrně hodně viditelných lidí ze světa soukromých bezpečnostních agentur?

Host (Michal Moroz):
Tak já jsem na Ministerstvu vnitra působil už před tím červencem, takže pro mě to nebyl nějaký úplně krok do neznáma.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste byl první vlaštovka, která jaro udělá.

Host (Michal Moroz):
Já jsem byl možná první vlaštovka, v každém případě mě přijde spíš podivné, že tady každý rok odcházejí tisíce zaměstnanců Ministerstva vnitra, Policie České republiky, tajných služeb opačným směrem, spousta těchto lidí odchází s více či méně závažnými informacemi, nikdo neřeší, kam ti lidé odcházejí, pro koho jdou pracovat, jak s těmi informacemi nakládají.

Moderátor (Václav Moravec):
Pro vás je tedy daleko závažnějším problémem, že z veřejné a státní správy odcházejí lidé do soukromých bezpečnostních agentur? To je daleko větší bezpečnostní riziko než přechod opačným směrem?

Host (Michal Moroz):
No to je jednoznačné, mě to spíš ale především přijde paradoxní. Paradoxní mi přijde to, že když člověk se rozhodne z té soukromé bezpečnostní sféry, což je samozřejmě sféra, která funguje poněkud jinak než ta veřejná, přejít do státních služeb a uplatnit některé zkušenosti a praxi, která je v tom soukromém byznysu trošičku odlišná, takže to vyvolává tolik emocí a tolik reakcí a to, že ta celá řada lidí odchází každý rok opačným směrem, tak nad tím se v zásadě nikdo nepozastavuje, nikdo to neřeší, protože prosto, že je to přirozené.

Moderátor (Václav Moravec):
Pro vás tedy první výtka ODS padla, protože když si premiér Petr Nečas podle vás jmenoval svého muže Jana Kubiceho, který přišel z bezpečnostní agentury, ze světa bezpečnostních agentur, tudíž výhrada první padá. Výhrad druhá?

Host (Michal Moroz):
Výhrada druhá je bezpečnostní prověrka. Bezpečnostní prověrka byla věc, kterou já jsem v podstatě inicioval sám o sobě, když pan premiér Nečas v tom červenci, srpu argumentoval tím, že příchod člověka ze soukromé bezpečnostní firmy je bezpečnostním rizikem, byť nevysvětlil, v čem to bezpečnostní riziko spočívá. Tak já jsem tehdy konstatoval, že nemám jinou cestu, jak dementovat toto tvrzení a že si v zásadě dobrovlně požádám o bezpečnostní prověrku, aniž ta pozice, na kterou bych nastupoval, byla standardizovaná na stupeň tajné. Já jsem jenom pro zajímavost za tři čtvrtě roku působení na Ministerstvu vnitra se setkal s dvěma materiály ve stupni vyhrazené, téčkový mi nepřišel ani jeden. Pro tu funkci, pro výkon té funkce, kdy pode mě spadaly věci, které neměly v zásadě například s tou agendou, kterou vykonával pan náměstek Salivar v oblasti bezpečnosti, nic společného. Takže já jsem si o prověrku požádal sám dobrovolně, nechal jsem to místo po dohodě s bezpečnostním ředitele Ministerstva vnitra standardizovat na stupeň tajné, byť říkám, ta agenda to úplně nevyžadovala.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak jste daleko s bezpečnostní prověrkou?

Host (Michal Moroz):
A požádal jsem si o prověrku na stupeň tajné. Tuším, že v lednu mě Národní bezpečnostní úřad požádal nebo vyzval k tomu, abych poskytl souhlas s tím, abych byl prověřován v režimu přísně tajné, na což má samozřejmě ze zákona právo. Kdybych ten souhlas nedal, tak je to důvod k pozastavení té prověrky, to znamená, a já nemám důvod samozřejmě ten souhlas nedat, takže já jsem jim dal souhlas s rozšířením toho režimu. V praxi to znamená, že oni můžou použít víc prostředků operativních a tak dále, můžou jít víc do hloubky…

Moderátor (Václav Moravec):
Tudíž vás teď Národní bezpečnostní úřad prověřuje na přísně tajné?

Host (Michal Moroz):
Ano, přesně tak.

Moderátor (Václav Moravec):
A tušíte, kdy by mohla vaše bezpečnostní prověrka nějak dopadnout?

Host (Michal Moroz):
To se poměrně složitě odhaduje, protože standardní doba u toho téčka případně PT, pokud se nepletu, bývá mezi 6-9 měsíci, takže teoreticky by to mohlo být v podstatě každým dnem. Na druhou stranu můj táta si shodou okolností podal žádost o bezpečnostní prověrku na stejný stupeň tajné v lednu loňského roku z úplně jiných důvodů, kvůli výkonu své práce a Národní bezpečnostní úřad dodneška v jeho věci nerozhodl, to znamená, u něj to běží už snad 14-15 měsíců.

Moderátor (Václav Moravec):
Jestli nemáte jako Morozovi obecně problémy s bezpečnostními prověrkami?

Host (Michal Moroz):
Já nechci spekulovat, proč Národní bezpečnostní úřad řeší tuto záležitost tak dlouho. Byly by to spekulace.

Moderátor (Václav Moravec):
A ten třetí argument, který vám vadí a který padá?

Host (Michal Moroz):
No tak to je teďka spíš záležitost toho, co jste se ptal ve vztahu k panu ministru Johnovi. Já si nemyslím, že je to konkrétně o mé osobě, já si myslím, že je to vůbec o principu a o tom, jestli pan vicepremiér John má nárok, pokud má nést odpovědnost za protikorupční politiku a pokud se má zhostit této role, tak si myslím, že je plně v jeho pravomoci, aby si vybral tým spolupracovníků, se kterými chce tuto záležitost realizovat. Protikorupční strategie vlády, kterou vláda schválila ve finále jednomyslně, byla prací mého týmu, další celá řada protikorupčních opatření, která se na Ministerstvu vnitra přijala, já bych, troufám si říct, že jsme šli na hranici možného a že málokterý úřad v České republice zavedl tak hluboká opatření.

Moderátor (Václav Moravec):
My si za pár okamžiků teď poslechneme Radka Johna, protože on k té nově ustavené pozici vicepremiéra pro boj s korupcí v rozhovoru pro Rádio Impuls říká:

Záznam Radka Johna:
Ve chvíli, kdy by tato funkce začala být formální, já jsem přesvědčen, že teď při tom přechodu bude velmi důležitá, kdybych nabyl dojmu, že začne být formální, tak budeme znovu jednat a já té funkce se samozřejmě mohu vzdát, kdyby přestala mít smysl.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova vicepremiéra Radka Johna. Pokud by měl dosluhující náměstek ministra vnitra Michal Moroz, který je dnes hostem Rádia Impuls, říci, vy nevnímáte, protože nejste členem politické strany Věci veřejné, vy jako občan nevnímáte tu pozici vicepremiéra pro boj s korupcí opravdu jako náplast pro Věci veřejné, tudíž Věci veřejné se řečeno parafrází jednoho českého lidového rčení, Věci veřejné se nažraly a Nečasova koza zůstala celá?

Host (Michal Moroz):
Já když nechám, budu možná malinko indiskrétní a nechám nahlédnout do toho zákulisí, já myslím, že pan vicepremiér John velmi, velmi váhal a velmi, velmi zvažoval, jestli tu výzvu, aby tuto pozici přijal, přijme.

Moderátor (Václav Moravec):
Ano, asi dobře věděl proč. Protože druhý den v novinách se stejně objevilo, trafikant John. 

Host (Michal Moroz):
Přesně tak. On věděl, že samozřejmě média to budou interpretovat tímto způsobem. Já si myslím, že je to vždycky o tom, jaké kompetence ten člověk má a jakým způsobem se jich zhostí. Já jsem přesvědčen, že z té pozice vicepremiéra se celá řada věcí dá udělat, je to jenom o vůli a o tom, jakým způsobem si člověk dokáže v té pozici vydobýt autoritu. Byť těch 15 lidí nebo 13-15 lidí, které by měl mít Radek John k dispozici, je poměrně omezené zázemí s ohledem na všechny ty formální náležitosti, které vicepremiér musí dělat, všechny meziresorty a tak dále a tak dále. Tak já si myslím, že i s takhle omezeným týmem se dá odehrát relativně hodně muziky a v oblasti té protikorupční politiky se toho dá udělat relativně hodně. Ale pan vicepremiér má pravdu v tom, že je-li mu už od začátku diktováno, koho si má přivést, je-li mu od začátku naznačováno, že je to v zásadě funkce, ve které není svým vlastním pánem, tak pak já celkem rozumím jeho váhání, zda v tuto chvíli radši nesednout do poslanecké lavice a nevěnovat se jiné práci.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu to správně, že pokud budou tyto spory pokračovat, tak byste Radku Johnovi doporučil, aby post vicepremiéra pro boj s korupcí nepřijímal, protože vy sám nebudete chtít být náměstkem?

Host (Michal Moroz):
Já myslím, že tohle je politické rozhodnutí a osobní rozhodnutí Radka Johna.

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, ale i vaše, protože on chceš, abyste mu dělal náměstka, vy jste mluvil o autoritě Radka Johna, ta není příliš velká co se týče kabinetu, protože Radek John skončil jako ministr vnitra, premiér ho vyhlásí za nejslabšího člena svého týmu, byť je to předseda koaliční strany a do toho je tady kompetenční zákon, protože jestli něčím trpí česká státní správa, tak je to meziresortismus. Tady ani není změna kompetenčního zákona, která by stanovila pozici vicepremiéra pro boj s korupcí, tak jak někdo s takovou malou autoritou v očích premiéra, kdo je nejslabším ministrem nebo byl nejslabším ministrem u kabinetu premiéra Petra Nečase, tak má tady bojovat proti korupci a dát meziresortismus bez změny kompetenčního zákona dohromady?

Host (Michal Moroz):
Víte co, to jsou slova. Jestliže někdo označuje Radka Johna za nejslabší článek toho kabinetu, může to tvrdit, může si to myslet, já s tím absolutně nesouhlasím.

Moderátor (Václav Moravec):
Je to šéf toho kabinetu ale.

Host (Michal Moroz):
Je to šéf toho kabinetu, ale je to taky předseda politické strany, která byť je koaliční, tak i mezi těmi koaličními partnery existuje určitá konkurence, takže já si myslím, že Radek John udělal v tom úřadě celou řadu věcí, které jsou viditelné a může si jich ten volič všimnout. Udělal celou řadu kroků, které až tak moc viditelné navenek nejsou, ale které jsou jako v zásadě velmi revoluční. To, o čem Radek John mluví ve vztahu k té své potenciální nové roli, to je ten projekt vzorového úřadu, které Ministerstvo vnitra zavedlo v podstatě od 1. února letošního roku. To je typický příklad toho, kde ten volič samozřejmě tolik nevnímá ten význam toho kroku. My jsme k 1. únoru zavedli interní opatření, které řeší zadávání veřejných zakázek. Toto opatření představuje podle mě z hlediska státní správy v České republice naprostou revoluci, protože my jsme vzali všechny návrhy vztahující se k veřejným zakázkám, které jsou v koaliční smlouvě, vzali jsme řadu věcí, které se objevují v programech jednotlivých politických stran a vzali jsme v zásadě všechny ideje, které prezentovala jak ta Americká obchodní komora, ta platforma pro veřejné zakázky, tak se objevují teďka v těch pracovních skupinách na Ministerstvu pro místní rozvoj, vzali jsme všechny tyto nápady, dali jsme je dohromady a ukázali jsme veřejnosti, že to není o tom, že nám zákon musí něco nařizovat, my jsme ukázali, že když je vůle a je vůle ty změny zavést, takže to jde i bez zákona.

Moderátor (Václav Moravec):
Pokud byste teď tedy přicházel na Úřad vlády a dejme tomu, že premiér Petr Nečas ustoupí od svých slov, a propos do jaké doby vy míníte čekat, zda se stanete zaměstnancem Úřadu vlády či nikolivěk?

Host (Michal Moroz):
Tak mě nějak čas netlačí, já v tuto chvíli jsem rezignoval k 30. dubnu, dva měsíce jsem v zásadě ve výpovědní lhůtě, byť jakoby odvolaný z funkce, takže já v tuto chvíli nejsem jakoby tlačen nějak časem.

Moderátor (Václav Moravec):
A pokud byste měl první tři kroky doporučit vicepremiérovi pro boj s korupcí, které kroky by to byly a co by úřad vicepremiéra pro boj s korupcí měl udělat v kroku prvním, druhém a třetím?

Host (Michal Moroz):
Já si myslím, že ty tři nejvýznamnější věci jsou jednoznačně zřízení rady vlády pro boj s korupcí tak, aby vznikla platforma, na které pravidelně může vicepremiér úkolovat a v zásadě kontrolovat, zda ty jednotlivé resorty naplňují tu strategii vlády pro boj s korupcí a může v podstatě sbírat a vytvářet nové podněty. Druhá významná věc je právě ta ukázka toho nebo ta prezentace toho, že ne vždy nám musí něco nařizovat zákon, že když je vůle a chce se, tak řada věcí jde i bez toho a myslím si, že dopracování, rozpracování toho našeho projektu vzorový úřad, který, my máme celou řadu dalších nápadů, jak by se dal rozvíjet, aktuálně v tuto chvíli na Ministerstvu vnitra je vydán pokyn k tomu, že se na jedno místo mají centralizovat všechny smlouvy, které má resort uzavřené a tyto smlouvy se postupně budou digitalizovat a publikovat na webu i zpětně.

Moderátor (Václav Moravec):
A třetí krok?

Host (Michal Moroz):
A třetí krok, já si myslím, že třeba zajímavou záležitostí je vytvoření jakéhosi protikorupčního standardu, který by, když to přirovnám například k soukromé sféře, tak něco jako ISO, které by mohlo zahrnovat nějaké základní kroky, které úřady, budou-li chtít být transparentní a budou-li chtít ukázat, že chtějí bojovat s korupcí, tak zavedou jako normu.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje odcházející náměstek ministra vnitra Michal Moroz, který byl hostem Rádia Impuls. Děkuji za rozhovor, těším se příště na shledanou.

Host (Michal Moroz):
Děkuji za pozvání.

28.04.2011

VIDEO: Peter Duhan: Rozhlas přichází o koncesionáře!

Pověřený generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan mluvil o vysílání Rádia Svobodná Evropa.
26.04.2011

VIDEO: Jiří Ježek: Sebeironie mi pomáhá v komunikaci se zdravými lidmi!

Handicapovaný cyklista, paralympijský vítěz, mistr světa Jiří Ježek mluvil o svých sportovních úspěších i o projektu Nezvratné osudy.
21.04.2011

VIDEO: Josef Dobeš: Véčkaři zvládli puč a pomohli premiérovi

Ministr školství Josef Dobeš mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o státních maturitách nebo o aktuální situaci ve Věcech veřejných.
20.04.2011

VIDEO: Miroslav Singer: Evropské peníze pro Řecko mohly posloužit lépe

Guvernér České národní banky Miroslav Singer mluvil o hrozícím krachu Řecka.
19.04.2011

VIDEO: Robert Šlachta: Boj s organizovaným zločinem zkomplikuje Ústavní soud

Ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta mluvil o vyšetřování odposlechu v bytě poslankyně Kočí.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.