AUDIO: Sdružení Včela ve Vilémovicích

Publikováno: 23.04.2011 09:20
Máme Česko ráááádi je dnes zasvěcené včelařům a včelám. Hana Kracíková poradí, kam na naučnou stezku o včelách, a také zjistila, že včely umějí najít drogy.
Jako reakci na popávku ohledně včel od našich posluchačů, jsme připravili samostatný pořad o včelách. Mirek Tausig tentokrát navštívil sdružení včela. 
Občanské sdružení včela se zabývá včelařskými kurzy,ale pořádá také například kuzy pečení a zdobení perníčků. Pořádá také akce jako medobraní pro veřejnost, degustace medu a medoviny anebo přednášky o včelařství a včelařských produktech. 
Ve Vilémovicích můžete med ochutnat a nakoupit. Na některých akcích si dokonce můžete včeličky pohladit. 
Další zajímavostí, kterou můžete na akcích vidět, je hledání drog včelami. Včely mají totiž mnoho schopností, které nám, lidem, chybí. Patří k nim například vyhledávání kovů v plodinách, roznášení látek k ochraně rostlin, indikace špatného prostředí a jak již bylo zmíněno, hledat drogy. 
Projít se také můžete naučnou stezkou Vilémovice - Macocha.

Význam včely medonosné

A. Co nám dává včela medonosná:

 1. Opylovatelka
  Vznik včel se datuje asi před 80 miliony lety, kdy vznikaly entomofilní (hmyzosnubné) rostliny. Z vos se vyvíjely včely,  původně masitá strava se měnila na vegetariánskou.Začali sbírat nektar a pyl a tím se staly významným prvkem v krajině-opylovatelkami. Opylením rostliny se nejenom umožní rostlině rozmnožení, ale také se výrazně včela opylováním podílí na množství kvalitních plodů, na jejich velikosti, vybarvení či na klíčivosti osiva u kulturních rostlin a u planých rostlin udržuje široký genofond, pokud člověk nezničí rostlinám jejich specifické prostředí.
  Dá se říct,že včela medonosná spolu se včelami samotářkami a čmeláky vytváří potravní základnu pro všechny živočichy včetně lidí na planetě Zemi.
  Maximální opylení je zajištěno florokonstantností včel (znamená věrnost jednomu druhu rostliny po dobu intenzívní snůšky) medonosných a floromigrací včel ostatních. Opyluje většinu entomofilních rostlin a výrazně ovlivňuje výnos a kvalitu i u anemofilních rostlin (větrosnubných).
 2. Producentka včelích produktů
  Pro živočichy a člověka, jako vysoce eusociální (vytváří celoroční společenství, kde jednotlivé součásti spoluvytváří soběstačný celek-jednotku-včelstvo) druh má velmi vysokou spotřebu pylu (20-30kg na rok a jedince), stejně tak je velká spotřeba glycidů-zdroj energie a z přebytků mají užitek ostatní.
 3. Bioindikátorka životního prostředí
  Dle kontaminace vosku a pylu perga (pyl uskladněný v plástech a zakonzervovaný medem, který umožní fermentací pylu a jeho kvalitní přeměnu-až o 50% oproti květovému pylu) lze určit obsah a množství škodlivých látek pro člověka v blízkosti průmyslových aglomerací, dálnic, atomových středisek ( radioaktivní záření, těžké kovy atd.).
 4. Prospektorka 
  K  vyhledávání barevných kovů-v pylu a nektaru obsažené kovy indikují místo s větším nalezištěm-Pb, Mn, Cu,, Zn.
 5. Ochranářka zdravotního stavu rostlin
  Díky svému ideálně přizpůsobenému tělu ke sběru pylu může naopak roznášet látky k ochraně rostlin-vyzkoušeno např. na řepce, jahodách atd.
 6. Vyhledávačka chemických látek
  Lze ji naučit pomocí navoněných roztoků na vyhledávání např. drog
 7. Podporovatelka duševní a fyzické aktivity člověka
  Včelaře - vyzařování energie ze včelího společenství kladně působí na včelaře-dodává sílu a spolu s konzumací včelích produktů zpomaluje stárnutí a zvětšuje vitalitu člověka.
  Chov včel vyžaduje spoustu znalostí z různých oborů, vyžaduje fyzickou zručnost, je výhodou znalost různých řemesel a zvláště pro lidi starší se může chov včel přirovnat ke studiu univerzity třetího věku.

B: Co jí můžeme a měli bychom jí dát my:

 1. Včelí pastvu
  Pro důležitý jarní rozvoj včelstev tj. výživy plodu, množství mladušek a následně létavek donášejících potravu je potřeba v krajině v průběhu celého snůškového období tzv. medonosných nebo včelařských rostlin.
  V předjaří to jsou zejména vrby jívy, líska obecná, olše, dřín,na jaře třešeň ptačí, trnka, střemcha, brslen, hloh, růže šípková,v časném létě - akát, maliník, javor, lípa, smrk,v plném létě - lípa ( zdroj jak nektaru, tak medovice). Celoročně jsou bohatým zdrojem nektaru a pylu sady, zahrady, parky a louky nepřehnojené dusíkem. 
  Dnes je módou osazovat zahrady hlavně koniferami a listnáči a tudíž včelám ubývá i tento zdroj pastvy. Na požádání můžete získat přehled včelí pastvy a zamyslet se, čím by jste mohli doplnit a zkrášlit svoji zahradu a pomoci zdravé, čisté a bohaté pastvy včelu medonosnou udržet v naší krajině. Chov včel medonosných není jen záležitostí včelaře, ale všech lidí žijících na planetě Zemi.
 2. Žádné pesticidy,
  které způsobují otravy včel-postřiky jak polních, tak hlavně zahradních kultur.
 3. Co nejčistší životní prostředí
 4. Zdroj vody 
  Jezírka, tůňky, mělké potůčky, napajedla pro ptáky atd.
08.05.2011

AUDIO: Zřícenina Chvatěruby

Máte v okolí nějakou nedostavěnou nemovitost, která chátrá, protože staviteli došly peníze? Hana Kracíková poví o jedné takové, ovšem z dávné minulosti, z 18. století. Je to středočeská zřícenina Chvatěruby.
07.05.2011

AUDIO: Rozhledna ve Studenci

Máme Česko ráááádi dnes představí rozhlednu Studenec! A není to ledajaká rozhledna. Je to druhá nejstarší kovová rozhledna u nás, ve Studenci u České Kamenice.
01.05.2011

AUDIO: Vodní elektrárna Dolany - Libčice

Máme Česko ráááádi obvykle nabízí inspiraci k výletům po přírodě a památkám. Tentokrát nás ovšem zavede do vodní elektrárny v Dolanech.
30.04.2011

AUDIO: Bělouš z Kladrub svatebním darem

Minulých pár dní nebylo z rádií a televizí slyšet skoro o ničem jiném než o svatbě britského prince Williama a Kate Middletonové. Ve čtvrtek se do toho přimíchal kladrubský kůň, a to byl Impuls pro Hanu Kracíkovou a další díl Máme česko ráááádi.
24.04.2011

AUDIO: Jaroměřice nad Rokytnou

Chloubu baroka v celoevropském měřítku dnes nabídne k návštěvě v Máme Česko ráááádi Hana Kracíková. Zámek Jaroměřice nad Rokytnou. Láká na římské lázně i novou výstavu o výchově aristokratů.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.