VIDEO: František Klufa, finanční arbitr

Publikováno: 08.03.2011 18:20
Video soubor neexistuje.
Finanční arbitr ČR František Klufa mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o spotřebitelských úvěrech.

Moderátor (Václav Moravec):
Pravomoc finačního arbitra se v budoucnu může rozšířit, a to o řešení sporů v oblasti hypoték nebo pojišťovnictví. V současnosti může finanční arbitr řešit jen spory mezi klientem a finanční institucí ohledně převodů peněz a využívání elektronických platebních prostředků. Od července by pak měl řešit i spory, týkající se spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování. Jak dodává Daniel Hůle z nevládní organizace Člověk v tísni, podmínky úvěrových společností se přitom zlepšily.

Záznam Daniela Hůleho:
Mezi nejméně rizikovou a nejvíce rizikovou společností je v současné době podstatně menší rozdíl v důsledku toho, že se ty společnosti začaly samoregulovat a kultivovat své smluvní podmínky.

Moderátor (Václav Moravec):
Vysvětluje Daniel Hůle z nevládní organizace Člověk v tísni. Od července může český finanční arbitr řešit i spory, týkající se plnění zákonných povinností ohledně půjčky nebo investice, tedy například dostatečné informovanosti klienta, obsahu smluv, oprávněnosti účtování sankcí nebo náležitosti reklamy. Nejen o tom bude řeč v dnešních Impulsech, protože jejich hostem je právě finanční arbitr České republiky František Klufa. Děkuji, že jste přijal mé pozvání, vítejte po roce a půl v Radiu Impuls. Dobrý den.

Host (František Klufa, finanční arbitr):
Dobré odpoledne všem.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že i dnešní Impulsy jsme připravili díky vám, našim posluchačům. Vaše otázky v průběhu dne přicházely ve formě SMS zpráv na číslo 774 999 888. Máte-li ale jakoukoli otázku na finančního arbitra České republiky Františka Klugu, stačí když ji pošlete k nám sem do Radia Impuls, číslo pro vaše otázky ve formě esemesek zní  774 999 888. Začnu řečí čísel. Loni jste jako finanční arbitr dostal od lidí zhruba 820 podnětů, což je přibližně o desetinu víc, než v roce 2009. O zahájení řízení jste rozhodl jen ve 135 případech, z toho 94 z nich jste označil za oprávněné a 41 za neoprávněné. Proč je stále tak velký počet podnětů od lidí, kde ta řízení nezahajujete a o čem jsme se tady bavili před rokem a půl?

Host (František Klufa, finanční arbitr):
Tak ta odpověď je velmi jednoduchá, ta odpověď zní asi tak, že díky tomu, že skutečně kompetence finančního arbitra České republiky je natolik úzká, řeší jenom spory v oblasti platebního styku a přijde-li podnět například z oblasti hypoték, tak arbitr nemůže zahájit to řízení, a proto v těchto případech nebylo rozhodnuto o zahájení řízení před finančním arbitrem.

Moderátor (Václav Moravec):
Už jste si modelovali, až se vám od července rozšíří pravomoci, o čemž jsem mluvil v úvodu, tak kolik těch podnětů od lidí bude oprávněných, jak by to procentuálně mohlo dopadnout, jestliže teď jsme na nějakých, počítal-li jsem správně, 16 procentech oprávněných podnětů?

Host (František Klufa, finanční arbitr):
No ono to procento je stejné, tak jako i u kolegů v Evropě, a to sice i ty kolegové mají kompetence širší než já, nicméně díky tomu, že například spotřebitelské úvěry dělaly řádově nějakých 10, 12 procent a my jsme tyto spory nemohli zahájit a budeme-li je moci zahájit od 1.července, tak ty, z těch 14 procent bychom se mohli dostat na nějakých 20, 22 procent, což by bylo unikátní v rámci Evropské unie.

Moderátor (Václav Moravec):
Mohl by to být tedy zhruba téměř až desetiprocentní nárůst oprávněnosti podnětů, které vám přináleží jako finančnímu arbitrovi.

Host (František Klufa, finanční arbitr):
My počítáme, bude-li schválena ta předloha novely zákona o finančním arbitrovi, že bychom v tomto roce překročili historickou tisícovku podnětů a počítáme řádově s nějakými jedenácti sty podnětů za rok, což je, vezmu-li si, že před třemi lety těch podnětů bylo 370, to je více jak 200procentní nárůst.

Moderátor (Václav Moravec):
Když jsme teď na nějakých 15 procentech oprávněných podnětů od lidí, které posílají finančnímu arbitrovi, připustil jste si, že do jisté míry selhává i vaše vysvětlování, co můžete a co ne, byť ty kompetence jsou příliš úzké?

Host (František Klufa, finanční arbitr):
Ono je to skutečně velmi složité, protože ta hranice mezi tím, kde jsme kompetentní a není, je skutečně velmi nejasná, ale i do budoucna například bude-li schválen skutečně ta novela, my budeme moci řešit i spotřebitelské úvěry, tak například část hypoték budeme moci řešit a část ne, a to, byť sebevzdělanější spotřebitel, kdybyste mu to opakovat stokrát, tak to prostě těžko pochopí.

Moderátor (Václav Moravec):
Jaké máte vysvětlení pro to, že i ty pravomoci se vám tak obtížně rozšiřují, že když už je přijat zákon, respektive novela zákona o finančním arbitrovi, tak část toho řešit u hypoték můžete, část ne, totéž se bude asi týkat i spotřebitelských úvěrů. Část řešit můžete a část ne a čert aby se v tom vyznal, natož pak běžný klient, který na to nemá tolik času.

Host (František Klufa, finanční arbitr):
Já jsem přesvědčen, že cílovým stavem by mělo být, aby existovala instituce, která bude moci řešit spory na celém finančním trhu, ale prostě bohužel společnost k tomu ještě nedospěla, možná ani ty, co mají legislativní iniciativu a mohou předkládat ty zákony k tomu také nedospěli a prostě v Čechách postupuje takzvanou salámovou metodou, tam, kde to Evropská komise a Unie vyžaduje, tak tam budeme rozšiřovat. Zbytek zatím posečkáme.

Moderátor (Václav Moravec):
Existuje nějaká země v Evropě, kde finanční arbitr řeší šíři, tak jste ji popsal, finančních problémů, finančních institucí vcelku a není to ona salámová metoda, že u něčeho můžete řešit toto a toto ne, viz spotřebitelské úvěry, bude-li vám ta pravomoc přiřknuta, totéž se týká hypoték.

Host (František Klufa, finanční arbitr):
Je to drtivá většina mých kolegů z Evropy, který pokrývají celý finanční trh a finanční arbitr v České republice je tuším po Kypru a Bulharsku třetí nejmenší, co se týče rozsahu jeho kompetencí.

Moderátor (Václav Moravec):
A kdo je naopak ten, kdo má největší kompetence?

Host (František Klufa, finanční arbitr):
Určitě největší je kolega z Anglie, který má budovu o 19 patrech, zaměstnává 1200 lidí a dostává milion podnětů ročně, to je asi snem pro českého finančního arbitra, tam asi nikdy nedospějeme, ale ten je prostě největší a my jsme těmi trpaslíky, krčícími se někde na konci té řady.

Moderátor (Václav Moravec):
Tak, když jste trpaslíkem, tak nám, coby trpaslíků finanční arbitře České republiky, pokud byste měl z těch zmiňovaných 135 případů, které vám přináležely z toho 94 jste shledal jako oprávněné, tak nám z těch oprávněných zmiňte prosím jeden či dva případy, které byste označil za absurdní, ač se týkají finančního ústavu nebo klientů.

Host (František Klufa, finanční arbitr):
Tak, těch případů, téměř co případ, to unikát, ale asi jedním z těch absurdních byl například případ, kdy klient měl trvalý příkaz ve své bance na platbu nájemného za byt, to nájemné jeden měsíc nebylo provedeno, protože klient neměl dostatečné množství finančních prostředků, banka tento trvalý příkaz ale následně zablokovala bez toho, aniž by klient o tom věděl a následné dva, tři měsíce mu nájemné nebylo vůbec zaplaceno. Klient dostal výpověď ze svého bytu. Šel do banky a banka reklamaci neuznala, dostavil se k arbitrovi, my jsme s bankou zahájili řízení, banka následně shledala své pochybení, omluvila se klientovi a v minulém týdnu soud dokonce rozhodl, že výpověď v této smlouvě je neplatná i z titulu rozhodnutí finančního arbitra.

Moderátor (Václav Moravec):
Dá se tedy říci, že jednomu klientovi jste zachránili střechu nad hlavou.

Host (František Klufa, finanční arbitr):
Nevím, jestli to bylo střechu nad hlavou, ale určitě jsme tomuto spotřebiteli pomohli, aby neměl problémy se svým pronajímatelem.

Moderátor (Václav Moravec):
Ukazuje se obecně, že vztahy mezi finančními institucemi a klienty se i díky existenci finančního arbitra kultivují?

Host (František Klufa, finanční arbitr):
Já když jsem začal vykonávat tuto funkci před třemi lety, tak ta praxe před tím byla trošku odlišná, skutečně arbitr spíše odsuzoval banky a dával pokuty a ona akce a reakce funguje i v tomto případě. Já jsem přesvědčen o tom, že v komunikaci by měla být obsažena v řízení před finančním arbitrem a jestli se nám v minulém roce i v předminulém roce podařilo více jak 90 procent všech sporů, kde je klient v právu, rozhodnout formou smíru bez nutnosti dávat pokutu, kdy banka respektuje rozhodnutí arbitra, tak to je ideální stav, během tří let to je fantastická práce.

Moderátor (Václav Moravec):
Už jsem zmiňoval, že v současnosti můžete jako finanční arbitr České republiky řešit jen spory mezi klientem a finanční institucí, rozumějme bankou ohledně převodů peněz a využívání elektronických platebních prostředků, od července byste měl řešit spory, které se týkají spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování. Nevládní organizace Člověk v tísni už delší dobu kritizuje chování úvěrových společností, loni koncem roku Daniel Hůle z Člověka v tísni prozradil Radiu Impuls, že se podmínky úvěrových společností zlepšily. Důvod? Podle něj tyto společnosti už méně využívají slabosti žadatelů. Tady jsou Hůleho slova.

Záznam Daniela Hůleho:
Mezi nejméně rizikovou a nejvíce rizikovou společností je v současné době podstatně menší rozdíl v důsledku toho, že se ty společnosti začaly samoregulovat a kultivovat své smluvní podmínky.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo loni koncem roku Radio Impuls slova Daniela Hůleho ze společnosti Člověk v tísni, která už dva roky sleduje 7 zavedených úvěrových společností. Pro spotřebitele má pak Daniel Hůle i následující doporučení.

Záznam Daniela Hůleho:
U jiných společností, než bank nebo členů České leasingové a finanční asociace si úvěr prostě nebrat. Všechny ty letáky, kterých je před Vánoci celá řada, to je téměř vždycky cesta do velkých problémů, nemají žádné sídlo, je to celé velmi rizikové.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo loni v prosinci Radio Impuls slova Daniela Hůleho z nevládní společnosti Člověk v tísni. Připomínám, že hostem dnešních Impulsů je finanční arbitr České republiky František Klufa. Když se vás bude týkat rozšíření pravomocí a vrhnete se do těch spotřebitelských úvěrů, i když zase, jenom do části, litujete toho, že budete právě se spotřebitelskými úvěry řešit jenom část té agendy a když se dnes podíváte do těch podnětů, tak netýká se většina z nich toho, co řešit nebudete?

Host (František Klufa, finanční arbitr):
Tak, my budeme řešit všechny spotřebitelské úvěry, které budou podepsány od 1.7., možná od 1.ledna tohoto roku podle zákona 145/2010, to je ten nový zákon. Ty staré úvěry my řešit nebudeme. Drtivá většina těch případů, které k nám chodí, splňují ten atribut, abychom toto mohli řešit, vyjma samozřejmě té účinnosti a v podstatě i ten zákon jakýmsi způsobem limituje, jaké ty spotřebitelské úvěry spadají pod jurisdikci té právní normy. Například bude-li to spotřebitelský úvěr pod 5 tisíc, tak tam to nespadá, bude-li to více jak milion 880, tak také ne. Ta specifikace v některých případech je jasná více, v některých je jasná méně, sám trh i sám dohled i sám arbitr i samy soudy teprve uvidí, co bude realita a jak to bude na trhu fungovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Pokud tady špatně interpretuji vaše budoucí pravomoci, tak mě případně poopravte. Dostatečná informovanost klienta, to je to, co budete řešit v souvislosti. . .

Host (František Klufa, finanční arbitr):
Rozhodně, rozhodně.

Moderátor (Václav Moravec):
. .  se spotřebitelskými úvěry, obsah smluv, oprávněnost účtování sankcí a také náležitosti reklamy. Co bude největší agendou podle vašeho odhadu a co je největším nešvarem, jestliže nevládní organizace Člověk v tísni přeci jen říká, že i pod mediálním tlakem na základě těch případů, které se odehrály v minulosti, tak se i prostředí spotřebitelských úvěrů v České republice kultivuje.

Host (František Klufa, finanční arbitr):
To prostředí se určitě kultivuje a my očekáváme, že největší penzum sporů bude přicházet z oblasti právě informačních povinností, protože ty nově zákon jaksi předepisuje, a to jak ve formě reklamy, tak před kontraktační fázi, po podpisu smlouvy a to je jakási novinka. Já jsem velmi rád tomu, protože spotřebitel by skutečně měl dostávat jasné a přímé informace, už jsou pryč takové ty malá, drobná písma, která mohou být na jiném papíře a jinou velikostí, no a další část a tak jak je i zkušenost ze zahraničí, si myslím, že to může být velmi zajímavá část těch sporů, je v oblasti, kdy klient přestane splácet a instituce začne se domáhat svého práva. Jakýsi špatný splátkový management nebo prostě poté, kdy přestanou řádně splácet, tak to, že prostě třeba i účtují vyšší sankce, než zákon umožňuje, to že jsou na represivní, to, že prostě používají různé nátlaky, tak tam si myslím a i ta naše zkušenost dosavadní je, že klient spíše přijde, až když už mu hoří ta střecha, než když ten požár teprve začíná vypukovát.

Moderátor (Václav Moravec):
A vy to shledáváte jako oprávněné takové ty nátlakové akce, znamená téměř klientovi podpálit střechu, když budu využívat vašeho příměru, než aby nejdříve to šlo po dobrém z obou stran.

Host (František Klufa, finanční arbitr):
My budeme řešit, jestli instituce porušuje zákonné povinnosti nebo zákonem stanovené povinnosti, nebudeme řešit, jestli jsou na něj příliš agresivní nebo ne. Vy jste říkal, i jste popisoval tu jakousi studii Člověka v tísni, víte, ona by se měla především udělat studie těch, který nejsou ani registrovaný, takových těch poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, který mají někde na sloupě napsáno, zde můžete získat svůj nejlepší úvěr. Ti, který jsou registrovaný v České leasingové a finanční asociaci, kdyby možná všichni byli takoví, jako tam jsou, ale tadyhle vůbec zákon má za úkol i vlastně udělat jakousi registraci těch všech poskytovatelů, protože dneska se neví, kdo všechno ten spotřebitelský úvěr poskytuje.

Moderátor (Václav Moravec):
A je ten zákon, že vstupuji do vaší řeči, napsán dobře tak, aby ti, kteří jsou na sloupech a jsou, nechci říct, v šedé zóně spotřebitelských úvěrů, tak abyste si na ně mohl došlápnout?

Host (František Klufa, finanční arbitr):
Měli by se registrovat, měli by se registrovat v živnostenském rejstříku, mají na to 12 měsíců. Moje informace tři týdny stará je, že z těch stovek, které se předpokládají, je zatím registrovaný jeden subjekt. Není o těch subjektech bankovních, není o těch subjektech nebankovních registrovaných. Ono to není jenom o výši úrokové sazby, ono je to o tom, jak k tomu klientovi přistupují, když první splátku neuhradí. Jsou společnosti, které jsou řekněme drahé, ale jsou korektní, ale pak jsou společnosti, který vám tam prostě tu exekuci prásknou po první nesplacené splátce.

Moderátor (Václav Moravec):
Společně s rozšířením pravomocí finančního arbitra se od července zdvojnásobí i počet pracovníků vaší kanceláře, a to ze současných 7 na 14. Přičemž byste měli zefektivnit svoji strukturu, protože budete mít novou agendu a změnit i sídlo. Jak daleko jste s výběrem nových spolupracovníků?

Host (František Klufa, finanční arbitr):
Tak jak daleko jsem? My máme nového kolegu, který u nás nastoupil před dvěma týdny a protože zákon ještě není schválen, tak nám ani stávající financující instituce, kterou je Česká národní banka, ani případná nová instituce, řekněme rozpočet Ministerstva financí nedá ani korunu navíc, protože se řídíme podle platné legislativy.

Moderátor (Václav Moravec):
Tedy je vás 8 s tím, že ten osmý je nad rámec?

Host (František Klufa, finanční arbitr):
Je nás 7 celkem, protože jsme udělali určitou fluktuaci mezi  stávajícím personálem, my vlastně čekáme na to, aby skutečně novela byla schválená a teprve potom můžeme jít a žádat, my chceme a tak dále.

Moderátor (Václav Moravec):
Pokud se nemýlím, tak by to mělo být v dubnu.

Host (František Klufa, finanční arbitr):
V dubnu by. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Ve sněmovně.

Host (František Klufa, finanční arbitr):
V dubnu by to měl projednávat rozpočtový výbor, dávat to buď na tuto schůzi nebo následující. Já spíš očekávám, že to bude květen, červen. Od 1.7. toto musíme řešit. Vy jste sice zmiňoval 14 lidí, ale určitě ten nárůst nebude okamžitý, bude to jakási postupná křivka, tak jak bude narůstat agenda, tak budou narůstat i zaměstnanci a jak říkám, my jsme ve fázi čekání, až toto bude schválené, podepsané panem prezidentem a teprve potom můžeme konat, takže trošku složitá situace pro nás.

Moderátor (Václav Moravec):
Dá se to stihnout, přijetí zákona do té doby, aby opravdu od 1.července jste měli rozšířené pravomoci, to zní téměř . . .

Host (František Klufa, finanční arbitr):
Asi bych byl špatný manažer, pane redaktore, kdybych řekl, že se to nedá stihnout. My už samozřejmě máme nabraného člověka, který se bude specializovat na ty spotřebitelské úvěry, hovoříme už i s člověkem, který bude zastřešovat kolektivní investování a jak říkám, stávající financují ústav nám prostě nedá ani jednu hlavu navíc. Složitá situace, ale my jsme na to vnitřně připraveni a bude na to sice krátký okamžik, ale my to určitě zvládneme.

Moderátor (Václav Moravec):
A výběr, výběr nového sídla, to budete řešit také až vstoupí v platnost novela zákona o finančním arbitrovi?

Host (František Klufa, finanční arbitr):
To je to samé, je to o rozpočtu a rozpočet teď někde je prostě alokován a nově bude alokován někde jinde, skutečně jsme v té situaci, že je to pro nás složité a čekáme na to, až bude schváleno. Nicméně ono sice od 1.7. ta kompetence bude dána, ale než ten spor vznikne, tak musí být někde podepsaná nějaká smlouva, než vznikne nějaký spor, to trvá nějakou dobu, než dojdu do té banky a stěžuji si, tak to trvá taky nějakou dobu a teprve potom jdu k arbitrovi, tak ono stejně první dva, tři měsíce tam nějaký nárůst agendy nebude a já věřím, že právě v této době bychom stihli realizovat jak nábor nějakých nových lidí, tak případnou realokaci naší kanceláře.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak vás tak poslouchám, tak první věci, které se týkají spotřebitelských úvěrů nebo které se budou týkat spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování, tak by vám mohly spadnout jako k finančnímu arbitrovi tak někdy na Vánoce.

Host (František Klufa, finanční arbitr):
Tak jest možné, že spotřebitel by nejdříve měl jít do své banky a podat reklamaci a s negativní reklamací jít k arbitrovi, ale máme spoustu případů, kdy ten spotřebitel třeba podá reklamaci, banka mu nereaguje a on přijde okamžitě k nám. Tak, já si nemyslím na Vánoce, ale myslím si, že ten první měsíc by mohl být jakýmsi způsobem volnější.

Moderátor (Václav Moravec):
Zmiňoval jsem také, že by se mohla pravomoc finančního arbitra rozšířit v kroku třetím, a to řešením sporů v oblasti hypoték nebo pojišťovnictví, protože zavede-li, když hodně zjednoduším, Evropská unie některé pravomoci finančních arbitrů jako povinné v rámci evropské sedmadvacítky, tak se tomu Česko nemůže vyhnout, tudíž salámovou metodou se vám ty pravomoce rozšíří. To, že byste mohli jít do oblasti hypoték i pojišťovnictví je v rámci evropské sedmadvacítky už téměř jistá věc?

Host (František Klufa, finanční arbitr):
Hypotéky jsou v současné době velmi aktuální, na komisi diskutované a ta direktiva, ta směrnice, která by měla být předložena, tak by měla být dejme tomu do jednoho, do dvou měsíců a potom tam bude nějaké transpoziční datum, do kdy by členské státy měly tuto pravomoc implementovat. Pro nás zatím neaktuální, zcela jistě ne v tomto roce, my v tomto roce potřebujeme zvládnout spotřebitelské úvěry a kolektivní investování a hypotéky dejme tomu v roce příštím.

Moderátor (Václav Moravec):
Na co se těšíte v souvislosti s hypotékami a z těch zhruba 820 podnětů, které vám přišly v loňském roce, týkalo se velké množství hypoték?

Host (František Klufa, finanční arbitr):
U hypoték to bylo dejme tomu nějakých 7, 6, 7 procent z toho celkového koláče, takže ne, co se týče objemu nějaké veliké číslo, nicméně průměrný spor z hypotéky bude zcela jistě větší, než průměrný spor z dejme tomu ze zneužité platební karty, tam to budou určitě sto tisíce nebo miliony.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatuje finanční arbitr České republiky František Klufa, který byl hostem dnešních Impulsů. Děkuji, že jste přišel po roce a půl do Radia Impuls a těším se příště na shledanou.

Host (František Klufa, finanční arbitr):
Já děkuji za pozvání a přeji hezký zbytek dne.

Moderátor (Václav Moravec):
Takové byly dnešní Impulsy, přepis nejen tohoto rozhovoru s finančním arbitrem Františkem Klugou najdete na našich internetových stránkách, podívejte se na www.impuls.cz. Na těchto internetových stránkách nejsou jen přepisy těchto rozhovorů, ale také videozáznamy. Hostem středečních Impulsů pak bude šéf Senátu, bývalý šéf nejsilnější odborové centrály v zemi Milan Štěch.

 

15.03.2011

VIDEO: Michal Hašek, hejtman

Šéf Asociace krajů a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o volbě nového předsedy ČSSD.
14.03.2011

VIDEO: František Dobšík, školské odbory

Šéf školských odborů František Dobšík mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o mzdách učitelů i nepadagogických pracovníků.
10.03.2011

VIDEO: Jiří Besser, ministr kultury

Ministr kultury Jiří Besser mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o případném spojení Národního divadla se Státní operou Praha nebo o vládní reformě a změnách DPH.
09.03.2011

Milan Štěch, předseda Senátu

Předseda Senátu Milan Štěch mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o důchodové reformě.
07.03.2011

VIDEO: Vlastimil Picek, náčelník generálního štábu

Náčelník Generálního štábu Armády ČR Vlastimil Picek mluvil o v rozhovoru pro Rádio Impuls o zahraničních misích nebo o vykradení Generálního štábu.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.