VIDEO: Václav Hampl, rektor UK

Publikováno: 15.11.2010 18:20
Video soubor neexistuje.
Rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o reformě školství nebo o zápisném na vysoké školy.

Moderátor (Václav Moravec):
Zápisné na vysokých školách, nápad, se kterým sklízelo české Ministerstvo školství v uplynulých týdnech kritiku nejen od studentů, ale i od představitelů vysokých škol. Náměstek ministra školství Kryštof Hajn vysvětlil koncem října, že ročně by podle plánu ministerstva studenti platili jako zápisné šest tisíc korun.

Záznam Kryštova Hajna:
Sami studenti na vysokých školách a jejich zástupci říkají, že je to pro ně přijatelné řešení. Tento problém by výrazně pomohl v tom překlenovacím období ekonomice vysokých škol.

Moderátor (Václav Moravec):
Vysvětlil 25. října náměstek ministra školství Kryštof Hajn a jeho slova zaznamenalo Rádio Impuls. Ministerstvo školství dalo před necelým týdnem najevo, že ustoupí od nápadu zápisného na veřejných vysokých školách a to ve chvíli, když ho nepodpoří rektoři ani veřejnost. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách, hostem dnešních Impulsů je rektor University Karlovy v Praze, profesor Václav Hampl. Děkuji, že jste přijal mé pozvání, vítejte v Rádiu Impuls.

Host (Václav Hampl):
Děkuji, dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Citujme nejdříve předsedu České konference rektorů Petra Fialu: Postoj rektorů k zápisnému není v tuto chvíli jednotný, respektive tento postoj se teprve formuluje. Konec citátu. Jak jste jako rektoři, pane profesore, pokročili ve formulaci?

Host (Václav Hampl):
Tak to by byla možná primárně otázka na pana místopředsedu, který to má ve své gesci, protože my jsme dostali formální návrh na novelizaci zákona, který obsahuje to zápisné, se žádostí o vyjádření do 19. listopadu. Vnitřní takový termín v rámci České konference rektorů je dneska večer na to dodat jednotlivá stanoviska. Takže pak se na základě toho bude tvořit nějaké celkové stanovisko České konference rektorů.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy už jste tedy poslal ono stanovisko za Universitu Karlovu?

Host (Václav Hampl):
Já už ho mám skoro hotové.

Moderátor (Václav Moravec):
Co v něm je?

Host (Václav Hampl):
Je v něm v zásadě to, že v principu si myslíme, že pokud by padlo politické rozhodnutí, aby se studenti vyšší měrou podíleli na financování svého studia, tak potom to zápisné je docela dobrou možností, nicméně tu platí několik věcí. Jedna je, Universita Karlova i Česká konference rektorů opakovaně vyjadřovala stanovisko, že jakékoliv zvýšení spoluúčasti studentů by nemělo nahrazovat výpadek veřejného financování, protože to je v České republice už tak jedno z nejnižších v Evropě. A to je bohužel přesně tak situace, v které s tím navrhovaným zápisným v tuto chvíli stojíme. Čili to je jedna věc, která z mého pohledu na tom není v tuto chvíli dobře. A druhá věc je ta, že jsme vždycky měli za to, že zvýšení té spoluúčasti studentů by mělo být nějak vázáno na veřejnou pomoc těm studentům, kteří ji nějakým způsobem potřebují. Ono v tom návrhu je to trošku ošetřováno, že tam je model jakýchsi úlev, nicméně i pro ty studenty, kteří, řekněme, nedosahují na ty skutečně jakoby tvrdá kritéria sociální potřebnosti, tak pořád to není malé sousto a měli by mít možnost nějaké podpory v téhle situaci.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu-li to správně, tak ona kompenzace pro sociálně slabé studenty v tom návrhu je nedostatečná z vašeho pohledu?

Host (Václav Hampl):
Ne, to si myslím, že ta kompenzace pro to jakoby, pro ty studenty, kteří v tuto chvíli pobírají ta sociální stipendia, to znamená, opravdu jsou na tom ty jejich rodiny sociálně ne moc dobře, tak to tam je ve formě úlevy, respektive ve formě té, že by to za ně platil stát, za tyto studenty. Ale to, co si myslím, je, že toto je velké sousto i pro řadu studentů, kteří do této kategorie…

Moderátor (Václav Moravec):
Kategorie nespadají.

Host (Václav Hampl):
Kategorie přímo nespadají, těch je hodně, ale pořád to pro ně není zrovna malý peníz, který by měli platit. A tito studenti si myslím, že by měli mít možnost nějaké pomoci, nějaké půjčky v této situaci a to je systém, který je připravován na Ministerstvu školství, ale zatím v tuto chvíli neběží. Čili já si myslím, že by bylo dobré, když už je to připravováno, padlo toho z evropských peněz, do přípravy toho projektu poměrně hodně peněz, čili by bylo dobře tento systém spustit a následně když tak zavést to zápisné. Ale další…

Moderátor (Václav Moravec):
Resumé tedy, chápu-li to správně, zní, zápisné ano, ale promyšlené a ne teď?

Host (Václav Hampl):
Ano, a ne teď si myslím velmi výrazně, protože tady platí také ještě jedna věc z mého pohledu velmi výrazná. My se musíme závazně dozvědět, co teda platí. Jestli platí jaksi závazek, předsevzetí vlády zavést odložené školné a nebo neplatí. Pokud by platil a skutečně jsme k tomu měli směřovat, tak je z mého pohledu zcela nesmyslné ten rok, dva, které do té doby zbývají, vyplňovat tím zápisným, protože to má svoji vlastní administrativu, své vlastní procesy a to odložené školné bude mít úplně jiné a to jsou prostě nekompatibilní věci a jenom to zavádění chvíli tak a za rok a půl zase jinak, tak si myslím, že opravdu by nadělalo možná víc škody než užitku.

Moderátor (Václav Moravec):
Když mluvíte o institutu takzvaného odloženého školného, tak někdejší Topolánkova vláda s tím přišla, premiér Petr Nečas ještě v červnu říkal, že i jeho vláda přijde s odloženým školným a bude součástí hlubší reformy vysokých škol. Tady jsou červnová slova premiéra a šéfa ODS, Petra Nečase:

Záznam Petra Nečase:
My chceme dospět k ekonomické samostatnosti vysokoškolských studentů, to znamená, že si budou moci vzíti tuto půjčku, která bude také státem garantovaná, nicméně na ty životní a školní výdaje bude samozřejmě splatná jako jakákoliv jiná půjčka po skončení studia.

Moderátor (Václav Moravec):
Vysvětloval v červnu premiér, předseda občanských demokratů Petr Nečas. Pokud by tedy rektor University Karlovy v Praze, profesor Václav Hampl, host dnešních Impulsů, měl říci z toho, jak zná situaci v České konferenci rektorů, tak se zdá, že budete chtít koncepčnější přístup Ministerstva školství k vysokým školám, nikoliv pouze vyzobávání tu zápisného, tu odloženého školného a podobně?

Host (Václav Hampl):
Já si myslím, že to je přesně pravda, to zápisné je takový, řekněme, vršek ledovce nebo prostě taková věc, která je samozřejmě z hlediska veřejnosti, z hlediska těch nadcházejících i nynějších studentů velmi významná, ale je třeba skutečně to brát nějak koncepčně a zejména trošku s dlouhodobějším horizontem. To, o čem jsem mluvil před chvílí, že jeden, dva roky nějak a další roky zase úplně jiným způsobem, tak to si myslím, že by v tom byl velký problém.

Moderátor (Václav Moravec):
Když teď tedy říkáte, že pošlete šéfovi České konference rektorů stanovisko, ve kterém bude ne zápisnému, tak jak je teď pojímáno Ministerstvem školství, tak Ministerstvo školství říká, že to zápisné by v příštím roce jednorázové šestitisícové mohlo přinést nějakých 700 milionů korun. Co ta možná námitka, že tím se připravíte o peníze, které vám chybějí, protože onen škrt 2,3 miliardy je výrazný, tudíž lepší vrabec v hrsti než-li holub na střeše?

Host (Václav Hampl):
No ovšem ono s těmi výpočty samozřejmě je to trochu problém, protože a to si myslím, že je správně, že ta novela to staví tak, že se vysoké školy mohou rozhodnout, zda a v jaké výši by to zápisné vyhlásily, ale tam pochopitelně bude celá řada oborů, kde by se na tu nejvyšší sazbu nedalo sáhnout a pravděpodobně by se vůbec to školné nedalo zavést, protože je celá řada oborů, které prostě je třeba vyučovat, kvalitně vyučovat, ale kde prostě nemá cenu očekávat, že by studenti přicházeli jaksi s nadstandardní ochotou do toho přinášet peníze…

Moderátor (Václav Moravec):
Jako například?

Host (Václav Hampl):
Protože se jim hned tak nevrátí. Mám na mysli ty obory, kde, jejichž absolventi nemají dobrou perspektivu na vysoké výdělky a nebo obory, které nejsou, které jsou náročné a přitom ne moc populární, řada technických oborů třeba si na toto stěžuje a myslím si, že to je docela vážná námitka, že vlastně ty obory by potom vlastně byly finančně znevýhodněny proto, že by nemohly to zápisné vybírat.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy teď jako rektoři vysokých škol hledáte s ministrem školství dohodu, jak nahradit ten výpadek vysokým školám do výše zhruba 2,5 miliardy korun. Z těch dosavadních jednání našel už ministr školství Josef Dobeš nějaké cesty, aby v příštím roce vysoké školy nepřišly o 2,5 miliardy?

Host (Václav Hampl):
Ministerstvo nepochybně na tomhle pracuje a jaksi vážným způsobem. Já v tuto chvíli nemám detailní konkrétní informaci, jaký přesně algoritmus bude zvolen, ale to, že jaksi tady svědomitě a upřímně na tom ministerstvo pracuje, to je realita, tak jak jsem já s ní obeznámen. Nicméně detaily k tomu zatím nevím a tím pádem z mého pohledu pořád jakožto člověka, který zodpovídá za velkou instituci a kde plus mínus desetiprocentní meziroční výpadek financí vůbec nemá triviální důsledky…

Moderátor (Václav Moravec):
No počkejte, on přijde ale už od ledna. Přece v nějaké situaci není možné hledat peníze v tom daném roce, když už vy musíte začít fungovat od 1. ledna s tím seškrtaným rozpočtem?

Host (Václav Hampl):
No k tomu směřuji, to jsem se snažil říct, že pro mě v tuto chvíli to, co je jaksi psáno na papíře, dáno, je návrh státního rozpočtu, který je v Parlamentu k projednání a ten obsahuje prostě mínus deset procent meziročně na vzdělávací činnost. To je prostě realita, která je v tuto chvíli napevno. To, že možná se najdou nějaké možnosti, jak toto částečně nebo z větší míry kompenzovat, já bych samozřejmě byl velmi rád, ale je to trošku ten pověstný holub na střeše.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy už máte nějaký krizový scénář, protože jako rektoři jste obecně říkali, že budou-li chybět peníze, což zatím chybějí, může v příštím roce to vést ke krácení semestru, pozastavování zápisů, přerušení výuky v topné sezoně, snižování počtu přijímaných studentů? K jakým krokům sáhne Universita Karlova?

Host (Václav Hampl):
No tak my především už jsme sáhli k tomu kroku, že jsme, řekněme, zrevidovali podmínky přijímacího řízení, to je vlastně oficielní dokument, který jsme povinni zveřejnit s dostatečným předstihem, to znamená někdy kolem poloviny podzimu, to znamená, už jsme to udělali. A tam vlastně jsme se snažili otevřít si ruce pro to, aby pokud by těch peněz skutečně bylo významně méně, tak jsme taky neměli závazek zveřejněný, že vezmeme nějaký velký počet studentů a mohli jsme případně si trochu víc mezi těmi uchazeči vybírat a tím pádem vlastně snižovat ty náklady.

Moderátor (Václav Moravec):
O kolik vezmete méně studentů, abyste snížili náklady?

Host (Václav Hampl):
Tak to vám teďka celkovou cifru říct neumím a nebude to rozhodně o deset procent. Ono ostatně deset procent by nestačilo, protože deset procent se týká všech studentů ve všech ročnících a my v tuto chvíli můžeme manipulovat jenom samozřejmě s nastupujícím prvním ročníkem. Takže pokud bychom skutečně měli ušetřit na nákladech deset procent, tak bychom museli počet prváků snížit dramaticky, ne o deset procent, ale já nevím, o 40 nebo něco takového. To určitě neuděláme.

Moderátor (Václav Moravec):
K tomu nesáhnete. Předseda České konference rektorů Petr Fiala delší dobu opakuje částky, které veřejné vysoké školy dostávají od státu na jednoho studenta. Citujme: Jestliže jsme v roce 2007 na jednoho studenta dostali 72 tisíc korun, dneska už jsme na částce 60 tisíc. Tedy to je skutečně na hranici toho, co je ještě přijatelné. Konec citátu. Co kdybych vám namítl, že by vlastně pomohlo i financování vysokých škol, pokud by došlo k zásadní redukci počtu akademických pracovníků na veřejných vysokých školách, redukci fakult, zkrátka že vás tato redukční dieta ve státním rozpočtu může motivovat k tomu, abyste sami zeštíhleli?

Host (Václav Hampl):
Já myslím, že to je jaksi myšlenka, kterou ministerstvo je vedeno. Tady …

Moderátor (Václav Moravec):
A je to myšlenka namístě? Upřímně.

Host (Václav Hampl):
Takhle, já si myslím, že v obecné rovině nebo takhle, pojďme to rozebrat trochu, neuchýlit se k jednoduché odpovědi ano, ne.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy se jí bojíte?

Host (Václav Hampl):
Ne, ne, ne, vůbec ne, já si myslím, že je to velmi dobrá otázka, ale skoro by bylo škoda ji zabít jednoduchou odpovědí. Zaprvé redukování počtu akademických pracovníků nebo zaměstnanců vůbec, dobře, i když je potřeba si tady velmi vážně vzít jednu věc. My vlastně kompetujeme v celosvětovém prostoru vysokoškolského vzdělávání, který je dneska velmi popisován a velmi vnímán veřejností v kontextu různých ratingů, žebříčků zejména dvou nejslavnějších, šanghajský, Timesový. A oba vlastně se dívají na celou řadu parametrů a jeden z významných je vlastně poměr počtu studentů k počtu učitelů, jinými slovy čím individuálnější je ta výuka, tím lépe. Čili škrtat zaměstnance, jasně, ušetříme peníze, ale musíme také myslet na to…

Moderátor (Václav Moravec):
Pohorší si české vysoké školy v ratinzích.

Host (Václav Hampl):
Abychom si nepohoršili v té pověsti a řekněme reálně v té kvalitě té výuky, protože to tam není nadarmo, tento parametr, samozřejmě. Čili to je jeden aspekt toho. To, že si myslím, že je namístě, aby některé školy začaly být významně víc výběrové, to je zcela namístě, to je taky cesta, kterou si myslím, že vidím pro Universitu Karlovu do budoucna v této situaci a to všechno podtrženo sečteno vede k tématu, na kterým se s ministerstvem velmi shodneme a to je téma diferenciace vysokých škol. To si myslím, že je velká bolest toho současného systému, že jsme si takříkajíc mezi vysokými, nebo vysoké školy vzájemně jsou si jakoby rovny a přitom nedělají všichni doopravdy to stejné na stejné úrovni. A toto nějakým způsobem reflektovat, i nakonec to, že ti studenti, ti uchazeči nechtějí všichni to stejné. Mají různá očekávání, právem, od těch vysokých škol a tomuto vyjít vstříc, to si myslím, že to je to, co je potřeba udělat. Na tom se ostatně už začalo pracovat, třeba některé mechanismy rozdělování financí mezi vysoké školy už běží, tak které toto začínají reflektovat a to si myslím, že je rozhodně dobrá cesta.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že hostem dnešních Impulsů je rektor University Karlovy v Praze, profesor Václav Hampl. Právě dnes museli studenti odevzdat závazné přihlášky k jarním maturitám. Šéf Centra pro reformu maturit Pavel Zelený označuje v rozhovoru pro Rádio Impuls státní maturity, citujme: za podanou ruku vysokým školám.

Záznam Pavla Zeleného:
Celý model je nastaven tak, aby byl podanou rukou vysokým školkám. Totiž ta základní role vysokých škol je to, že ona motivuje celý ten systém k tomu, aby žáci měli zájem dosahovat co nejlepších výsledků u maturity, což si myslím, že je zároveň i pobídka k tomu, že se budou více věnovat výuce.

Moderátor (Václav Moravec):
Vysvětloval ve čtvrtečních Impulsech státní maturity ředitel Centra pro reformu maturit Pavel Zelený. Jak dlouho podle rektora University Karlovy v Praze, profesora Václava Hampla, potrvá Universitě Karlově, respektive jednotlivým fakultám, než začnou akceptovat výsledky státních maturit?

Host (Václav Hampl):
No tak to uvidíme. To rozhodně, tento rok se ten systém rozjíždí, my vůbec nemáme, nemůžeme mít představu, jaké rozložení těch výsledků bude, jak to bude reflektovat reálný stav těch studentů a podobně. Čili z našeho hlediska tento rok je skutečně, řekněme, pilotní, orientační a z hlediska přijímání studentů prostě není možné, aby to bylo bráno do úvahy. To ostatně souvisí s tím, o čem jsem mluvil, že také my vlastně ty podmínky toho přijímacího řízení jsme zveřejnili dříve, než vlastně ty termíny těch státních maturit byly zveřejněné. Takže z tohoto hlediska ten nadcházející akademický rok je skutečně k zorientování. Nicméně hnedka potom my samozřejmě začneme pečlivě analyzovat to, jak ty státní maturity budou využitelné pro nás a umím si představit, že zejména na některých fakultách i poměrně rychle, pokud ty výsledky budou vypadat slibně, takže by ty státní maturity mohly být výhodou pro to přijímání studentů, využity. Některé fakulty na druhou stranu, takové ty hodně výběrové obory, tak si umím představit, že přece jenom delší dobu budou lpět na nějakých svých vlastních procedurách, které jsou tam velmi ospravedlnitelné.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale existují fakulty, které si tu práci usnadňují tím, že dávají ono přijímací řízení ve formě Scio testů, soukromé firmě. Přijde vám to spravedlivé, když na straně jedné mluvíte o tom, že je pro studenty, ale možná i pro uchazeče poměrně finančně náročné už dnes vynakládat prostředky na to, aby se dostali do systému veřejného vysokého školství a přitom vysoké školy tady by mohly získat nějaké peníze tím, kdyby si ta přijímací řízení dělaly samy a nebo kladly důraz právě na státní maturitu a její výsledky?

Host (Václav Hampl):
Tak já s tímhle přesně souhlasím. Proto si myslím a proto jsem říkal, že výhledově jen co budeme trochu vědět to, co už v tuto chvíli takříkajíc víme u Scio testů, to znamená, co se od toho dá čekat a co se od toho čekat nedá, tak až toto budeme vědět u té státní maturity, tak si myslím, že v řadě případů to bude vlastně vítané, řekněme, zjednodušení, zpřehlednění pro všechny, pro nás, pro ty uchazeče toho přijímacího procesu. Ale říkám, v tuto chvíli je to obtížné říct s nějakou mírou závaznosti, dokud nebude zkušenost z toho prvního kola za námi.

Moderátor (Václav Moravec):
Máte zatím vy víc pochybností, protože jasně se ukázalo po dnešku, že mnoho studentů chce skládat státní maturity v té lehčí verzi, protože je vystrašily ony špatné výsledky maturitní generálky. Gymnazisté raději volí základní variantu testů, tedy těžší verzi chtějí zkusit leda v nepovinné části maturit. Máte vy víc pochybností nebo spíš toho, že je dobře, že ten projekt se rozjede?

Host (Václav Hampl):
My zatím nevíme, jestli bude vlastně víc vypovídající nebo jaká bude ta výpovědní hodnota. Jestli to, že někdo v náročnější části dopadne ne moc dobře, tak jestli je lepší nebo horší než někdo, kdo v méně náročné části dopadne výborně. A dokud toto nebudeme schopni na základě nějaké své vlastní zkušenosti, empirie si takříkajíc osahat, tak to bude hrozně těžké samozřejmě ty státní maturity nějakým smysluplným efektivním způsobem využít. Ale já prostě věřím, že to půjde udělat a že prostě to vyladíme, ten systém.

Moderátor (Václav Moravec):
Vnímáte vy státní maturitu jako jeden z nástrojů ke zlepšení kvality středoškoláků, kteří se hlásí k vám na Universitu Karlovu nebo to je bohužel nástroj, který je zanedbatelný, protože problémy se odstraňují a je možné je odstranit na středních školách jinými způsoby?

Host (Václav Hampl):
Já to vnímám, takhle, z mého pohledu samozřejmě jakékoliv vyjadřování se ke státní maturitě je v tuto chvíli trochu podmíněné, protože prostě je to věc, která je spíše na papíře, než aby s ní byly praktické zkušenosti, kromě toho testovacího kola. Nicméně, že jo, on to ve své podstatě to samozřejmě není zdejší vynález, je řada zemí, kde něco podobného funguje poměrně rozumným, poměrně efektivním způsobem. Čili v principu si myslím, že není důvod, aby to nemohlo fungovat u nás. To, jak ty věci jsou reálně konkrétně nastaveny, implementovány u nás, to samozřejmě může tu věc trochu poškodit, hodně poškodit, poslat pod hladinu teoreticky. Takže to trochu uvidím.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká rektor University Karlovy v Praze, Václav Hampl. Děkuji, že jste přijal mé pozvání a těším se někdy příště na shledanou.

Host (Václav Hampl):
Já taky děkuji, hezký zbytek večera.

23.11.2010

VIDEO: Miroslav Kalousek, ministr financí

Ministr financí Miroslav Kalousek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o reformách a také o hrozících protestech.
22.11.2010

VIDEO: David Seibert, Vyměňte politiky

David Seibert z iniciativy Vyměňte politiky mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o koalici ČSSD-ODS v Praze i jiných regionech České republiky.
18.11.2010

VIDEO: Jiří Dienstbier, bývalý diplomat

Bývalý ministr zahraničí, diplomat Jiří Dienstbier mluvil o 21 letech demokracie v Česku.
16.11.2010

Boris Šťastný, ODS

Poslanec a šéf pražské ODS Boris Šťastný mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o velké koalici, která povede pražský magistrát.
11.11.2010

VIDEO: Pavel Zelený, CERMAT

Ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání Pavel Zelený mluvil o státních maturitách.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.