Tomáš Drápela, místopředseda Teplárenské sdružení ČR

Publikováno: 24.11.2010 18:20
Video soubor neexistuje.
Místopředseda Teplárenské sdružení ČR Tomáš Drápela mluvil o zdražování tepla.

Moderátor (Václav Moravec):
Ceny tepla v příštích letech podraží a to o desítky procent. Tak varuje Teplárenské sdružení. Kromě zdražování uhlí či nákupu emisních povolenek to způsobí také investice tepláren do splnění přísnějších emisních limitů. Vláda chce v příštím roce částečně kompenzovat zdražování elektřiny uvalením darovací daně na emisní povolenky, které podniky obdrží v letech 2011-2012. Tepláren se to ale zatím netýká. Danit emisní povolenky mají jen elektrárenské společnosti.

Záznam Petra Nečase:
Považujeme za vyloučené, že by to bylo jednostranné řešení typu, že by se použily pouze povolenky. My jsme pro jejich použití, ale znovu opakuji, ony budou použitelné teprve od roku 2013.

Moderátor (Václav Moravec):
Vysvětlil premiér Petr Nečas. Tuzemskému teplárenství chybí dlouhodobá koncepce, která by tenhle obor zajistila v rámci stabilní budoucnosti. Nejen o tom bude řeč v dnešních minutách, hostem následujících minut je právě místopředseda Teplárenského sdružení Tomáš Drápela. Děkuji, že jste přijal mé pozvání, vítejte v Rádiu Impuls, hezký dobrý večer.

Host (Tomáš Drápela):
Dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Pane místopředsedo, vaše sdružení varuje před zdražením cen tepla v následujících třech letech. Vy používáte sousloví jako sdružení, o desítky procent. Jaké desítky procent máte na mysli?

Host (Tomáš Drápela):
No tak já bych nechtěl tady šířit nějakou paniku a nějaké poplašné zprávy. Základní, řekl bych cenou nebo základním kritériem pro stanovení ceny je vstup, to znamená palivo. Pro tepelné elektrárny, respektive pro teplárny, které topí uhlím, je to zhruba 30-35 procent nákladů, tvoří palivo, tam, kde je to třeba děláno z plynu nebo z topných olejů, tak ten náklad je až 60-70 procent. Takže to jsou základní věci. Není tajemstvím, že prostě uhlí jako takového je málo a české teplárenství je postaveno na našich místních zdrojích, to znamená na našem uhlí a to uhlí v podstatě dochází, prostě není a my máme obavu z toho, že když něčeho je nedostatek, že se prostě dřív nebo později dojde k tomu, že to uhlí najednou bude hrozně drahé a my nechceme prodávat drahé teplo. Protože v případě, že se dostanete na tu určitou magickou hranici toho svého zboží, tak si prostě lidi to zboží přestanou kupovat, začnou se odpojovat a začnou si to zboží vyrábět sami.

Moderátor (Václav Moravec):
Nedají se ale ty zprávy o desítkách procent zdražení ceny tepla v těch následujících 3-4 letech brát i jako nátlak na například prolomení oněch těžebních limitů na uhlí?

Host (Tomáš Drápela):
Určitě do jisté míry máte pravdu.

Moderátor (Václav Moravec):
Takže děláte to jako nátlak?

Host (Tomáš Drápela):
Je to určitý signál, určitý problém. My jsme o tomto, mluvíme nikoliv poslední dva roky, my o tom mluvíme již deset let, snažíme se upozorňovat vládu na tu situaci, která dřív nebo později musela nastat, akorát se k tomu víc a víc blížíme. Ty zásoby toho uhlí, prostě k těm těžebním limitům se pořád blíží blíž a víc. Já myslím, že ten první takový větší mediální impuls dala v rámci Topolánkovy vlády, vznikla jakási Pačesova komise a paradoxní bylo, že ona udělala celý rozbor české energetiky a při prezentaci pan profesor Pačes první, co řekl, pozor, pozor, české teplárenství bude mít v budoucích letech a ty nebudou dlouhé, může mít velké a zásadní problémy.

Moderátor (Václav Moravec):
A nemůže se české teplárenství v těch příštích letech lidově řečeno předělat na nějaké jiné zdroje, kde by nehrozilo zdražení cen tepla o desítky procent?

Host (Tomáš Drápela):
Ono je to přesně o tom, z čeho to teplo vyrábíte. Ty teplárny byly postaveny na místní hnědé uhlí a nebo černé uhlí a pokud je prostě předěláte prostě dneska, prakticky jediná možnost je de facto na plyn, tak začnete to teplo vyrábět už od samého začátku tak příšerně draze, že ho v podstatě těm lidem neprodáte. Říkám, ten gigajoul dneska, který nakoupíte v uhlí, je řádově kolem 45-50 korun, když ho nakoupíte v plynu, ta cena je prostě 5x-6x prostě vyšší.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu-li to tedy správně, až skončí uhlí, skončí české teplárenství?

Host (Tomáš Drápela):
Já jsem o tom bytostně přesvědčen a jenom je potřeba říct nám teplárníkům, jestli to uhlí skutečně, které tady v tom státě je, pouze jsou namalovaný někde nějaké čáry, které v dobrém slova smyslu určitě v roce 91 v porevoluční euforii prostě někde někdo namaloval, aniž vůbec tušil, co vlastně vyrábí.

Moderátor (Václav Moravec):
Kdybyste tam měl chalupu, tak byste neříkal, že jsou to jen takové čáry, nebo rodinný domek,

Host (Tomáš Drápela):
Víte, ono to není o těch chalupách, jo? To je samozřejmě problém a ti lidé prostě tam bydlí, mě to je jako člověku, to chápu, je to líto, ale myslím si, že to není takové množství lidí, které kdyby se s nimi včas jednalo a nedělala se z toho politika, tak si myslím, že se ty domy daly bez větších problémů vykoupit za slušné peníze a tenhle problém vůbec nenastal. Samozřejmě tam se to trošičku zanedbalo a dneska se z toho stalo skutečně politikum. Ono to není politikum, to je prostě technický problém a je potřeba jenom říct, uhlí nebude, my to uhlí, které tam je, odepíšeme, pak je jisté, že tam to uhlí není, ale to zatím žádná vláda neudělala, ani tato se k tomu jaksi nepřihlásila. To znamená, my pořád všichni cítíme, že to uhlí tam je na dalších 50-60 let a ten jasný signál o tm, že tedy zrušte ty teplárny, začněte diversifikovat ty zdroje, postavte malé plynové zdroje na sídlištích, tenhle impuls nikde nezazněl.

Moderátor (Václav Moravec):
A podle vás by měl zaznít v těch následujících 2-3 letech?

Host (Tomáš Drápela):
Podívejte se, ty teplárny, to není jenom topení v těch velkých městech, to je prostě i výroba elektrické energie. My dneska po té obrovské modernizaci těch velkých zdrojů, které jsou v Plzni, v Praze, v Českých Budějovicích, v Brně, ty zdroje dneska dodávají kromě toho tepla taky elektrickou energii, my dodáváme na trh dneska téměř 25 procent produkce. Pokud tyto všechny zdroje zavřete v horizontu 10 let, tak ta energie, někdo ji musí vyrobit. On ji pravděpodobně vyrobí ČEZ…

Moderátor (Václav Moravec):
Dostaveným Temelínem…

Host (Tomáš Drápela):
Například dostavěným Temelínem, ale ono taky jde o tu regulační elektřinu, kór po tom maléru s těmi fotovoltaikami. Myslím si, že ta regulační elektřina, ty výkyvy, bude potřeba něčím krýt a to prostě tyto malé neumí, to prostě umí takovéto zdroje, jako jsme my a nebo další, samozřejmě čezácké elektrárny.

Moderátor (Václav Moravec):
Před rokem se vedla diskuse o tom, zda by ceny uhlí pro teplárny neměl regulovat Energetický regulační úřad, což by prý zamezilo výkyvům cen tepla, které se odvíjejí především od cen uhlí. Tenhle návrh ovšem před rokem odmítal například poslanec občanských demokratů Libor Ježek. Podle něj by taková regulace Energetickým úřadem zdražila uhlí i teplo.

Záznam Libora Ježka:
Bude-li to regulováno tímto způsobem, tak bezpochyby to bude nahrávat energetickému sdružení ČEZ plus J&T, které koupily hnědouhelné doly v Německu a bezpochyby budou mít snahu svoje uhlí za ne nejlevnější cenu dostat do tepláren. To bezpochyby do svých tepláren, to znamená, zvyšovat cenu tepla. Pokud to bude regulovat ERÚ, tak ve své podstatě zlegalizují vysoké ceny svého uhlí do svých tepláren, to znamená, že centrální zásobování teplem se bezpochyby stane monopolem této energetické společnosti a ceny tepla půjdou nahoru.

Moderátor (Václav Moravec):
Odmítal před rokem návrh na přísnější regulaci cen teplárenského uhlí poslanec občanských demokratů Libor Ježek. Pokud by měl místopředseda Teplárenského sdružení Tomáš Drápela, který je hostem dnešních Impulsů, říci, zda je na místě znovu opakovat návrh na přísnější regulaci ať už cen teplárenského uhlí nebo teplárenství jako takového ze strany Energetického úřadu, je to na místě?

Host (Tomáš Drápela):
No já jsem přesně nepochopil, co pan poslanec tím jako tady chtěl říci, protože to nedávalo žádný smysl. Ale abych se vrátil k vaší otázce, prostě my jsme, hovoříme o regulaci těžby jako takové a to především potenciálně s prolomením těžebních limitů. V současné době to uhlí, které na trhu je, bych řekl, že standardně má, bych řekl, takové mravné ceny. My to uhlí, které je na trhu a které je do těch těžebních limitů, je de facto dneska skoupené velkými elektrárenskými společnostmi, my ho kupujeme z roku na rok, nám ty dlouhodobé kontrakty vypršely, to znamená, to uhlí, které tady na trhu dneska je, ty ceny jsou obvyklé, jsou přiměřené a jsou prostě standardní. Když vezmu Sokolovskou uhelnou, od které bereme například my v Plzni, nebo Severočeské doly, tam ty ceny jsou přijatelné. Myslím, že i obě dvě společnosti vykazují slušné zisky. Tam není žádný důvod k tomu, aby ta cena byla jakýmkoliv způsobem regulovaná, protože ona prostě je tržní, standardní tak, jak jsme na ni v těch letech zvyklí.

Moderátor (Václav Moravec):
Přesto ale nám tady vyhrožujete tím, že v těch příštích 2-3 letech dojde ke zdražení cen tepla.

Host (Tomáš Drápela):
My máme strach z toho…

Moderátor (Václav Moravec):
Řádově o procenta, desítky procent.

Host (Tomáš Drápela):
A určitou obavu z toho, že v podstatě tím, jaké, jsou tady vlastně tři hráči přes uhlí, že prostě se, tady je ze strany té jedné společnosti prostě tlak na to, aby ta cena toho uhlí šla výrazně nahoru. Minulý rok jsme byli svědkem aukce, kde se vlastně ty nebo pokud o jakousi aukci, kdy ty ceny prostě byly vyšroubované tak vysoko, že se do té aukce de facto nikdo nepřihlásil, protože nemohl, protože jakmile by si to uhlí koupil, tak prostě by to do těch cen tepla musel zákonitě promítnout. My jsme mluvili o regulaci a teď ani nemyslím cenové regulace, ale o jakési regulaci těžby za těžebními limity. Vlastně to nové uhlí, které tady na trhu je, že v případě prolomených těžebních limitů je potřeba nastavit nějaká pravidla, aby se to uhlí nestalo jenom takovým obyčejným zbožím a v podstatě my dneska máme, řeknu, ten gigajoul…

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, tudíž limity nejsou prolomené, vláda říká, že je pravděpodobně neprolomí a není tedy na místě regulace něčeho, co není prolomeno.

Host (Tomáš Drápela):
Ne, my jsme v té souvislosti mluvili s prolomením těžebních limitů. My říkáme to uhlí za těžebními limity, protože ta námitka proč kromě jiného neprolomit kvůli těm chalupám, které tam jsou, je taky o tom, že to uhlí se stane majetkem privátní společnosti, ta si s ním může dělat v uvozovkách, co chce a tudíž my nemáme vůbec jistotu o tom, že to uhlí dostaneme do těch tepláren, to nové uhlí za těžebními limity a také nevíme a nemáte jistotu v tom, že ho nedostanete tak pekelně draho, že vlastně ho stejně nebudete moct koupit. A v této souvislosti jsme mluvili o regulaci těžby za těžebními limity v případě jejich prolomení. Protože nám …

Moderátor (Václav Moravec):
Na tom si trváte, že pokud by dříve či později například v té aktualizované státní energetické koncepci, kterou chystá Ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením Martina Kocourka, pokud by se tedy nakonec prolamovaly limity v řádu dalších let, tak by mělo dojít právě k regulaci těžby a tudíž i potažmo cen toho teplárenského uhlí?

Host (Tomáš Drápela):
Přesně tak, ano. Je to tak, protože naše ceny tepla jsou významně regulovány. My jsme v situaci, kdy prostě si nemůžete jako elektřinu, řeknete, buď se mi vyplatí vyrábět, tak ji na ten trh dodám a nebo se mi nevyplatí. A podle toho jak máte cenu povolenky, jak máte cenu uhlí a jak je cena na burze elektrické energie, podle toho máte svobodnou volbu. My samozřejmě jako teplárníci žádnou svobodnou volbu nemáme. My když je zima prostě musíme těm našim zákazníkům zatopit, ať se nám to vyplatí nebo nevyplatí.

Moderátor (Václav Moravec):
No počkejte, ale přesto existují teplárny, které své zákazníky lidově řečeno dusí a už o tom bylo mnohé napsáno. Vezměte si příklad Liberce, obecně severních Čech a některých tepláren, kde jsou nemravné ceny a zákazníci jsou odkázáni na chování, neslušné chování tepláren.

Host (Tomáš Drápela):
Já musím tuto věc bohužel potvrdit, protože ono je potřeba říct názvosloví, co je teplárna. Teplárnou rozumíme my teplárníci skutečně zařízení, které je veliké, které má svoje zaměstnance, které prostě vykazuje standardní kontrolní činnost Regulačního úřadu, Státní energetické inspekce…

Moderátor (Václav Moravec):
No ale my zákazníci tím rozumíme i ty menší, které jsou u panelových domů a podobně.

Host (Tomáš Drápela):
Ano, pak jsou takzvané blokové kotelny, že jo, které se třeba v rámci privatizace bytového fondu někde na vesničce Dolní Horní, prostě byly čtyři paneláky, mezi tím byla malá plynová kotelna, tam prostě to obsluhuje jeden důchodce, imrvére je tam napsáno přijdu hned, tak tam se nedostane ani Regulační úřad, ani SEIka…

Moderátor (Václav Moravec):
A co byste s tím teda dělal?

Host (Tomáš Drápela):
Tam je samozřejmě chyba už na tom začátku, která vznikla tím, že vůbec došlo k tomu, že si ti nájemníci nechali, řekl bych, takový klíčový zdroj vyfouknout.

Moderátor (Václav Moravec):
No počkejte, ale s tím už pozdě bycha honiti, jak se říká. Tudíž co by se s tím dalo dělat?

Host (Tomáš Drápela):
Tyhle precedenty samozřejmě jsou, mě mrzí, že ta média potom mluví o teplárnách jako nemravných a že prostě jsme darebáci, měli jsme tady příklady s Lenoxou a celá řada dalších takovýchto, budu říkat podivných firmiček, které vlastnily tyto malé blokové kotelny, nevhodným financováním a celou řadou věcí prostě ti lidé platili 900-1000 korun za gigajoul. To jsou skutečně ceny, které ani…

Moderátor (Václav Moravec):
Jsou nemravné, to se ani jinak označit nedá.

Host (Tomáš Drápela):
Z toho plynu se prostě v těchto případech prostě vyrobit neumí nebo nelze, tam prostě ty ceny jsou přehnané. Jakmile ten zákazník přestal platit, on jim to vypnul, ten důchodce, že jo, a Regulační úřad tam přišel, nemohl nic kontrolovat. Tady je potřeba posílit tu pravomoc Regulačního úřadu, aby tyto excesy zaprvé se nazývaly pravými jmény a nikoliv teplárny kradou, ale aby se posílila role Regulačního úřadu, on odebral prostě licenci na výrobu toho tepla a předal ji nějaké nejbližší solidní teplárenské společnosti, která ten provoz prostě obnoví.

Moderátor (Václav Moravec):
I když tam nejsou, to znamená, že by de facto vyvlastnil takovouto lokální. Dá se to odnětí licence, přísnější regulace Energetickým úřadem u těchto lokálnějších zdrojů tepla svým způsobem chápat i jako jisté vyvlastnění? Protože to by přece musel, nenatáhnete tam nové roury a…

Host (Tomáš Drápela):
Těch řešení je vždycky několik. Toto je prostě moment, který se udělal tehdy, protože ti lidé byli zoufalí, byla jim zima, tak se to prostě udělalo tímto způsobem, tehdy to převzala ČEZ Teplárenská a ten problém se spravil. V tomto případě já bych doporučil těm lidem prostě postavte si v kočárkárně malý plynový kotel sami a odpojte se od toho a ten dotyčný prostě půjde sám na té své v uvozovkách…

Moderátor (Václav Moravec):
Přesto by se ale podle vás měly zpřísnit regulační pravomoci Energetického úřadu?

Host (Tomáš Drápela):
Určitě, nevím, jestli regulační pravomoci, ale určitě by se měly zvýšit pravomoci pro kontrolu Regulačního úřadu. Samotná regulace cen tepla tak, jak o ní mluvili někteří poslanci v minulém Parlamentu, ten problém vůbec nevyřeší, protože darebák zůstane darebákem, ať budete mít regulaci, jakou budete chtít. A zatímco takto s tou přísnější regulací, která stejně nevede k jednotným cenám, to je naivní představa, protože ten, kdo vyrábí teplo z plynu, bude mít jinou cenu tepla než ten, kdo vyrábí teplo z uhlí. Plzeň, řeknu, má 390 korun za gigajoul na příští rok, budeme zvyšovat o inflaci a vezmu si třeba, já nechci, třeba Brno, Brno je celé plynofikované, tam samozřejmě i kdyby pan ředitel Nováček byl génius, tak prostě ty vstupy jsou tak zásadně rozdílné, že on tu cenu tepla bude mít výrazně jinou a žádnou regulací ty ceny nesrovnáte.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste tedy, protože jste vlastně řekl u nás v Plzni, vy jste ředitele Plzeňské teplárenské. U vás v roce příštím tedy budete zdražovat teplo jenom o inflaci?

Host (Tomáš Drápela):
Ano, my jsme zatím, máme návrh představenstva, předpokládám, že bude schválen, že by měl být zvýšen o 2,5 procenta, plánujeme, to znamená, ten gigajoul pro občana na patě domu by měl stát 396 korun včetně DPH. Je to jedno z nejlevnějších tepel v České republice, ale říkám, je to i dané tím, že máme velmi vysokou produkci elektrické energie, velmi dobře se pohybujeme na trhu s elektrickou energií, protože tam je tvrdý byznys a snažíme se nezneužít toho lokálního monopolu k tomu, abychom to nějakým způsobem drátovali ty peníze z těch našich občanů.

Moderátor (Václav Moravec):
A můžete nám tedy říci, protože jak jsem studoval ony podklady, že faktorů, které mohou ovlivňovat ceny tepla, tak je víc než 15, do toho vstoupí prodávání emisních povolenek ve formě aukcí po roce 2013, což vás jako teplárny také bude stát nějaké peníze. Je tedy možné říci, o kolik desítek procent, když říkáte, řádově dojde ke zdražení cen tepla v desítkách procent, jaké desítky procent to budou?

Host (Tomáš Drápela):
My chceme věřit tomu, že tak, jak dojednala Topolánkova vláda v Evropském parlamentu, že prostě teplárenství, ty povolenky pro teplárny, pro výrobu tepla budou i nadále přidělovány zdarma s tím, že kdyby se tomu tak nestalo, tak se skutečně může stát, že při ceně, já nevím, třeba pro Plzeňskou teplárenskou při ceně 15 euro za povolenku, kdybychom si je měli od roku 2013 všechny kupovat i na to teplo, tak máme náklady najednou 180 milionů korun ročně. Kdyby stály 25 euro, což se klidně může stát, ten trh nikdo neumí prognózovat, tak by to skutečně mohlo vést až téměř k likvidaci té teplárny jako takové, pokud by radikálně o desítky procent nezvedla cenu tepla.

Moderátor (Václav Moravec):
O jakých desítkách procent mluvíte? Protože to může být od 20 procent až do nějakých 90.

Host (Tomáš Drápela):
To samozřejmě zase na to je přesně stanovená regulace, jo, to znamená, já když říkám desítky procent, nechtějte po mě číslo 15 nebo 20 nebo 40…

Moderátor (Václav Moravec):
No mě stačí řádově, protože rozptyl mezi 20 a 90 je tak velký…

Host (Tomáš Drápela):
Ano, to je rozdíl mezi…

Moderátor (Václav Moravec):
Že to si neumíme představit ani.

Host (Tomáš Drápela):
Rozdíl mezi 15 eury a mezi 25 eury nebo mezi 30 eury za povolenku, já skutečně nevím, jaké budou ceny povolenek v roce 2013…

Moderátor (Václav Moravec):
Ale přesto je jasné, že se aukcemi budou i pro vás jako pro teplárenství dražit?

Host (Tomáš Drápela):
Určitě, ale pořád ještě tady je ve hře regulace, která prostě ty teplárny a Evropský parlament ji schválil, to znamená, pokud by se zase stalo něco, tak je to zase naše akce, protože prostě chybí státnímu rozpočtu peníze, tak to tedy zaplatí teplárny. To se stalo i teď de facto tím, že se zdanily povolenky určitou darovací daní, my teplárny jsme z toho, s teplem a s kogenerací, to znamená s výrobou elektrické energie s teplem, jsme od toho osvobozeni, ovšem za elektřinu, kterou už vyrábíme mimo, to znamená v kondenzaci nebo vykrýváme tyto podpůrné a systémové služby, to znamená systém pohybu, třeba teďko díky fotovoltaikám si myslím, že to bude poměrně významný problém udržení stability elektrické sítě České republiky, tak tuto elektřinu, kterou my dodáváme a tím vyrovnáváme, tak tu už my samozřejmě zdaněnou máme.

Moderátor (Václav Moravec):
Dovedete odhadnout jako Teplárenské sdružení, kolik vás to vlastně bude stát na těch odvodech, zdanění v souvislosti se slunečními elektrárnami?

Host (Tomáš Drápela):
Ano, u nás velice přesně. Já nevím u kolegů, protože každý zdroj je jiný, ale my jsme to teď počítali a nám to sebere na příští rok ze zisku 30 milionů korun.

Moderátor (Václav Moravec):
Jako Plzeňskou teplárenskou?

Host (Tomáš Drápela):
Jako Plzeňské teplárenské, i když máme a to jsme vděčni nebo jsme rádi, že bylo chápáno, že zdanit všechny, že se to teplo z toho dostalo ven, tam bych chtěl poděkovat určitě panu ministru Kocourkovi, panu ministru Drobilovi, kteří vlastně pochopili tu naléhavost toho problému a vyšli nám v tomto vstříc, aby se alespoň to teplo a kogenerace této dani vyhnuly, ale samozřejmě ty ostatní věci budeme standardně danit jako klasické kondenzační elektrárny a klesnou nám zisky. Klesnou nám zisky, ono se nám to jednorázově určitě neprojeví do navýšení cen tepla, ovšem mělo-li by se pokračovat tím, že nám za chvilku zdaní i to, že dýcháte…

Moderátor (Václav Moravec):
A vy dovedete říct, když v roce 2011, tedy v příštím roce, v případě Plzeňské teplárenské jako jednoho z největších dodavatelů tepla v zemi pro jistý region, tedy pro Západočeský kraj, dojde ke zdražení o víc než dvě procenta, ale o kolik to bude v roce 2012? Umíme už to v současnosti říct?

Host (Tomáš Drápela):
To opravdu nevím, to hodně záleží, jak bude cena povolenky jako takové, ale určitě, podívejte se, byla cena povolenky v roce 2006, byla 23 nebo 24 euro a během jednoho roku byla hodnota nula, té povolenky, ten trh se úplně zhroutil. My skutečně, nás povolenky de facto významně jako energetiky teplárníky, jako v podstatě obtěžují, protože najednou pracujeme s nějakými podivnými komoditami, nějakými podivnými papíry, které si někdo vymyslel v Bruselu a my jsme z toho sami nešťastní. Protože to může být úplně zanedbatelná věc, ale taky to může být významná rána, kterou my neumíme zvnějšku, respektive zvnitřku ovlivnit. Takže celý ten trh s povolenkami, já jsem přesvědčen o tom, že to je celé jeden velký podvod, který se prostě vymyslel někde v Bruselu proto, aby se zase někdo někde jako napáskoval.

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, to znamená, že si to vymysleli v Bruselu proto, aby se napáskovala Evropská komise …

Host (Tomáš Drápela):
Já nevím, zeptejte se, kdo s těmi povolenkami obchoduje. Jo? Tady se vymyslela nějaká komodita jako je káva, zlato a najednou se tady vymyslely nějaké papíry, někdo nějaké fiktivní věci a s těmi se prostě obchoduje přes počítače, vydělávají se na tom peníze, někdo prodělává, někdo vydělává a vznikl tady naprosto fiktivní podivný trh a najednou to všichni cpou do těch svých nákladů. A teď všechno to se samozřejmě promítá do cen zboží. Čína, Indie, všichni na to kašlou a potom se samozřejmě stane, že si nekoupíte žádný český výrobek, žádný evropský výrobek, protože tyto všechny věci se promítají do cen a to zboží v tom finále se stává nekonkurenceschopné.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká místopředseda Teplárenského sdružení České republiky Tomáš Drápela. Děkuji, že jste přijal mé pozvání a těším se někdy příště na shledanou.

Host (Tomáš Drápela):
Díky, díky za pozvání.

06.12.2010

Pavel Varvařovský, ombudsman

Ombudsman Pavel Varvařovský mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o doporučeních na změny zákonů.
02.12.2010

VIDEO: Leoš Tržil, ředitel dopravní policie

Ředitel dopravní policie ČR Leoš Tržil mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o vysokém počtu dopravních nehod od začátku prázdnin.
30.11.2010

VIDEO: Martin Kocourek, ministr průmyslu o obchodu

Ministr průmyslu o obchodu Martin Kocourek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o regulaci obchodních řetězců.
29.11.2010

VIDEO: Ondřej Liška, Strana zelených

Předseda Strany zelených Ondřej Liška mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o státních maturitách nebo o pražské koalici ODS a ČSSD.
23.11.2010

VIDEO: Miroslav Kalousek, ministr financí

Ministr financí Miroslav Kalousek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o reformách a také o hrozících protestech.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.