Josef Dobeš, Věci veřejné

Publikováno: 29.06.2010 18:20
Video soubor neexistuje.
Předseda poslaneckého klubu Věcí veřejných Josef Dobeš mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o sestavování nové vlády.

Moderátor (Václav Moravec):
Ostrá slova si už tři dny vyměňují předseda ODS Petr Nečas a nejvyšší představitelé Věcí veřejných. Nejdříve Petra Nečase překvapil výrok vyjednavačky Věcí veřejných Kristýny Kočí, která v neděli v České televizi prohlásila, že její strana nevstoupí do vlády, pokud nebude ministrem vnitra šéf Věcí veřejných Radek John. Premiér a šéf ODS Petr Nečas reagoval těmito slovy:

Záznam Petra Nečase:
Kdybychom vždycky na K9 probírali mediální vyjádření toho nebo onoho člověka z našich tří stran, byť je třeba sám členem K9, tak bychom asi na těch jednáních nic jiného nedělali. Ten krok považuji za zbytečně silácký a neprofesionální a nevidím důvod, proč se k němu nějak vyjadřovat, je třeba jednat u jednacího stolu, korektně a bez ultimat.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova premiéra a šéfa občanských demokratů Petra Nečase. Petr Nečas ale přitvrdil. Podle něj je u Věcí veřejných zásadním problémem napojení strany na Víta Bártu a bezpečnostní agenturu ABL. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách, protože hostem dnešních Impulsů je předseda poslaneckého klubu Věcí veřejných Josef Dobeš. Vítejte v Rádiu Impuls, dobrý večer.

Host (Josef Dobeš):
Hezký večer všem.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že hosta dnešních Impulsů se můžete ptát prostřednictvím sms zpráv na čísle 774 999 888. Ptejte, se pokud máte otázky, dál předsedy poslaneckého klubu Věcí veřejných, Josefa Dobeše. Ještě jednou opakuji číslo pro vaše otázky ve formě sms zpráv, 774 999 888. Jak hluboce se projednává u Věcí veřejných vyjednávací taktika?

Host (Josef Dobeš):
Tak ve Věcech veřejných se o těchto věcech pravidelně diskutuje, máme svůj vyjednávací tým, vedle toho máme poslanecký klub a máme vedení strany a všechny tyhle subjekty se koordinují a informují o tom, jak vyjednávání probíhají.

Moderátor (Václav Moravec):
Bylo podle vás taktické dát si tu podmínku, že se nemusíte zúčastnit vlády, pokud Radek John nebude ministrem vnitra? Jasná odpověď, ano, ne.

Host (Josef Dobeš):
Bylo to třeba, bylo to třeba říct. Já jenom doplním, že vždycky bylo zvykem, že předsedové potenciálních koaličních stran měli svého předsedu vždycky v té vládě, myslím si, že tak je to i dobré i pro spoluzodpovědnost, která pak v té vládě je.

Moderátor (Václav Moravec):
Nutně ale nemusí být ministrem vnitra.

Host (Josef Dobeš):
Nutně nemusí být ministrem vnitra, nicméně Věci veřejné bych řekl, že měly klíčovou kompetenci, antikorupční program a Radek John jako předseda naší strany má nesmírný kredit mezi našimi voliči, přesně jako představitel nové politiky a boje proti korupci.

Moderátor (Václav Moravec):
Nakolik podle vás, Josefe Dobeši, zpochybňuje ten kredit to úzké propojení mezi bezpečnostní agenturou ABL a Vítem Bártou, na které v rozhovoru pro Českou televizi poukázal premiér a předseda občanských demokratů Petr Nečas, který byl velmi tvrdý a řekl krom jiného, cituji: Ano, úzká vazba mezi firmou ABL a Věcmi veřejnými je skutečností, míra personálního propojení je velmi silná. Čelný představitel této firmy, pan Zahálka, pracuje jako poradce na Ministerstvu vnitra, dokonce se několikrát, k mému překvapení hraničícímu až se zděšením, zúčastnil koaličních jednání. Takže to je velmi vážný problém, konec citátu.

Host (Josef Dobeš):
Nás tento výrok nemile překvapil, to je první věc. Druhá věc, nemile nás překvapil proto, protože ten výrok z nás dělá nerovnocenného partnera. To je první věc, která v tomhle je. A na tu vaši otázku je potřeba odpovědět, že pan Zahálka se jednání, účastní vyjednávání od samého začátku a byly to Věci veřejné, které na tohle upozornily. V tisku proběhlo, že už na Ministerstvu vnitra máme svého poradce, že je to poradce pana Komorouse. To znamená, Petr Nečas neobjevil Ameriku, Petr Nečas to věděl dopředu a…

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, proč vás ten Nečasův výrok nemile překvapil? Vždyť jste ho museli přece předvídat, když dáte Nečasovi jako premiérovi jasnou podmínku, když John nebude ministrem vnitra, my budeme vně té vlády a budeme ji podporovat z opozičních lavic.

Host (Josef Dobeš):
Ten výrok nás nemile překvapil proto, že si myslíme, že ti partneři by se k sobě měli chovat partnersky a rovnocenně a že by Petr Nečas měl respektovat, že Věci veřejné jsou svéprávná strana, která ví, proč nominuje Radka Johna a proč tohle dělá, že by měl být vhodným kandidátem na ministra vnitra. Ta rovnoprávnost naší strany nás nejvíce pobouřila.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale znovu opakuji to, že vyjednavačka Věcí veřejných Kristýna Kočí jasně řekla v neděli, že strana musí mít post ministra vnitra a Radka Johna na něm a ještě v neděli dodala:

Záznam Kristýny Kočí:
Ještě by byla varianta, že bychom si toto nechali schválit našimi véčkaři ve vnitrostranickém referendu, ale nejužší vedení je proti vstupu do koaliční vlády v případě, že by Radek John neměl post ministra vnitra.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova Kristýny Kočí v České televizi. Znovu se tedy ptám, na hrubý pytel hrubá záplata, nebylo to netaktické dávat premiérovi ultimatum, proto jste se dočkali premiérových slov v Událostech, komentářích České televize?

Host (Josef Dobeš):
Já si myslím, že ne. Věci veřejné celou dobu v těch vyjednáváních vystupovaly spíš v roli nějakého mediátora a nějakého člena, který urovnává ty věci. Vzpomeňme si na výroky o počtu ministrů a náš kompromisní návrh 6-5-4 a tento náš legitimní nárok vzešel a my to nebereme jako něco, co by bylo hrubého, na co by měla následovat hrubá záplata. Bylo to naše vyjádření a naše pozice, co bychom rádi a garance, protože v tu dobu se projednával antikorupční program, to nebylo vytrženo z nějakého konceptu, protože v tu chvíli jsme projednávali program a my si myslíme, že zde jsme výraznými garanty, i naše předvolební sliby byly jasné a my jsme tady chtěli říct, že Radek John je tím, který by nejlépe mohl reprezentovat tento program.

Moderátor (Václav Moravec):
Nečasova reakce byla tedy neadekvátní?

Host (Josef Dobeš):
Ta nás rozladila, pan premiér Nečas mohl sdělit na K9 nebo mohl i do médií sdělit nějaký svůj postoj, ale přesně to, kdy z nás dělá jakoby nesvéprávné partnery, to nám poměrně vadí i ve vedení strany.

Moderátor (Václav Moravec):
Nakolik to může zkomplikovat koaliční vyjednávání?

Host (Josef Dobeš):
Já to nedokážu odhadnout, v tuhle chvíli zasedá K9 a baví se i o těchto personálních věcech, i o této situaci, ale na druhou stranu my, znovu opakuji, celou dobu v tom vyjednávání jsme spíše těmi mediátory než těmi, co by tu situaci akcelerovali a zneklidňovali.

Moderátor (Václav Moravec):
Pokud byste měl odpovědět na tu zásadní otázku, nemyslíte, že Vít Bárta a propojení na agenturu ABL je něco, co bude Věci veřejné provázet v těch následujících týdnech a měsících, jako vás to provázelo před volbami a může to stranu zásadně poškodit? Jednoznačná odpověď.

Host (Josef Dobeš):
Nemůže, protože my i před volbami jsme říkali, že jsme pro transparentnost. Vít Bárta jednoznačně dal dar Věcem veřejným, přihlásil se k tomu a my jsme pro tu transparentní podobu. Ona by to mohla být nějaká šedá zóna, která by někde stála, mohli bychom se bavit o kmotrech, kteří sedí o nějaké patro jinde a my jsme zásadně proti tomu. My jsme, my bychom třeba mohli navrhovat, že pan Drobil je spoluvlastníkem firmy, že se třeba uchází o evropské fondy a kandiduje na ministra průmyslu, ale my se proti tomu nestavíme, protože si říkáme, v tom je přesně transparentnost. Udělejme transparentní veřejné zakázky, pojmenujme si tyto vztahy, mějme etický kodex a hlídejme transparentně tyto politiky. Je to výrazně výhodnější než mít šedou zónu.

Moderátor (Václav Moravec):
Trvá tedy, ta slova Kristýny Kočí, když Petr Nečas řekne, napojení Věcí veřejných na ABL, byť jak vy říkáte transparentní, je pro mě zásadní problém, Radek John Ministerstvo vnitra kvůli tomu nedostane.

Host (Josef Dobeš):
Je to něco, co by výrazně zkomplikovalo naši možnou přímou účast ve vládě a museli bychom se bavit o jiné alternativě. Jsem o tom přesvědčen.

Moderátor (Václav Moravec):
Máte připravený tedy krizový scénář, že budete mimo vládu a že budete podporovat Nečasovu vládu třeba tím, že opustíte Sněmovnu při hlasování o důvěře?

Host (Josef Dobeš):
My jsme celou dobu, co jsme, co vyjednáváme, jsme nasměrovaní a v hlavě máme myšlenku, že pracujeme na programu a snažíme se prosadit co nejvíce bodů našeho programu do programového prohlášení. V tuto chvíli pak předstoupíme před naše véčkaře, složíme účty a řekneme, podívejte se, můžeme tento program hájit v přímé účasti ve vládě. Takhle jsme doposavad zatím uvažovali, takhle uvažujeme. Ta vaše myšlenka nás zatím nijak nenapadla, i když ta varianta je pořád možná, naše nepřímá . . .

Moderátor (Václav Moravec):
Která myšlenka, teď myslíte to, že byste opustili Poslaneckou sněmovnu, kdyby se hlasovalo o menšinovém kabinetu . . .

Host (Josef Dobeš):
Ne, ne, ne. Nepřímá podpora vlády, to znamená, nejsme v ní a dáváme podporu za jasných podmínek, které se váží k jasným časovým údajům, kdy se plní úkoly.

Moderátor (Václav Moravec):
Premiér, šéf ODS Petr Nečas chce obsadit posty do poloviny července, aby mohla být jmenována jeho vláda. Tady jsou slova premiéra a předsedy ODS Petra Nečase.

Záznam Petra Nečase:
Pan prezident žádnou lhůtu nedal s tím, že jsme si oba dva vědomi, protože pan prezident je bývalý ministr financí a bývalý předseda vlády, jaké jsou termíny ve vazbě na státní rozpočet, to znamená, že by bylo velmi vhodné, aby do konce první poloviny měsíce července již seděli vlastně ministři nové vlády na úřadech a začali se věnovat rozpočtu.

Moderátor (Václav Moravec):
Pondělní slova premiéra a předsedy ODS Petra Nečase, jak je zaznamenalo Rádio Impuls. Pokud by měl šéf poslaneckého klubu Věcí veřejných Josef Dobeš, host dnešních Impulsů, říci jasné slovo, do kdy Věci veřejné jsou vůbec ochotny o té vládě vyjednávat, aby se přesně nenatahovalo i to personální vyjednávání a obsazení postů.

Host (Josef Dobeš):
My jsme v tuhle chvíli asi v 30 procentech schváleného a podepsaného programového prohlášení, takže nám zbývá spíš ta větší část, abychom se na ni shodli, nicméně i těch 70 procent je v nějaké fázi rozpracovanosti a vylaďují se konfliktní body. Takže já si myslím, že to období vyjednávání bude minimálně týden ještě trvat, může trvat ještě déle. Naopak, já si v tuhle chvíli myslím, že jsme v nějakém stádiu, kdybychom se měli začít bavit o personálních obsazeních. Myslím, že teď je vhodná doba.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste kandidátem na ministra školství, je to tak.

Host (Josef Dobeš):
Já jsem celou dobu byl stínovým ministrem školství, já jsem garantem a vyjednavačem za oblast školství a pokud by Věci veřejné měly být ve vládě a měly by dostat resort školství, tak jsem asi jedním z vážných adeptů na ministra školství.

Moderátor (Václav Moravec):
Je to tak, že se u Věcí veřejných počítá s tím, že stejně tak jako chcete pro Johna určitě Ministerstvo vnitra, tak pro Dobeše Ministerstvo školství.

Host (Josef Dobeš):
Tak takhle to není postavené. My říkáme, že máme odvahu jít do reformy školství a že máme dostatečnou sociální citlivost a že jak je pro nás antikorupční program nějakou kompetencí, kterou od nás vnímají voliči, stejně tak odborná veřejnost i laická veřejnost cítí, že Věci veřejné mají propracovaný školský program.

Moderátor (Václav Moravec):
Otázky, které přicházejí na Josefa Dobeše od vás, posluchačů Impulsů a je jich obrovské množství, tak jedna z otázek nebo připomínek. Chcete vyjednávat nebo vydírat? Lituji hlasu, který jsem Věcem veřejným dala, jsou stejní vyděrači jako bývali lidovci. Počítáte s tím, že vám tato pozice může ublížit u vašich voličů.

Host (Josef Dobeš):
Já si myslím, že ne. My se snažíme velmi poctivě vyjednávat a velmi ostře vyjednáváme programové prohlášení. My v první chvíli máme prioritu vyjednat program a teprve pak potenciální obsazení ministerstev je na druhé až na druhé lince.

Moderátor (Václav Moravec):
Obrana, Ministerstvo obrany, to je resort, který vám chtějí nabídnout občanští demokraté a Radku Johnovi jasně říci, podle našich informací, podívejte se, Radek John dostane silový resort jako předseda politické strany, to znamená premiér Nečas, Karel Schwarzenberg ministr zahraničí a silový resort obrany Radek John. Proč nechcete Ministerstvo obrany?

Host (Josef Dobeš):
My znovu říkáme, klíčovým, klíčovou věcí, vlajkovou lodí Věcí veřejných je boj s korupcí a. . .

Moderátor (Václav Moravec):
No počkejte, na Ministerstvu obrany se o té korupci také mluví víc než dost, kdybyste začali na Ministerstvu obrany, tak proč vám vadí začít na Ministerstvu obrany s bojem proti korupci.

Host (Josef Dobeš):
Já myslím, že ten mnohem větší prostor je legislativní a v tom všem je Ministerstvo vnitra, nicméně v tuhle chvíli my nelpíme na, znovu říkám, na nějakém zásadním postoji, ač jsme v neděli něco sdělili. Z druhé strany já musím dodat, nikdy nebylo zvykem, že by předseda politické strany dostal nějaký resort vymezený nebo neměl resort. To je něco, co mi bereme, že je mimo to, co je zvykem.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste zároveň řekli, že pokud Radek John bude ministrem vnitra České republiky, že by spolupráci nabídl i opozičním sociálním demokratům, není to možné pak interpretovat tak, že jestliže pan Zahálka pracuje na Ministerstvu vnitra jako poradce u prvního náměstka Jiřího Komorouse, tak vy to zase vrátíte sociálním demokratům, protože to je Martin Pecina, sociálně demokratický ministr, který Zahálku na Ministerstvo vnitra přivedl s Jiřím Komorousem.

Host (Josef Dobeš):
Já vám to teď vnesu na jiný resort. Tady se bavíme o tom školství, tak si naopak říkám, že filosofie vtáhnout i tu demokratickou opozici do nutných reforem je třeba. Já kdybych mohl mluvit za školství, tak si dovedu představit, nebo bych to téměř viděl jako potřebné, aby i tam seděl člověk z řad ČSSD, který by. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu to tedy správně, že i vy byste nabídl významnou funkci na Ministerstvu školství, pokud byste byl ministrem školství, zástupci ČSSD.

Host (Josef Dobeš):
Přesně tak. Já bych stál o to vtáhnout do reforem, do nutných reforem v něčem i nepopulárních, lidi z ČSSD.

Moderátor (Václav Moravec):
A na jakou pozici, přímo třeba na pozici náměstka?

Host (Josef Dobeš):
Já jsem takhle ještě neuvažoval, ale dovedu si to představit i na této pozici.

Moderátor (Václav Moravec):
A k čemu pak koaliční vláda, když budou náměstkovat sociální demokraté.

Host (Josef Dobeš):
To podle mě není v rozporu s koaliční vládou, koaliční vláda má nějakou podepsanou dohodu, podle které se musí držet a ten ministr zodpovídá, že případný náměstek i mimo tu koalici bude držet tyto dohody.

Moderátor (Václav Moravec):
A hostem u mikrofonu Radia Impuls je dnes předseda poslaneckého klubu Věcí veřejných Josef Dobeš, také jeden z kandidátů na post ministra školství České republiky. Ministerstvo školství, tak dvě věci, které zásadně zaujaly veřejnost i sdělovací prostředky, institut odloženého školného a pak přesun víc než dvou miliard korun z rozpočtu Ministerstva obrany na Ministerstvo školství. K odloženému školnému Radek John, šéf Věcí veřejných, říká.

Záznam Radka Johna:
Na školy kde republika nutně potřebuje odborníky, to znamená na školy technické, by školné bylo samozřejmě nižší, nebo-li stát by tím si objednával a motivoval lidi, aby také chodili do škol, o které dnes není zájem. Školy, kam se hlásí každý druhý obyvatel České republiky, což je například právnická fakulta, by měly školné vyšší a chceme solidárně i pro ty, kteří nemají peníze, aby mohli využít institut odloženého školného.

Moderátor (Václav Moravec):
Slova Radka Johna. Nakolik šéf poslaneckého klubu Věcí veřejných Josef Dobeš, host dnešních Impulsů, počítá s tím, že po prázdninách, pokud bude ta rodící se trojkoalice prosazovat školné, tak mohou vzniknout jisté nepokoje mezi studenty, protože první protest už se uskutečnil, byl poměrně malý, protestovalo proti odloženému školnému zatím 100 lidí, ale že mohou opravdu přijít masivnější protesty studentů.

Host (Josef Dobeš):
Odložené školné by nemělo být na tom jako státní maturity. To znamená nemělo by se nad tím vznášet mnoho tajemných otazníků, a mnoho nevyřčených věcí. Já myslím, že je potřeba přesně pojmenovat a říct pravidla a zároveň sdělit, že tam je doprovodný sociální program takový, aby to nevylučovalo nadané studenty ze slabých sociálních skupin.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale zatím ta pravidla jasně do detailů popsaná nejsou, na nich dohodnuti nejste.

Host (Josef Dobeš):
Ano, odložené školné je v tom názvu zatím kompromisní varianta, kterou dopracováváme a zde jsme citliví a s respektem k partneru z TOP 09, protože zde TOP 09 musela udělat největší ústupek a my v tuhle chvíli ty detailní věci dolaďujeme. Nicméně víme nějaký strop, který by se platil, to myslím, že je poměrně jasné, že by to bylo maximálně deset tisíc za semestr a ta škola by ho nemusela využít. To, co Radek John říkal, že vláda má v rukou nástroj, ten strategický, že by mohla preferovat nedostatkové obory a tak tam dát pobídku, aby tam přicházeli studenti. A také říkáme zhruba termín, kdy by se to spustilo, rok 2013-2014, školní rok, s tím, že by to platilo jen pro ty, co nastupují do prvního ročníku.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy budete ve čtvrtek vyjednávat dál jako školští experti těch tří politických stran ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, budete právě vyjednávat o dalších detailech toho odloženého školného, jak jste teď popsal?

Host (Josef Dobeš):
My máme, co se týče odloženého školného, tak máme zatím nadiktovaný poměrně obecný text do možného koaličního prohlášení, ale myslím si, že mezi sebou si ho musíme precizovat do podrobnější podoby a já budu rád, abychom si to začali pomalu říkat tak, jak by to mělo být.

Moderátor (Václav Moravec):
Které věci podle vás ještě nejsou vyřešené v souvislosti s odloženým školným a mohou o ně být největší spory?

Host (Josef Dobeš):
Tak s odloženým školným ještě otázka samozřejmě půjček, grantů, sociálních stipendií, přesně nastavit ty věci, kdo bude garantem případného úroku, bude to student vůči komerčnímu subjektu, student vůči státu? To jsou všechno varianty, které si musíme říct a musíme si je vydiskutovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Ke které variantě se kloníte vy, kdo by měl být garantem?

Host (Josef Dobeš):
Tak Věci veřejné od samého začátku říkaly, že by to měla být smlouva mezi státem a studentem, nicméně já na rovinu říkám, že připouštím i tu variantu komerční subjekt s tím, že stát garantuje výhodnost úroků a dává tu garanci stát. To je naše kompromisní varianta, kam zase my jsme připraveni jít.

Moderátor (Václav Moravec):
Tu tlačí, chápu-li to správně, TOP 09, to komerční?

Host (Josef Dobeš):
TOP 09 od samého začátku chtěla, aby školy dostaly hned peníze a ta varianta, že je tam komerční subjekt, který půjčí studentovi peníze, umožňuje to, že bez zásahu do státního rozpočtu je možné ty peníze dát na vysoké školy.

Moderátor (Václav Moravec):
Proti tomu odloženému školnému zásadně protestují sociální demokraté. Rádio Impuls zaznamenalo slova statutárního místopředsedy ČSSD Bohuslava Sobotky:

Záznam Bohuslava Sobotky:
Pro nás zavádění školného na veřejných vysokých školách nepřipadá v úvahu. My nechceme podporovat systém, který bude zavádět určitou sociální diskriminaci, bude znevýhodňovat studenty ze sociálně slabších rodin. My jsme přesvědčeni o tom, že veřejné vysoké školství by mělo být sociálně propustné bez jakýchkoliv sociálních nebo finančních bariér.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova statutárního místopředsedy ČSSD Bohuslava Sobotky. Pokud by měl předseda poslaneckého klubu Věci veřejné, Josef Dobeš, host dnešních Impulsů, říci, když vás sociální demokraté odmítnou s tím, že nebudou chtít post náměstka, protože zavádíte takové věci, viz odložené školné a kritika Bohuslava Sobotky, co jim na to řeknete?

Host (Josef Dobeš):
Tak jednak zatím nikdo pozici náměstka nenabídl. Já tahle slova chápu a myslím si, že pan Sobotka nemůže hovořit jinak. Dovedu si představit, že odborníci z řad ČSSD si s námi sednou a dovedu si představit, že dají návrhy tak, aby podpořili naše sociální změkčení celého problému. To odložené školné je kouzelné v tom, že ho platí student až poté, co dosáhne vyššího, absolvent, pardon, vyššího než průměrného platu a v tom je ta prostupnost. Díky vysokoškolskému vzdělání dosáhne na nějaký nadstandard.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy také chcete v rámci toho čtvrtečního vyjednávání o školství navrhnout svým možným koaličním partnerům, rozumějme občanským demokratům a TOP 09, zavedení náborových příspěvků pro kantory. Měli bychom dodat, že kantoři by podle vašich představ mohli dostávat příspěvek při vstupu do školství, podobně jako to mají třeba vojáci při vstupu do armády. Kde na to chcete vzít peníze jako možný ministr školství?

Host (Josef Dobeš):
Mě napadlo, že jste detektiv a nevím, z které agentury, protože tohle poprvé zaznělo a řekl bych, že jsem tím překvapil své partnery, včera večer. Od té doby jsme to nijak moc nešířili. To znamená ano, přišli jsme s jednou možnou variantou, jak podpořit nové absolventy pedagogických fakult, aby šli učit. Může to být náborový příspěvek po vzoru policie a armády.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale nejsou na ně peníze. Ptám se, kde byste na něj vzali.

Host (Josef Dobeš):
Není to pravda, protože K9 mimo jiné rozhodla, že můžeme pracovat s částkou dvě miliardy sto milionů a s touhle částkou se dá velmi dobře pracovat. Já chci poukázat zde na jednu alarmující věc, kterou jsem zatím neslyšel, že by někdo řekl. Demografický stav učitelského sboru je výrazně horší než demografický stav České republiky. Pokud s tím něco neuděláme a nepřitáhneme 5-10 tisíc mladých učitelů, tak za deset let nebude mít kdo učit.

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, tak vy nám tady říkáte, že ty peníze chcete vzít z těch dvou miliard a sta milionů, které jste převedli z Ministerstva obrany na Ministerstvo školství, ale ty peníze chcete dát také na zvýšení platů kantorům. To znamená, není tady trochu víc zájmů na tak malý balík peněz?

Host (Josef Dobeš):
Je to zdánlivě malý balík, já už jsem i své potenciální koaliční partnery přesvědčoval o tom, že můžeme garantovat náborové příspěvky a můžeme garantovat náš slib, který jsme dávali, že bude minimální učitelský plat 20 tisíc. A já ve čtvrtek přinesu konkrétní čísla svým partnerům.

Moderátor (Václav Moravec):
Takže se to dá zaplatit z těch…

Host (Josef Dobeš):
Dá se to zaplatit, přesně tak.

Moderátor (Václav Moravec):
Dvou miliard.

Host (Josef Dobeš):
Dvou miliard sto milionů.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak velký by ten příspěvek byl u těch nastupujících kantorů, jaká je vaše představa?

Host (Josef Dobeš):
Tam jsou varianty, já tady nastřelím, bavíme se o 60-80 tisících, můžeme se bavit i o sto tisících a bavíme se o závazku. To znamená, může být závazek tři roky, pět let, že se ten absolvent uváže, že bude učit a můžou se pohybovat, můžeme mít dvě, dva stupně podpory.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu-li to správně, že by mohl nastupující kantor, pokud bude tři roky pracovat ve školství, začínající kantor, dostat během těch tří let až sto tisíc korun?

Host (Josef Dobeš):
Nejenom během tří let, já myslím, že je potřeba dvoufázově to naplánovat. Zatím opět představa u nás u Věcí veřejných je, že by část těch peněz dostal ihned při nástupu, část těch peněz třeba po roce, co odučil. Samozřejmě pokud by nesplnil ten závazek, tak by poměrnou částku vracel do státního rozpočtu.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká šéf poslaneckého klubu Věcí veřejných a také kandidát na ministra školství za tuto stranu, Josef Dobeš, host dnešních Impulsů. Děkuji za rozhovor a někdy příště na shledanou.

Host (Josef Dobeš):
Rádo se stalo, na shledanou.

Moderátor (Václav Moravec):
Tak takové byly dnešní Impulsy. Hostem dalších Impulsů, tedy středečních, bude Tomio Okamura, viceprezident a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.


 

12.07.2010

Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR

Prezident Agrární komory ČR Jan Veleba mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o problémech zemědělců.
08.07.2010

Ivan Hašek, předseda ČMFS

Šéf ČMFS Ivan Hašek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o mistrovství světa ve fotbale nebo o první fotbalové lize v Česku.
07.07.2010

František Krejčí, ředitel národního parku Šumava

Ředitel národního parku Šumava František Krejčí mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o novinkách na Šumavě.
01.07.2010

Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o ženách v politice.
30.06.2010

Tomio Okamura

Viceprezident a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura mluvil o letošní dovolenkové sezóně.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.