Dominik Duka, arcibiskup

Publikováno: 08.06.2010 18:20
Video soubor neexistuje.
Pražský arcibiskup Dominik Duka mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o církevních restitucích nebo česko-vatikánské smlouvě.

Moderátor (Václav Moravec):
Spor o Svatovítskou katedrálu nedávno skončil. Prezident Václav Klaus a nový pražský arcibiskup Dominik Duka nedávno podepsali dohodu o úpravě vzájemných vztahů při péči o chrám svatého Víta. Primas český a arcibiskup pražský Dominik Duka v té souvislosti prohlásil:

Host Dominik Duka):
Katedrála je národním, duchovním, státním i kulturním symbolem, drahým všem obyvatelům této země bez rozdílu vyznání.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatoval při podpisu dohody o společné správě Svatovítské katedrály nový pražský arcibiskup Dominik Duka. Další problém, který se politici a Dominik Duka snaží vyřešit, je odkládání ratifikace česko-vatikánské smlouvy. Česko je jednou z posledních zemí Evropské unie, která nemá vztahy s centrem katolického světa upravené dohodou. Vyjednaná smlouva se týká hlavně působení v kultuře, školství, zdravotnictví, sociální oblasti a v oblasti působení Ministerstva vnitra. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách, protože hostem dnešních Impulsů je primas český, arcibiskup pražský, Dominik Duka. Vítejte poprvé v Rádiu Impuls v nové funkci, dobrý večer.

Host Dominik Duka):
Dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že i dnes se můžete hosta Impulsů, tedy Dominika Duky, ptát, stačí, když pošlete svoji otázku ve formě sms zprávy na číslo 774 999 888. Pokud se chcete na cokoliv zeptat primase českého, arcibiskupa pražského, Dominika Duky, ještě jednou, otázky posílejte ve formě sms zpráv na číslo 774 999 888. Pane arcibiskupe, už jste se usídlil v Arcibiskupském paláci a už ho považujete za svůj domov?

Host Dominik Duka):
Tak dá se říci, že částečně ano, ale pokud nebudu mít hotovou knihovnu, urovnané knihy, tak se nebudu úplně cítit doma, protože knihovna je součást mého života.

Moderátor (Václav Moravec):
Platí to, že doma se cítíte, až když máte vyrovnané knížky?

Host Dominik Duka):
Nejenom vyrovnané, ale musím také vědět, kde která kniha je, abych s ní mohl pracovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak velkou máte knihovnu?

Host Dominik Duka):
Tak tady jste mě zaskočil, protože já jsem jako nepočítal, že budu muset převážet celou knihovnu moderní, ale bylo to nutné, protože pan arcibiskup daroval velkou moderní knihovnu Teologické fakultě, potažmo tedy Karlově universitě, takže jsem musel vzít knih vícero. No bude jich tak asi kolem 2,5-3 tisíce knih.

Moderátor (Václav Moravec):
Ke kterým knížkám saháte nejčastěji?

Host Dominik Duka):
No tak jako bych řekl, musím popravdě říct, jsou to knihy, které se týkají teologie, filosofie, ale jsou to také, nyní to bylo Pragensia a knihy, které pojednávají o problematice, která mě je úplně blízká, pak to bude určitě literatura, jako je historie, částečně i životopisy politiků, význačných osobností a podobně, ale taky bych řekl, i v mé knihovně se objevují romány i poezie.

Moderátor (Václav Moravec):
Koncem května jste odvalil ve funkci pražského arcibiskupa, primase českého, první balvan který dlouhou dobu ležel na cestě k dobrým vztahům mezi katolickou církví a státem. Jde tedy o dohodu týkající se společné správy Svatovítské katedrály Kanceláří prezidenta republiky a také Pražskou kapitulou. Už se stáhla ona žaloba, respektive stáhla Pražská kapitula, katolická církev svoji stížnost od Ústavního soudu, která se týká těch soudních sporů o katedrálu?

Host Dominik Duka):
Ano, došlo k této, takzvanému zpětvzetí ústavní stížnosti na základě toho, protože po podepsání prohlášení ještě následovaly jednotlivé smlouvy, kde bylo zapotřebí jako upřesnit a vydiskutovat některé takové technické otázky, ne které by mohly nějak narušit ono prohlášení, ale bylo zapotřebí, aby doopravdy byly ve shodě s nejrůznějšími předpisy ekonomickými i pojišťovacími a podobně.

Moderátor (Václav Moravec):
Ústavní soud tedy v těchto dnech to stažení dostal?

Host Dominik Duka):
Už musel obdržet, bylo to trošku zkomplikované, poněvadž jsme museli se obrátit na nového právního zástupce, kterého pověřila Kapitula, která také souhlasila s touto smlouvou, s jejím řešením a zpětvzetím této stížnosti, podobně se k této otázce vlastně vyjadřovala i Česká církevní provincie, to znamená biskupové Čech.

Moderátor (Václav Moravec):
Znamená to, že se i Arcibiskupskému paláci uleví, když byla stažena tato žaloba u Ústavního soudu, protože vám to umožňuje, abyste například odstěhovali z Arcibiskupského paláce část lidí, kteří se starají o provoz Svatovítské katedrály z toho církevního pohledu?

Host Dominik Duka):
Tak víte, já myslím, že to není jenom tato otázka, že do jisté míry pro mě toto odstranění toho balvanu není žádným ústupkem. Já to, co jsem řekl při svém nastoupení, míním doopravdy vážně, nechci říct smrtelně vážně, ale vážně. Jenom proto, že naše katedrála svatého Víta je opravdu jistým způsobem světová rarita a to v jakém smyslu? V neděli jsem hovořil s kardinálem Diviszem, krakovským, který mě sám připomněl, my v Čechách máme tu určitou zvláštnost, že máme od počátku svých dějin až dodnes jedno hlavní město, tím je Praha. Polsko mělo Hnězdno, Poznaň, Krakov, Varšavu. Běžme k sousedům do Německa, i tam zjistíme, jak je velmi těžké určit trvalé historické město. Ale tak je to i s katedrálou. Naše katedrála byla od počátku tím prvním biskupským kostelem, místem, kde byli korunováni knížata, pak čeští králové, je to také mauzoleum českých králů. Je zde uložena svatováclavská koruna a myslím, že snad jedině my a Maďaři máme vztah ke koruně, ke královské koruně, která je téměř jako svátostný sakrální symbol. To není tak úplně běžné a to myslím, že bylo také důvodem, že se nám ulevilo, že tato otázka byla tímto způsobem otevřena a uzavřena a na druhou stranu také je pro nás i to důležité, že katedrála dostává dva prostory, v kterých ti, kteří se o katedrálu starají ve smyslu administrativním, stavebním a ochrany, ale také ti, kteří se starají o duchovní život katedrály, to je Farní správa, tak ti všichni nalezli své místo u katedrály.

Moderátor (Václav Moravec):
Kolik těch lidí vlastně je? Kolik lidí se stará o provoz ať duchovní nebo technický katedrály svatého Víta?

Host Dominik Duka):
No tak já vám to úplně přesně neodpovím, že, ale musíme vycházet, že to je jednak určitým způsobem, jsou to stavaři, pak je to ta zabezpečovací pořádková služba, která má přes deset jaksi lidí, samotná katedrála zase má ten velký poklad, dá se říci, těch precios, to znamená bohoslužebných nářadí a další tedy prostředky, tak to znamená, že to je určitá taková konzervátorská jako služba, no a pak je to Farní úřad, který má svého faráře a má také i své kostelníky, je zde chrámový sbor, který musí cvičit. Nám tato smlouva také, jak věřím, umožní založit i chlapecký pěvecký sbor, který by se pak stal jaksi takovou líhní pro ten mužský sbor, pro dospělý sbor katedrály. Takže v tomto smyslu je to určitě poměrně řádka lidí, kteří se o katedrálu starají.

Moderátor (Václav Moravec):
Vejdete se do stovky?

Host Dominik Duka):
To se určitě vejdeme, ale musíme také připočítat, víte, že ze strany státu je zase starost o katedrálu ve smyslu jednak stavební huti, památkové huti, jednak je zde teda i zapotřebí řešit i ty otázky bezpečnosti katedrály, protože katedrála je poměrně takový velmi citlivý nerv bezpečnosti státu. Protože je to nejvyšší bod, je viditelná, je zranitelná jako sídlo, že jo, hlavy státu, jako centrum náboženského života. Pro teroristy to vždy znamená, že tam mohou tedy jako udělat atentát, který by byl velmi nepříjemný. Takže to je důvod, proč okolo katedrály musí být i specifický režim na základě zabezpečení celého toho hradního areálu.

Moderátor (Václav Moravec):
24. května, když jste podepisoval s prezidentem Václavem Klausem dohodu o společné správě Svatovítské katedrály, tak prezident Klaus pronesl i tato slova:

Záznam Václava Klause:
Kéž by tato dohoda byla příkladem či dokonce inspirací i pro řešení jiných závažných problémů, které bude nezbytné v zájmu naší země řešit v následujícím období.

Moderátor (Václav Moravec):
Slova prezidenta Václava Klause. Dominik Duka, host dnešních Impulsů, prozradil, že katolická církev dodržela své slovo a tedy vzala zpět onu žalobu u Ústavního soudu, která byla a která se týkala právě katedrály. Chápu to správně, pane arcibiskupe, že už se nebude určovat majetková podstata toho sporu, tedy kdo vlastní katedrálu?

Host (Dominik Duka):
A tak víte, tento spor je do jisté míry jablko sváru, který nám zanechalo 19. století, protože středověkem chápání, tak jak jsem to připomínal i při podpisu onoho prohlášení, vlastně byla představa, že kostel, katedrála patří Bohu. No a má své patrony na nebi, svatý Vít, Václav, Vojtěch, ti měli zabezpečovat, aby do ní neuhodil blesk, aby nevyhořela a podobně a na zemi se o ni musel starat panovník a arcibiskup, částečně také pak pomáhala i Kapitula. Moderní doba ovšem nezná tady to formu vlastnictví, a to byl důvod, proč tedy se vedl spor na určení vlastníka. Ono to má určitý důvod, abychom pochopili vývoj i ze strany pana kardinála Miloslava Vlka byla snaha vyřešit tuto otázku. Proč někdy to určení vlastníka může hrát svoji roli, to je například, když dáváte požadavky na určité granty a podobně, tak musíte dokládat, že jste majitelem.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak se to bude tedy řešit teď a bude se ještě vůbec to vlastnictví v budoucnu určovat v souvislosti s odlukou státu a církve?

Host (Dominik Duka):
Tak, v tom druhém článku se prostě zmiňuje, že je ta možnost by byla legislativní cestou, protože ta soudní jakoby řekla není dostatečná pro vyřešení právnické osoby. Do jisté míry rada, která byla ustanovena pro dohled a správu katedrály, kterou reprezentují tedy nejvyšší představitelé státu, prezident, premiér, je tam tedy osoba arcibiskupa, je tam předseda Sněmovny i předseda Senátu, probošt Kapituly, je tam tedy i primátor hlavního města, tak se domnívám, že to je dostatečně jaksi bych řekl reprezentativní výběr osobností a institucí, které mohou zaručit, že případné finance na velké opravy katedrály jdou na správné místo, to je také důvod, proč se vyžadují tyto potvrzení. Je zcela možné, že by tato dohoda se mohla stát a jistým způsobem bude to potřebné vzhledem k těm dvou nemovitostí součástí toho zákona o majetkoprávním vyrovnání.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu to tedy správně, že ta dohoda se pak přetaví do zákona, až se bude přijímat zákon o majetkovém vyrovnání mezi státem a církví.

Host (Dominik Duka):
Tak by to mohlo být, protože nepředcházejme, nevíme, že jo, jakým způsobem budou všechny ty události další v naší zemi, ale pro mne je to jaksi opravdu impuls, poněvadž se nastolila určitá atmosféra spolupráce, abychom ukázali, že katedrála je katedrálou ve smyslu, je to chrám, je to mauzoleum, je to klenotnice a potom budeme také chtít, aby se podle toho i návštěvníci trochu chovali.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že dnes je hostem primas český, arcibiskup pražský Dominik Duka. Nakolik podle Dominika Duky předznamenává ta dohoda o správě Svatovítské katedrály dohodu o dalším problematickém bodě, tedy dalšímu balvanu ve vztazích mezi katolickou církví a českým státem, tedy neratifikovanou česko-vatikánskou smlouvu.

Host (Dominik Duka):
Tak, pokud bych se odvolal na slova pana prezidenta, která zazněla, myslím, že je to určitý impuls, jsme v Impulsu, Radiu Impulsu, že je možné řešit věci vzájemnou dohodou, smlouvou, protože nebude-li určitá vnitřní ochota spolupracovat, pak každá smlouva a každý zákon se stane pouze jenom prázdným slovem nebo výrazem nebo cárem papíru.

Moderátor (Václav Moravec):
Vůbec poprvé se právě dnes sešla expertní skupina při Ministerstvu zahraničí, komisi ustavil ministr zahraničí Jan Kohout, který při jejím vzniku prohlásil.

Záznam Jana Kohouta:
Moje vnímání té situace po rozhovorech s mnoha politickými představiteli na české scéně politické je, že tu, že tu prostor je a že tu je vůle skutečně tentokrát postoupit a ukončit tu ratifikaci, je to naakumulované určité, řekl bych pozitivní atmosféra a po návštěvě papeže Benedikta XVI., po změně na arcibiskupském stolci, je tu řada momentů, které jsou prospěšné, máme tady určitou příležitost a já si myslím, že je potřeba ji využít.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo nedávno Rádio Impuls slova ministra zahraničí Jana Kohouta. Dodejme, že ta expertní komise k česko-vatikánské smlouvě prozkoumává dojednaný text dohody. Nová vláda bude muset rozhodnout, zda se znovu pokusí v Parlamentu prosadit už dojednaný text smlouvy nebo zvolí jinou variantu. Vatikán přitom říká, že smlouvu měnit nechce. Dovedete, pane arcibiskupe, odhadnout, co by mohlo být přijatelným kompromisem pro obě strany?

Host (Dominik Duka):
Tak, dnes se stalo, že v Mladé frontě Dnes byla zpráva, že jsem také v této expertní komisi, což způsobilo zcela jistě určité, bych řekl, překvapení a zděšení a musel jsem vysvětlovat, že skutečně jsem doma a že nejsem v této komisi, protože pražský arcibiskup že není partner této smlouvy. Partnerem je Česká republika a Svatý stolec, já jsem jako jenom církevní představitel zde v Praze. Pokud jako mám informace, protože jsem nebyl při této poradě a i předchozí určité sondáže, které už vykonal pan ministr Kohout, tak se zdá, že jaksi z těch politických stran, které byly jaksi bych řekl v předchozím Parlamentě, byla jistá, jistý kompromis, jistý souhlas, že je možné tuto smlouvu akceptovat s určitým vysvětlujícím dopisem.

Moderátor (Václav Moravec):
Stačí tedy, když bude dopis, respektive nějaký dodatek k té česko-vatikánské smlouvě.

Host (Dominik Duka):
No, já myslím, víte, že přece jenom musíme říci, že i ta dnešní porada ukázala, že ta smlouva je deskripcí toho, jaký vztahy mezi církví a státem v naší zemi jsou. zcela jistě za osm let, co v našem zákonodárství došlo i k určitým změnám a to jsou změny tak jako bych řekl trochu i chápání některých věcí, například nepoužíváme bych řekl termínu, že někdo je umístěn do sociálního zařízení, ale používáme takového jako bych řekl vzletnějšího, žije, neříkáme chovanec, říkáme klient, ale pochopíme, že to je prostě otázka terminologie.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu-li to správně, tak k té česko-vatikánské smlouvě bude připojen nějaký doprovodný komentář. . .

Host (Dominik Duka):
Nějaký doprovodný komentář, který by jako doplnil některé body, ale jak bych řekl, víte, tady je těžko, já nejsem ani jedna, ani druhá strana, která bude vyjednávat. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Přesto se vás to ale týká.

Host (Dominik Duka):
Ano.

Moderátor (Václav Moravec):
A to zásadně, protože. . .

Host (Dominik Duka):
Nás se to týká, ale řekl bych asi tak, že tato smlouva byla přijata naší vládou, v té době, kdy byl ministrem zahraničí . . .

Moderátor (Václav Moravec):
Jan Kavan. Ano, bylo to za Zemanovy vlády.

Host (Dominik Duka):
Bylo to za Zemanovy vlády a pak tedy i bych řekl, dochází, ale podepisoval to, ono se to protahovalo. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Cyril Svoboda.

Host (Dominik Duka):
Podepisoval to Cyril Svoboda a na straně jako bych řekl Svatého stolce Vatikánu to podepisoval mns. Arcibiskup Ender a tím vlastně ta smlouva tak, jak je, protože nebyla ratifikována, nejsem právník, ale tak, jak mě právníci jako instruovali, nemyslím pro dnešní vysílání, ale když jsme se jako informovali, jakou má vlastně validitu, podobnou jako bych řekl hodnotu měl takzvaný modus vivendi, podle kterého vlastně žila církev v Československé republice, tento modus vivendi byl znovu obnoven prezidentem Benešem po květnu 1945, no a pak byl teda hrubě porušován v době komunismu a vlastně můžeme říci, že tato smlouva je jakýsi modus vivendi. Bude-li ratifikována, stane se pak mezinárodní smlouvou.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy bezesporu velmi podrobně posloucháte a čtete názory jednotlivých politických stran, i těch nových, které jsou v Poslanecké sněmovně.

Host (Dominik Duka):
Snažím se.

Moderátor (Václav Moravec):
Ano, Věci veřejné jako možný koaliční partner té rodící se vlády daly najevo, že nejprve před ratifikací česko-vatikánské smlouvy je nutné vyřešit odluku církve od státu. Sociální demokraté zase tvrdí, že je důležité vyjasnit vazbu mezi smlouvou s Vatikánem a majetkovým narovnáním mezi státem a církvemi. Nebude toto ten zásadní problém, že není možné oddělit česko-vatikánskou smlouvu od odluky státu od církví.

Host Dominik Duka):
Protože jsem pracoval na textu té smlouvy tak, jak je, tak ona v článku 17, pokud se nemýlím, protože byly posuvy těch článků, tak tam se říká, že to majetko-právní vyrovnání má být provedeno co nejdříve, pokud to bude možné a to tak, aby nebyla žádná strana poškozena. Čili v tomto smyslu ta vatikánská smlouva bude-li přijata, napomůže k urychlení majetko-právního vyrovnání. Víme také, že při návštěvě papeže premiér, pan Fischer, mluvil se státním sekretářem, kardinálem Bertonem, který řekl, že i v případě, kdyby tato smlouva byla podepsána, že Vatikán respektuje, že v době krize nebudou se provádět žádné finanční transakce v rámci odškodňování a podobně. Čili tady já bych asi viděl tak, že zcela jistě by při té nějaké dohodě bylo toto také zohledněno. Domnívám se, že jaksi by bylo výhodnější pro Českou republiku i z hlediska jisté takové mezinárodní prestiže tuto smlouvu přijmout a pak se dohodnout, protože ta otázka majetko-právního vyrovnání patří k vnitřním záležitostem mezi a teď musíme říci nejenom římsko-katolickou církví, ale ona patří, jako bych řekl, k tomu celému balíku problémů majetko-právnímu vyrovnání i s ostatními církvemi, náboženskými společnostmi, i s Federací židovských obcí. Čili jaksi asi zas by nebylo úplně správné tyto entity, které nemají návaznost na Vatikán, je spojovat s tímto osudem. Ale myslím si, že to je taky otázka i té nové politické strany, která vstupuje tedy do hry, je ještě určitá doba, aby tyto věci se prodiskutovaly mezi těmi jednotlivými stranami.

Moderátor (Václav Moravec):
Chystáte se vy osobně jednat s předsedy nebo lídry těch politických stran, které jsou nově zastoupeny v Poslanecké sněmovně, tedy s Věcmi veřejnými, ale možná i s novými lídry těch politických stran, protože došlo k zásadním změnám na politické scéně po volbách?

Host Dominik Duka):
Ne, tak víte jako, pokud budeme hovořit o vatikánské smlouvě, tam nemám jako žádné právo a žádné pověření, abych já vyjednával. To bude muset být skutečně jako děláno na té mezinárodní rovině.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale jde mi o odluku majetkovou.

Host Dominik Duka):
Ano. Majetko-právního vyrovnání, tak tam jako bych řekl, my máme to určité stanovisko, ke kterému jsme se dopracovali v roce 2008, že skutečně budeme jednat společně, protože to není jenom zájem jako bych řekl církví vyjmenovaných, a také ne pouze Federace židovských obcí, ale je to také zájem měst a obcí, je to zájem i krajů a je to i zájem, bych řekl, státu, protože po roce 2013 nastoupí teda otázka financování dalších náboženských skupin, které nově vznikly po roce 2003, pokud se nemýlím. A tady myslím, že toto je zájem, který asi převáží.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu to tedy správně, že vy věříte v to, že se podaří tu majetko-právní věc mezi státem a církvemi vyřešit v tomto volebním období do roku 2013, aby se ten problém netáhl dál?

Host Dominik Duka):
Já věřím, ano, protože potom si uvědomme, že jestli teď jaksi činí určité potíže, jako bych řekl, financování církví, tak by potom ty potíže ještě narostly. A rozdíl je ten, že my můžeme tedy vystoupit a říci ne, na nás nedoplácí daňový poplatník, ale je to vlastně výnos z konfiskovaného majetku. Tam se dostáváme i do právní roviny. Ale já bych nechtěl tady běhat zas s vyhrožováním soudu, já prostě věřím v dobrou vůli a stále tvrdím, že dobré, jak bych řekl, vyřešení, které přinese prospěch společnosti a těm náboženským organizacím, církvím, bude šťastné řešení pro celý národ.

Moderátor (Václav Moravec):
Ještě dvě stručné otázky, poprosím o stručné odpovědi. První otázka od posluchače Jiřího, je v rozporu vatikánská smlouva a registrované partnerství jako nadřazená právní listina, ruší registrované partnerství?

Host Dominik Duka):
Ne.

Moderátor (Václav Moravec):
Druhá otázka, jak jste si zvolil jméno Dominik Duka? Předpokládám, že není vaše vlastní.

Host Dominik Duka):
To je pravda, mé křestní jméno je Jaroslav a Dominik jsem dostal při obláčce, při vstupu do Dominikánského řádu od doktora Habáně, který mě přijímal.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká pražský arcibiskup Dominik Duka. Děkuji, že jste přijal mé pozvání a těším se zase v dohledné době na shledanou.

Host Dominik Duka):
Děkuji pěkně.

Moderátor (Václav Moravec):
Takové byly dnešní Impulsy. Hostem středečních Impulsů pak bude místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek.

 

10.06.2010

Petr Nečas, lídr ODS

Možný budoucí premiér Petr Nečas mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o vyjednávání s TOP 09 a stranou Věci veřejné o sestavení koaliční vlády.
09.06.2010

Lubomír Zaorálek, místopředseda ČSSD

Místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o situaci uvnitř ČSSD.
07.06.2010

Jan Svěrák, režisér

Režisér Jan Svěrák mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o svém posledním filmu Kuky se vrací.
03.06.2010

Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09

Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o sestavování nové vlády.
02.06.2010

Radek John, předseda VV

Předseda Věcí veřejných Radek John mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o šancích na sestavení koaliční vlády s ODS a Top 09.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.