Stanislav Drápal, místopředseda ČSÚ

Publikováno: 14.04.2010 18:20
Video soubor neexistuje.
Místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o sčítání lidu.

Moderátor (Václav Moravec):
Stát se poslancem je terno. O to zasednout v dvousetčlenné Sněmovně má letos v květnových volbách zájem víc než pět tisíc kandidátů. Na jedno místo ve Sněmovně tak opět připadá zhruba 25 zájemců. Víc než čtvrtina ze všech kandidátů jsou ženy. Průměrný věk kandidátů se pohybuje kolem 46 let. Nejstaršímu je 89. Los přidělil stranám i čísla. Člen státní volební komise Václav Henych teď k dalšímu postupu dodává:

Záznam Václava Henycha:
Tisknout volební lístky se začnou, jakmile Český statistický úřad dá všechny tyhle věci do pořádku, tiskárna musí zabezpečit nejen tisk, ale i rozvoz a dodání hlasovacích lístků.

Moderátor (Václav Moravec):
Slova člena Státní volební komise Václava Henycha. Občanští demokraté budou v letošních sněmovních volbách kandidovat s číslem 26. Sociální demokraté dostali devítku, KSČM získala číslo šest, lidovci mají číslo 17 a TOP 09 bude kandidovat pod číslem 15. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal. Vítejte v Rádiu Impuls, hezký dobrý večer.

Host (Stanislav Drápal):
Dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Pane místopředsedo, volby, ať sněmovní, senátní nebo volby do Evropského parlamentu,  jsou jednou z pravidelných prověrek toho, jak fungujete jako Český statistický úřad. Dá se říci, že volby jsou pro vás rutinou?

Host (Stanislav Drápal):
Pokud to bereme v kladném slova smyslu, tak ano, ale pokaždé znovu stavíme techniku, pokaždé poněkud obměňujeme lidi, kteří je zajišťují a pokaždé je to značné fyzické a zejména psychické vypětí, protože na volbách se chyba udělat nesmí.

Moderátor (Václav Moravec):
Kolik lidí vlastně zajišťuje volby, respektive kolik lidí budete mít v terénu a bude pracovat na sčítání voleb v květnu letošního roku?

Host (Stanislav Drápal):
Dlouhodobou technickou, organizační a metodickou přípravu připravuje v podstatě stálý tým, který má zhruba 20 odborníků. Pokud se týká vlastního provedení voleb, pak obsazujeme zhruba 500 přebíracích míst, to je kolem 3,5 tisíce lidí.

Moderátor (Václav Moravec):
Dá se říci, že počet kandidujících stran nebo počet kandidátů, zmiňoval jsem víc než pět tisíc kandidátů, kteří se ucházejí o hlasy voličů, tak nemá vliv na počet lidí, kteří volby zajišťují?

Host (Stanislav Drápal):
Samozřejmě určitý vliv to má, ale ne tak podstatný, abychom zásadně navyšovali počty lidí.

Moderátor (Václav Moravec):
Existuje nějaká novinka nebo novinky, které byste zmínil z pohledu těch letošních voleb do Poslanecké sněmovny, které se týkají jejich sčítání?

Host (Stanislav Drápal):
Jsou určité novinky, který běžný občan nevidí, protože jsme zmodernizovali techniku, to znamená větší garanci spolehlivosti, větší garanci bezpečnosti a věříme, že to přispěje také k rychlosti zpracování výsledků.

Moderátor (Václav Moravec):
Na to jsem se chtěl zeptat, že když se díváme na rychlost zpracování, tak došlo k zásadnímu pokroku. Od začátku 90. let se zrychlilo to průběžné sčítání volebních výsledků, které jako Český statistický úřad zveřejňujete na webovských stránkách volby.cz. Znamená to, že zrychlíte pro letošní volby opět sčítání?

Host (Stanislav Drápal):
Je pravda, že se nám daří téměř při každých volbách zkracovat ten termín, ale chtěl bych říct, že na jedné straně samozřejmě to závisí na úrovni techniky, kterou používáme, na kvalitě našich lidí, ale na druhé straně musím zdůraznit, že to je ze značné části také zásluha okrskových volebních komisí. To jsou ti, kteří pracují přímo s hlasovacími lístky a dokud nepřijde poslední okrsek, pro nás nejsou volby uzavřené.

Moderátor (Václav Moravec):
Můžete tedy říci, jak velký čas to je, o kterém se bavíme, o nějž by se mohl zrychlit ještě proces sčítání v těch letošních květnových sněmovních volbách?

Host (Stanislav Drápal):
Pokud si vzpomínám, tak při posledních volbách jak do Evropského parlamentu, tak do Poslanecké sněmovny, jsme vždycky poslední zhruba hodinu, hodinu a půl čekali na jeden jediný okrsek a to je ta věc, kdy politici, novináři, občané už vědí, jak volby dopadly, ale znovu říkám, pro nás to znamená čekat, dokud nepřijde ten poslední ze zhruba 15 tisíc okrsků.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu-li to správně, tak tlačíte na to, aby ten poslední okrsek přišel co nejdříve, nikoliv, že by se to samotné průběžné sčítání, jak naskakují jednotlivá procenta sečtených obvodů, že by se výrazněji měnilo a že bychom třeba měli sečteno 90 procent už někdy ve tři hodiny, to znamená hodinu či hodinu a půl po uzavření volebních místností?

Host (Stanislav Drápal):
Český statistický úřad může přispět k rychlosti zpracování tím, že je dobře technicky připraven, že má dobře technicky, personálně připravena přebírací místa. Na druhou stranu samozřejmě ta rychlost zpracování bude také záviset na volební účasti. Je rozdíl, když se dostaví 25 procent a když se dostaví 70 procent voličů. Takže čím větší volební účast, tím samozřejmě pro nás to znamená větší objemy dat, znamená to ale větší zátěž pro okrskové volební komise, které skutečně v tomhle směru sehrávají klíčovou roli.

Moderátor (Václav Moravec):
Modelujete si teď volební účast při těch zkouškách, které jsou před Českým statistickým úřadem?

Host (Stanislav Drápal):
Volební účast pro nás znamená objem dat a my si samozřejmě musíme veškerý systém, který připravujeme na volby, testovat na takzvanou zátěžovou zkoušku, to znamená, do tohoto systému v co nejkratším časovém úseku pouštíme co největší objem dat, co největší množství statistických nebo volebních údajů a testujeme, zda tento systém je schopen tyto údaje přijmout, zda je schopen zabezpečit bezpečnost těchto údajů a zda je schopen je zpracovávat a současně prezentovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Kdy vás čekají tyto zátěžové zkoušky?

Host (Stanislav Drápal):
Tyto zkoušky nás čekají zhruba v posledních třech týdnech před termínem konání voleb.

Moderátor (Václav Moravec):
A počítáte se zátěžovým testem na stoprocentní volební účast nebo na účast nižší?

Host (Stanislav Drápal):
My víme, že okrskové volební komise nikdy nemohou přijít všechny najednou, to znamená na stoprocentní volební účast nemusíme testovat, ale musíme testovat druhou stranu a to jsou výstupy, to jsou přístupy zájemců, protože máme změřeno a statisticky vyhodnoceno z několika posledních velkých voleb, že v průběhu zhruba tři čtvrtě hodiny až hodiny se zájemci přihlásí až 4,5 milionkrát, protože chtějí sledovat čerstvé údaje a každý takzvaný refresch nebo-li obnovení čerstvosti těch údajů znamená nové přihlášení. Takže tady je obrovská špička během strašně krátké doby a to zejména testujeme.

Moderátor (Václav Moravec):
Politické strany vědí od úterka, pod jakými čísly půjdou do voleb. Čísla se objeví v záhlaví hlasovacích lístků jednotlivých volebních uskupení, která je také budou moct využívat ve volební kampani. Český statistický úřad teď volební čísla zkompletuje s kandidátkami stran v krajích a pak bude možné začít s tiskem hlasovacích lístků. Tady jsou slova člena volební komise Václava Henycha:

Záznam Václava Henycha:
Tisknout volební lístky se začnou, jakmile Český statistický úřad dá všechny tyhle věci do pořádku, je to domluveno se státní tiskárnou, je na to přímo stanoven harmonogram, lhůta a tiskárna musí zabezpečit nejen tisk, ale i rozvoz a dodání hlasovacích lístků do více jak 200 obcí a samozřejmě ty pak musí doručit hlasovací lístky všem obcím ve svém správním obvodu a následně starosta má povinnost doručit lístky všem voličům nejpozději tři dny před dnem voleb.

Moderátor (Václav Moravec):
Slova člena Státní volební komise Václava Henycha, jak je v úterý zaznamenalo Rádio Impuls. Pokud by měl místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal, který je hostem dnešních Impulsů, odpovědět na tu jednoduchou otázku, až to tedy zpracujete, jak naznačilo Václav Henych, kdy bude moct Ministerstvo vnitra začít tisknout volební lístky?

Host (Stanislav Drápal):
Volební strany v termínech stanovených volebním zákonem už předaly krajským úřadům své kandidátní listiny za jednotlivé kraje. My jsme provedli předběžné sestavení takzvaného registru kandidátů. Při tom předběžném sestavení jsme provedli kontroly, možná si posluchači vzpomenou, že právě náš úřad objevil jednoho kandidáta, který, jednu osobu, která kandidovala ve dvou krajích za dvě různé volební strany. To je první výsledek té prověrky. Nyní v souladu se zákonem skončí období, kdy krajské úřady potvrdí uzavření kandidátních listin. V okamžiku, kdy krajské úřady tyto kandidátní listiny uzavřou, předávají je Českému statistickému úřadu a my ten předběžně pořízený registr musíme zkompletovat, potvrdit tak, aby byl naprosto aktuální, naprosto spolehlivý a na základě tohoto registru kandidátních listin a kandidátů poskytneme údaje Ministerstvu vnitra, které zadává tisk hlasovacích lístků.

Moderátor (Václav Moravec):
Rozumím-li tomu správně, je to tak ještě na několik dní práce?

Host (Stanislav Drápal):
Ano, přesně tak.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že hostem u mikrofonu Rádia Impuls je dnes místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal. Do 17. dubna potrvá zkušební sčítání lidu, domů a bytů. Jeho cílem je zjistit, zda jsou například dotazníky lidem srozumitelné nebo jak to funguje s rozdáváním dotazníků. Dodejme, že všichni jako občané České republiky budeme podrobeni všeobecnému sčítání lidu, domů a bytů z pátku 25. na sobotu 26. března příštího roku, tedy v roce 2011, přibližně za rok. To zkušební sčítání domů, lidu a bytů, pane místopředsedo, probíhá na jak velké vzorku? Kolika lidí v České republice se teď to zkušební sčítání dotýká?

Host (Stanislav Drápal):
Na základě zkušeností z předchozích sčítání a obdobných zjišťování obyvatelstva jsme vybrali přibližně půlprocentní vzorek populace, to znamená asi 57 tisíc obyvatel. Ti jsou vybráni v 63 obcích nebo částí měst a tyto obce a části měst jsme vybrali tak, aby v nich byly zastoupeny všechny typy osídlení, to znamená malá, střední obec, část města s typickým  panelovým sídlištěm, se zástavbou rodinných domků, prostě potřebujeme si vyzkoušet všechny připravované procesy na všech možných typech osídlení.

Moderátor (Václav Moravec):
Je to tedy takový hodně velký reprezentativní vzorek, na kterém se to ukáže?

Host (Stanislav Drápal):
Já bych řekl, že je to hodně malý reprezentativní vzorek.

Moderátor (Václav Moravec):
Z pohledu vás jako Českého statistického úřadu, ale když si vezeme sociologické agentury, které se zabývají veřejným míněním. Pohled na to, jestli už máte některé průběžné informace z tohoto zkušebního sčítání nebo bude jasno až po 17. dubnu, tak to zkušební sčítání dopadlo?

Host (Stanislav Drápal):
Od 6. do 16. dubna probíhá první etapa, tj. distribuce těch dotazníků občanům, ale i těm, kteří vlastní nebo spravují domy s byty. V současné době tedy ověřujeme to, jak funguje celý nastavený systém z hlediska distribuce a současně už jsme samozřejmě spustili systém, který sleduje všechny tyto obíhající dokumenty, doklady, dotazníky a testujeme první část, také jejich zabezpečení. 17. dubna budeme potom testovat druhou část, to znamená už sběr těch údajů.

Moderátor (Václav Moravec):
A ukázalo se něco zatím v té fázi, ve které jste teď, v té první?

Host (Stanislav Drápal):
My si provádíme každodenní odpočet postupu těch prací zhruba v 15 hodin. V této chvíli naším hlavním partnerem je Česká pošta, která zajišťuje podstatnou část distribuce prostřednictvím svých poštovních doručovatelů, doručovatelek, které slouží jako komisaři pro sčítání, což je novinka. A každý den samozřejmě máme průběžně informace o tom, jak tyto úkoly postupují a zda se objevily nějaké závady. Samozřejmě určité problémy se objevují, protože přecházíme z teorie do praxe, ale na druhou stranu nechci to zakřiknout, ale musím říct, že v této fázi žádný závažný problém se neprojevil.

Moderátor (Václav Moravec):
Čeho se zatím ty problémy, které se ukázaly, tak čeho se týkají? Je to jenom roznesení těch dotazníků nebo tam vidíte problémy jiné?

Host (Stanislav Drápal):
Za tím roznášením je skrytá obrovská logistická základna naše i České pošty, takže zcela konkrétně první den distribuce 6. dubna se bohužel stalo to, že ve třech obvodech byly avizovány návštěvy poštovních doručovatelek v domácnostech a nebyly k dispozici správné formuláře, takže je konaly o den později, za což se samozřejmě obyvatelům omlouváme, ale nebyl to zásadní problém. Ale je to poučení o tom, jak musí se ještě vylepšit ta logistická základna, distribuce a přesný přehled o tom, kde se pohybuje jaký formulář.

Moderátor (Václav Moravec):
Když vedoucí sčítání Jiřina Růžková před osmi lety zveřejňovala některá data, která vycházela z toho minulého sčítání, tak pronesla i tato slova:

Záznam Jiřiny Růžkové:
Náš velmi hrubý odhad je, že při tomto sčítání jsme nesečetli 70-90 tisíc osob. Část těchto lidí se záměrně vyhnula sčítání lidu, část těchto lidí ale je nepochybně v zahraničí. Sčítací komisař se o takových lidech těžko dozvěděl. Jestliže bychom odhadli, že je takových lidí 60 tisíc, tak asi to není nějaký vysoký počet.

Moderátor (Václav Moravec):
Osm let stará vedoucí sčítání Jiřiny Růžkové, které zaznamenalo Rádio Impuls. Jak je podle místopředsedy Českého statistického úřadu Stanislava Drápala, hosta dnešních Impulsů, možné ošetřit, aby to číslo bylo nižší a je to ostatně ambice, aby od toho minulého sčítání lidu se do něj zapojilo větší množství lidí?

Host (Stanislav Drápal):
Naše ambice zcela určitě je taková, abychom sečetli co možná největší počet obyvatel, aby to bylo co nejobjektivnější číslo. Samozřejmě je jasné, že v praxi se nepodaří nikdy sečíst sto procent obyvatel. Já jenom připomínám, objevily se ve sdělovacích prostředcích informace například našich amerických kolegů z Bureau of Census ze Spojených států, kteří mají v tomto cyklu poměrně velké problémy s návratností, protože ve Spojených státech už sčítání je ve fázi realizace. Pokud se týká toho, co můžeme udělat, je to právě ta otázka dobré přípravy. Ta příprava musí být dobrá jak metodicky, aby byly výkazy, aby byly ty dotazníky srozumitelné. Otázky vyplývají tentokrát poprvé z nařízení Evropské unie, Evropského parlamentu, jsou potvrzeny zákonem České republiky o sčítání lidu, domů a bytů 2011, ale je to otázka i té správné formulace. V neposlední řadě dobře víme ze zkušeností, že to je otázka například, jak vypadá ten dotazník, v jakých je provedených barvách, jakým typem písma, jak je graficky upravený, jestli působí přijatelně pro toho člověka nebo jestli na první pohled v něm vzbuzuje averzi, nechuť, odpor. Další věc je informovat veřejnost. My dobře víme, že při sčítání 2001 ta komunikace s veřejností v České republice nebyla nejšťastnější a že se objevila řada iniciativ takříkajíc zdola, nevyplňovat, je to zasahování do soukromí občanů, je to zbytečná akce, je to plýtvání penězi.

Moderátor (Václav Moravec):
A vy osobně si nemyslíte, když si vezmeme, že například kromě osobních údajů budou ty formuláře obsahovat dotazy na vybavení domácnosti osobními počítači, připojením k internetu, také otázka na registrované partnerství, naopak tam nemají být otázky, které se týkají osobního auta či rekreačního objektu. Existují podle vás dotazy, na které ta veřejnost nebude chtít odpovídat? Je taková část toho dotazníku ve sčítání, se kterou podle vás bude mít veřejnost problém?

Host (Stanislav Drápal):
Podle naší zkušenosti veřejnost velmi negativně reaguje na jakékoliv otázky, které se týkají majetků, příjmů, finanční situace. Musím potvrdit znovu, že v tomto dotazníku při sčítání lidu není žádná otázka, která by se týkala vybavenosti domácností, s výjimkou výpočetní techniky a připojení na internet a neptáme se na žádné majetkové poměry, příjmy, výdaje, finanční záležitosti. Takže tento velmi citlivý okruh jsme vynechali. Na rozdíl od některých jiných evropských i neevropských zemí vynecháváme okruh otázek, které se týkají zdravotního stavu populace. Takže já se domnívám, že ty otázky nejsou až tak přehnaně citlivé a pokud jsou tam dvě otázky, které můžeme považovat za citlivé, tak jsou dobrovolné, to je opět otázka o vztahu k náboženství a otázka národnosti.

Moderátor (Václav Moravec):
A ta věc, která se týká návratnosti dotazníků, jaké číslo budete považovat za úspěch, tedy kolik lidí se vyhne sčítání lidu, bytů a domů?

Host (Stanislav Drápal):
Za úspěch samozřejmě budeme považovat co nejvyšší procento. Ono je to vždycky teoretický propočet, kolik lidí nám asi uniklo, protože my neznáme přesně, co to je sto procent. Je to vždycky určitý odhad toho, kolik se nám nepodařilo lidí zastihnout. V tomto směru já se domnívám, že velkým úspěchem by bylo, kdybychom zopakovali výsledek roku 2001, protože musíme si uvědomit, co se od té doby změnilo ve společnosti. Stali jsme se členy Evropské unie, stali jsme členy Schengského prostoru, lidé se daleko volněji a daleko častěji pohybují za studiem, za prací, za koníčky, život je daleko volnější a samozřejmě to s sebou nese to, že v řadě případů obyvatelstvo prostě nepostihneme a souvisí to i s tím, že dneska v podstatě třetina populace jsou jednočlenné domácnosti a tam, kde schází jeden člen domácnosti, nám ostatní mohou ty údaje poskytnout. Tam, kde je jednočlenná domácnost a ten člen není, tak ty údaje skutečně těžko získáváme.

Moderátor (Václav Moravec):
V souvislosti s tím sčítáním lidu veřejnost asi ví, to byla jedna z nejvíc probíraných částí sčítání, generální dodavatel informačních technologií. Pochybnosti, které zveřejnily Hospodářské noviny a které se týkaly možné korupce v této dodávce. Vy jste měli tu smlouvu s generálním dodavatelem podepsat ve druhé polovině prosince loňského roku, stále ještě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tedy Antimonopolní úřad, nerozhodl, zda byl nějakým způsobem porušen zákon a zda je možné tedy tu smlouvu podepsat. Nakolik to komplikuje sčítání lidu v současnosti?

Host (Stanislav Drápal):
Samozřejmě je to určitý problém, protože my jsme do konce loňského roku uskutečnili všechna veřejná výběrová řízení, se všemi dodavateli byly včas, to bylo nejpozději na počátku prosince 2009, podepsány smlouvy a začala realizace. Jediné, co nám schází, je generální dodavatel informačních technologií. Tady možná ten název je trochu zavádějící, protože on je to hlavně dodavatel služeb, integrátor z celé té oblasti informačních technologií. Je to ten, který musí vytvořit databáze a měl by vytvořit celý velice komplikovaný systém výstupů pro uživatele. To samozřejmě komplikuje tu přípravu, ale vzhledem k tomu, že jsme měli nasmlouvány dílčí dodavatele na zkušební sčítání, tak zkušební sčítání nikterak nebylo ohroženo. V současné době postupujeme na všech, řekl bych, frontách bez zdržení v souladu s harmonogramem.

Moderátor (Václav Moravec):
Kdy je ten nejzazší termín, kdy by ta smlouva, protože už ten řádný vypršel 19. prosince loňského roku, kdy je ten nejzazší termín, aby sčítání nebylo ohroženo jako celek?

Host (Stanislav Drápal):
Během, řekl bych, několika týdnů a ten termín samozřejmě nemohu teď říct datum, ale je to, dejme tomu, přelom dubna, května, začátek května je termín, kdy budeme muset rozhodnout. My jsme samozřejmě i po konzultacích s řadou právníků připravili takzvané plány A a plány B, které vycházejí z různých možností, jak rozhodne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ať už rozhodne tak, jak my bychom uvítali, tj., že všechno bylo v pořádku, což je náš názor, ale může samozřejmě dojít k úplně jiným závěrům. Takže máme vypracovány určité varianty plánu A a B a je faktem, že v tom horizontu přelom dubna, května, začátku května budeme muset zkonstatovat, že už v žádném případě nelze podepsat smlouvu s dodavatelem a budeme muset postupovat takzvanými náhradními variantami, to znamená zajistit to tím, že budeme asi muset vypsat výběrová řízení na dílčí plnění. To znamená, že dojde k vypsání výběrových řízení na dodavatele, kteří by plnili určité části. Samozřejmě už ne zdaleka v tom plném rozsahu, jak jsme původně měli a máme stále ten záměr, který by měl splnit generální dodavatel informačních technologií.

Moderátor (Václav Moravec):
Jste si vědom toho, že v očích veřejnosti jednou provždy bude toto sčítání lidu spojeno s možnou korupcí v tom tenderu na generálního dodavatele?

Host (Stanislav Drápal):
My pořád věříme, že máme pravdu, že tady k ničemu negativnímu nedošlo. Nicméně to, co říkáte, nám potvrzují všichni mediální poradci.

Moderátor (Václav Moravec):
A co jim na to vy odpovídáte?

Host (Stanislav Drápal):
My se snažíme samozřejmě a doufáme, že ten závěr bude takový, jaký my předpokládáme, tj., že nedošlo k žádným pochybením ze strany Českého statistického úřadu. Budeme se samozřejmě snažit ty věci vysvětlovat. Může samozřejmě dojít k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže najde nějaké závady, což podle mě by spíš mohly být nějaké, dejme tomu, technické povahy a budeme se snažit to vysvětlit. Nicméně dávám vám za pravdu, slyšíme to ze všech stran, že tuto skvrnu už nepůjde nikdy zcela odstranit.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal, který byl hostem dnešních Impulsů. Děkuji, že jste přijal mé pozvání a těším se někdy příště na shledanou.

Host (Stanislav Drápal):
Děkuji za pozvání a na shledanou.

Moderátor (Václav Moravec):
Tak takové byly dnešní Impulsy. Hostem čtvrtečních Impulsů pak bude ministr zahraničí Jan Kohout.

20.04.2010

Martin Barták, vicepremiér

Vicepremiér a ministr obrany Martin Barták mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o českých vojenských misích v zahraničí.
19.04.2010

Karel Kapr, šéf Bohemians Praha

Předseda představenstva FK Bohemians Praha Karel Kapr mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o údajném úplatku v souvislosti se zápasem Bohemians a Sigmou Olomouc.
15.04.2010

Jan Kohout, ministr zahraničí

Ministr zahraničí Jan Kohout mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o summitu Obama-Medveděv nebo o polské tragédii.
13.04.2010

Miroslava Němcová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o aktuální situaci v ODS, kterou vede teď Petr Nečas.
12.04.2010

Petr Moos, dopravní expert

Profesor Petr Moos a děkan dopravní fakulty ČVUT mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o stavu silniční sítě v České republice.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.