Renáta Vesecká, nejvyšší státní zástupkyně

Publikováno: 23.03.2010 18:20
Video soubor neexistuje.
Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls hlavně o podezření z korupce při nákupu vozů pandur pro českou armádu.

Moderátor (Václav Moravec):
Kauza Gripenů zatím nekončí. Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká totiž nařídila pokračovat v prověřování kauzy údajné korupce při plánovaném nákupu švédských stíhaček JAS 39 Gripen. Policie případ v minulosti hned nadvakrát odložila. Ministr vnitra Martin Pecina přitom už před měsícem a půl v Impulsech neskrýval rozpaky, zda se korupci v případu Gripen podaří prokázat. Tady jsou Pecinova slova:

Záznam Martina Peciny:
Policie zde konstatovala, že přijala nějaké informace z médií, snažila se tu věc otevřít, ale žádné nové informace nebyly schopni zjistit.

Moderátor (Václav Moravec):
Prozradil nedávno v Impulsech ministr vnitra Martin Pecina. Kontrola nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké zjistila, že rozhodnutí o odložení případu možné korupce v případu stíhaček Gripen bylo nezákonné a také předčasné. Nejen o tom bude řeč v dnešních Impulsech. Jejich hostem je totiž nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. Vítejte po čase v Rádiu Impuls, hezký dobrý večer.

Host (Renáta Vesecká):
Dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že i dnešní Impulsy jsme připravili na základě vašich dotazů, které nám v průběhu dne přicházeli a posílali jste je ve formě sms na číslo 774 999 888. Ale máte-li jakoukoliv otázku na nejvyšší státní zástupkyni Renátu Veseckou, stačí, když ji pošlete ještě sem k nám do Rádia Impuls. Číslo pro vaše otázky 774 999 888. Paní nejvyšší státní zástupkyně, vy jste nařídila rozsáhlé doplnění dokazování v případu možné korupce při pořizování stíhaček Gripen. Má jít hlavně, cituji: O objasnění dalších finančních toků a také výslechy. Konec citátu. O jaké dokazování jde?

Host (Renáta Vesecká):
Pravdou je, že už v prosinci loňského roku jsme provedli nebo respektive nařídili kontrolu celého spisového materiálu a výsledek této kontroly vlastně jste citoval nyní. Takže to dokazování, které má probíhat, by se rozhodně mělo zaměřit na daleko širší část jednání, které může naplňovat skutkovou podstatu některého z trestních činů, souvisejících s korupcí a pokud se mne ptáte, jaké konkrétní důkazy by měly být provedeny, tak bohužel právě proto, že dokazování teprve bude v počátcích v tomto směru, je nemohu blíže specifikovat. Obecně však mohu říct, že by se mělo jednat tak, jak jste uvedl, o zjišťování finančních toků, které souvisejí s osobami zmiňovaných v kauze Gripeny, jsou to i výslechy řady dalších svědků. Někteří svědci budou muset být vyslechnuti znovu, i ti tedy, kteří již byli vyslechnuti a v neposlední řadě a to považuji za velice důležité, je správě využít otázky mezinárodní právní pomoci, protože tam si myslím, že situace byla naprosto podceněna.

Moderátor (Václav Moravec):
Podceněna, mluvíte o situaci například s Rakouskem, protože onen lobbyista Mensdorf-Pouilly, který byl zmiňován i ve švédském televizním dokumentu, který rozvířil v roce 2007 tuto kauzu nejen v České republice, i v dalších zemích, takže nebyly tedy vyžádány informace z Rakouska či z Velké Británie, protože to šetřily prokuratury těchto dvou zemí?

Host (Renáta Vesecká):
Nejenom. Probíhala několikrát schůzka zúčastněných zemí, kde kromě těchto, které jste jmenoval, bylo i Švýcarsko, byly to další země, Švédsko, takže v tomto směru zase nechci specifikovat právní pomoci, ale bude to daleko více zemí, než jenom Rakousko.

Moderátor (Václav Moravec):
Paní nejvyšší státní zástupkyně, když případ možné korupce při pořizování stíhaček Gripen teď znovu vracíte do hry, dá se říci, že tam selhali vaši podřízení?

Host (Renáta Vesecká):
Musím říci, že skutečně nejsem spokojena s tím, jakým způsobem byla tato trestní věc vyšetřována a vzhledem k tomu, že dozorový státní zástupce ponechal bez opatření odložení věci v době, kdy nebyla rozptýlena pochybnost o tom, že došlo k trestnému činu, tak musím říci, že ani s dozorem státního zástupce nejsem příliš spokojena.

Moderátor (Václav Moravec):
Co s tím uděláte? Je možné zahájit vůči němu nějaké kárné řízení nebo jakou sankci uplatníte vůči státnímu zástupci, když takto sledovaná kauza, jako je možná korupce při pořizování Gripenů, je tak nedostatečně dozorována a vyšetřována?

Host (Renáta Vesecká):
Já jsem o tom hovořila již v minulosti a tento názor sdílím i nyní. Vzhledem k tomu, že takto závažná a rozsáhlá trestní věc byla dozorována vlastně v rámci okresního stupně státního zastupitelství, tak nepovažuji za vhodné, aby takovéto kauzy právě nebyly zpracovávány na speciálních odborech, na odborech, kde pracují specialisté na korupci, na hospodářskou kriminalitu. Ale musím ponechat tedy na zvážení právě okresního státního, respektive obvodního státního zastupitelství, s tím, aby vyvolalo jednání o tom, že by tato věc mohla být předána právě na tento specializovaný útvar Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Moderátor (Václav Moravec):
Co možná námitka, že to bylo záměrné, protože mnoho důkazů se může za tu dobu už ztratit, to znamená, že tady se promrhalo to nejcennější, čas?

Host (Renáta Vesecká):
Určitě ne, protože o tom bychom mohli hovořit v době, kdy by neprobíhalo vůbec žádné vyšetřování. Korupce, pakliže je oznamována třeba po pěti letech, tak myslím si, že úspěšnost toho, že se odhalí pachatel, že se odhalí skutečně všechny důkazy, je asi taková, jako kdybyste chtěl šetřit oznámení o znásilnění po pěti letech. Ta perspektiva úspěchu je opravdu malá. Ale vzhledem k tomu, že tady v podstatě od roku již 2002 běželo vyšetřování, řada důkazů byla opatřena, tak já vnímám to, že je potřeba pouze…

Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, i přesto, že to bylo nekvalitní?

Host (Renáta Vesecká):
Nehovořme o nekvalitě, hovořme o neúplnosti. Takže je potřeba opravdu dokazování rozšířit na větší nebo širší skutek a v tomto směru se domnívám, že lze samozřejmě využít i důkazů, které doposud byly opatřeny, ale nezastírám to, že je potřeba opatřit i důkazy nové.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu-li to správně, tak vy nedáváte ani část rovnítka mezi nekvalitu a mezi neschopnost v tomto případě?

Host (Renáta Vesecká):
Je to na posouzení toho, jakým způsobem byl nastaven dozor a jakým způsobem bylo nastaveno vyšetřování. Opravdu tato věc Gripenů je velice zásadní závažná trestní věc, která se netýká jenom České republiky. My jsme měli možnost sledovat, kolika vlastně zemí se dotýká a opravdu musím říci, jestliže na tom nepracují týmy nebo tým policistů, jestliže dozor není adekvátně svěřen opravdovým specialistům, tak myslím si, že lze předjímat, že se jedná o určité nedostatky. Ale nechci hovořit o nekvalitě, protože každý má rozsah svých možností.

Moderátor (Václav Moravec):
Jiná variace téže otázky, existují další případy, u kterých, takto závažné případy, u kterých by podobné selhání mohlo existovat?

Host (Renáta Vesecká):
Tak pakliže zmiňujeme Gripeny, já myslím, že v současné době je velice živá trestní věc Pandurů, tedy ozbrojených transportérů, takže v tomto směru se také domnívám, že je vhodné, aby věc byla dozorována na odboru, který je specializován. V tomto směru ale…

Moderátor (Václav Moravec):
Pandury zatím tak nebyly dozorovány? Také měly podobný osud jako Gripeny?

Host (Renáta Vesecká):
O Pandurech hovoříme v současné době z toho pohledu, že státní zastupitelství není doposud činné. Já jsem využila možností, které jsem měla a obrátila jsem se na rakouskou stranu, kde probíhá vlastně trestní řízení s tím, zda rakouská strana bude mít zájem vytvořit se státními zástupci z České republiky společný vyšetřovací tým ve smyslu trestního řádu. Ale bohužel tam moje možnosti končí a končí i možnosti státního zastupitelství, protože do současné doby státní zastupitelství od policie neobdrželo jedinou informaci.

Moderátor (Václav Moravec):
Od české policie tedy.

Host (Renáta Vesecká):
Ano.

Moderátor (Václav Moravec):
Ministr vnitra Martin Pecina už v únoru naznačil, že je skeptický k tomu, zda policie kauzu Gripenů například vyšetří. Tady jsou jeho slova.

Záznam Martina Peciny:
Policie zde konstatovala, že přijala nějaké informace z médií, snažila se tu věc otevřít, ale žádné nové informace nebyli schopni zjistit. Náměstek paní nejvyšší státní zástupkyně tam citoval, kolikrát byly ty zahraniční policie a zahraniční justice žádány o pomoc a nikdy nám nic relevantního nepřišlo. Čili tolik ke Gripenům.

Moderátor (Václav Moravec):
Prozradil nedávno v Impulsech ministr vnitra Martin Pecina. Připomeňme, že při prvním šetření aféry gripen, které bylo zahájeno v roce 2002 policie kauzu odložila, trestný čin se podle tehdejší závěrů detektivů stal, ale nenašel se viník. Podruhé se policisté začali případem zabývat právě v tom roce 2007, který jsem zmiňoval loni na podzim ho ale opět odložili. Co si myslíte o takovém vyjádření, může to znovuotevření případu z vaší strany vést k něčemu?

Host (Renáta Vesecká):
Já určitě nejsem vědma, abych řekla, výsledek bude pozitivní či negativní, já. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Ale ten spis jste četla.

Host (Renáta Vesecká):
Já jsem zde jako orgán činný v trestním řízení, který v době, kdy měl možnost zasáhnout vlastně do děje, zasáhnout do procesu vyšetřování, tak zasáhl a přitom bylo zjištěno, že rozhodnutí o odložení je nezákonné a je předčasné. Čili byly uloženy další úkony v tomto řízení, tyto úkony by měly vést minimálně ke zjištění toho, zda trvá podezření a nemáme pachatele, či zda bude naprosto rozptýleno podezření o tom, že vůbec došlo k trestnému činu.

Moderátor (Václav Moravec):
Posluchači Impulsů se ptají na čísle a ptají se ve formě esemesek 774 999 888, dobrý den, na politickou objednávku které strany se dva měsíce před volbami kauza Gripeny vrací, děkuji, pan Dušek.

Host (Renáta Vesecká):
Já právě jsem schválně zdůrazňovala to, že již v prosinci loňského roku Nejvyšší státní zastupitelství tedy bezprostředně poté, kdy policie rozhodla o odložení, tam byl časový prodlev několika dní, tak Nejvyšší státní zastupitelství nařídilo kontrolu této věci a zjistilo tato pochybení, takže rozhodně státní zastupitelství nepracuje na objednávku nikoho, ale v souladu se zákonem.

Moderátor (Václav Moravec):
Ivan S. se vás ptá, paní nejvyšší státní zástupkyně, proč existují promlčecí lhůty, kdo to vlastně vymyslel, nerozumím tomu.

Host (Renáta Vesecká):
Promlčecí lhůty jsou stanoveny vlastně legislativní úpravou, jsou stanoveny v zákoně a smyslem vlastně trestního řízení je, aby pachatel byl co nejrychleji postaven před soud a pakliže orgány činné v trestním řízení nejsou schopny pachatele po dejme tomu desetiletí postavit před soud, pak je právě použit tento institut promlčení, promlčení. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Nemyslíte si, že  v některých, a to je asi doplňující podotázka posluchače Ivana, nemyslíte, že v některých kauzách ty promlčecí lhůty mohou naopak vést orgány činné v trestním řízení, aby ten případ zametaly pod koberec a pak uplyne promlčecí lhůta a případ není u soudu, funguje to v některých takových případech podle vás?

Host (Renáta Vesecká):
Nefunguje, protože jestliže je stíhána konkrétní osoba, tak se vlastně promlčecí lhůta přerušuje, ale důležité tady je zmínit i rozsudky Štrasburského soudu, které hovoří o tom, že jestliže a znovu se vracím k tomu, co jsem říkala, nejsou orgány činné v trestním řízení schopny postavit pachatele před soud po nepřiměřeně dlouhou dobu, která podle Štrasburku se může pohybovat třeba i v rozmezí osmi let, potom by řízení mělo být zastaveno.

Moderátor (Václav Moravec):
Posluchač Jirka, co kauza Čunek? Tam není pochybení a není možné, že by se ještě vrátila do hry?

Host (Renáta Vesecká):
Pokud se hovoří o kauze Čunek, tak tam rozhodoval Nejvyšší soud, který rozhodl, že postup Nejvyššího státního zastupitelství v této trestní věci byl zcela zákonný a v pořádku, takže pakliže není porušen zákon, není důvod, aby věc byla otvírána. Samozřejmě, pokud by byly zjištěny naprosto nové zásadní skutečnosti, je možné stížnost pro porušení zákona podat opět.

Moderátor (Václav Moravec):
S vámi jednal ministr vnitra Martin Pecina, a to o citlivých kauzách, ostatně o tom byla řeč i v únorových Impulsech, kde byl hostem právě ministr vnitra Martin Pecina a mluvil například o tom, že jste se dohodli na spolupráci a lepší průchodnosti práva a spolupráce policie a státních zastupitelství nebo státního zastupitelství při kauze Opencard tady v Praze. Budou tyto věci, jako je Opencard, jako už jste naznačila i Gripeny, a platí i o Opencard, že bude vyšetřována u těch specializovaných odborů, že to nebude mít na starosti nějaký řadový státní zástupce, který té kauze nerozumí?

Host (Renáta Vesecká):
Tak, předpokládám, že by neměl být žádný státní zástupce, který by nerozuměl kauze, protože přece jenom státní zástupci jsou vychováváni k tomu, aby zpracovávali podle svých specializací jednotlivé trestní věci, ale já bych se chtěla vrátit k tomu, kdy jste zmiňoval to, že jsme s panem ministrem projednávali citlivé kauzy. My jsme se zamýšleli nad systémovostí vlastně kontroly policistů a státních zástupců, protože v minulosti opravdu docházelo k tomu, že policisté měli pocit, že státní zástupci ruší bezdůvodně jejich opatření nebo činí kroky, které policie vnímala negativně ve vztahu k možnosti dále vyšetřovat a v tomto směru, a to považuji za zásadní, jsme uzavřeli jak s policií, tak s panem ministrem, tak i se státními zástupci, že možnost prostředek, jak vlastně ověřit správnost postupu státního zástupce nebo i pokynu státních zástupců v minulosti byla a je i nadále bude. Protože i policisté mají možnost požádat nadřízeného státního zástupce, který rozhodl třeba o zrušení nějakého opatření policie, tak požádat o vykonání dohledu a této možnosti policie v minulosti využívala minimálně, takže bylo spíše apelováno, pokud bude policie nespokojená s rozhodováním, postupem státního zastupitelství, aby této možnosti, tohoto institutu využívala.

Moderátor (Václav Moravec):
A to se například týká právě i těch kauz, o kterých veřejně mluvil ministr vnitra Martin Pecina, jako je možné švýcarské konto Romana Janouška, přítele pražského primátora Pavla Béma, kdy ta kauza leží údajně stále u ledu a není došetřena, byť české sdělovací prostředky psaly o tom, že i švýcarská strana měla českou stranu požádat o spolupráci?

Host (Renáta Vesecká):
Pokud zmiňujete tuto konkrétní věc, řeknu „trestní“, tak musím říci, že státní zastupitelství takovouto trestní věc neeviduje. Já nevím, jestli policie nějaké úkony podle zákona o policii provádí či neprovádí, nebudu zde ani rozebírat, ale podstatné je, že takovouto trestní věc státní zastupitelství neeviduje a pokud hovoříte o právní pomoci, tak právní pomoc směřovala pouze ke sdělení jednoho konkrétního údaje, nikoli však k trestnímu řízení.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že hostem dnešních Impulsů je nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. Zbytečná dvojnásobná vražda. I tak policie popsala své vlastní pochybení při vraždě skladatele a jeho ženy v Českých Budějovicích, ke které došlo nedávno. Prokázala to prověrka policejního postupu, kterou uskutečnilo vnitřní oddělení jihočeské policie. Podezřelým z vraždy je syn zavražděné z předchozího manželství, který páru dlouhodobě vyhrožoval. Tady jsou slova policejního prezidenta Oldřicha Martinů.

Záznam Oldřicha Martinů:
Je to velmi zásadní záležitost a dle mého názoru jihočeská policie neučinila vše, co učinit měla tak, aby tomuto fatálnímu pochybení zabránila. Musí teď víceméně objektivně vyhodnotit, co se stalo a učinit taková opatření, aby se to už nikdy neopakovalo.

Moderátor (Václav Moravec):
Prozradil 22.února policejní prezident Oldřich Martinů a jeho slova zaznamenalo Rádio Impuls, tedy s tím, že policie přiznala pochybení. I nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká, host dnešních Impulsů, nařídila prověrku, zda náhodou neselhalo i místní státní zastupitelství, protože podle pozůstalých mělo k dispozici i státní zastupitelství psychiatrický posudek onoho muže, který je teď z vraždy, z té dvojnásobné vraždy, podezřelý. Máte už vy výsledek té vaší kontroly?

Host (Renáta Vesecká):
Ano, mám a musím říci, že se neztotožňuji se závěry Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích, které hovoří o tom, že postup státního zastupitelství, respektive dozorové státní zástupkyně, byl v pořádku. Já naopak jsem uzavřela, že jsem shledala pochybení, která vyplývají z toho, jakým způsobem státní zástupkyně vyhodnocovala tento znalecký posudek, který jste zmínil, je to znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a na základě toho, ž tento posudek byl značně rozporuplný a vnímám, že i postup znalce tedy v tomto směru nebyl v pořádku, tak státní zástupkyně nepostupovala správně.

Moderátor (Václav Moravec):
Přiznáváte tedy i za státní zástupce, že v případu toho údajného vraha, pravděpodobného vraha, došlo k selhání státního zastupitelství?

Host (Renáta Vesecká):
Nechci hovořit o selhání, já budu hovořit o tom, že došlo opravdu ke konkrétnímu pochybení státní zástupkyně, která přesto, že ze znaleckého posudku bylo zřejmé, že pachatel nechce akceptovat ambulantní psychiatrickou léčbu, naopak se považuje za zdravého, nevidí důvod, proč by měl přijímat léky a z tohoto znaleckého posudku bylo i zřejmé, že je znalec si vědom toho, že bez přijímání léků hrozí vysoké nebezpečí, že pachatel zrealizuje své výhrůžky, tak státní zástupkyně přesto takovýto znalecký posudek ponechala v zásadě bez povšimnutí, nepožadovala jeho doplnění, nepožadovala výslech znalce, nepracovala dále s tímto znaleckým posudkem a …

Moderátor (Václav Moravec):
A neúkolovala policii, chápu-li to správně?

Host (Renáta Vesecká):
Dá se říci ano, že neúkolovala policii a přesto, že znalec zdůrazňoval nebo apeloval na to, aby i ambulantní léčba, která ovšem by byla chybná, byla nařízena co nejrychleji, tak státní zástupkyně takovýto návrh soudu podala až po pěti týdnech.

Moderátor (Václav Moravec):
Pokud byste měla říci tedy i za státní zastupitelství, respektive za vás jako nejvyšší státní zástupkyni, protože policie, došlo k několika personálním změnám ve vedení jihočeské policie, kde došlo k tomuto selhání, uvažujete i vy o tom, že bude muset na základě tohoto selhání v Českých Budějovicích dojít k personálním změnám?

Host (Renáta Vesecká):
Tady to je nesouměřitelné pochybení, protože pochybení policistů jasně směřovalo k následku, k tragickému následku, k usmrcení dvou osob. Protože policie v době, kdy mohla zasáhnout, kdy byla oslovena poškozenými k tomu, aby je ochránila, aby jednala, tak zůstala v zásadě nečinná. Čili tento příčinný vztah k následku je zde zřejmý. Zatímco…

Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, ale kdyby vyhodnotila dobře ona státní zástupkyně na jihu Čech ten znalecký posudek, tak vůbec nemusel ten dvojnásobný vrah těm manželům dnes zavražděným vyhrožovat?

Host (Renáta Vesecká):
Ano, já to chci právě doplnit, protože tady už bychom se pohybovali na bázi ryzí spekulace. Zatímco u policistů můžeme dovodit naprosto jasné jednání, směřující tedy k nějakému následku, tak u této státní zástupkyně bychom se pohybovali pouze v hypotézách. Protože kdyby správně vyhodnotila, šel by návrh na ústavní léčbu, ale i v tom mezidobí mohlo dojít  k tomuto tragickému následku. Nicméně samozřejmě opatření, protože pochybení shledávám, tak opatření budou učiněna, předpokládám nebo uzavírám, že bude podán návrh na kárné řízení, zároveň tuto věc projednám na poradě všech vedoucích státních zástupců a připravím i změny pokynů obecné povahy, které by měly zaúkolovat vlastně státní zástupce k tomu, aby pracovali se znaleckými posudky v takovýchto případech jiným způsobem.

Moderátor (Václav Moravec):
Navrhnete tedy kárné řízení a změníte pokyny vůči ostatním státním zástupcům?

Host (Renáta Vesecká):
Doplníme tyto pokyny, ano.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká, host dnešních Impulsů. Děkuji, že jste přijala mé pozvání a těším se někdy příště na shledanou.

Host (Renáta Vesecká):
Já děkuji za pozvání, na shledanou, hezký večer.

31.03.2010

Alfréd Brunclík, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Alfréd Brunclík mluvil o stavu silnic po tuhé zimě.
30.03.2010

Přemysl Sobotka, předseda Senátu ČR

Předseda Senátu Přemysl Sobotka mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls mimo jiné o situaci uvnitř ODS.
29.03.2010

Miloslav Vlk, kardinál

Kardinál Miloslav Vlk mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o své rezignaci na post pražského arcibiskupa a nástupu Dominika Duky.
25.03.2010

Cyril Svoboda, předseda KDU-ČSL

Předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o nastávajících volbách nebo o obstrukcích v Poslanecké sněmovně.
24.03.2010

Petr Tluchoř, šéf poslanců ODS

Předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o situaci ve straně kvůli výrokům předsedy Mirka Topolánka.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.