Miroslav Kalousek, Top 09

Publikováno: 08.03.2010 18:20
Video soubor neexistuje.
Poslanec Miroslav Kalousek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o šancích Top 09 ve volbách.

Moderátor (Václav Moravec):
Boj odborů o nižší zdanění zaměstnaneckých výhod rozhodně nekončí. Odbory počítají s tím, že v pátek Senátem zamítnutý návrh poslanci ve Sněmovně opět přehlasují. Tady jsou slova šéfa odborového sdružení železničářů Jaroslava Pejši.

Záznam Jaroslava Pejši: Budeme usilovat o to, aby bylo přehlasováno veto v senátu. Nám jde o to, aby to platilo. Jde nám o to, aby legislativní proces doběhl do svého konce.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova šéfa Svazu dopravy Luboše Pomajbíka. Nejen o českém daňovém systému, výhodách pro zaměstnance a zdanění zaměstnaneckých výhod, ale také o slovech Jaromíra Duška bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je místopředseda TOP 09, exministr financí Miroslav Kalousek. Vítejte v Rádiu Impuls, dobrý večer.

Host (Miroslav Kalousek):
Dobrý den, děkuji za pozvání.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že i dnešní Impulsy jsme připravili na základě vašich dotazů, které nám přicházely v průběhu dne na číslo 774 999 888. Ale pokud máte jakoukoliv otázku na místopředsedu TOP 09, exministra financí Miroslava Kalouska, stačí, když ji ještě teď k nám pošlete do Rádia Impuls. Vaše otázky ve formě sms přijímáme na čísle 774 999 888. Jak dlouho jste už v životě pracoval, rozumějme když sečtete svoji profesní kariéru?

Host (Miroslav Kalousek):
Tak chvilku jsem pracoval před vysokou školou, protože já jsem se nejdřív musel vyučit a pak jsem pracoval od roku 85…

Moderátor (Václav Moravec):
Takže bezmála 30 let.

Host (Miroslav Kalousek):
Pravděpodobně ano.

Moderátor (Václav Moravec):
Jaké zaměstnanecké výhody jste dostával za tu třicetiletou pracovní dráhu?

Host (Miroslav Kalousek):
Tak já nejsem zaměstnanec od roku 98, to znamená, zaměstnanec jsem byl jenom do roku 98 a upřímně řečeno, já si na žádné nevzpomínám. Ale pokud jsem nějakou čerpal, tak myslím si, že ne.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste jako ministr financí, kterým jste byl v Topolánkově vládě, se snažil bojovat proti mnoha daňovým výjimkám a také jste naznačoval, že ty zaměstnanecké výhody a jejich různé způsoby danění jsou pro vás jako pro ministra financí problém. Nemyslíte si, že každý ministr financí si lidově řečeno vyláme zuby, když bude chtít ten systém měnit?

Host (Miroslav Kalousek):
Tak je to samozřejmě velmi těžké, protože když určité profesní skupině berete nějakou výhodu, ať už je to daňová úleva nebo ať už je to dotace, no tak se to té skupině samozřejmě nelíbí a brání se. Ale já si myslím, že to je prostě povinnost každého ministra financí. Ty důvody jsou dva. Zaprvé ten systém musíme zásadně zjednodušit, protože je opravdu komplikovaný, tím zbytečně drahý jak pro daňového poplatníka, tak pro stát svoji správou. A zadruhé tam prostě nejsou rovné podmínky. Já jsem přesvědčen, že náročnost práce se má odrazit ve mzdě, nikoliv v daňových úlevách a tohle je přesně ta diskuse, kterou jsem vedl několik let vlastně s odbory. O tom, oni mi vyčítají, že jsem chtěl vlastně zrušit benefity, ať už daní z příjmu nebo daní z přidané hodnoty. Říkám, vůbec ne, já nemám vůbec nic proti benefitům. Benefit je svobodná dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ale v tomto případě se nejedná o spor mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kolik a jak velké dostanou benefity, ale o společný zápas zaměstnance a zaměstnavatele ruku v ruce proti státu, aby jim na dojednané benefity přidal. To je logický zájem nejenom zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů, tady ta role odborů se úplně ztrácí, protože oni nevyjednávají se svým zaměstnavatelem výhody, ale společně se svým zaměstnavatel bojují proti státu, proti všem ostatním daňovým poplatníkům…

Moderátor (Václav Moravec):
Ale ten boj je už dlouhodobý, podíváme-li se na 90. léta i na léta nového milénia. Proti výhrůžkám odborů stávkou se v pátek v Senátu postavil senátor za ODS Jaroslav Kubera. Připomeňme si jeho slova.

Záznam Jaroslava Kubery:
Vyhrožování stávkou je mnohem lepší taktika, než opravdu stávkovat. Jejich postup udržuje společnost v nejistotě, může trvat nekonečně dlouho. Kromě toho takovýto stav inspiruje i další a každý den přibude další skupina, která jakmile zjistí, že někdo ustupuje, tak řekne, a co my? Já bych jim řekl, a co my.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatoval v pátek v Senátu senátor za ODS Jaroslav Kubera. Nakolik je možné pro exministra financí a prvního místopředsedu TOP 09, Miroslava Kalouska, hosta dnešních Impulsů, změnit právě ten systém toho boje odborů proti státu a přesvědčit odbory, podívejte se, je nezbytné všechny ty výjimky změnit a dojít k nějakému jinému způsobu zdaňování?

Host (Miroslav Kalousek):
Tak já myslím, že když si vezmu ty dnešní mluvčí, tak ty pravděpodobně nikdo nepřesvědčí. Konec konců oni se zodpovídají svým členům za to, že jim jejich parciální výhody udrží. Ale divím se, že zaměstnanci všech profesí s tím, aspoň podle jejich slov, souhlasí. To, co jsem navrhoval já a co stále mám připraveno a rád bych někdy předložil nebo doufám, že někdo předloží v novém zákoně o dani z příjmu, je jednotný zaměstnanecký paušál pro všechny zaměstnance bez rozdílu profese. Dneska mají různí zaměstnanců v různých odvětvích a je to většinou podle síly vyděračského potenciálu v tom odvětví, různé daňové úlevy u zaměstnaneckých benefitů.

Moderátor (Václav Moravec):
Například u dopravních odborů je to ona režijka, která nepodléhá dani z příjmů.

Host (Miroslav Kalousek):
Například ony známé režijní jízdenky, ale v celé řadě odvětví je celá řada jiných dohodnutých benefitů. Já myslím, že o celé řadě z nich vůbec nemáme přehled, protože to je skutečně svobodná dohoda mezi zaměstnance a zaměstnavatelem a nechť si dohodnou, co chtějí. To je jejich svaté právo.

Moderátor (Václav Moravec):
Kdybyste tedy byl ministrem financí, tak zavedete jednotný zaměstnanecký paušál?

Host (Miroslav Kalousek):
Já už jsem se o to pokoušel dokonce ve věcném návrhu zákona o dani z příjmu, protože to se týká daně z příjmu, nikoliv daně z přidané hodnoty, jsem to navrhoval, už tenkrát hrozili odboráři stávkou, trvali na tom, abych ten věcný návrh stáhl, tak já jsem říkal dobře, já ho stáhnu a začnu hned to psát to paragrafované znění a oni to tenkrát chápali jako ústupek. Ono mě to spíš urychlilo tu situaci, protože jsem nemusel projednávat ten věcný návrh a mohl jsem začít rovnou zpracovávat ten zákon v paragrafovaném znění. Ten zákon jsem stačil napsat a už jsem ho nestačil předložit, protože padla vláda Mirka Topolánka.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak velký ten…

Host (Miroslav Kalousek):
Ale ten smysl zůstává …

Moderátor (Václav Moravec):
Zaměstnanecký paušál by byl?

Host (Miroslav Kalousek):
To je samozřejmě pak věcí dohody. Ta výše toho paušálu, to je parametr. Jde o to, jestli se shodneme všichni na tom principu, že by neměly být různě velké daňové výhody v různých odvětvích, ale že by měla být jedna universální pro všechny zaměstnance bez rozdílu, bez ohledu na to, zda jste zaměstnán jako kustod v galerii a nebo zda jste strojvůdce na mezinárodním rychlíku. Protože v daňové oblasti by měl být ten přístup ke zdanění všech naprosto stejný. K tomu samozřejmě dodávám, že byť poslanci nejsou zaměstnanci, tak je nezbytné, aby ten rovný přístup byl uplatněn i na ně a aby byly plně zdaněny paušální náhrady, které se nevyúčtovávají. To je zhruba stejná nemravnost jako daňová úleva u režijní jízdenky. To musí jít samozřejmě s tím.

Moderátor (Václav Moravec):
Nemáte obavy, že právě pokud neřeknete, jak velký ten paušál je pro všechny zaměstnance, tak nikdy nepřesvědčíte určité profese, které se vám budou vymlouvat na to, že historicky tyto výhody mají…

Host (Miroslav Kalousek):
Já je upřímně řečeno, ať bych řekl jakkoliv veliký, tak některé profese a některé typy, jako je pan Dušek, stejně nepřesvědčíte, protože jim nejde ani o výši té úlevy, o tu skutečnou výhodu, o ten skutečný objem té výhody, jak o ten pocit privilegia. Z nich to čiší. To čiší z jejich odborářských bosů, my jsme ti privilegovaní, heč, my jsme si to vyvzdorovali, vystávkovali. Takže byť bych očekával u odborářů, že spíš ten rovný přístup uvítají a začnou vyjednávat o výši toho paušálu pro všechny, no tak drtivá většina těch odborových předáků, které zastupují ta odvětví, která si ta privilegia vydobyly, tak si ta privilegia chtějí podržet. Protože se cítí privilegovanější než ty druhý, to je taková zvláštní atmosféra v té naší společnosti a odborům se nevyhýbá.

Moderátor (Václav Moravec):
Máte spočítáno, kolik daňových výjimek a nesystematičností v českém daňovém systému by se odstranilo, pokud by byl zaveden jednotný zaměstnanecký paušál?

Host (Miroslav Kalousek):
No tak, to je, pozor, to jsou jenom ty výjimky údajně z příjmů, to znamená výjimky týkající se výhod a benefitů, těch moc není, ale jinak údajně z příjmů jak fyzických, tak právnických osob se jedná o desítky a desítky výjimek, které jsou vylobbovány ve prospěch té či oné skupiny a například vždycky, když se projednává nějaký zákon, který se týká nějaké problematiky, typický příklad zákonu o zoologických zahradách, tak vždy nějaká chytrá hlava vymyslí, že by se to ještě mělo podpořit daňovým systémem. To znamená, máme daňové výjimky pro zoologické zahrady, máme daňové výjimky pro, pro toho či pro onoho, ten systém je tím příšerně zaplevelen, já jsem přesvědčen, že společnost by se měla dohodnout jenom na několika málo prioritách, které bude daňový systém podporovat, který tedy nebudou podporovány jenom dotačními programy, ale také budou zvýhodněny v případě daně z příjmů. Tam jsem přesvědčen, že se to týká několika velmi mála univerzálních oblastí, nikoliv odvětví, například podpora vědy a výzkumu, podpora rodin s dětmi, odpovědnost vůči vlastnímu bydlení, odpovědnost vůči vlastnímu stáří a rád bych, kdyby byl podpořen i altruismus, když někdo někomu něco dá, aby si to mohl nějaké množství odečíst ze své, to dnes možné je, to bych docela rád zachoval a všechno ostatní je podle mého názoru plevel, který se má odstranit a . . .

Moderátor (Václav Moravec):
Kdybyste se znovu vracel na Ministerstvo financí, začal byste odstraňováním tohoto plevele nebo byste začal někde úplně jinde?

Host (Miroslav Kalousek):
No, víte ona ta problematika je složitější. Já jsem vždycky říkal, že ta reforma daňového systému aby byl jednodušší, aby to skutečně byly rovné podmínky pro všechny, že je založena na třech pilířích. Nová legislativa, to znamená zcela nový zákon o dani z příjmu, velmi jednodušší než ten současný, reforma procesu, tedy pravidel, ta se zaplať pánbů podařila, to stačilo ještě jsem já předložit a Eda Janota dokončil projednávání v Parlamentu, to znamená dnes už platí nový daňový řád místo starého zákona o správě daní a poplatků a reforma instituce. To znamená, ty jsou. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Což je jedno výběrní místo.

Host (Miroslav Kalousek):
Jedno výběrní místo, místo čtyřech správců daně máme jednoho správce daně, ale to samozřejmě předpokládá i tu novou legislativu, ten nový zákon o dani z příjmu, kde možná ještě důležitější, než odstranění celé řady výjimek je sjednocení vyměřovacího základu pro všechny přímé odvody, nejenom pro daň z příjmu, ale i pro sociální, zdravotní pojištění, aby se ten systém opravdu mimořádně zjednodušil. Jak v legislativní oblasti, tak v té správě a to je proces, který já nastartoval, ten zákon o dani z příjmu je napsán, já doufám, že ho nějaký ministr financí po volbách předloží a projekt jednotného inkasního místa jsem startoval v roce 2007 s expertní podporou Světové banky, kterou jsem získal a domluvil ve Washingtonu a tady mám radost, protože jsem si všiml, že všechny politické strany mají tento projekt ve svém programu, takže . . .

Moderátor (Václav Moravec):
Takže bude prosazen.. .

Host (Miroslav Kalousek):
V zásadě mohu říct, že ať. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Je splněno.

Host (Miroslav Kalousek):
Ať volby dopadnou jakkoliv, tak ho snad někdo dotáhne do konce.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste zmínil jméno Jaromíra Duška, dnes šéfa Svazu odborářů služeb a dopravy, je podle vás správné, kolik času se věnuje Duškovým slovům?

Host (Miroslav Kalousek):
Já myslím, že je naprosto správné ta slova odsoudit. My jsme to udělali několik hodin po tom, co vyšly v Lidových novinách, čas shodou okolností jsme seděli na programových otázkách a bylo tam přítomno většina členů předsednictva, tak jsme okamžitě přijali usnesení, kde jsme to odsoudili. Odsoudili jsme to s tím, že ho ani nevyzýváme k omluvě, protože jsem přesvědčen, že slušní lidé o omluvu tohoto individua nestojí, ale . . .

Moderátor (Václav Moravec):
Ale vidíte, že to pokračuje, že. . . .

Host (Miroslav Kalousek):
Chtěli jsme to, chtěli jsme to . . .

Moderátor (Václav Moravec):
Jaromír Dušek. . .

Host (Miroslav Kalousek):
Chtěli jsme to odsoudit a chtěli jsme odbory vyzvat k tomu, aby se od toho jasně distancovaly, což si myslím, že odbory udělaly.

Moderátor (Václav Moravec):
Ano, tady jsou slova šéfa Odborového svazu dopravy Luboše Pomajbíka.

Záznam Luboše Pomajbíka:
Koalice dopravních odborových svazů prohlašuje, že výroky a tvrzení pana Jaromíra Duška uvedené v Lidových novinách dne 6.března letošního roku v žádném případě nesouvisí s jednáním a cíli Koalice dopravních odborových svazů. Koalice dopravních odborových svazů tyto výroky vnímá jako nešťastné a situaci komplikující a vyjadřuje s nimi svůj zásadní nesouhlas. Koalice dopravních odborových svazů na dnešním jednání rozhodla, že do doby, než se celá mediální roztržka vysvětlí, nebude pan Jaromír Dušek reprezentovat Koalici dopravních odborových svazů.

Moderátor (Václav Moravec):
Slova předsedy Odborového svazu dopravy Luboše Pomajbíka, jak je zaznamenalo Rádio Impuls. Ještě se přece jenom vraťme k těm Duškovým slovům. Nemyslíte, že přece jen bude část společnosti, která jasně řekne ano, Dušek to řekl natvrdo, protože zároveň mluví o tunelování Českých drah a jakým způsobem je Petr Žaluda řídí.

Host (Miroslav Kalousek):
Já myslím, že ta slova jsou stejně odporná, jako kdyby řekl, že je tam vzájemná propojenost katolíků nebo mohamedánů nebo jakékoliv jiné menšiny. Prostě má samozřejmě právo kdokoliv kritizovat kohokoliv za to, že špatně pracuje a že špatně hospodaří, může kdokoliv kritizovat morální profil, pracovní nasazení toho člověka, ale nesmí to spojit s něčím, co patří k důstojnosti každé lidské bytosti, co souvisí s náboženským přesvědčením, sexuální orientací, to už jsou slova, která jsou diskriminační, která nepatří do slušné společnosti a já bych se stejně silně ohradil, kdyby to spojoval s jakoukoliv jinou menšinou, než zrovna homosexuální, to prostě do slušné společnosti nepatří, je to odporné a vede to k velmi, k velmi komplikovanému napětí ve společnosti.

Moderátor (Václav Moravec):
Další otázky, které přicházejí od posluchačů na telefonní číslo 774 999 888, kde se ptáte ve formě esemesek, tak z desítek otázek vybírám. Jak se vám, pane předsedo Kalousku, mluví s těma vašima náhradami právě o zdaňování benefitů, na to jste už částečně odpověděl.

Host (Miroslav Kalousek):
Já myslím, že jsem to odpověděl. Ono samozřejmě to nesnese srovnání, neboť poslanec není zaměstnanec podle Zákoníku práce, ale pokud má politická reprezentace, nejenom má, ale musí se snažit o šetření a rovné podmínky pro všechny, tak pochopitelně musí začít, musí začít u sebe. Já jsem zdanění paušálních náhrad, odstranění duplicit a i přechodné solidární platů ústavních činitelů prosazoval vždy, je to myslím doložitelné.

Moderátor (Václav Moravec):
Tady v té souvislosti se vás další posluchači ptají, naše rodina stále čeká na vysvětlení, když pan Kalousek mluvil o tom, že kdysi za jeho ministrování omylem zvýšili platy, platy ústavních činitelů, předpokládám, že hned na další poslanecké schůzi Sněmovny se zasadí o to, aby byly platy vráceny zpět na tu úroveň, jenže nic pro to neudělal.

Host (Miroslav Kalousek):
To já si myslím, že není pravda. Dokonce je i pravda i to, že jsem hlasoval, byť nás bylo asi 21, pro snížení platů ústavních činitelů nikoliv o čtyři procenta, jak to dopadlo, ale o 20 procent. Znovu, může vést společnost diskusi, jak moc chce odměňovat nebo nechce své ústavní činitele, to je asi diskuse, která nikdy nebude mít konec, ale co se týče daňové oblasti, tak jsem přesvědčen, že všechny příjmy, které bereme a přitom je nemusíme vyúčtovat, tím nemyslím náhrady, které někdo vyúčtovává, jako třeba cesťák, ale jsou to paušální náhrady, které nemusí být vyúčtovatelné u poslanců, u senátorů nebo benefity u zaměstnanců či manažerů, to všechno jsou příjmy, jako s takovými s nimi ti lidé jednají, dokonce je vyúčtovávají, když mají dokládat, za co si pořídili dům, tak říkají ano, za ty náhrady. Tedy je to klasický příjem a má být zdaněn všem stejně. Nemají být tedy žádné daňové úlevy u benefitů a nemají být žádné nezdaněné paušální náhrady a myslím, že je doložitelné, že o tohle jsem se snažil léta zpátky, jako ministr financí i teď.

Moderátor (Václav Moravec):
I další otázky se týkají toho, jak si podle vás počíná ministr financí Eduard Janota, který teď říká, že to zdaňování zaměstnaneckých benefitů nižší sazbou daní z přidané hodnoty ochudí pokladnu jen o 70 milionů korun, když předtím Ministerstvo financí tvrdilo, že o půl až miliardu. Co si myslíte o celém tom sporu? Myslíte si, že Eduard Janota tedy podlehl premiéru Janu Fischerovi?

Host (Miroslav Kalousek):
Záleží na metodice výpočtu. Upřímně řečeno, u takovýchto kroků můžete něco odhadnout, ale skutečný dopad vidíte po prvním roce fungování tohoto zákona. A ta metodika výpočtu odhaduje nějaké chování lidí. To znamená, že v případě, že odborný aparát ministerstva, který počítal ty dopady, odhadl, že v takovém případě, kdy se zruší daňové výhody u benefitů, ale zůstane ona nešťastná výhoda, kterou doufám, že bude také jednou odstraněna, u daně z příjmů u stravenek, no takže se benefity ve formě stravování posílí právě ta stravenková část a to znamená, že to nezasáhne benefity u daně z přidané hodnoty u stravování, že to tedy nebude víc než 70 milionů korun. Samozřejmě pokud by se tak nezachovaly všechny, bylo by to víc, to znamená, těch 70 milionů a těch 850 milionů jsou jakési dvě mezní hodnoty a někde mezi nimi by to bylo. Ale zdůrazňuji, že úmysl, se kterým já vkládal ten paragraf 36a do zákona v podstatě jsem kopíroval směrnici Evropské unie, nebylo ušetřit za každou cenu na tom, ale nastavit rovné podmínky pro všechny, to znamená ponechat zaměstnanecký benefit jako vztah výlučné svobodné volby mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a tento vztah oprostit od třetích osob, což jsou všichni ostatní daňoví poplatníci, kterým do té dohody nic není.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká místopředseda TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek, který byl hostem dnešních Impulsů. Těším se někdy příště na shledanou.

Host (Miroslav Kalousek):
Já děkuji za pozvání.

Moderátor (Václav Moravec):
Takové byly dnešní Impulsy. Hostem úterních Impulsů pak bude předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek.

06.03.2007

Vendula Svobodová

V Impulsech Václava Moravce mluvila nejen o Karlu Svobodovi, jejich společném životě a smrti, ale také o Kapce naděje.
05.03.2007

Premiér Mirek Topolánek

Vyšetřování vicepremiéra Čunka nebo jaderná elektrárna Temelín - taková byla témata Impulsů Václava Moravce s premiérem Mirkem Topolánkem.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.