Miloslav Vlk, kardinál

Publikováno: 29.03.2010 18:20
Video soubor neexistuje.
Kardinál Miloslav Vlk mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o své rezignaci na post pražského arcibiskupa a nástupu Dominika Duky.

Moderátor (Václav Moravec):
Chvíle, na kterou čekal, se blíží. Za 12 dní už bude emeritním pražským arcibiskupem. Řeč je o kardinálu Miloslavu Vlkovi, který stál v čele české katolické církve od roku 1991. Kardinála Miloslava Vlka střídá Dominik Duka, který za jeden z hlavních úkolů pro katolickou církev považuje otevření se společnosti.

Záznam Dominika Duky:
Uvědomujeme si, že je zapotřebí, aby církev měla otevřenou náruč pro člověka, který hledá smysl života, který také potřebuje pomoc, ať už bych řekl takovou tu charitativní a nebo také tu duchovní. V tom vidíme to hlavní.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká nový pražský arcibiskup Dominik Duka. Nejen o slavnostním předávání úřadu pražského arcibiskupa v sobotu 10. dubna ve Svatovítské katedrále bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je emeritní arcibiskup pražský, primas český, kardinál Miloslav Vlk. Vítejte po čase v Rádiu Impuls, hezký dobrý večer.

 
Host (Miloslav Vlk):
Dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že i dnešní Impulsy jsme připravili na základě dotazů posluchačů. Ty v průběhu dne přicházely ve forma sms zpráv na číslo 774 999 888. Ale máte-li ještě jakýkoliv dotaz na kardinála Miloslava Vlka, stačí, když ho pošlete k nám sem do Rádia Impuls a to ve formě sms zprávy. Číslo pro vaše otázky 774 999 888. Pane kardinále, vzpomínám si, jak jste mi bezmála před rokem vyprávěl o stěhování se do nového bytu v rámci arcibiskupského paláce, tedy na věc, kterou se těšíte. Už je byt vybaven a už jste přestěhován?

Host (Miloslav Vlk):
Ten můj byt není v rámci arcibiskupství, ale je to jeden, je v jednom z domů kanovnických, to znamená v té řadě za arcibiskupstvím. Já jsem nechtěl zásadně zůstat bydlet v arcibiskupství, protože je třeba, aby nový arcibiskup měl prostor a aby mu nikdo nestál za zády.

Moderátor (Václav Moravec):
Myslíte, že kdybyste bydlel symbolicky v Arcibiskupském paláci, byť jako emeritní pražský arcibiskup, že by to nedělalo dobrotu?

Host (Miloslav Vlk):
Zkušenost církve a dokumentu vatikánského, který se nazývá Emeritní biskup, doporučuje, aby předchůdce nebydlel na biskupství, i kdyby měl samostatný vchod. Já jsem to také tak cítil a tak takhle. Arcibiskupství se vlastně povinno svému emeritnímu arcibiskupovi zařídit byt a postarat se o něj po této stránce. A to arcibiskupství dělá.

Moderátor (Václav Moravec):
A přestěhován už jste, protože vy jste měl v Arcibiskupském paláci ve svém bytě poměrně velkou knihovnu, když jsme ji spolu procházeli. Takže je sbaleno, je přestěhováno?

Host (Miloslav Vlk):
Přestěhováno bohužel není, poněvadž jsou pořád nějaké památkářské překážky a takže ten byt ještě není zkolaudován. Sice jsem už tam v bednách všecky knihy přestěhoval, já ne, ale mí spolupracovníci a zítra se bude stěhovat i nějaký nábytek, ale domnívám se, že do 10. dubna, do slavnostního předání diecéze, že bude opravdu přestěhován a ten krásný byt ve třetím patře na arcibiskupství bude uvolněn.

Moderátor (Václav Moravec):
Čekání na vašeho nástupce se v mnoha ohledech stalo takovou popularizační fází, protože se čekalo víc než dva roky. České sdělovací prostředky postupně přinášely nové a nové termíny, kdy papež Benedikt XVI. oznámí jméno vašeho nástupce. Z toho dnešního pohledu bylo to ku prospěchu nebo ku škodě?

Host (Miloslav Vlk):
Já se domnívám, že to bylo k prospěchu a to proto, že se dlouhou dobu média o to zajímala a bylo možné různé věci vysvětlit. Padaly různé termíny, názvy svátků církevní a tak dále, takže veřejnost tímhle způsobem…

Moderátor (Václav Moravec):
Ano, byli jsme seznamováni s kanonizací Anežky české, byli jsme seznamováni se svátkem Tří králů, s návštěvou papeže Benedikta XVI., těch termínů bylo opravdu mnoho. Nepřispíval jste a propos k tomu svojí netrpělivostí, kdy už jste se na ten důchod tak těšil?

Host (Miloslav Vlk):
Tak netrpělivostí trochu ano, protože to už v současné době jsou tři roky, poněvadž já jsem podal demisi tak, jak zákon káže, 17. dubna 2007 a takže to už jsou skoro tři roky.

Moderátor (Václav Moravec):
Už v úvodu jsem zmiňoval, že jste byl pražským arcibiskupům od roku 1991. Vy už jste si sám pro sebe uzavřel těch bezmála 20 let v čele české katolické církve?

Host (Miloslav Vlk):
Já jsem na svých webových stránkách už víc než před měsícem udělal takovou bilanci, obšírnou bilanci, tak to bylo jakési uzavření. I když znovu a znovu přicházejí různé otázky a znovu a znovu se ohlížíme zpátky. Teď v současné době se připravuje taková brožura k tomu uvedení do úřadu 10. dubna a tam bude také taková bilance stručná těch 20 let. Ono prostě nejsou tady nějaké já nevím jaké velké akce nebo velké události, ale těch 20 let je taková mozaika a každý ten barevný kamínek má takovou, takový určitý význam a tvoří dohromady krásný obraz.

Moderátor (Václav Moravec):
Existují nějaké střípky té mozaiky, které vy považujete stále ještě za nedosazené do mozaiky a sám pro sebe jste je neuzavřel? Jsou takové?

Host (Miloslav Vlk):
Práce v diecézi jde pořád dál. Takže v tomhle smyslu je to opravdu otevřené. Například ten projekt, veliký projekt a to je jistě velká věc, těch komunitních center, které v diecézi stavíme. Jsou čtyři velká a další jsou programovaná, plánovaná. Takže tohleto je vlastně určitým způsobem otevřené.

Moderátor (Václav Moravec):
Když sociolog a kněz Tomáš Halík hodnotil působení kardinála Miloslava Vlka v čele české katolické církve v rozhovoru pro Rádio Impuls, pronesl i tato slova:

Záznam Tomáše Halíka:
Já mám dojem, že po určitou dobu byl přece jenom hodně sevřen tou hrou, která je samozřejmě složitá a že byl stále manévrován do těch otázek majetkoprávních, to těch otázek katedrály a stále média se ho ptala vlastně především na toto, a on na to přistupoval, odpovídal na to a takže se vytvořil takový pohled u těch lidí, kteří ho neznali blíž, že je to člověk, kterému jde především o tyhlety záležitosti.

Moderátor (Václav Moravec):
Hodnotí v rozhovoru pro Rádio Impuls kardinála Miloslava Vlka, respektive jeho mediální obraz, sociolog a kněz Tomáš Halík. Nakolik pro kardinála Miloslava Vlka, hosta dnešních Impulsů, bylo v těch uplynulých bezmála 20 letech komplikované nenechat se příliš vtahovat a učinit ze sebe symbol toho, že vám jde především o ten majetek, o to vypořádání vztahů mezi státem a církvemi, jak vás mohla vnímat veřejnost?

Host (Miloslav Vlk):
Já bych chtěl zdůraznit, že se tady směšuje mnoho stránek a mnoho oblastí. Arcibiskup má na starosti diecézi a má pastorační starosti. Ale otázka majetku, to je otázka České biskupské konference. A já samozřejmě jsem byl deset let skoro předsedou České biskupské konference, tak jsem tyto věci řešil z této pozice a takže …

Moderátor (Václav Moravec):
Nebyla to chyba, že jste byl předsedou Biskupské konference, že zkrátka biskupové měli ten štít, který na sebe tu zodpovědnost převzal na začátku a tudíž až do konce?

Host (Miloslav Vlk):
Víte, kdyby, kdyby ovšem je těžké říkat, kdyby byla ta, ten vztah politiků a církve od začátku devadesátých let, tak jak jsme očekávali jiný, pozitivnější, tak se ve spolupráci tohle vyřešilo, ale jestliže politici prostě kryli a nebo bránili ty nespravedlnosti, které komunistický režim udělal, tak my, kteří jsme za to bojovali, jsme potom vypadali jaksi, jsme se dostávali do světla nebo prostě do negativního světla, ale já se domnívám, a tak to cítím, že to bylo tím, že tady nebyl tento kontakt a na politické rovině nebyl, nebyla dobrá vůle tyto věci vyřešit.

Moderátor (Václav Moravec):
Máte pocit, že se to změnilo za těch uplynulých dvacet let?

Host (Miloslav Vlk):
Nemám ten pocit, i když církev dělala veliké, udělala velké kroky, že ten poslední návrh, který byl vypracován Topolánkovou vládou o majetkovém vyrovnání, tak je pro stát tak výhodný, že my jsme jako církev nechali vlastně jako diecéze, nechali všechen majetek v rukou státu a ještě jsme řekli, že z toho finančního vyrovnání se rozdělíme s nekatolickými církvemi. No co víc jsme mohli udělat a oni to ještě politici shodili se stolu, komise v Parlamentu prostě tohle to ze sobeckých důvodů, pan Tlustý, který se chtěl pomstít zase předsedovi, premiérovi Topolánkovi, tak to shodil. Takže ono na nás potom padá to ódium, ale je zapotřebí si uvědomit, jak politici jednali.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy osobně myslíte si, že dojde po volbách k průlomu nebo jste skeptický?

Host (Miloslav Vlk):
Já jsem spíše skeptický a připomínám, že při papežově návštěvě my jsme řekli, že v současné krizi finanční, že nežádáme, aby to bylo teď vyřešeno, že jsme ochotni přijmout odklad.

Moderátor (Václav Moravec):
Může ten odklad trvat ještě příští celé volební období, tedy čtyři roky z vašeho pohledu?

Host (Miloslav Vlk):
To by spíš řekl nějaký politolog a odborník, který by to odborně šíře mohl posoudit. Já si, já se nedovažuji odhadovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Sociolog a kněz Tomáš Halík říká v rozhovoru pro Rádio Impuls, že kardinál Miloslav Vlk má v mnoha ohledech podobný osud jako exprezident Václav Havel. Zkrátka velké renomé má v cizině, dokonce větší než doma. Tomáš Halík dodává.

Záznam Tomáše Halíka:
Není skutečně úlohou toho arcibiskupa vybojovat majetek, ale oslovit společnost a že on určitým způsobem přece jenom reprezentoval takový demokratičtější styl, než byl v minulosti. On velice oslovil třeba lidi na západě, protože tam milovali tu legendu člověk, který byl myčem oken, se stal arcibiskupem a viděl jsem třeba na jednom mezinárodním kongresu teologů, kde se účastnil, tak on se účastnil vlastně jako velmi skromný, skromný delegát, i když byl kardinál.

Moderátor (Václav Moravec):
Prozrazuje v rozhovoru pro Rádio Impuls kněz a profesor sociologie z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Halík. Je to z vašeho pohledu trefný příměr a přijde vám osud Václava Havla a Miloslava Vlka blízký i v tomto ohledu?

Host (Miloslav Vlk):
V tom směru toho renomé v zahraničí je to doslova tak pravda, poněvadž já jsem byl skoro deset let také prezidentem Rady Evropských biskupských konferencí a tam vlastně to určité renomé se vytvářelo a kromě toho v zahraničí mám i jiné aktivity a to je organizování setkávání biskupů, přátel Díla Mariina a třikrát za rok jsou tady taková setkání nejen katolických biskupů, ale také i různých církví a ten kontakt je s více než tisíci biskupy, takže to vlastně pro cizinu něco znamená.

Moderátor (Václav Moravec):
Budete v těchto aktivitách pokračovat jako emeritní pražský arcibiskup a je to ta část vašeho života, na kterou se těšíte, že na to budete mít víc času a nebudete muset být nejvyšším představitelem římskokatolické církve v Česku?

Host (Miloslav Vlk):
Ano, tyto aktivity mi zůstávají. To je moje povinnost a půjdu v tom dále.

Moderátor (Václav Moravec):
A po 10.dubnu, až slavnostně v Katedrále svatého Víta předáte úřad Dominiku Dukovi jako 36. pražskému arcibiskupovi, jaký bude váš týden či dva?

Host (Miloslav Vlk):
Tak, pár dnů poté nasednu do letadla a pojedu, poletím do Říma, v Římě se zastavím na nějaké akci, která se tam organizuje, totiž výročí těch, toho, té Bartolomějské noci, přepadení těch klášterů a potom se posunu hned do Jeruzaléma, kde pobydu dva měsíce. Jednak. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Pracovně nebo jako odpočinek?

Host (Miloslav Vlk):
Bude to všecko dohromady, především trošku odpočinout, jaksi být osvobozen od toho tlaku těch povinností tady a také i budu bydlet v (Le Col Frances), v té francouzské biblické škole a také se budu účastnit nějakých programů, které oni mají, zvláště geografických a budu navštěvovat ta posvátná místa, takže to budou dva měsíce, nejbližší dva měsíce po předání diecéze.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že hostem dnešních Impulsů je emeritní arcibiskup pražský, primas český, kardinál Miloslav Vlk. Nový pražský arcibiskup Dominik Duka, jak bylo řečeno, je v pořadí 36.pražským arcibiskupem, dal jste a propos, požádal vás o to Dominik Duka, abyste mu dal nějakou dobrou radu?

Host (Miloslav Vlk):
My jsme spolu hovořili, tohle slovo a tato věta nepadla samozřejmě, ale já jsem mu představil arcibiskupství a všechna oddělení a obcházeli jsme jednotlivá oddělení, aby se seznámil s těmi vedoucími, ti vedoucí představili zase svoje lidi a úkoly, které mají a tak dále, tak to bylo takové blízké seznámení nebo bližší seznámení s fungováním arcibiskupství, ovšem arcidiecéze není arcibiskupství, ale je to celé teritorium prostě farností a ve 14 vikariátech a tohle to musí probíhat postupně. Monsignor Duka zdůrazňuje, že se postupně bude seznamovat s těmi věcmi, s těmi skutečnostmi a to nejde prostě v jednom dni, takže to bude proces toho seznamování, který bude určitým způsobem trvat.

Moderátor (Václav Moravec):
Pokud byste měl dát ale jednu či dvě dobré rady Dominiku Dukovi, u čeho byste začal?

Host (Miloslav Vlk):
Já jsem napsal taky na svém webu, že by, že jistě nový arcibiskup bude pokračovat v těch větších programech, které máme, třeba v tom rozvoji těch komunitních centrech nebo zvláště ve angažování laiků v práci pastorační diecézi, poněvadž tam máme několik desítek i pastoračních asistentů, prostě ta spolupráce laiků a kněží, takže tohle to, v tomhle zvlášť a potom to, co je zvlášť tak výrazné v téhle té diecézi je práce arcidiecézní charity, která má 11 středisek, má zahraniční prostě činnost, adopce na dálku a v Ugandě podnikáme nemocnici a učňovskou školu, takže v těhletěch všech aktivitách bude jistě pokračovat a s tím se seznámí na jednotlivých těch odděleních.

Moderátor (Václav Moravec):
Dominik Duka za jeden ze svých hlavních úkolů považuje otevření se katolické církve společnosti a Dominik Duka ještě dodává.

Záznam Dominika Duky:
Uvědomujeme si, že je zapotřebí, aby církev měla otevřenou náruč pro člověka, který hledá smysl života, který také potřebuje pomoc, ať už bych řekl takovou tu charitativní a nebo také tu duchovní. V tom vidíme to hlavní.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova nového pražského arcibiskupa Dominika Duky s tím, že právě Dominik Duka bude chtít mluvit o větším se otevírání římsko-katolické církev při onom slavnostním uvedení do úřadu 10. dubna v chrámu svatého Víta. Není to poněkud paradoxní, že církev se bude víc otevírat společnosti 20 let po pádu komunismu?

Host (Miloslav Vlk):
Celých 20 let jsme o tohleto usilovali a to především na té komunální, nejnižší rovině. Když jsme chodili po diecézi, navštěvovali jednotlivé farnosti při pastoračních návštěvách, tak tam téměř vždycky, téměř bez výjimky, jsme se setkali se starosty, se zastupiteli a tady to bylo prostě takový proces dlouhodobý a velmi účinný, otevírá se církve společnosti na téhleté nejnižší jaksi rovině, kde se setkává církev, tj. farnosti, s tou prostě politickou obcí.

Moderátor (Václav Moravec):
Proč tedy podle vás Dominik Duka znovu mluví o otevírání se církve společnosti?

Host (Miloslav Vlk):
On zřejmě myslí na té nejvyšší top rovině. Asi kontakt s politiky a podobně.

Moderátor (Václav Moravec):
Podíváme-li se na to, co může v očích veřejnosti, nevěřících, církvi ublížit, nemyslíte, že to jsou ty poslední skandály, které sledujeme v evropských zemích od Velké Británie, přes Holandsko, respektive Nizozemsko, až po Rakousko a Německo?

Host (Miloslav Vlk):
Jistě tyhlety věci církvi ubližují. Já jsem o tom napsal takový obšírný článek na své webové stránce a …

Moderátor (Václav Moravec):
Kde jste jasně řekl, že církev nesmí tyto věci, když to lidově řeknu, zametat pod koberec.

Host (Miloslav Vlk):
Tak, a že i tyhlety věci, které jsou negativní, mohou církvi přispět k očištění. Prostě uznat svou chybu a snažit se držet církev jen jako krásný obrázek, jako prostě čistou a neposkvrněnou, tohleto není tak, neodpovídá realitě, protože církev je také církev hříšníků.

Moderátor (Václav Moravec):
To znamená, že pak o sobě vydává jenom falešný obraz, když se snaží o sobě vydávat tento krásný obrázek a přitom uvnitř jsou poměrně velké problémy?

Host (Miloslav Vlk):
Ono jaksi společnost nás vidí podobně jako se dívá na jiné instituce tady světské, bych řekl, civilní a ten rozdíl, že církev je založena Kristem, Kristus jí dal prostředky, svátosti a tyhlety věci většinou při tom pohledu novinářů a nebo společnosti se nevidí a jen se hodnotí podle měřítek, které jsou běžné ve společnosti, totiž výkon, výkon. A když někde je ne výkon, tak je z toho prostě skandál. Ono ale ten, celá tudleta aféra ukazuje jednu věc, že ta společnost a nejen naše, vidí v církvi jako kriteriální instituci. To znamená instituci, která je určitým kritériem jednání a podobně. Takže tohleto já vidím, že je pozitivní. Ovšem je tady také věc, že …

Moderátor (Václav Moravec):
Přijde vám, promiňte, ale pozitivní, jak se k tomu nejvyšší představitelé římsko-katolické církve, rozumějme papež Benedikt XVI., postavil?

Host (Miloslav Vlk):
Ano. Ono já jsem teď na své webové stránce publikoval tvrdou kritiku článku v Lidových novinách, kde je takový zavádějící titul, že papež Benedikt kryl, tajil zneužívání 200 dětí. Ten článek v Lidových novinách je úplně krásným příkladem, jak se věci překrucují a jak se věci zamlčují a lživě interpretují. Já jsem to takhle přímo řekl a ten článek může tuhleto, tenhle dojem vzbuzovat. Ale když se blíže podíváme, tak to takhle není.

Moderátor (Václav Moravec):
Zmiňovali jsme v úvodu této hodiny, že v neděli začal svatý týden a to Květnou nedělí, blíží se Velikonoce, nejvýznamnější svátky pro křesťany na celém světě, významnější, než jsou vlastně Vánoce. Nad čím především vy přemýšlíte v souvislosti s těmi letošními Velikonocemi?

Host (Miloslav Vlk):
Já přemýšlím především o tom, že o Velikonocích vidíme a nebo v celém tom týdnu jasněji, že ve Starém zákoně prostě tady bylo řada proroctví a ta proroctví se na Kristu naplnila. Čili z toho je vidět, Bůh je svému slovu věrný a je dost schopný a mocný, aby to slovo, které bylo pár set let předtím vysloveno, aby se také naplnilo a na Kristu se tohleto naplnilo. A nejvíce, nejsilněji září, že předpověď, že nezůstane ten mesiáš v hrobě. A Kristus skutečně vstal z mrtvých a tohleto je něco nejsilnějšího, že Bůh je mocný, věrný svému slovu, o svého spravedlivého se postará a to je, to přináší radost. Takže pro mě jsou ty svátky, především tohle mi tam vystupuje a září.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká arcibiskup pražský, primas český, kardinál Miloslav Vlk. Děkuji, že jste byl hostem dnešních Impulsů.

Host (Miloslav Vlk):
Děkuji, na shledanou.

31.03.2010

Alfréd Brunclík, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Alfréd Brunclík mluvil o stavu silnic po tuhé zimě.
30.03.2010

Přemysl Sobotka, předseda Senátu ČR

Předseda Senátu Přemysl Sobotka mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls mimo jiné o situaci uvnitř ODS.
25.03.2010

Cyril Svoboda, předseda KDU-ČSL

Předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o nastávajících volbách nebo o obstrukcích v Poslanecké sněmovně.
24.03.2010

Petr Tluchoř, šéf poslanců ODS

Předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o situaci ve straně kvůli výrokům předsedy Mirka Topolánka.
23.03.2010

Renáta Vesecká, nejvyšší státní zástupkyně

Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls hlavně o podezření z korupce při nákupu vozů pandur pro českou armádu.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.