Josef Průša, rektor Západočeské univerzity

Publikováno: 03.11.2009 18:20
Rektor Západočeské univerzity v Plzni Josef Průša mluvil o aktuální situaci na tamní Právnické fakultě kvůli plagiátorské aféře a nestandardní délce studia některých absolventů školy.

Moderátor (Václav Moravec):
Poslanci v rolích vyšetřovatelů, i s tím může počítat plzeňská právnická fakulta. Poslanecká sněmovna před několika okamžiky rozhodla o tom, že na vyšetřování aféry na plzeňských právech Západočeské university dohlédne právě sněmovní komise. O jejím vzniku rozhodli poslanci s výjimkou občanských demokratů. Tady jsou slova místopředsedkyně lidovců Michaely Šojdrové:

Záznam Michaely Šojdrové:
My nechceme, aby se cokoliv zametalo pod koberec, ale chceme, aby celá kauza vyšetřena byla proto, aby byla obnovena důvěra ve vysokoškolský systém. Toto si myslím, že by mělo být hlavní zadání komise Poslanecké sněmovny.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova lidovecké místopředsedkyně Michaely Šojdrové. Nejen o vzniku sněmovní vyšetřovací komise ke kauze plzeňské právnické fakulty bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je rektor Západočeské university v Plzni, Josef Průša. Děkuji, že jste přijal mé pozvání, vítejte v Rádiu Impuls. Dobrý večer.

Host (Josef Průša):
Dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že dnešní Impulsy jsme připravili i díky vám, našim posluchačům. Své dotazy jste v průběhu dne psali a ještě dál můžete posílat a psát ve formě sms zpráv na číslo 774 999 888. Pokud máte jakoukoliv otázku na rektora Západočeské university v Plzni, Josefa Průšu, stačí, když svoji otázku pošlete ve formě sms zprávy. Ještě jednou číslo pro vaše otázky, 774 999 888. Pane rektore, předpokládám správně, že je zlým snem každého rektora university, když kvůli dění na jedné z jeho fakult se ustaví vyšetřovací komise?

Host (Josef Průša):
Samozřejmě je to nestandardní pro jakoukoliv akademickou instituci.

Moderátor (Václav Moravec):
Pokud byste měl tu možnost přimluvit se k vzniku nebo naopak rozmluvit vznik sněmovní vyšetřovací komise, předpokládám, že byste to poslancům rozmlouval, ale proč?

Host (Josef Průša):
Rozmlouvat poslancům je to velmi složité, protože si myslím, že jestliže oni mají jakousi představu, že něco vyšetří, tak prosím, nechť …

Moderátor (Václav Moravec):
Vyšetří?

Host (Josef Průša):
Nechť vyšetřují.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy osobně jste skeptický k tomu, co může sněmovní vyšetřovací komise vyšetřit? Protože jen pro úplnost dodám, že vy jste ustavil vlastní pětičlennou komisi, která vyšetřuje uvnitř Západočeské university celý problém.

Host (Josef Průša):
Samozřejmě ano a tato komise vyšetřuje se znalostí věci. Já si osobně myslím, že poslancům bude trvat určitou dobu, než vůbec se do problému dostanou.

Moderátor (Václav Moravec):
Jen pro úplnost, ona sněmovní vyšetřovací komise má výslednou zprávu dokončit do konce dubna 2010. Když už ona komise vznikla, co by podle vás tedy měla vyšetřovat?

Host (Josef Průša):
Já doufám, že bude mít nějaký program, co budou chtít vyšetřovat. Já sám si myslím, že by měli vyšetřit záležitosti, které se týkají možná těch studentů, kteří studovali určitou kratší dobu, ale my jsme za posledních 14 dní se tomu věnovali a z těch 140 jsme našli asi 50, u kterých budeme muset sledovat ještě některé další podklady. Já si nemyslím, že to bude nějaký hromadný jev. Že tam nějací jednotlivci se možná najdou, ale určitě to není hromadný jev, který by ohrožoval vysoké školství jako takové.

Moderátor (Václav Moravec):
Měl bych dodat, že vy jste členem České strany sociálně demokratické, jen pro úplnost návrh na vznik sněmovní vyšetřovací komise…

Host (Josef Průša):
Od roku 1990, ano.

Moderátor (Václav Moravec):
Předložili právě vaši vlastní, tedy sociální demokraté. Je to pro vás stranické zklamání?

Host (Josef Průša):
Já nemohu říct, že to je ode mne zklamání, ale nikdo se se mnou o tom neradil. Já si myslím, že je to velká chyba.

Moderátor (Václav Moravec):
Považujete to za nestandardní, když sociální demokraté mají, řekněme, svého rektora na Západočeské universitě, že s ním ani nekonzultují náplň vzniku sněmovní vyšetřovací komise?

Host (Josef Průša):
To určitě.

Moderátor (Václav Moravec):
Je to běžné v Sociální demokracii nebo je to poprvé, co jste na takovou věc narazil?

Host (Josef Průša):
Je to poprvé.

Moderátor (Václav Moravec):
Jen pro úplnost, sociální demokraté se bojí, proto vůbec podle nich ta komise vzniká, že by problémy fakulty se mohly zamést pod koberec, protože nový děkan Jiří Pospíšil pro ČSSD, cituji: Nepředstavuje záruku nezávislého vyšetřování aféry.

Host (Josef Průša):
Tak zaprvé tu aféru vyšetřuje Západočeská universita, čili nikoliv fakulta, i když samozřejmě některé dílčí věci bude muset vyšetřovat fakulta, například záležitosti, které se týkají záznamů na katedrách a podobně. Ale jinak ta věc je celouniversitní, takže vyšetřuje to Západočeská universita, nikoliv pouze fakulta právnická.

Moderátor (Václav Moravec):
Místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Jeroným Tejc dnes znovu zopakoval, že spoluzodpovědnost za aféru na plzeňských právech má i rektor Západočeské university Josef Průša, host dnešních Impulsů. Tady jsou slova Jeronýma Tejce.

Záznam Jeronýma Tejce:
Můj osobní názor je, že pan rektor by měl zvážit své setrvání ve funkci a je nabíledni, že kauza plzeňské fakulty poškodila nejen tuto fakultu, poškodila jak universitu, ale poškodila v podstatě i celé akademické prostředí a myslím, že právě uvažování o jeho rezignaci je tady na místě.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova místopředsedy poslaneckého klubu ČSSD Jeronýma Tejce. Vy jste už předchozí výzvu, protože teď ji slyšíte podruhé, tu předchozí jste odmítl. Předpokládám, že teď rezignovat nebudete, když ji slyšíte zopakovanou?

Host (Josef Průša):
Nikoliv, já děkuji za upřímnost panu Žencovi.

Moderátor (Václav Moravec):
Za upřímnost v tom, že vám to také neřekl osobně? A propos řekl vám někdo…

Host (Josef Průša):
Ne, nikdo nikdy…

Moderátor (Václav Moravec):
Zatím.

Host (Josef Průša):
Se mnou nikdo nemluvil nikdy. Musím říci, že možná sms mě poslal pan Votava, ale jinak se mnou ze Sociální demokracie o tom nikdo nemluvil.

Moderátor (Václav Moravec):
Když se ale podívám na takové chování v ČSSD, jejímž jste členem, neuvažoval jste, když sociální demokraté dění na plzeňské právnické fakultě využívají politicky, že byste pozastavil své členství v ČSSD?

Host (Josef Průša):
Nikoliv. Já jsem sociální demokrat přesvědčením a někteří funkcionáři, kteří se takto chovají, mě nepřekvapují a já kvůli tomu ze Sociální demokracie vystupovat nikdy nebudu.

Moderátor (Václav Moravec):
Právě dnes jste do funkce nového děkana plzeňské právnické fakulty uvedl exministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, který ke svým dalším krokům ve funkci říká:

Záznam Jiřího Pospíšila:
Teď je úplně nejklíčovější dokončit jednání s akreditační komisí, které má být ukončeno 25. listopadu. Je třeba poskytnout akreditační komisi veškeré informace, veškeré podklady, aby komise jasně viděla, že vedení fakulty chce spolupracovat s tímto orgánem a najít řešení, které pro fakultu bude pozitivní.

Moderátor (Václav Moravec):
Slova nového děkana plzeňské právnické fakulty Jiřího Pospíšila. Spadl rektorovi Západočeské university v Plzni Josefu Průšovi, který je hostem dnešních Impulsů, kámen ze srdce, že už plzeňská práva mají řádně zvoleného děkana nebo je problém v tom, že Jiří Pospíšil je členem ČSSD a je to exministr spravedlnosti, navíc volební lídr občanských demokratů pro sněmovní volby v příštím roce?

Host (Josef Průša):
Jiří Pospíšil není členem ČSSD.

Moderátor (Václav Moravec):
Já jsem říkal volební lídr ODS pro sněmovní volby. Tak to jsem se přeřekl, pokud jsem…

Host (Josef Průša):
Takže Jiří Pospíšil je učitel fakulty právnické Západočeské university, byť na krátký úvazek. Já jsem jeho pověření dalo by se říci krizovým expertem pro řízení této fakulty jmenoval po doporučení této fakulty právnické a myslím si, že on zatím se této činnosti zhostil velmi dobře, spolupracuje s vedením Západočeské university, která se problému také věnuje, dá se říci, již více než tři čtvrtě roku. Takže já si osobně myslím, že tady nic takového nehrozí.

Moderátor (Václav Moravec):
Nepovažujete tedy za nešťastné, že zkrátka Jiří Pospíšil je volebním lídrem ODS a že se může celý ten problém politizovat, že novým děkanem plzeňských práv je …

Host (Josef Průša):
Samozřejmě jednoduchým pohledem se to nabízí, ale já si osobně myslím a s panem doktorem Pospíšilem jsem o tom hovořil hned v začátku, když jsem ho jmenoval a on mě slíbil, že tuto věc politizovat nebude. Já mu věřím.

Moderátor (Václav Moravec):
Podíváme-li se na to, co Jiřího Pospíšila čeká. Už v tom zvuku, který jsme pozorně poslouchali, tak řekl zcela jasně, že je důležité jednání akreditační komise koncem listopadu. Můžete už dnes říci, že plzeňská právnická fakulta je zachráněna, tedy i v logice slov, která právě dnes ve Sněmovně pronesla Miroslava Kopicová, že už jí nucená správa nehrozí?

Host (Josef Průša):
Ano, určitě jí takzvaná nucená správa nehrozí. Já si myslím, že vedení této fakulty s vedením university je schopno stabilizovat tu situaci natolik, že tato fakulta se může rozvíjet způsobem, který jsme od ní očekávali.

Moderátor (Václav Moravec):
Máte na mysli především kterou část teď? Že se vrátí zpátky ony akreditace některých oborů, které předtím byly plzeňským právům…

Host (Josef Průša):
Ony žádné nechybí, jako zatím jsou pozastaveny akreditace některých oborů z doktorských studijních programů, mám dojem, že jsou to tři, které, o kterých bude jednat akreditační komise na svém budou..., příštím zasedání, takže já doufám, že akreditovány budou nebo respektive neakreditovány budou, protože akreditovány už byly předtím.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že hostem u mikrofonu Radia Impuls je dnes rektor Západočeské univerzity v Plzni Josef Průša. Teď k vaší komisi, tedy ne k té sněmovní vyšetřovací, ale aby se v tom čert vyznal, tedy v té komisi, kterou jste vy ustavil je pět lidí, při, v čele té komise stojí. . .

Host (Josef Průša):
Plus náhradníci. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Ano, v čele té komise stojí prorektorka vaší univerzity Eva Pasáčková. Na jak dlouho vy odhadujete činnost této vaší komise Západočeské univerzity, která má krom těch rychlostudentů prověřovat jednotlivé studijní programy, má prověřovat i ty zpochybněné jednotlivé práce, ať rigorózní, doktorské nebo i bakalářské, viz Luděk Hosman.

Host (Josef Průša):
Zatím předpokládáme, že to bude do konce tohoto kalendářního roku připraveno k tomu, abychom mohli nějaké závěrečné stanovisko sdělit veřejnosti.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy osobně si myslíte, že se za zhruba ty dva měsíce dá stihnout tak velký objem, když přibývají i práce, na které novináři poukazují.

Host (Josef Průša):
Samozřejmě, já si osobně to myslím, protože některé ty, zatím jsme řešili ty nejsložitější problémy a věřím, že ty další problémy, které tam byly také ministerstvo školství nám postoupeny, budou jednodušší, takže to možné je.

Moderátor (Václav Moravec):
Například bývalý proděkan plzeňských práv Milan Kindl, když odpovídal na tiskové konferenci k problematice těch takzvaných rychlostudentů, jak jim novináři začali říkat, tak k pochybením na fakultě uvedl.

Záznam Milana Kindla:
Já bych samozřejmě rád, abych to mohl vyloučit, já nedovedu odhadnout, jestli třeba nás některý z těch studentů nějak nepodvedl a nepodhodil tam nějaké falšované doklady, ale jsem téměř s jistotou přesvědčen, že sto procent těch studentů je v pořádku. Skutečně jsem o tom osobně přesvědčen, že tam nedohledají ani jednoho.

Moderátor (Václav Moravec):
Na seznamu například těch rychlostudentů má být zhruba pětistovka jmen. Chápu to správně, že vy teď prověřujete nebo vaše komise, kterou jste jmenoval, tak prověřuje pětistovku jmen a už jste začali. Ukazuje se, že se přeci jen objeví studenti, jejichž studium mohlo porušovat pravidla, vnitřní pravidla Západočeské univerzity, či dokonce vysokoškolský zákon?

Host (Josef Průša):
Zatím tam takoví jsou, nicméně je to ještě před tím, než jsme požádali ty vysoké školy, na kterých studovali předtím, zda by doložily některé doklady, které nejsou, nejsou podle našeho názoru dostatečně relevantní.

Moderátor (Václav Moravec):
Kolik z těch zatím prověřených studentů to tedy je, kde máte zásadní podezření, že došlo k porušení vysokoškolského zákona, či vnitřních pravidel Západočeské univerzity?

Host (Josef Průša):
Pod 30 procent.

Moderátor (Václav Moravec):
Pod 30 pro.., ale to je stejně poměrně vysoké, když Milan Kindl říká, bude-li to tak možná jedno procento.

Host (Josef Průša):
No tak, zatím, možná že jsme příliš přísní, ale námi některá, některé doklady, které nemají dostatečně čitelné razítko, klasifikujeme jako ne zcela relevantní, takže možná, že, já věřím, že to nebude tolik, takové vysoké procento, ale zatím se tomu věnuje pokud možná co nejpoctivěji a nejpečlivěji, takže takto vypadá zatím.

Moderátor (Václav Moravec):
Pane rektore, máte vy osobně k dispozici nějaký právní rozbor, co s těmi pochybnými studenty, až se komise vysloví, že jich je takový a takový počet, co s nimi bude?

Host (Josef Průša):
No, právní rozbor je velice složitý a právníci se ve svých názorech velmi liší v tomto smyslu, takže jde o to zejména, zda je to vina toho studenta, anebo je to vina té instituce.

Moderátor (Václav Moravec):
To se bude tedy zkoumat v tom dalším řádu.

Host (Josef Průša):
Ano.

Moderátor (Václav Moravec):
A vy do konce roku zjistíte, kolik těch pochybných studentů je
. . .

Host (Josef Průša):
Ano.

Moderátor (Václav Moravec):
A pak se bude muset říci, jestliže tady pochybili studenti, protože si to obešli, ale zároveň k tomu pochybení vždy přece potřebovali kantory, to znamená vždy to bude asi chyba právnické fakulty, není-liž pravda?

Host (Josef Průša):
Tak to vypadá.

Moderátor (Václav Moravec):
A pak se řekne, pardon, selhala právnická fakulta, to znamená ti studenti budou mít své vysokoškolské vzdělání.

Host (Josef Průša):
To je, to je velmi složitá otázka, na to já si netroufnu odpovědět. To je otázka pro právníky a já bych nechtěl nějaké stanovisko tady, své stanovisko tady, tady veřejnosti sdělovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy osobně ale, přeci jenom já vás do toho trochu tlačit budu, trochu víc, vy osobně byste šel do toho risku, odejmout titul, odejmout vysokoškolský diplom těm studentům, kteří věděli o tom, že to bylo podvodné jednání a jít do soudního sporu, který můžete prohrát? Vy jste ochoten do toho jít?

Host (Josef Průša):
Ano.

Moderátor (Václav Moravec):
Jste ochoten do toho jít.

Host (Josef Průša):
Jsme ochotni do toho jít, ano.

Moderátor (Václav Moravec):
Protože například advokát Luďka Hosmana, Radek Ondrůš říká zcela jasně, vy můžete udělovat, ale nemůžete odnímat jako rektor, takže přes toto riziko, právní riziko a nějaké precedenty. . .

Host (Josef Průša):
Je to otázka samozřejmě, já jsem to slyšel to jeho, ten jeho názor jsem slyšel v tom smyslu, že se je nutno oddělit etiku od práva, jsem si vědom tohoto a myslím si ale, že absolvent vysoké školy kromě toho, že se chová podle práva, by měl mít i nějakou, nějakou morálku a tak si myslím, že je možno do toho jít.

Moderátor (Václav Moravec):
To zatím u většiny těch řekněme chybujících studentů není, až na Marka Bendu, poslance Občanské demokratické strany, u nějž Česká televize zjistila, že jeho rigorózní práce na malý doktorát, na titul JUDr. neodpovídá rozsahu a podmínkám, kladeným na rigorózní práci. Marek Benda požádal vedení Západočeské univerzity a právnickou fakultu jako takovou, aby otevřela jeho rigorózní řízení. Z pohledu vás jako rektora, je to možné otevřít rigorózní řízení Marka Bendy?

Host (Josef Průša):
Já jsem se s tím ještě nesetkal, takže, ale myslím si, že to není vyloučené.

Moderátor (Václav Moravec):
Že byste znovu otevřeli rigorózní řízení Marka Bendy.

Host (Josef Průša):
Ano.

Moderátor (Václav Moravec):
Ty další případy, kdy si myslíte, že byste mohl, jestliže se například u Ivana Tomažiče jasně ukázalo, že části té práce byly opsány, u Luďka Hosmana, dnes už bývalého šéfa Městské policie v Plzni, ukázalo, že jeho práce byla plagiátem, kdy jste ochoten sáhnout k tomu kroku odebírání titulů.

Host (Josef Průša):
Já u doktora Tomažiče je ta záležitost poněkud složitější, u doktora Hosmana je to trošku jednodušší v tom smyslu, že on se k tomu přiznal. U doktora Tomažiče jsou k dispozici dvě, dva exempláře jeho, ten jeden, který známe z toho vystoupení v televizi, ten druhý, který mě předal, ten, takže oba dva jsou u mě v sejfu schovány pro, pro orgány činné v trestním řízení, protože, protože redaktor Lidových novin Němeček podal to trestní oznámení, takže očekáváme, že, že orgány činné v trestním řízení se tím budou zabývat, protože my nemáme takové forenzní nástroje, abychom mohli zjistit, zda ta práce byla napsána v době, kdy je, to znamená před těmi čtyřmi roky nebo zda je ta práce byla napsána až později, čili na základě tohoto budeme potom jednat samozřejmě.

Moderátor (Václav Moravec):
Kolik prací máte v trezoru, které se týkají plzeňských práv, jenom ty Tomažičovy?

Host (Josef Průša):
Jenom, jenom dvě.

Moderátor (Václav Moravec):
Jenom ty Tomažičovy.

Host (Josef Průša):
Jenom tyto dvě.

Moderátor (Václav Moravec):
A u Luďka Hosmana, když jste řekl, že tam je to jednodušší případ, tam by…

Host (Josef Průša):
Protože on se přiznal, že to opsal.

Moderátor (Václav Moravec):
Ano, i když jeho právník zase říká, že je otázkou, kolik toho textu je opsáno a že to byla asi nepřesná citace zdroje, ale tam jste ochoten sáhnout k odebrání titulu bakalář, u Luďka Hosmana, řekněme v řádu dnů?

Host (Josef Průša):
To nedovedu říci. My jsme o tom ještě takto nediskutovali, ani na universitě. Podle mého názoru bude také třeba získat nějaké právní, stanovisko nějakého právníka, který v této oblasti funguje.

Moderátor (Václav Moravec):
Už vás kontaktovala policie, protože těch trestních oznámení…

Host (Josef Průša):
Ne, ne.

Moderátor (Václav Moravec):
Zatím vůbec?

Host (Josef Průša):
Ne.

Moderátor (Václav Moravec):
Na to, že už ona aféra…

Host (Josef Průša):
Ne, mě osobně ne. Kontaktovala, jak jsem se dozvěděl dneska, fakultu právnickou, už kontaktovali, už tam policie byla, ale mě ještě nekontaktovali, respektive nikoho z vedení university nekontaktovali.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak vysvětlíte veřejnosti, že nebylo možné na některá ta pochybení jako například podle šéfky akreditační komise Vladimíry Dvořákové, nevýhodná smlouva mezi právnickou fakultou Západočeské university a Ústavem státu a práva, kde onu vědeckou činnost, formu grantů, dělal spíš Ústav státu a práva, tudíž z pohledu akreditační komise ta smlouva byla nevýhodná pro právnickou fakultu a mnohé další systémové nedostatky, jako je neexistence výročních zpráv plzeňské právnické fakulty?

Host (Josef Průša):
Ze zákona fakulta právnická nemusí, fakulta žádná nemusí ze zákona výroční zprávu…

Moderátor (Václav Moravec):
Ale akreditační komise i ministryně školství v pátek při návštěvě právnické fakulty říkala, že ze zákona musí.

Host (Josef Průša):
Universita musí, vysoká škola musí ze zákona.

Moderátor (Václav Moravec):
Fakulty že musejí.

Host (Josef Průša):
Fakulty nemusí.

Moderátor (Václav Moravec):
To znamená, že tam podle vás je mylný výklad?

Host (Josef Průša):
Ale je třeba říci, že pro výroční zprávy university je nutno mít podklady z fakulty právnické a ty podklady byly, takže universita každý rok svou výroční zprávu i zprávu o hospodaření poskytovala veřejnosti, i zčásti…

Moderátor (Václav Moravec):
Ministryně školství se tedy mýlí, když v pátek kritizovala…

Host (Josef Průša):
Ne, my jsme o tom hovořili s paní ministryní, my jsme o tom hovořili. Samozřejmě jestliže většina nebo dá se říci všechny ostatní naše fakulty ty výroční zprávy zpracovávají a protože je na nich žádá akademický senát a projednává je. Tady na fakultě právnické tento požadavek akademický senát nevznesl k tomu, takže oni vlastně tu výroční zprávu nebo podklady pro výroční zprávu dávali pouze do universitní výroční zprávy, ve které jsou k dispozici.

Moderátor (Václav Moravec):
Z čeho v souvislosti s děním na Západočeské universitě…

Host (Josef Průša):
V posledním roce musím říci tedy, že nám tedy výroční zprávu poskytli. Nevím, jestli ji projednali v senátu, ale my jsme jim na jaře tohoto roku dali asi 14 doporučení a pak 17 pokynů a i v obou dvou těchto materiálech bylo, že žádáme tu výroční zprávu, takže nám ji poskytli tedy. Ale to bylo už v září, na začátku září tohoto roku, takže…

Moderátor (Václav Moravec):
Z čeho v souvislosti s děním na Západočeské universitě v Plzni, respektive právnické fakultě, máte jako rektor největší obavy? Nebo to nejhorší už je tedy za vámi?

Host (Josef Průša):
Já si myslím, že je to stabilizace vnitřního života na fakultě. Tam si myslím, že byl největší problém. Tato fakulta vznikla v roce 1993, vznikla součinností vedení university, vedení města, plzeňské právnické obce a dále ústavou státu a práva. Na začátku této historie se toto jevilo jako velmi přínosné, protože plzeňská fakulta právnická měla trošku jiný charakter než ty ostatní a zdálo se, že je to předností, že její absolventi v uvozovkách uměli lépe to řemeslo než ty ostatní. Byli velice prakticky připraveni. Na druhou stranu a to si myslím, že není jenom záležitost plzeňské právnické fakulty, na fakultách právnických je řada učitelů, dalo by se říci více, než na jiných fakultách, které ta fakulta neživí, to znamená, oni mají jiná svá povolání, mnohem lukrativnější a možná i zajímavější pro jejich rozvoj, takže ty problémy tam vznikají v tomto smyslu daleko více, než na fakultách ostatních. A to se projevilo i na plzeňské právnické fakultě a došlo k tomu, že ti studenti nebo ti absolventi, kteří vlastně s touto fakultou spojili svou kariéru, došli k tomu, že není možno za tehdejšího řízení této fakulty se seberealizovat a proto vznikl ten problém.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká rektor Západočeské university v Plzni Josef Průša, který byl hostem Rádia Impuls. Děkuji, že jste přijal naše pozvání, někdy příště na shledanou.

Host (Josef Průša):
Také děkuji a na shledanou.

Moderátor (Václav Moravec):
Takové byly dnešní Impulsy. Hostem středečních Impulsů pak bude místopředseda senátorů ČSSD Jaromír Jirmář.

11.11.2009

Jiří Paroubek, předseda ČSSD

Předseda ČSSD Jiří Paroubek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o dlouhém hledání českého eurokomisaře nebo o platech státních zaměstnanců.
10.11.2009

Martin Špryňar, ČESMAD Bohemia

Generální tajemník ČESMAD Bohemia Martin Špryňar mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o kamionech na našich silnicích.
09.11.2009

Miloš Zeman, bývalý premiér ČR

Politický důchodce, expremiér a expředseda ČSSD Miloš Zeman mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o české politice i o 20.výročí od pádu komunismu v Česku.
05.11.2009

Michael Vít, hlavní hygienik ČR

Hlavní hygienik ČR Michael Vít mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o hrozící pandemii chřipky.
04.11.2009

Jaromír Jermář, senátor ČSSD

Senátor ČSSD a předseda výboru pro vzdělání Jaromír Jermář mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o lisabonské smlouvě nebo o kauze na Právnické fakultě Západočeské univerzity.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.