Michael Kocáb, ministr

Publikováno: 29.07.2009 18:20
Ministr pro národnostní menšiny Michael Kocáb mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o znovuzavední kanadských víz pro české občany nebo o postavení Romů v ČR.

Moderátor (Václav Moravec):
Patnáct, to je přesný počet dní, odkdy potřebují čeští občané víza do Kanady. Podle ministra pro lidská práva a menšiny Michaela Kocába existuje několik důvodů pro odchod především Romů za oceán. Jde například o nárůst aktivit pravicových extremistů v Česku, špatné ekonomické podmínky Romů, rodinné vazby na dřívější migranty a také celkovou diskriminaci. Česká diplomacie podle vicepremiéra Jana Kohouta horečnatě vyjednává o zrušení víz.

Záznam Jana Kohouta:
Naším cílem je návrat k 13. červenci dopoledne, to znamená bezvízovému styku. Čili je to něco, co můžeme hodnotit pozitivně, ale jde nám, ten hlavní cíl je poněkud jiný.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova ministra zahraničí, vicepremiéra Jana Kohouta. Nejen o tom, jak je možné zmírnit sociální vyloučení především v lokalitách obývaných Romy bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je právě ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb. Vítejte po čase v Rádiu Impuls, hezký dobrý den, pane ministře.

Host (Michael Kocáb):
Dobrý den.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že i dnes se vy, naši posluchači, můžete ptát hosta Impulsů, protože je vaším hostem, Michaela Kocába. Stačí, když se zeptáte zaslání otázky ve formě sms zprávy na číslo telefonu 774 999 888. Tady přijímáme vaše otázky u nás na Impulsu. Stačí, když svoji otázku napíšete ve formě sms na číslo, ještě jednou ho opakuju, 774 999 888. Kvůli lepší integraci Romů do české společnosti loni bývalá vláda premiéra Mirka Topolánka zřídila agenturu pro sociální začleňování v romských lokalitách. Ta agentura má v rámci pilotního projektu pracovat ve 12 městech a regionech, kde už působí. Kdy bude celostátní?

Host (Michael Kocáb):
No tak v současné době doděláváme zákon o agentuře, bohužel zatím jenom věcný záměr, protože jeden z důvodů, proč jsem na ministerstvo přišel, je také ten, že se zadrhla práce na agentuře. Já jsem ji skutečně nějakým způsobem rozpohyboval, najmul jsem nebo sehnal jsem prostřednictvím výběrového řízení nového ředitele, pana Šimáčka, kterého už znáte, který tomu velmi rozumí. Obnovujeme čerpání z evropských fondů asi ve výši sto milionů a příští rok bychom chtěli rozšířit asi tak o dalších 20 měst. Ale po schválení věcného záměru zákona o agentuře a vypracování paragrafovaného znění, potom by skutečně měla agentura od roku 2011 působit celoplošně.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu-li to tedy správně, první leden 2011…

Host (Michael Kocáb):
Ano, to je náš plán a myslím si, že budeme dělat maximum pro to, abychom to stihli.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu-li ale správně, pane ministře, vaše slova, tak je nereálné, aby úřednická vláda premiéra Jana Fischera, jejímž jste členem, tak předložila Parlamentu paragrafované znění zákona o agentuře?

Host (Michael Kocáb):
Ne, to naprosto nestíháme. My budeme rádi, když předložíme věcný záměr. V současné době je věcný záměr v připomínkovém řízení a zdá se, že až na Ministerstvo financí, tam se bavíme, kolik stát bude ochoten do té agentury nainvestovat. Já bych viděl nejradši sumu nějakých třeba 800 milionů. Vypadá to, že reálných bude 400 milionů, ale v souvislosti s ekonomickou krizí to může být ještě méně. No a na tom potom záleží, jak vlastně agentura široce bude působit, jaký bude mít dopad.

Moderátor (Václav Moravec):
Počítáte ale tedy s tím, že pilotní projekt se rozšíří a od příštího roku dalších 30 měst, to znamená budete v nějaké čtyřicítce měst, respektive…

Host (Michael Kocáb):
Dejme tomu, no.

Moderátor (Václav Moravec):
Ona agentura.

Host (Michael Kocáb):
Jak říkám, ještě to všechno bude probíráno. Toto ovšem není, to si asi jste vědom, jediný krok, který ve směru romské integrace děláme. My máme ještě jeden velmi mohutný výstup a to je strategie boje proti sociálnímu vyloučení, která se týká, dejme tomu, z 80 procent Romů a tu strategii bych chtěl předložit vládě už někdy, dejme tomu, v říjnu, to znamená ještě ke konci Fischerovy vlády a potom integrace romské komunity, což je další materiál, který je obdobný, ale týká se jenom Romů.

Moderátor (Václav Moravec):
A vy jste předložil vládě onu analýzu, zprávu, která popisuje situaci romské komunity v České republice. Ona zpráva předchází těm dalším dokumentům, včetně přípravy onoho zákona o celostátním působení agentury pro začleňování v romských lokalitách. Když zmiňujete ty jednotlivé koncepční materiály, místopředseda vládní rady pro otázky Romů, šéf sdružení Dženo, Ivan Veselý, řekl tady nedávno v Impulsech, že sebelepší koncepce nic nevyřeší a dodal:

Záznam Ivana Veselého:
Já jsem ještě neviděl ten návrh na tu agenturu, i když jsem místopředseda romský rady jako. Jsem informován průběžně, co se děje s tou novou romskou koncepcí, ale znova tady podotýkám, žádná koncepce pokud není vyčíslena v penězích a není uděláno konkrétních opatření a neřekne se společnosti, kolik ta koncepce bude stát, tak v podstatě je o ničem.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatoval nedávno v rozhovoru pro Rádio Impuls místopředseda vládní rady pro otázky Romů, šéf sdružení Dženo Ivan Veselý. Předpokládám tedy, že ona koncepce, ty dva strategické dokumenty, které předložíte vládě, tak budou obsahovat konkrétní částky, které bude stát investovat?

Host (Michael Kocáb):
Samozřejmě jako nesmíme to pojímat tímto prismatem, jo, protože zdaleka neplatí, že všechno se dá vyřešit penězi. Úplně prvním, co potřebujeme dopravit do této oblasti, je etiku a dobrou vůli ze strany státu a municipalit. Peníze se týkají jenom některých oblastí, například bytové politiky. Tam máme takový odhad, že pokud bychom skutečně chtěli řešit prostupnost bytů a vyřešit těch 330 takzvaných v uvozovkách ghett, oni to ovšem ghetta zdaleka nejsou, stálo by to 12-15 miliard, což teďko požadovat v této ekonomické krizi nebude jednoduché. Je tady oblast školství, kde například už taky potřebujeme peníze na poradce, různé asistenty učitelů, už to nebude tak drahé, je tady oblast například sociálních věcí, která je, řekl bych, zabezpečena docela dobře, tam naopak bude možno třeba do určité míry i korigovat tak, aby se sociální dávky staly motivačními a nebyly pouze jenom jakýmsi takovým nepřímým přístupem nebo možností využít jich k jakémusi lenošení. A je zde celá řada věcí, ale důležitá…

Moderátor (Václav Moravec):
Dovolte abych, pane ministře, zůstal u toho školství. Vy jste ho zmínil, například asistenti, institut asistentů pedagogů, kteří budou působit v těch školách, které jsou v oněch lokalitách, tak přibližně čtvrtina českých základních škol, působících v blízkosti vyloučených lokalit obydlených Romy, segreguje romské děti a diskriminuje je v přístupu ke vzdělávání. To jsem se také dočetl v té vaší zprávě. To ale přece instituty pedagogů nevyřeší?

Host (Michael Kocáb):
No to nevyřeší, to je jak jsem řekl, to je dopravení té etiky a té dobré vůle, jo? Jde o to, že politika na úrovni vlády, dejme tomu vedení Parlamentu je nediskriminační, nesegregační a vstřícná, ale jak to postupuje směrem dolů, tak už se setkáváme na resortech přece jenom s určitou laxností. Někdy je dokonce tendence procesy brzdit a na úrovni municipalit jsou různé přístupy. Velmi vstřícné, velmi příkladné, ale také velmi ostré. To známe, já bych to nechtěl moc rozvádět.

Moderátor (Václav Moravec):
Já vám ale tady může vstoupit do řeči s tím, že když se podívám na integraci Romů do společnosti, podívám se na úřad vlády, kolik tam pracuje Romů, podívám se do Poslanecké sněmovny, kolik je tam poslanců či poslankyň za Romy, podívám-li se do Senátu, tak zjišťuji, že tam je zásadní diskriminace.

Host (Michael Kocáb):
No ne, to zjišťujete správně, akorát to neplatí u nás, my tam máme Romů relativně dost.

Moderátor (Václav Moravec):
Na Úřadu vlády?

Host (Michael Kocáb):
No, jaksi v tom mém oddělení samozřejmě. Já je nemám spočítané, a bude jich 5-6-7-8, poměrně dost.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale není to opravdu stejně divné, že, je logické, že jsou u ministra vlády, který se zabývá lidskými právy, ale že nejsou ve větší míře…

Host (Michael Kocáb):
No říkáte to naprosto přesně…

Moderátor (Václav Moravec):
Takže centrální úřady v tomto selhávají?

Host (Michael Kocáb):
Centrální úřady, Parlamenty, média. Podíváme se taky na vaší branži, na seriály, kde když se objeví Rom, tak hraje jenom sociálně vyloučeného většinou, jo a neznáme romského detektiva. Málo…

Moderátor (Václav Moravec):
Podívejte se ale na Českou televizi, Richarda Samka, redaktora České televize.

Host (Michael Kocáb):
No to je jeden, je to senzační, ale je to jeden příklad. To máme další televize, kde už Romy nevidíme. Prostě přece jenom existuje určitý jakoby stereotyp vnímání Romů, společnost deklaruje na těch nejvyšších úrovních jaksi úplnou rovnost příležitostí, ale shání-li dnes například Rom práci, má to velmi složité. Já doufám, že se nenajde žádný občan, který mi bude toto vyvracet. V otázkách bydlení opět to mají složité. Často si to zaviňují sami, ale velmi často to zaviňujeme my. Já bych chtěl tady oznámit jakousi novou koncepci, aby mě lidé lépe chápali. Oni mě někdy podezírají z toho, že fandím příliš Romům a že se starám o ně. Ale já mám za to, že jako příslušník majority musím jako si dělat pořádek ve vlastních řadách a mám za to, že by se měli najít také romští předáci a mluvčí, kteří zase budou kritizovat romskou komunitu a mít je k tomu, aby prostě nebyly ty třecí plochy.

Moderátor (Václav Moravec):
Tady otázky, které přicházejí od posluchačů Impulsů, pane Kocábe, kdy donutíte slušnou formou všechny Romy, aby byl stejný metr na všechny lidi. Toto asi zajímá většinovou populaci, to jde právě o pobírání sociálních dávek a o tom, aby Romové pracovali a nebyli na těch sociálních dávkách.

Host (Michael Kocáb):
No, teď jsem to právě řekl. Romové by měli působit dovnitř své komunity a my samozřejmě konstatujeme a kdykoliv já s Romy mluvím, tak je mám k tomu, aby, aby, aby se zařazovali do úplně normálně pravidelného občanského života, ale co s tím, když Romové dnes nemůžou skutečně najít zaměstnání? Posledních pět let pozorujeme opačný trend, kdy Romové by chtěli pracovat, jakkoli mi to často řada lidí vymlouvá, chtěli by pracovat, protože vidí, jaký standard si tím můžou obstarat, ale přesto už nemají možnost práci sehnat.

Moderátor (Václav Moravec):
Máte konkrétní informace jako ministr pro lidská práva a menšiny, kolik řekněme procent romské populace má zájem pracovat a přitom kvůli diskriminaci pracovat nemůže?

Host (Michael Kocáb):
Víte, to je velmi těžké, protože my nevíme, kolik Romů přesně je. Podle minulého sčítání s jejich deklarováním, deklarovalo nějakých 30 tisíc a možná i méně, ale my předpokládáme, že je 150 až 250 tisíc Romů, takže já vám nemůžu v tomto posloužit příkladem, ale mohu vám například posloužit jiným příkladem, že až 30 procent romských dětí se dostává do takzvaných specielních škol, do zvláštních škol, kde se nedostanou k takzvanému meinstreemovému standardnímu vzdělání a nemůžou potom tedy působit směrem do romské komunity, aby ji povznášely, zatímco jenom 2,17 procent bílých dětí je ve specielních školách, takže například vzdělání jako klíč k dlouhodobému řešení romské integrace nám v tomto smyslu pokulhává.

Moderátor (Václav Moravec):
Obrátím-li se k tomu, o čem jsme se zmínili v úvodu, tedy že už 15 dní musejí občané České republiky cestovat do Kanady s vízy, tak v této souvislosti, tedy v souvislosti s odchody Romů do Kanady místopředseda vládní rady pro romské otázky, šéf sdružení Dženo Ivan Veselý nedávno v Impulsech řekl.

Záznam Ivana Veselého:
Pojďme si roztřídit tu skupinu romských spekulantů jako jo, to jsou třeba lidi, kteří opravdu mají to vzdělání, jsou třeba dobře situovaní a chtějí třeba jaksi udělat více, více peněz. I takoví jsou jako, který tam prostě odešli. Pak jsou lidi, kteří měli prostě zaměstnání, víme, že je krize, přišli o zaměstnání, vidí tam jakousi spásu jako, jo v tom, že se jim tam povede líp jako, jo?

Moderátor (Václav Moravec):
Prozradil nedávno v Impulsech šéf romského sdružení Dženo Ivan Veselý. Teď evropská. . .

Host (Michael Kocáb):
K tomu bych se vyjádřil, pokud chcete.

Moderátor (Václav Moravec):
Ano.

Host (Michael Kocáb):
Bylo by dobré si ale uvědomit, že i snaha o to zajistit si nějaký průměrný nebo bezpodmínečně nutný ke spokojenému životu takzvaný spotřební koš, to znamená, že pokud Romové zde nemají zaměstnání a nemohou dosáhnout na takový ten úplně nejnižší, ale přijatelný životní standard a odchod kvůli tomuto faktu do ciziny je vlastně taky diskriminační důvod. To je potřeba si uvědomit.

Moderátor (Václav Moravec):
Další otázky, které přicházejí a jsou jich desítky, od posluchačů Impulsů, jste si jistý, že a stojíte si za výrokem, který se týká romské rodiny ve Vítkově, tedy jde o onen žhářský útok, že to byl útok rasistický, protože například region napsal, že to byli lichváři, byla by nutná omluva, pokud je to tak, pan Budiš.

Host (Michael Kocáb):
Bezpochyby bych se omluvil. Problém je samozřejmě, to je otázka, kterou přijímám, policie dodnes nebyla schopna to vyřešit a co s takovým faktem? Já sám jsem první, který se pídí po těch skutečných důvodech, v okamžiku, kdy by se zjistilo, že to je jinak, tak se bez, bez problémů omluvím.

Moderátor (Václav Moravec):
Trváte na tom dál, že to tedy rasistický důvod?

Host (Michael Kocáb):
Jsem o tom přesvědčen, ale nemám jistotu, nemohu nic. . .

Moderátor (Václav Moravec):
A považujete, považujete to tedy za, řekněme, přinejmenším podivné, že dodnes policie ony útočníky nelapila?

Host (Michael Kocáb):
Ano, ale to může být taky součástí kritiky a právě té pasivity úřadu ministerstva vnitra. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Když tedy ministr. . .

Host (Michael Kocáb):
Oni, oni, vůbec mají potíže, ne, já jako nechci, nechci nějaký rozpor nebo konflikt rozfoukávat, protože vidím, že snaha pana ministra Peciny je veliká ty věci řešit, ale dlouhodobě jsou potíže s tím, odhalit útočníky a nebo jaksi deklarovat, že se jednalo o rasový podtext. S tím máme zkušenosti a většinou se stává, že po takovém útoku policista rovnou vyhrkne, že to pravděpodobně nebyl rasový důvod a že se to nepředpokládá. My si myslíme, že byl, ale dokázat to nemůžeme, když ani policie sama dodnes neví, jak to je a chtěl byl policii tedy vyzvat prostřednictvím v parlamentu, prostřednictvím toho pána, který mi tu otázku dal, aby teda s sebou nějakým způsobem hnula, protože máme z té oblasti signály, že ještě nedošlo k prošetření některých okolností, které by se prošetřit daly.

Moderátor (Václav Moravec):
To znamená, že vy jako ministr pro lidská práva a menšiny máte informace, že policie nezvala v potaz veškeré možné svědectví či důkazy, které souvisejí se žhářským útokem ve Vítkově. ..

Host (Michael Kocáb):
Ovšem dlužno říct, že tyto informace jsou staré zhruba možná měsíc a půl, takže to už se mohlo změnit a také informace. Já jsem na místě byl několikrát, ale a někteří lidé mi toto říkali a mohl bych říct i konkrétní detaily, ale jak zase ověřit si hodnověrnost toho tvrzení nelze. Já jsem se obrátil na ministra vnitra pana Pecinu, aby mi podal zprávu o stavu vyšetřování a . . .

Moderátor (Václav Moravec):
Kdy ji máte obdržet?

Host (Michael Kocáb):
No doufám, koukám netrpělivě do pošty, ten dopis jsem poslal asi zhruba před 14 dny.

Moderátor (Václav Moravec):
Další otázky, ty se týkají aktuálních zprávy, tedy, že část rumunských Romů, kteří přijeli do Prahy za svým nemocným příbuzným, zůstává nadále u počernického rybníka, odkud se měli v úterý po dohodě s tamní radnicí odstěhovat, podle zpravodaje České tiskové kanceláře strážníci zablokovali ostatním Romům přístup, protože někteří pobývají před viaduktem, který je asi 100 od rybníka. Opravdu vy se v té věci nebudete angažovat.

Host (Michael Kocáb):
Ne, to, co tady zaznělo, jsem se tomu musel smát, jak vaše radio ví lépe, co hodlám nebo nehodlám dělat. Já se v té věci angažuju skutečně zpovzdálí, ale mluvím se starosty. Mluvil jsem s místostarostou Prahy 3, dnes mluvil i s panem starostou z Počernic, chtěl bych předně říci, že je nutné jaksi vyslovit určitou, určitý soucit a politování nad tím, co se té romské rodině stalo a jakým způsobem vlastně se ten chlapec těžce zranil a také uznání, že, že členové jeho rodiny a další Romové tu svoji účast vyjadřují takhle mohutným způsobem. Na druhou stranu je ale pravda, že jsou to přeci jenom turisté u nás, vítaní turisté a měli by se podřídit režimu turistickému, čili já . . .

Moderátor (Václav Moravec):
Jaké navrhujete řešení tedy?

Host (Michael Kocáb):
Já si myslím, že je řešení jedno. Nejedná se o skupinu sociálně vyloučených, chudobných Romů, kde bych asi měl tendenci nějakým způsobem jim pomáhat. Jedná se o lidi, kteří přijeli často auty Mercedesy, mají, jsou to lidé movití, mají takové ty různé prsteny, zlato na sobě, olašští Romové a měli by si platit kempy, měli by si platit hotely, penziony, to je jedno, ale měli by se jakoby začlenit do těch sociálních jakoby pořádků, které tu máme.

Moderátor (Václav Moravec):
To znamená, že souhlasíte vy, aby policie postupovala v jejich případě přísněji.

Host (Michael Kocáb):
No tak, já, já jsem ten poslední, který by zrovna vyzýval policii k přísnému postupu, to po mě nechtějte, ale jsem jednoznačně na straně těch obyvatelů, kterým se to nelíbí a kteří konstatují, že přece nemohou mít tito Romové jiná, lepší práva, než normální občané Evropské unie.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že hostem u mikrofonu Rádia Impuls je dnes ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb. Důchodce z Brna se v pondělí postaral o rozruch na tiskové konferenci premiéra Jana Fischera a šéfa Svazu měst a obcí Oldřicha Vlasáka. Hlasitě totiž začal kritizovat dnešního hosta Impulsů, právě ministra pro lidská práva Michaela Kocába. Připomeňme si ten výrok.

Záznam důchodce:
Já bych měl vážnou připomínku k práci pana Kocába, protože vůbec se nestará o dodržování lidských práv důchodců, jeho zajímají akorát problémové skupiny. Před půl rokem jsem tady schválně byl na tiskové konferenci, předal jsem mu materiály, že majitel bytu a to se nejedná jenom o mě, to se stává hodně lidem, mě chce vystěhovat, protože mu odmítám platit jenom to, co je podle vyhlášky a ne podle toho, co on si vymýšlí, jo. Pan Kocáb nic nevyřešil. Jediný, co jsem dostal, bylo, že to bylo předaný komisi ve vládě a jinak se stará jedině, nevím teda, co mám dělat, jestli mám jak squatteři vylézt někde na střechu a vyhrožovat, že skočím nebo jestli mám zablokovat nějakou magistrálu.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls stížnosti důchodce na tiskové konferenci vlády. Dorazila k vám ona slova?

Host (Michael Kocáb):
Tak jo, samozřejmě, musím s mírnou nadsázkou konstatovat, to možná že se tím osvětlí i můj přístup, že kdyby vylezl na tu střechu, tak pak bych se staral o to, protože já jsem v případě squatterů řešil skutečně jenom urgentní situaci a nebezpečí ohrožení na životech, těžké zranění a tak dále. Jinak já nemám žádnou ochrannou ruku nad squattery a ani nemám možnost řešit jednotlivé případy. Toto není otázka lidských práv, to je otázka soudu. Ten pán by se měl obrátit na soudy a ještě navíc problematiku starých lidí a jejich práv řeší Ministerstvo práce a sociálních věcí. Takže já jsem zaplavován takovými jednotlivými žádostmi, ale není to v mých silách vyřešit, i kdybych chtěl a pouze nějaký mohutný impuls, jako byla právě vila Milada, mě přivede tedy k ad hoc řešení, které je nesystémové, ale zase říkám jednu takovou věc, kdyby jela třeba ministryně zdravotnictví po ulici a byl tam zraněný motocyklista a odmítla mu dát první pomoc s poukazem na to, že to není systémové, no tak asi by se nezachovala dobře, jo. Když jsem postaven přímo tedy k té věci, jako bylo…

Moderátor (Václav Moravec):
Tím vysvětlujete svůj postoj ke squatterům.

Host (Michael Kocáb):
Ano.

Moderátor (Václav Moravec):
Abych zůstal u tohohle případu, radnice Prahy 1 vás požádala jako ministra pro menšiny, abyste začal řešit situaci v domě v Pražské truhlářské ulici, kam se díky tomu vašemu nesystémovému zásahu a vašemu zprostředkovatelskému úsilí právě nastěhovali před dvěma týdny squatteři, budete se v tom případu angažovat, protože tam dochází ke stížnostem, že se tam pohybují psi, kteří obtěžují okolí a podobně?

Host (Michael Kocáb):
Tak víte, to je zase taková věc. Já si myslím, že milosrdenství nebo taková účast, okamžitá pomoc by neměla být probírána z toho úhlu, zda je systémová a dokonce by prismatem neměla být závist. Já chci, aby mě bylo taky pomoženo. A jestliže jste nepomohl i mě, tak to bylo špatně, že jste pomohl jemu. Já skutečně nemohu to nadále řešit. Pokud tam bude jiný problém, že tam pobíhají psi, to si myslím, že na to jsou jiné orgány a kdyby tam došlo například k nárůstu nějakého velkého nesouladu mezi nájemníky, tak bych se tam vypravil. Zatím myslím, že ne, naopak jsem se doslechl, že tam proběhla výstava nebo probíhá výstava, že ta výstava je velmi zajímavá, že to soužití mezi squattery a nájemníky bývalými je velmi dobré a dokonce že tam došlo k dohodě, že se k sobě budou slušně chovat, ale neubudou o tom dávat vědět.

Moderátor (Václav Moravec):
Tedy je to podle vás teď čistě věc radnice Prahy 1?

Host (Michael Kocáb):
Určitě. Podobně právě jako u těch rumunských Romů je to záležitost radnice, místních orgánů.

Moderátor (Václav Moravec):
Další otázky, které přicházejí a opravdu je jich mnoho, nestihneme je asi všechny v dnešním vysílání zodpovědět, proč se neživíte koncertováním, nebylo to jednodušší a pro vás lepší?

Host (Michael Kocáb):
No tak víte, já jsem tento post vzal jako výzvu, jako určité poslání, určitou možnost, poslání je možná silné slovo, ale možnost pomoci. Já nemám žádné politické ambice, nekandiduji, ani jsem nekandidoval do Evropského parlamentu ani do Poslanecké sněmovny a k hudbě se vrátím vlastně odteď už asi za dva, za tři měsíce. A krom toho koncertujeme. My tu a tam hrajeme, například jsme hráli minulou sobotu, hrajeme i příští sobotu.

Moderátor (Václav Moravec):
Měl jste možnost mluvit s Alešem Brychtou o jeho písničce Deratizér?

Host (Michael Kocáb):
No on mi to říkal, já jsem samozřejmě, to je taky typická věc, jak okamžitě zaujmout stanovisko k tak složitému problému, když vám vytanou okamžitě ty komunističtí komisaři, kteří zakazovali texty a i muziku i celé kapely, tak jsem řekl, Aleši, víš co, ty seš osobnost, máš odpovědnost, jestli jdeš s takhle ostrým textem, tak ji musíš unést. Na druhou stranu je ale pravda, že já třeba ve svých textech a řada dalších rockerů sekáme do bílé společnosti a pokud někdo sekne do romské, oni musí taky něco vydržet. Žijeme v demokracii a ve svobodě slova.

Moderátor (Václav Moravec):
Nevnímáte to tedy tak odsudečně, že by onen text písně Aleše Brychty Deratizér, byl, řekněme, rasistický?

Host (Michael Kocáb):
Já si myslím, že pokud on komentuje společnost, má na to právo. Jestliže říká, on to tak přímo neříká, jestliže z toho vyznívá Romové kradou kola, pak je nutno říct, že Češi rozkrádají a jsou zkorumpováni a obě strany se musí ozvat a říct, ale ne všichni, ne všichni Češi bílí, ne všichni Romové, jo? Čili ta generalizace je nebezpečná. Jediné, co se mi nelíbí na tom, je slovo Deratizér, no.

Moderátor (Václav Moravec):
Zeptám se jinak, vy byste ten text písně zpíval?

Host (Michael Kocáb):
No naprosto neexistuje. Mě se ten text nelíbí a považuju ho za špatný, ale ne tak intenzivně, abych ho jako nějakým způsobem…

Moderátor (Václav Moravec):
Abyste říkal, že je rasistický.

Host (Michael Kocáb):
Nebo, on není rasistický, ale je tam náznak, dejme tomu, určitého rasismu, i když zase v rámci objektivity je třeba poznamenat, že on by vzal ten deratizér na všechny.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká Michael Kocáb, ministr pro lidská práva a menšiny, který byl hostem dnešních Impulsů. Děkuji, že jste přijal mé pozvání, těším se někdy příště na shledanou.

Host (Michael Kocáb):
Díky, na shledanou.

Hostem čtvrtečních Impulsů bude zakladatel baby boxů v České republice Ludvík Hess.

30.07.2009

Ludvík Hess, zakladatel babyboxů v ČR

Zakladatel babyboxů v České republice Ludvík Hess mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o tom, co je s dětmi, které skončí v babyboxech.
28.07.2009

Václav Fischer v Impulsech Václava Moravce

Obchodní ředitel cestovní kanceláře Tomi Tour Václav Fischer mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o krachu společnosti.
27.07.2009

Eduard Janota, ministr financí

Česku hrozí deficit 209 miliard korun a také vyšší daň z přidané hodnoty. Ministr Janota to řekl v rozhovoru pro Rádio Impuls.
23.07.2009

Jaroslav Vocelka, ředitel Státní opery

Generální ředitel Státní opery Praha Jaroslav Vocelka mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o financování opery nebo o novém projektu, lyrikálu Kudykam.
22.07.2009

Zdeněk Pohlreich, šéfkuchař

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o kvalitě-nekvalitě české kuchyně.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.