František Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

Publikováno: 08.06.2009 18:20
Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o kritice na hospodaření svého úřadu nebo o dvou svých služebních autech...

Moderátor (Václav Moravec):
Jedna špatná zpráva za druhou se valí na prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala. Dohnal čelí kritice za zbytečné rozhazování. Nejvyšší kontrolní úřad mu platí podle jeho kritiků dva luxusní firemní vozy BMW i rodinné auto Peugeot. Podle členů kontrolního výboru Poslanecké sněmovny je v to v rozporu se zákonem o platech a také to, že úřad platil Dohnalovi pronájmy dvou bytů a ne jednoho. Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal odmítá zprávu skupiny poslanců, kteří mu vyčítají zásadní chyby v hospodaření úřadu.

Host (František Dohnal):
Když jsem si přečetl tu zprávu, tak jsem byl úplně zděšen, co a jakým způsobem je v té zprávě vysvětlováno. Já musím prostě znovu trvat, že jsem zákon neporušil a to je všechno, co se k tomu dá říct. Takže když jsem dneska viděl, jakým způsobem je to jednání nachystáno, tak to ze mě spadlo, protože bylo celkem jedno, co řeknu, jako bylo dopředu rozhodnuto o tom, jaké bude usnesení a bylo to, myslím, zjevné z toho jednání.

Moderátor (Václav Moravec):
Prozradil novinářům koncem května prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal. Nejen o pochybnostech kolem hospodaření NKÚ, tedy úřadu, který sám má kontrolovat státní úřady, aby efektivně nakládaly s penězi daňových poplatníků, bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je totiž právě prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal. Hezký dobrý večer přeji.

Host (František Dohnal):
Dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že i dnešní Impulsy jsme připravili díky vám, našim posluchačům. Své dotazy jste v průběhu dne psali a posílali formou sms zpráv na číslo 774 999 888. Pokud máte dál nějaké otázky na prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala, stačí, když onu otázku napíšete ve formě sms a pošlete k nám sem do studia, k nám do Rádia Impuls na číslo 774 999 888. Pane prezidente, vy jste v čele Nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2005, je to bratru čtyři roky, co řídíte Nejvyšší kontrolní úřad. Předpokládám správně, že v pozici prezidenta NKÚ teď prožíváte asi nejkritičtější chvíle své profesní dráhy, je to tak?

Host (František Dohnal):
Jsou to rozhodně chvíle, které jsou nepříjemné, co se týká mé profesní dráhy, už jsem jednou podobnou situaci zažil před volbami v roce 1998, tehdy v Jihlavě, kde se také vlastně vynořila tehdy taková skupina podnikatelů, kteří začali vydávat noviny, které byly bezplatně roznášeny, rozdávány po městě a trvalo to několik měsíců a měl jsem pocit, že i spoluobčané, kteří mě dobře znají a znají mou práci a mé názory, takže zvolna začínají přecházet na opačný chodník a prostě měl jsem dojem, že se snad z toho města budu muset odstěhovat a nikdy se tam nevrátím, protože tak nespravedlivé mi to přišlo. No ale pak po čase se ukázalo, jak to v podobných kauzách bývá, že vlastně všechna ta obvinění byla úplně nesmyslná a já předpokládám, že tohleto bude úplně stejná situace. Protože zatím jsem neslyšel skutečně jediný argument, jediný důvod, kde bych viděl, že je to založeno na nějakých dokumentech nebo prostě na pravdivém tvrzení, žádná kontrola ani nějaký nezávislý audit nebylo, všechno je jenom na úrovni politických prohlášení.

Moderátor (Václav Moravec):
Pojďme si teď některé okolnosti rozebrat. Sněmovní rozpočtový výbor v uplynulém týdnu doporučil Poslanecké sněmovně neschválit loňské hospodaření NKÚ. Důvodem jsou údajně chyby v hospodaření úřadu, na které před 14 dny poukázal sněmovní kontrolní výbor. Počítáte s tím, že všechny tyto okolnosti, které se dějí v Poslanecké sněmovně, už jasně ukazují, že se blíží okamžik, kdy Poslanecká sněmovna řekne, navrhujeme odvolání Františka Dohnala?

Host (František Dohnal):
Tak zaprvé to není tak jednoduché pro Poslaneckou sněmovnu, ale vy jste vlastně tady zmínil záležitost, která si myslím, že v mnohém je ilustrativní. Kontrolní výbor doporučil neschválit závěrečný účet kapitoly Nejvyšší kontrolní úřad. Závěrečný účet obsahuje čísla, tedy výsledky hospodaření a v podstatě ten závěrečný účet říkám, jakým způsobem proběhla skutečnost roku 2008. My máme samozřejmě finanční audit, jako jedna z mála kapitol státního rozpočtu každoročně předkládáme podle zákona názor finančního auditora a ten vynesl svůj výrok bez výhrad, totéž udělalo Ministerstvo financí. Jestliže kontrolní výbor říká, že závěrečný účet kapitoly, jak je to definováno, nezobrazuje věrně stav majetku, závazků a podobně, tak já vůbec nechápu, jak na to přišli, když auditor říká, že zobrazuje a kontrolní výbor se přezkumem hospodaření vůbec nezabýval.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale sněmovní rozpočtový výbor nakonec neschválil.

Host (František Dohnal):
Sněmovní rozpočtový výbor vzal usnesení kontrolního výboru a bylo prohlasováno, že prostě tohleto usnesení postoupí dál. Mimochodem závěrečný účet kapitol nebo státní závěrečný účet se, to už jenom snad jako drobnost, ten se neschvaluje, ten se Sněmovnou bere na vědomí, protože to je vlastně souhrn čísel, jak dopadlo hospodaření. Myslím si, že to je dobrá ukázka toho, jakým způsobem pracují poslanci, protože fakta jsou celkem lhostejná, důležité je, co prosadíme v usnesení.

Moderátor (Václav Moravec):
Cítíte sám, že se blíží okamžik, kdy Poslanecká sněmovna navrhne vaše odvolání?

Host (František Dohnal):
Ne. Musí to mít nějaký řád. Zaprvé bych musel být postaven před kárnou komoru.

Moderátor (Václav Moravec):
Na to už jsem, na tom už je shoda v Poslanecké sněmovně.

Host (František Dohnal):
Na to zase existuje usnesení kontrolního výboru, protože to není usnesení Poslanecké sněmovny. To je usnesení kontrolního výboru, který možná v tu chvíli, když hlasoval, tak si nepřečetl, jak zákon vypadá, protože jednání před kárnou komorou projednává nebo má na starosti projednat kárné provinění představitele úřadu. Kárné provinění je ale v zákoně definováno, je to několik věcí, které se dají označit jako kárné provinění a jsou ustanoveny i sankce. To, zda se ten příslušný činitel, ať už prezident úřadu, viceprezident nebo členové úřadu kárného provinění dopustili, o tom rozhoduje kárná komora, která je složena ze soudců Nejvyššího soudu, nikoliv Poslanecká sněmovna. Takže ve chvíli, když bude navrhovat zahájení kárného řízení, no tak bude muset zdůvodnit, proč to dělá, jakého konkrétního činu jsem se dopustil. Zatím jsem to z těch diskusí a prohlášení poslanců skutečně nepochopil.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy osobně si tedy myslíte, že to kárné řízení nemůže dopadnout jinak, než že není šance vás odvolat, protože jste se ničeho nedopustil?

Host (František Dohnal):
No samozřejmě. Já jsem o tom přesvědčen a kárná komora a kárné řízení je teprv tím prvním stupněm, protože návrh na odvolání prezidenta z funkce je vlastně záležitost, která je v té hierarchii trestů až na úplně posledním místě. To znamená, že to provinění muselo být tedy hodně závažné. A protože se cítím naprosto nevinný ve všech těch záležitostech, které jsou zmiňovány, tak jsem přesvědčen, že to prostě jiným způsobem dopadnout nemůže.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy sám jste nepřemýšlel, když teď jste pod tlakem byť části Poslanecké sněmovny, tedy kontrolního výboru i vlastně sněmovního rozpočtového výboru, zároveň pod tlakem médií, která zveřejňují ona údajná pochybení, že byste to sám vzdal?

Host (František Dohnal):
No přiznám se, že takové chvíle už jsem si prožil, ale já jsem nakonec od přírody dost tvrdohlavý a usoudil jsem, že tuhletu radost prostě některým lidem, kterým by to třeba vyhovovalo, skutečně neudělám, protože zaprvé bych tím nepřímo přiznával, že se tedy cítím vinen a myslím si, že šanci obhájit práci svou i celého úřadu mám právě jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, takže tohleto udělám. A pokud bych uvažoval, že třeba někdy odejdu z Nejvyššího kontrolního úřadu, tím mám na mysli ještě před skončením svého funkčního období, rozhodně to bude až ve chvíli, až se podaří očistit tu všechno špínu a ta nesmyslná obvinění, která zaznívají i ve sdělovacích prostředcích.

Moderátor (Václav Moravec):
Znamená to, že se tedy raději necháte odvolat, než abyste sám rezignoval, protože svou rezignací byste neočistil NKÚ, chápu-li správně vaše slova?

Host (František Dohnal):
Já se nenechám odvolat, protože jak říkám, nespáchal jsem nic, co by mohlo být označeno jako kárné provinění, nevidím vůbec důvod takového odvolání. Takže jsem ochoten bojovat, i kdybych měl být postaven před kárnou komisi, tak věřím, že to řízení nemůže dopadnout jinak, než že prostě žádný takový návrh na odvolání z kárné komory nepadne.

Moderátor (Václav Moravec):
Telegraficky si teď proberme ony výhrady. V neděli jsme se dozvěděli, že opouštíte po vlně kritiky luxusní byt v Praze na Vinohradech, kde žijete se svou rodinou, měsíční nájem ve výši 76 tisíc za vás platil stát. Jak daleko jste se sháněním náhradního bydlení?

Host (František Dohnal):
No, začínám, popravdě řečeno, protože to taky není tak jednoduché a nejsem schopen se tomu věnovat v pracovní době a té doby mimopracovní mám relativně málo, ale věřím, že se to podaří nějakým způsobem vyřešit v těch následujících týdnech.

Moderátor (Václav Moravec):
Týdnech, to znamená, že myslíte, že ani nevyužijete tu tříměsíční výpovědní lhůtu, která vám začne plynout koncem června.

Host (František Dohnal):
Já předpokládám, že určitě ne. myslím si, že doba prázdnin je dobrá ke stěhování, protože také jsou s tím spojeny nějaké technické záležitosti, odstávky teplé vody, děti jsou na prázdninách, tak si myslím, že se do té doby podaří vyřešit.

Moderátor (Václav Moravec):
V minulých týdnech jste byl také pod tlakem médií, politiků i zaměstnanců NKÚ, kritizovali vás za zbytečné rozhazování, v té souvislosti novináři zmiňovali ono placení dvou luxusních firemních vozů BMW řady sedm i rodinného auta Peugeot, zařídíte se i v této věci, když jste teď tedy oznámil v neděli, že se zařídíte v souvislosti s tím náhradním bydlením, takže například si nenecháte platit ono rodinné auto?

Host (František Dohnal):
Podívejte se, k bytové situaci jsem vydal prohlášení včera, tam je ta situace podle mého názoru naprosto jasná. Já jsem zákon neporušil, nastupoval jsem do úřadu v roce 2005, bylo mi nabídnuto nějaké bydlení, já jsem si u svých kolegů, kteří zastávali některé vysoké politické funkce ověřoval, zda to je podle jejich názoru přiměřené nebo ne, nakonec jsem viděl, že vlastně peníze, které měly řešit nájemné pro byt prezidenta vyčlenilo kolegium ještě před mým příchodem, tak jsem skutečně neviděl žádný problém, že by to mělo způsobit nějaké diskuse. Ta situace trvá od roku 2006, tedy kdy jsem vlastně se nastěhoval do Prahy nebo přesídlil z Jihlavy a každý rok vlastně to nájemné řešilo jak kolegium, tak kontrolní výbor Parlamentu, který schvaluje a doporučuje náš rozpočet. Čtyři roky to nevadilo a najednou se objeví pochybnost, že ten byt není přiměřený. On totiž zákon říká, že máte nárok na přiměřeně vybavený byt, ale zákon neříká, co je přiměřeně, ale myslím si, že diskuse o tom, jaký byt mám užívat prostě, ty chci zamezit tím, že se prostě odstěhuju a ačkoliv bych tedy měl z titulu své funkce nárok na bydlení, tak já si ho budu řešit sám a. ..

Moderátor (Václav Moravec):
Auto.

Host (František Dohnal):
U aut je ta situace ale úplně odlišná jako, tam přeci nejde o to, zda úřad řeší nějakým způsobem moji dopravní obslužnost. Je několik ústavních funkcí ve státě, kde ze zákona má nárok ten ústavní činitel na služební auto s řidičem či bez něj k výkonu své funkce či v souvislosti s ní a k osobní potřebě nebo k osobnímu užívání, tak je to řečeno. Tohle to je režim, který má premiér, který má, který mají předsedové komor Parlamentu, mám, má ho prezident Nejvyššího kontrolního úřadu a mám pocit, že to má i, že to mají i předsedové nejvyššího, Nejvyššího správního a Ústavního soudu.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu-li to správně, tak tento režim nebudete měnit na rozdíl od toho bytu.

Host (František Dohnal):
Já ten režim měnit ani nemohu, protože to jsou záležitosti, které bezprostředně neovlivňuji. Mám k dispozici jedno auto, které užívám k tomu osobnímu užívání a co se týká neustále omílaných dalších služebních aut, to nejsou moje auta. To jsou auta úřadu, který mi vlastně zabezpečuje dopravu na služebních cestách a podobně. To, že ten režim je nastaven na střídání vozidel a střídání řidičů, to je záležitost, která je vlastně na NKÚ zavedena už od dob pana doktora Voleníka, v podstatě od začátku úřadu, existence a neměl jsem důvod to jakkoliv měnit. Teď jsem si nechal zpracovat analýzu, ze které vyplývá, že ono to vlastně jiným způsobem ani udělat nejde, protože by se nedaly dodržet přestávky v práci pro řidiče, nedala by se dělat údržba na autech a podobně a samozřejmě jsem zjistil, že tuhle tím režimem jezdí všichni, kterých se to týká, protože skutečně jiné technické řešení není. A ještě poslední věc, co se týká těch, těch konkrétních vozů BMW, já nevím, jestli auto, které je staré osm let je, může být považováno za luxusní či ne a zase znovu nechci vést tuto diskusi, nicméně musím říct, že na, na výběru a nákupu těch aut jsem se nijak nepodílel, o jejich nákupu bylo rozhodnuto ještě před mým příchodem, takže já jsem vlastně ten vozový park přebral a nic dalšího jsem s tím nedělal.

Moderátor (Václav Moravec):
Sněmovní kontrolní výbor, jak jsme říkali, chce vyvolat kárné řízení s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu Františkem Dohnalem, který je hostem dnešních Impulsů. Důvodem jsou právě údajné chyby v porušení zákona při hospodaření NKÚ. Připomeňme si slova místopředsedy kontrolního úřadu z ODS Libora Ježka.

Záznam Libora Ježka:
Poslanecká sněmovna je jediný orgán, který může kontrolovat hospodaření NKÚ a vzhledem k tomu, že jsou námitky kolegia a v minulosti se nikdy hospodaření NKÚ neprošetřovalo, tak si myslím, že ta vůle měla být.

Moderátor (Václav Moravec):
Slova místopředsedy kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Libora Ježka z Občanské demokratické strany, která pronesl 27. května. Prezident NKÚ František Dohnal, který je hostem dnešních Impulsů se ohradil proti této zprávě, ve které poslanci řeší to údajné pochybování, respektive nejasnosti a nedostatky hospodaření NKÚ. Vy jste podle svých slov oslovil tři auditorské firmy, které mají prošetřit to údajné plýtvání s penězi, výsledky mají být v řádu týdnů. Předpokládám, že ty audity zaplatí Nejvyšší kontrolní úřad, je to tak?

Host (František Dohnal):
Já jsem oslovil auditorské firmy, aby mi odpověděly některé otázky, které souvisí s tou zprávou poslanců kontrolního výboru, v téhle té chvíli se mi vlastně ty, ty nabídky teprve scházejí a já musím samozřejmě postupovat velmi, velmi opatrně, protože to už tady vlastně také zaznělo v médiích, proč by se mělo prověřovat hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu nezávislým auditorem, vždyť poslanci to udělají sami, zdarma. Já se domnívám, že to je právě ten, ten háček, který je v tom schován. Viděl jsem, jakým způsobem pracují poslanci kontrolního výboru při šetření, které se týkalo toho, toho zmíněného stanoviska kolegia. To nemá s auditem a už vůbec ne s nějakou nezávislostí cokoliv společného, takže já se domnívám a myslím si, že to je i obvyklá praxe, aspoň jak jsem to slyšel u některých svých zahraničních kolegů, že prověření hospodaření nejvyšší kontrolní instituce je samozřejmě dobré čas od času udělat, ale samozřejmě se předpokládá, že je to uděláno profesionálně a nezávislou auditorskou firmou. Prošetřování skupinou poslanců skutečně nemůže být ani profesionální vzhledem k jejich kvalifikaci a už vůbec ne nestranné, ale tohle to si musí zvážit sami. Já nakonec v Poslanecké sněmovně, pokud dostanu vůbec slovo při projednávání tohoto bodu, tak rozhodně budu navrhovat, aby to, aby ta kontrola hospodaření proběhla, ale aby proběhla prostě na základě standardních procedur a standardních auditních metod, ne tím, že ne politickým prohlášením.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu tedy správně, chápu tedy správně, že to budou hned tři audity nebo respektive se vybere jedna auditorská firma a udělá se profesionální audit, chápu-li to správně.

Host (František Dohnal):
Mluvíme asi každý o trošku jiné situaci. Mluví se i v tom usnesení kontrolního výboru o tom, že je potřeba udělat kontrolu hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu. Pan poslanec Ježek o tom mluvil před chvílí. O tom jsem mluvil já. Co se týká těch auditních firem, které já jsem zmiňoval, tam nejde o kontrolu hospodaření, tam jde jenom o prověření postupů, jak postupovali vlastně při té takzvané kontrole poslanci, protože vlastně během celé té, celé té doby šetření vlastně mě nikdo z nich ani nekontaktoval, na nic se nezeptal, nechali si předložit několik dokumentů, které vůbec nikdy nesouvisely s tím, na co si kolegium stěžovalo a pak vydali prohlášení, ke kterému jsem nemohl žádným způsobem reagovat, neboť jsem ho dostal několik hodin před jednáním, před jednáním toho kontrolního výboru, takže tady nejde o to, že je to audit, když to dělají auditorské firmy, jde mi o to, aby prostě překontrolovaly ty doklady, které si vyžádala skupina poslanců a zajímalo by mě, jestli dojdou ke stejným závěrům. Podle mého názoru teda v žádném případě.

Moderátor (Václav Moravec):
Když se podíváme na to, že Poslanecká sněmovna dodnes nebyla schopna dovolit dva členy kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu, podíváme-li se na to, že se v souvislosti s těmi pochybnostmi, o kterých teď se bavíme a tlakem médií i politiků na vaši osobu, myslíte si, že vlastně jde o to politicky vás odvolat, protože jde o to, že možná dvě nejsilnější politické strany, občanští demokraté a sociální demokraté, chtějí převolit vedení Nejvyššího kontrolního úřadu?

Host (František Dohnal):
No to jsou spekulace, do kterých já se pouštět nebudu. Zastupuji tady vlastně auditní instituci, takže…

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, ale když se podíváte na chování Poslanecké sněmovny ve vztahu k NKÚ a k vlastní osobě? Vaše interpretace toho, co se kolem vás teď děje a kolem NKÚ?

Host (František Dohnal):
Já si svoje interpretace nechám pro sebe, protože to jsou skutečně jenom názory a domněnky, mohu si samozřejmě myslet cokoliv, ale evidentní je a nakonec i při jednání i toho kontrolního výboru, který tady tolikrát skloňujeme, vlastně několikrát zaznělo, že prostě Nejvyšší kontrolní úřad by neměl kontrolovat tohle, neměl by kontrolovat támhleto, zaznělo i to, jakým způsobem tedy budou dovolováni noví členové kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Já se domnívám, že by to měli být lidé, kteří mají zkušenosti s kontrolou, kteří nejsou spojeni s žádnou politickou stranou a kteří budou tu funkci zastávat profesionálně a zodpovědně. No a zdá se…

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu-li to tedy správně, vy vidíte a tu interpretaci si snad dovolit můžete, že jde o ovládnutí, politické ovládnutí NKÚ, aby se nevidělo pod prsty některým akcím na různých státních úřadech?

Host (František Dohnal):
No, to říkáte vy, já bych řekl…

Moderátor (Václav Moravec):
Vy byste to podepsal?

Host (František Dohnal):
Že to může být jedna z úvah, jako ale nemám pro to žádné důkazy, takže to já tvrdit nebudu.

Moderátor (Václav Moravec):
Neukazuje se ale, že nálezy NKÚ a teď se můžeme bavit o těch mnoha kontrolách, které NKÚ dělá, že jimi i samotné státní instituce i vláda, řekněme, pohrdají, když se podíváme, jak jsou výsledky šetření NKÚ brány v potaz v těch uplynulých letech?

Host (František Dohnal):
To si nemyslím. Myslím si, že to je proces, který má nějaký vývoj, já nečekám, že se prostě všechno a všechny problémy dají změnit mávnutím proutku a že se dají změnit třeba tím, že nastoupí nový prezident Nejvyššího kontrolního úřadu a bude se to dělat všechno jinak. To tak není a vidím, že vlastně podobné problémy mají i kolegové v ostatních zemích okolo nás, ale i třeba ze vzdálenějších zemí. Jedna věc je to, co nacházíme v kontrolních závěrech Nejvyššího kontrolního úřadu a druhá věc je to, jakým způsobem se k nim, k těm kontrolním závěrům nebo k jednotlivým pochybením postaví exekutiva. Ne vždycky je ten přístup optimální, ale i tady jsem měl pocit, že za ty poslední čtyři roky se situace postupně zlepšuje, že snaha o nápravná opatření je. Myslím si, že nakonec to je i záležitost, která má svůj politický rozměr. Domnívám se, že ať předsedou vlády bude kdokoliv, tak určitě nikdo nebude mít zájem na tom, aby byl neustále kritizován nejvyšší kontrolní institucí, že vláda málo dělá pro odstranění nedostatků.

Moderátor (Václav Moravec):
Pokud byste jako prezident NKÚ měl zmínit, ve kterých kontrolních nebo v plánech kontrolních akcí, jak se tomu v souvislosti s NKÚ říká, zkrátka těch akcí, na které se NKÚ zaměřuje, jestli jsou efektivně využívány státní prostředky, ve kterých jste čelil tlaku, že některým politickým skupinám to nebylo po chuti, které akce byste zmínil?

Host (František Dohnal):
No tak já jsem něco podobného zažil v souvislosti s tolik skloňovaným Mistrovstvím světa v klasickém lyžování, respektive s kontrolou, která souvisela s výstavbou infrastruktury, no a potom kdybyste chtěl zmínit jednu oblast, která takhle několikrát byla otevřeně kritizována, nakonec se to dá i ověřit, tak to jsou záležitosti, které se týkají stavebních zakázek a typicky dopravních staveb.

Moderátor (Václav Moravec):
To znamená dálnice, ty předražené dálnice a silnice v České republice?

Host (František Dohnal):
Takhle to nikdy nebylo stavěno, ale prostě dostalo se mi několikrát poučení, co bychom kontrolovat měli a co ne při výstavbě třeba silniční infrastruktury.

Moderátor (Václav Moravec):
A onen šampionát, Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci, můžete zmínit, ze kterých politických kruhů ty tlaky byly?

Host (František Dohnal):
Podívejte se, takovéhle záležitosti se řeší mezi čtyřma očima, takže na to nemám žádné svědky, nedělá se to ani písemně, takže tuhletu informaci já prostě nijak dál potvrzovat nebo směřovat nebudu. Je to prostě tvrzení proti tvrzení. Vy jste se mě zeptal, jestli jsem ten tlak cítil, já jsem odpověděl, že ano a nechtějte po mě bez důkazů, abych říkal od koho.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal, který byl hostem dnešních Impulsů. Děkuji za rozhovor a někdy příště na shledanou.

Host (František Dohnal):
Na shledanou.

16.06.2009

Milan Zelený, profesor ekonomie

Profesor ekonomie Milan Zelený mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o ekonomické recesi.
15.06.2009

Miroslav Kalousek, Top 09

Poslanec Miroslav Kalousek si založil novou stranu - Top 09. Právě o tom mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls.
11.06.2009

Ondřej Liška, Strana zelených

Ondřej Liška ze Strany zelených mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o situaci u zelených po rezignaci Martina Bursíka na post předsedy.
10.06.2009

Cyril Svoboda, předseda KDU-ČSL

Předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o odchodech některých poslanců z klubu lidovců.
09.06.2009

Petr Tluchoř, ODS

Šéf poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls mimo jiné o volbách do Evropského parlamentu.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.