Martin Mejstřík

Publikováno: 08.10.2008 18:20
Senátor Martin Mejstřík mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o připravovaných volbách do Senátu.


Moderátor (Václav Moravec):
Komunistická minulost soudců a spor o ni, vyvolal ho senátor Martin Mejstřík. Podle něj je v české justici stále přinejmenším 16 procent soudců, kteří byli členy předlistopadové Komunistické strany Československa. Podle Mejstříka to zpochybňuje jejich nezávislost. Mluvčí Vrchního soudu v Praze Jan Fořt se ohradil proti Mejstříkovým slovům i těmito:

Záznam Jana Fořta:
Jestliže však již jeho vystoupení začíná zapadat do schémat, určujících objekty nenávisti s možnou následující represí a ponížením, známých nám z 50. let, má vedení Vrchního soudu v Praze povinnost se proti takovéto rétorice ohradit.

Moderátor (Václav Moravec):
Ohradil se v rozhovoru pro Rádio Impuls mluvčí Vrchního soudu v Praze Jan Fořt. Nejen o sporu týkajícím se komunistické minulosti soudců bude řeč v následujících minutách. Pozvání k mikrofonu Rádia Impuls přijal senátor Martin Mejstřík, vítejte v Impulsu, hezký dobrý den.

Host (Martin Mejstřík):
Dobrý den.

Moderátor (Václav Moravec):
Když jste kritizoval soudce s komunistickou minulostí, kteří jsou podle vás, cituji: Zkorumpovatelní a vydíratelní a minimálně by neměli rozhodovat o kauzách, které souvisejí s dobou totality. Připustil jste si námitku, že můžete být soudci nařčen z toho, že si děláte předvolební kampaň jako senátor?

Host (Martin Mejstřík):
Samozřejmě je to také součást mé kampaně, protože chci lidem říci, kde cítím, že nás tlačí bota a chci také říci, že s tím něco chci dělat a že jsem odvedl kus práce.

Moderátor (Václav Moravec):
Kdybych vám ale namítl, že jste tu práci v těch uplynulých šesti letech mohl odvést větší, že jste například tento průzkum měl zveřejnit krátce po svém nástupu?

Host (Martin Mejstřík):
To tak není, já se těmi soudci zabývám dlouhodobě, minimálně tři roky. Jenom poslední rok trval ten výzkum, ta analýza současného stavu, takže to není jenom moje volební téma. Samozřejmě je to tak časováno, aby to spadlo do této doby, protože si myslím, že to sem patří. A druhá věc je ta, že jsem k tomu tématu také musel přispět, promiňte, dospět. Víte dobře, že mé velké téma je dekomunizace obecně a ta justice pod to patří, pod to spadá. Dekomunizace není jenom o zákazu KSČM, případně jiných komunistových stran nebo jejich symbolů, ale je to opravdu vyrovnání se naší společnosti s dobou totality, kam přesně komunisté soudci v taláru, zástupci v taláru, exekutoři v taláru, exekutoři, kteří byli členy KSČ, případně STB, naši kapitáni průmyslu, kteří se rekrutují z bývalých příslušníků STB nebo agentů a kteří všichni ovlivňují náš život, jo? A tyto elementy když se propojí, když se propojí podnikatel s policajtem, se soudruhem státním zástupcem, se soudruhem soudcem, případně se správcem konkurzní podstaty a s exekutorem, kteří všichni se znají z doby totality, protože všichni byli v KSČ nebo tomu režimu sloužili, tak samozřejmě potom to tady vypadá jak vypadá. Já to nechci zjednodušovat úplně, ale…

Moderátor (Václav Moravec):
Kdybych vám ale namítl, že například Ministerstvo spravedlnosti říká, že střílíte lidově řečeno vedle, protože podle Ministerstva spravedlnosti se po roce 1989 přezkoumávala minulost každého soudce, všem podle Ministerstva spravedlnosti zanikla funkce a museli být znovu jmenování.

Host (Martin Mejstřík):
Já vám to okomentuji, ale nejdřív bych se vrátil k tomu panu Fořtovi, tiskovému mluvčí Vrchního soudu. To je opravdu legrace, kdyby to nebylo tak tragické, co se tady odehrává. Vrchní soud, na který jsme se zaměřili v té analýze jako na modelový soud, aniž bychom tušili, co nám z toho vypadne, z těch čísel, tak na Vrchním soudu je z těch soudců, kde se nám podařilo získat informace, 65 procent soudců bývalých členů KSČ. 65 procent na Vrchním soudě.

Moderátor (Václav Moravec):
Považujete tedy Vrchní soud za nejrudější?

Host (Martin Mejstřík):
To já nevím, ostatní soudy jsme tak podrobně nedělali. Každopádně ta čísla dopadla takto. Ti ostatní soudci, kteří nám neodpověděli nebo se nám nepodařilo dohledat ty jejich materiály, tak předpokládáme, že vědí, proč nám je neposkytli. Předseda Vrchního soudu a jeho tři místopředsedové byli v KSČ. Jan Fořt sám byl komunista. Takže to, co nám tvrdí, tak to je opravdu k pláči, navíc on používá tu dikci soudců z 50. let, když si dobře poslechnete, co říká.

Moderátor (Václav Moravec):
Když …

Host (Martin Mejstřík):
K tomu ministerstvu, zase je to v bleděmodrém stejné. Já jsem si opravdu dal tu práci, vytýkáte mi, že přicházím až teď, ono to opravdu trvalo celý rok, dal tu práci, abych si udělal analýzu toho stavu. Proč ji nemá ministerstvo? Kdyby ji mělo, tak nemůže říkat to, co říká. Já moc dobře vím…

Moderátor (Václav Moravec):
Ale ta námitka, že …

Host (Martin Mejstřík):
Moc dobře vím…

Moderátor (Václav Moravec):
Po listopadu 89…

Host (Martin Mejstřík):
Moc dobře vím, že pan mluvčí Ministerstva spravedlnosti lže a nebo není člověkem, který má být tam, kde je. Protože v době, v 90. letech sice soudci v jednom okamžiku přestali být soudci a byli opravdu jmenováni, nicméně několik desítek jich tam prošlo bez jakéhokoliv prověřování. To bylo v době před volbami ještě, v květnu 90. Po květnu 90 probíhaly po svobodných volbách, probíhaly ty renominace stylem, že sami soudci na sebe poskytovali Parlamentu informace, respektive ministrovi spravedlnosti a on to potom dával České národní radě. Takže to, co soudci dali, to tam poslanci měli. To, co nedali, tak nevědí doteďka lidé.

Moderátor (Václav Moravec):
To znamená, že ta očista se podle vás neuskutečnila?

Host (Martin Mejstřík):
Dělala se plošně naprosto formálně. Nebyl zájem.

Moderátor (Václav Moravec):
Když se podíváme ještě jednou na onu kritiku, kterou jste adresoval Vrchnímu soudu v Praze, že 65 procent soudců Vrchního soudu v Praze jsou bývalí komunisté, tak ještě jednou si poslechněme slova mluvčího Jana Fořta, který se ohradil proti kritice senátora Martina Mejstříka a ještě dodal:

Záznam Jana Fořta:
Vedení Vrchního soudu nemůže informace pana senátora Mejstříka o údajné bývalé politické příslušnosti soudců Vrchního soudu potvrdit ani vyvrátit, neboť jej v jeho personální práci nemůže a ani nesmí zajímat politická orientace pracovníků soudu, ale společenskou přijatelnost pro práci soudce může a je oprávněn hodnotit toliko a výhradně na základě způsobilosti odborné a morální, za kterou u všech soudců Vrchního soudu bezvýhradně stojí.

Moderátor (Václav Moravec):
Slova mluvčího Vrchního soudu v Praze Jana Fořta z rozhovoru pro Rádio Impuls. Je ochoten senátor Martin Mejstřík, který je hostem dnešních Impulsů, připustit, že ta vaše čísla z vašeho průzkumu nemusejí být přesná, když sám Vrchní soud vlastně neví, kolik má bývalých členů KSČ?

Host (Martin Mejstřík):
Přesná nejsou, protože se nám nepodařilo došetřit všechny soudce, nicméně je skandální, jestli ten soud neví nic o tom, jaká je profesní minulost soudců, kteří tam soudí. My jsme dokázali, že ta profesní minulost, respektive členství v KSČ, přímo ovlivňuje rozhodování některých soudců v kauzách, které souvisí s dobou totality.

Moderátor (Václav Moravec):
Které konkrétní kauzy máte především na mysli, které považujete za nejkřiklavější?

Host (Martin Mejstřík):
Z poslední doby to byl případ Polednové, kdy Vrchní soud zamítl původní rozsudek, který posílal tu dotyčnou soudkyni na 8 let nepodmíněně do vězení s odvoláním na promlčení té kauzy. Až teprve paní doktorka Vesecká to vrátila zpátky, ten případ a napodruhé se podařilo Vrchnímu soudu odsoudit na šest let na sníženou sazbu, takže…

Moderátor (Václav Moravec):
I na tomto příkladě jste ilustroval rudost českých …

Host (Martin Mejstřík):
Ale tam těch případů je opravdu daleko víc.

Moderátor (Václav Moravec):
Jaké systémové řešení tedy byste v té souvislosti navrhoval a není ta případná očista soudců, po které voláte, nebo očistě soudů, po které voláte 20 let po listopadu 1989 už vlastně promarněná šance?

Host (Martin Mejstřík):
Samozřejmě to není promarněná šance, stav justice a já teď budu hovořit bez nadsázky o justiční mafii, víme sami, že prestiž justice v posledních letech strmě klesá, mluví se nejenom o justiční mafii, ale o exekutorské mafii, o mafii správce konkurzní podstaty, víme dobře, že mafie jako taková proniká nejenom do justice a tam, kde jsem to citoval, ale i do politiky, takže to je téma justice, je téma obrovské, je to možná nejpalčivější problém této společnosti a já znova říkám, souvisí s dobou totality, ne, že nesouvisí.

Moderátor (Václav Moravec):
A teď ta konkrétní otázka, vy jako senátor můžete hlasovat pro zákony nebo navrhovat . . .

Host (Martin Mejstřík):
Samozřejmě já mám požadavky, které bych rád, aby byly splněny, a to občané musí mít naprosto jednoznačně volný přístup ke všem informacím, které se týkají profesní minulosti soudců, včetně jejich členství ve straně, ať to je KSČ nebo i v současné době to může být jakákoliv jiná strana, ČSSD, KSČM nebo ODS.

Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, nebude to ale zásah do lidských práv a svobod těch soudců, protože . . .

Host (Martin Mejstřík):
Ale vždyť je nikdo nenutí, aby dělali soudce, jestli nechtějí se svěřovat veřejnosti s těmito údaji, tak ať si jdou dělat jiné povolání, ale my musíme mít jasno, že nejsou ovlivnitelní, že neplatí to, co platilo na telefonát z nějakého sekretariátu soudce vykoná to, co strana nařizuje nebo by ráda viděla u toho soudu.

Moderátor (Václav Moravec):
Máte právní posudek, že v případě, že by někdo napadl, protože chápu-li to správně, vy byste zpřesnil zákon o soudech a soudcích, aby soudci byli povinni se přihlásit ke své předchozí i současné stranické . . .

Host (Martin Mejstřík):
Ano, samozřejmě, toto naprosto formálně, nicméně proběhlo v 90. letech, říkám, někteří soudci to přiznali, někteří nepřiznali, alespoň tehdy to proběhlo ve vztahu ke KSČ.

Moderátor (Václav Moravec):
Máte právní posudek, že v případě, že by někdo z vašich kolegů senátorů se případně obrátil na Ústavní soud, protože by považoval takovou změnu zákona v rozporu s ústavou, tak že to je neprůstřelné?

Host (Martin Mejstřík):
Já právní posudek mě může nahradit výnos Ústavního soudu ve vztahu k zákonu o Ústavu pro studium totalitních režimů, kde my jsme navrhli, aby předsedou nebo členem předsednictva té správní rady tohoto ústavu nesměl být člověk, který byl v KSČ, toto komunisté napadli, někteří sociální demokraté a Ústavní soud jejich námitku zamítl s odůvodněním, a teď volně budu citovat, že samozřejmě, že profesní minulost, respektive členství soudců, respektive členství kohokoliv v KSČ toto člověka determinuje, diskvalifikuje ve vztahu k minulosti, ve vztahu k době totality. Těžko přeci může řídit Ústav pro studium komunistické totality člověk, který byl členem totalitní strany.

Moderátor (Václav Moravec):
A podle vás je toto možné promítnout. . .

Host (Martin Mejstřík):
Volně, já to promítám samozřejmě na soudce. Je tam naprosto adekvátní souvislost, soudce, který byl v KSČ, tak nesmí, nemůže přeci soudit kauzy, které s tou dobou souvisí.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že hostem u mikrofonu Radia Impuls je dnes senátor Martin Mejstřík. Vy jste začátkem srpna potvrdil, že se budete v těch podzimních volbách do Senátu ucházet znovu o svůj mandát v centru Prahy, vyjádřil jste přitom lítost nad tím, že proti vám zelení v tomto volebním obvodě postavili hudebníka Michaela Kocába, vůbec ten obvod je na kandidáty velmi silný, nakolik podle vás můžete uspět s tématem dekomunizace?

Host (Martin Mejstřík):
Pane Moravče, já se ještě vrátím k těm soudcům. Jsou tam ještě dvě věci, které si myslím, že jsou důležité. Jednak právo na informace o minulosti těch soudců, případně členství ve stranách, druhá věc, která tady naprosto schází a souvisí s tím přímo, je informace o tom, jaké kauzy a s jakým výsledkem soudci soudí v současné době, abychom si mohli přesně udělat obrázek o tom, jestli jsou ovlivňováni nebo nejsou ovlivňováni tím členstvím v partaji. A druhá věc, kterou chci navrhnout jako legislativní změnu v zákoně o soudcích je ztráta definitivy. Ti soudci nesmí mít jistotu, že tam jsou napořád, nadosmrti. My musíme mít jako občané možnost toho soudce kontrolovat a odvolat, takže já budu navrhovat pětileté funkční období, to znamená zrušit definitivu, na pět let soudci s tím, že podobně jako u ústavních soudců by nové soudce navrhoval prezident a schvalovat Senát. Senát není závislý na vládě, je to naprosto, je to komora, která prostě nesestavuje vládu a tím je daná její nezávislost. Má exekutivy.

Moderátor (Václav Moravec):
Když se ale podíváme, nemyslíte, že budou pak soudci stejně více závislí na vnějších tlacích, jestliže budou mít pětileté funkční období, když budou časově limitovaní, protože se můžou chtít pak zavděčit jednotlivým senátorům nebo prezidentovi, a tím bude kdokoli, aby jim byl prodloužen mandát o dalších pět let, nemáte z toho obavy?

Host (Martin Mejstřík):
Z toho nemám obavy, já jsem říkal, nepředpokládám, že by prezident republiky se nechal zatáhnout do nějakých mafiánských her, u zastupitelů, kterých je 81 v Senátu se to může stát u jednotlivců, nepředpokládám, že u celé komory, takže. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Podle vás to vaše řešení je více posílí nezávislost než to, jak je v současnosti.

Host (Martin Mejstřík):
Samozřejmě, naprosto, naprosto jednoznačně to je ve prospěch justice.

Moderátor (Václav Moravec):
Vrátím-li se k té první otázce, vy jste znovu chtěl mluvit o dekomunizaci justice, je to asi téma, které považujete opravdu za to nejdůležitější ve své předvolební kampani, myslíte si, že když se podíváme na složení lidí, kteří kandidují v Praze, v centru Prahy, jak jsem říkal, je to například Michael Kocáb, je to také bývalý ředitel Ústavu hematologie a krevní transfúze Pavel Klener, lékař a vydavatel Martin Jan Stránský nebo šéf pražské záchranky Zdeněk Švarc, kandidát za ODS Zdeněk Švarc ještě dodává.

Záznam Zdeňka Švarce:
Občané buďto nevědí ani o svém senátorovi nebo nevědí o tom, co pro ně jejich senátor udělal, a to je to, co chci změnit. Chci právě komunikovat s občany.

Moderátor (Václav Moravec):
Slova kandidáta za ODS Zdeňka Švarce, jste ochoten připustit tu nepřímou kritiku, že vlastně o vás lidé nevědí, tak se tímto zviditelňujete?

Host (Martin Mejstřík):
To je totální nesmysl, já už jsem s panem doktorem Švarcem se o tom bavil, ptal jsem se ho, jak to chce udělat, on neodpověděl. Samozřejmě senátor je závislý na médiích, jinak nemá šanci sdělit lidem to, co dělá. Já jsem se to pokusil, nyní ve svých volebních novinách rekapituluji těch šest let a myslím si, ten kdo si to přečte, tak vidí, že jsem se tam neflákal. Já naopak se divím senátorům, kteří dokáží být šéfem záchranné služby nebo doktorem nebo advokátem nebo primátorem nebo starostou a zároveň dělat dobře senátora. Já mám Senát jako hlavní zaměstnání, myslím, že jsem to dělal dobře a moje téma není pouze dekomunizace, to opravdu, když si přečtete moje noviny, tak to tam uvidíte. Druhé hlavní téma je životní prostředí ve vztahu ke klimatickým změnám, protože si myslím, že to už není otázka toho, že jsem byl skaut a že jsem vyrůstal v horách a že mám rád přírodu, ale je otázka žití a nežití, bytí nebytí a jestliže si západní civilizace, my zde v Evropě nezačneme tento problém velmi radikálně řešit, tak to může skončit velmi nedobře. Takže to je druhé téma, které dělám a o kterém se příliš nepíše, všichni spíš inklinují k té dekomunizaci, která je možná mediálně zajímavější, tak je životní prostředí a s tím věci spojené.

Moderátor (Václav Moravec):
Považujete letošní senátní volby z pohledu senátora, který obhajuje senátní mandát ve volebním okrsku, který je silný na osobnosti, ty, které jsme zmiňoval, bývalý šéf Ústavu hematologie, krevní transfúze Pavel Klener, ředitel pražské záchranky Zdeněk Švarc nebo hudebník Michael Kocáb, považujete je za zlomovější, než když jste porazil občanského demokrata před šesti lety v senátním obvodě, který byl vždy dáván za vzor občanskými demokraty a v Praze vyhrávali volby občanští demokraté, možná i tenisová raketa Václava Klause, jak se o tom mluvilo v 90. letech, jsou zlomovější tyto volby?

Host (Martin Mejstřík):
Nejsou zlomové, jsou zajímavé v tom, že na Praze 1 proti mě nastoupili hnedle tři nebo čtyři takzvaně nezávislí, dokonce už ODS si uvědomila, že nesmí vystupovat pod značkou ODS, ale musí nastrčit nějakou jinou figuru, to samé se týká bohužel Michaela Kocába a doktora Stránského. Já to spíš pokládám zlomové v tom, že se všichni snaží zlikvidovat Martina Mejstříka, protože překáží. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Proč si myslíte, že překážíte?

Host (Martin Mejstřík):
Nejspíš sahám někomu na ledví.

Moderátor (Václav Moravec):
Komu máte na mysli?

Host (Martin Mejstřík):
Etablované politické strany, bezesporu.

Moderátor (Václav Moravec):
Mluvíte …

Host (Martin Mejstřík):
Dekomunizace se týká všech takzvaně demokratických stran, nejenom komunistů, protože všichni s komunisty, případně s grázly, kteří jsou na bývalé, současné komunisty, estébáky, agenty navázáni, ti jsou rozlezlí ve všech stranách.

Moderátor (Václav Moravec):
A kdybych vám ale namítl, že to jeden Mejstřík nezmění, což podíváme-li se na to, s kolika návrhy jste v těch uplynulých šesti letech uspěl, tak to mnoho není?

Host (Martin Mejstřík):
Někdo musí začít. Začal jsem, už nejsem sám, už tam je kolega Štětina, nyní v Praze kandidují velmi zajímaví kandidáti, kterým přeji štěstí, aby se dostali a podaří-li se to, tak nás bude ještě víc. Prostě ta doba nazrála, získali jsme odstup 20 let, to je jedna věc, také jsme my dozráli a uvědomili jsme si, že ty takzvané elity to za nás neudělají, prostě že jsou stejně zkorumpovatelní, ne-li více než komunisté, takže už to nemůžeme, to, co se zde děje, svádět na to, že to neumíme, že se učíme, prostě ne. Velmi systematicky ty elity politické zde vybudovaly systém, který naši společnost a nás občany drtí. To se musí změnit a já myslím, že nastupuje nová doba, že ta éra bezbřehého ničení této země, rozkrádání této země a drcení slušných čestných lidí, končí a bude lépe.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká senátor Martin Mejstřík, který byl hostem dnešních Impulsů. Děkuji, že jste přijal mé pozvání a někdy příště se těším na shledanou.

Host (Martin Mejstřík):
Já také, na shledanou.

Moderátor (Václav Moravec):
Přepis nejen tohoto rozhovoru najdete na našich internetových stránkách, na www.impuls.cz. Hostem čtvrtečních Impulsů bude generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.


 

15.10.2008

Pavel Telička v Impulsech Václava Moravce

Bývalý eurokomisař Pavel Telička mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o připravenosti na české předsednictví Evropské unii.
14.10.2008

Jan Švejnar v Impulsech Václava Moravce

Profesor ekonomie, předseda dozorčího a výkonného výboru CERGE-EI Jan Švejnar mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o ekonomické krizi.
13.10.2008

Petr Gandalovič v Impulsech Václava Moravce

Ministr zemědělství Petr Gandalovič mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls hlavně situaci mezi českými zemědělci.
09.10.2008

Michal Lukeš v Impulsech Václava Moravce

Ředitel Národního muzea Michal Lukeš mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls hlavně o rekonstrukci muzea.
07.10.2008

Miroslav Dvořák v Impulsech Václava Moravce

Generální ředitel Letiště Praha Miroslav Dvořák mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o privatizaci letiště. Přepis rozhovoru připravujeme.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.