Renáta Vesecká, nejvyšší státní zástupkyně

Publikováno: 19.06.2008 18:20
Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls hlavně o tzv. válce státních zástupců.

Václav Moravec, moderátor:
Posílení nezávislosti státního zastupitelství není možné dál odkládat. I o tom je přesvědčen ministr spravedlnosti z ODS, Jiří Pospíšil. Chystá se proto předložit vládě do 14 dnů návrh na posílení nezávislosti nejvyššího státního zástupce. Změnit se může způsob jeho jmenování nebo délka funkčního období. Tady jsou slova ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila z pondělních Impulsů:

Záznam Jiřího Pospíšila:
Těch možných variant a způsobů, jak posílit postavení státního zastupitelství a tím odstranit spekulace, zda pracuje či nepracuje na objednávku té které politické garnitury, je více. Já to chci připravit, chci to předložit.

Konstatoval v pondělních Impulsech ministr spravedlnosti z ODS, Jiří Pospíšil. Pochybnosti o nezávislosti Nejvyššího státního zastupitelství vzbudil případ vicepremiéra, šéfa lidovců, Jiřího Čunka, který byl vyšetřován kvůli údajnému braní úplatků. Nejen o posílení nezávislosti Nejvyššího státního zastupitelství bude řeč v následujících minutách. Pozvání k mikrofonu Rádia Impuls přijala po čase nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. Vítejte v Impulsu, hezký dobrý den.

Renáta Vesecká, host:
Dobrý den.

Připomínám, že dnešní Impulsy jsme připravili i díky posluchačům Rádia Impuls, kteří své dotazy v průběhu dne psali a posílali formou sms zpráv na číslo 774 999 888. Pokud se ještě chcete na cokoliv zeptat nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké, tak jí pošlete svoji otázku ve formě sms zprávy na číslo 774 999 888. Paní nejvyšší státní zástupkyně, konzultoval s vámi ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil svůj návrh posílit nezávislost Nejvyššího státního zastupitelství?

Musím říct, že ano. Je to téma, které není rozhodně nové, je to téma, které jsme s panem ministrem řešili již v předstihu půl roku, tři čtvrtě roku. Konec konců po jeho nástupu do funkce ministra spravedlnosti mě požádal o zřízení skupiny, která by se zabývala změnami celého zákona o státním zastupitelství a v té souvislosti samozřejmě i postavením a jmenováním státních zástupců, tedy i nejvyššího státního zástupce. A konec konců je to i téma, které jsem diskutovala, pokud jsem měla možnost hovořit s panem prezidentem.

Pokud byste mohla dát tedy nějaká doporučení Ministerstvu spravedlnosti v souvislosti s tím, jaký návrh předloží onoho věcného záměru zákona do 14 dnů do vlády, která doporučení by to byla?

Já nechci nazývat svá slova doporučeními, nicméně pro pana ministra jsme zpracovali před určitou dobou svůj návrh nebo svoji představu a myslím, že v zásadních směrech se s panem ministrem shodujeme.

Buďme tedy konkrétní.

Myslím si, že pokud se týká jmenování, začnu od nejvyššího státního zástupce, tak je možné zaznamenat určité změny, které se týkají jednak délky působení ve funkci nejvyššího státního zástupce a samozřejmě právě i způsobu jmenování.

Vy osobně byste si přála, aby měl nejvyšší státní zástupce omezený mandát, například na pět let?

Já vám určitě odpovím, ale než vám odpovím, tak mi ještě dovolte poznámku a ta poznámka se týká nezávislosti. Protože pan ministr hovořil o tom, že je potřeba jaksi zamezit a zabránit dalším spekulacím o tom, zda je či není nejvyšší státní zástupce nebo státní zastupitelství nezávislé. V tomto směru je velice důležitá vlastně otázka vnitřního rozpoložení, vnitřního názoru, protože nezávislost není to, co je dáno zvenku, nezávislost je opravdu ten vnitřní postoj k řešení věcí.

Promiňte, ale je možné přece právně upravit zákon tak, aby ony mechanismy oné nezávislosti byly pokud možno formálně co největší a teprve pak záleží na dané osobě, kdo je státním zástupcem, nejvyšším.

Já bych to viděla přesně naopak, protože v první řadě závisí na osobnostním charakteru, na osobnostních rysech toho člověka, který je nadán určitou pravomocí a má možnost určitým způsobem rozhodovat. Jeho vnitřní nezávislost je základním předpokladem pro to, aby tu funkci vykonával dobře. Pokud jsou nastavena i vnější pravidla, která se dotýkají výběru a vlastně i vytvoření prostředí pro to, aby tento člověk mohl jaksi v klidu a nezávisle rozhodovat, pak je to optimální řešení. A v tomto směru, teď se dostávám k odpovědi na vaši otázku, se domnívám, že určitě, pokud bych mohla doporučovat, doporučila bych časově omezený mandát nejvyššího státního zástupce, protože konec konců jedná se skutečně o velice náročnou funkci, kterou není možno vykonávat po dobu 10-15 let a podobně.

Jaký mandát, ten časový mandát, délka je podle vás vhodná? Měla by přesahovat jedno volební období, to znamená 4 roky?

To si myslím, že určitě, protože náplň práce nejvyššího státního zástupce, ale konec konců i všech dalších vedoucích státních zástupců, je velmi složitá a náročná a pakliže přijde nový vedoucí státní zástupce, který chce dotáhnout do konce nějaké změny, které by chtěl promítnout ve své činnosti, pak časový horizont 4 let je skutečně velice málo.

Optimální časový horizont podle názoru Renáty Vesecké by byl jaký?

Podle mého názoru optimální horizont pro všechny manažery v rámci soustavy státního zastupitelství, ale i soudů, musím říci, je 7 let.

Sedm let. Ministr spravedlnosti z ODS, Jiří Pospíšil, v pondělních Impulsech dal jasně najevo, jakou má představu v souvislosti s posílením pozice nejvyššího státního zástupce a dodal:

Záznam Jiřího Pospíšila:
Chci s tím přijít velmi brzo na vládu, s věcným záměrem posílit postavení nejvyššího státního zástupce. Jsou různé způsoby: buď vedle jmenování vládou dát tuto pravomoc ještě prezidentu republiky nebo existují modely ve světě, kdy je nejvyšší státní zástupce jmenován na omezený časový mandát, nemůže být znovu jmenován a fakticky v tom mezidobí, pokud neudělá exces, je neodvolatelný. To znamená, on nemá potřebu jakkoliv fungovat a nevzniká podezření, že pro někoho pracuje.

Pondělní slova ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká, host dnešních Impulsů, řekla zcela jasně – sedmiletý mandát. Možnost neodvolání vám, předpokládám, bude konvenovat?

Neodvolání absolutní samozřejmě nemůže obstát. Odvolání by mělo vždycky být nastaveno vzhledem k nějakému zásadnímu porušení povinností, k nějakému zásadnímu provinění. Potom samozřejmě odvolání by bylo možné.

Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila by v tom chystaném návrhu zákona mělo být i zpřesnění toho, jaké informace může ministr po státním zastupitelství požadovat. Získat by mohl například údaje o tom, v jakém stádiu je příslušný případ. Co si o tomto myslíte?

I v současné době má ministr spravedlnosti možnost coby člen vlády nebo coby představitel ministerstva, které je opět nadáno určitými pravomocemi, získávat ze státního zastupitelství informace. Já se domnívám, že způsob, jakým je toto oprávnění v současnosti upraveno, je postačující. Čili ta oblast, pro kterou můžeme s ministrem spolupracovat bez toho, aby mezi námi byl vztah nadřízenosti a podřízenosti, je podle mého názoru dostatečně upraven.

Když se podíváte na kontrasignaci prezidenta republiky, který by spolurozhodoval, nyní odvolává a jmenuje nejvyššího státního zástupce země vláda České republiky na návrh ministra spravedlnosti. Kloníte se k tomu modelu, aby i prezident republiky kontrasignoval jméno?

Ano, v tomto směru jsme, pokud jsem hovořila o návrhu, který jsme předkládali ministru spravedlnosti, tak jsme tento návrh směřovali. To znamená, že podle mého, ale i podle názoru mých kolegů, kteří se zabývají legislativou, by byl optimální model, pokud by o jmenování nejvyššího státního zástupce rozhodovala skutečně vláda společně s prezidentem a to samé se týká i odvolání.

Když se podíváte na další změny v soustavě státních zastupitelství, počítáte s tím, když Jiří Pospíšil do 14 dnů předloží vládě zásadní novelu zákona o Nejvyšším státním zastupitelství a posílení nezávislosti státního zastupitelství, že by mělo dojít i ke změnám na nižších patrech státních zástupců České republiky?

Hovoříme stále o způsobu jmenování, respektive odvolávání. Náš návrh směřoval k tomu, aby byla posílena u těch nejnižších stupňů úloha přímých nadřízených vedoucích státních zástupců ve spolupráci s nejvyšším státním zástupcem, který koneckonců odpovídá do určité míry za fungování právě státního zastupitelství, čili pokud budu konkrétní, tak ve vztahu k vrchním státním zástupcům, který je v Praze a v Olomouci by měl rozhodovat opět tedy ministr spravedlnosti společně s nejvyšším státním zástupcem, protože vždy vychází z toho, že by se měli shodnout dvě osoby, dvě, dva činitelé, kteří by měli jmenovat, respektive odvolat toho kterého vedoucího státního zástupce. U krajských by to pak měli být jejich přímí nadřízení vrchní společně s nejvyšším státním zástupcem, a to samé platí potom o ty nižší, nižší stupně, tedy okresy.

Řečeno stručně, tedy změnu zákona o státním zastupitelství byste uvítala.

Určitě ano a jak už jsem říkala, v tomto směru jsme i pro Ministerstvo spravedlnosti zpracovali materiál.

I když vás to bude stát hlavu, protože Jiří Pospíšil v pondělních Impulsech to řekl zcela jasně, on počítá s tím, že pokud vy byste měla být zásadním problémem a vaše jméno, pokud projde onen zákon o posílení nezávislosti státního zastupitelství, tak je připraven, aby onu tlustou čáru a nově budoval státní zastupitelství nějaký jiný nejvyšší státní zástupce. Počítáte s tím?

Určitě nevím, proč by legislativa měla být spojována s konkrétními jmény, protože legislativa je přece jenom o zákonech, nikoli o osobách nebo o nějakém handlu, nicméně je samozřejmě věcí ministra spravedlnosti a věcí vlády o tom, jakým způsobem rozhodne o jmenování, odvolávání, ať už starých nebo nejvyšších nových nejvyšších státních zástupců.

Jste tedy připravena na to, že nemusíte tu tlustou čáru dělat vy?

Já jsem vždycky hovořila o tom, že post nejvyššího státního zástupce, respektive ta práce, kterou jsem nastala na Nejvyšším státním zastupitelství je rozdělána, mám ještě spoustu úkolů, které bych chtěla realizovat, nicméně zákon hovoří jasně a je, vracím se k tomu, věcí ministra spravedlnosti a vlády, jakým způsobem rozhodne.

Když byste měla odejít z Nejvyššího státního zastupitelství, počítáte s tím, že byste chtěla v rámci soustavy státních zástupců zůstat nebo byste úplně odešla od státních zástupců?

Já teď vůbec nechci spekulovat o nějakých takovýchto verzích, protože si myslím, že zatím není takováto situace, kterou bych musela řešit, nicméně, až takováto situace nastane, možná . . .

Chcete dál být ve státním zastupitelství nebo byste šla do jiné části právnické?

Justice nebo právnické obce? Rozhodně mě právo zajímá a baví, baví mě trestní právo, vnímám to, že na tomto poli se pohybuji již dlouhou dobu, myslím si, že se v něm dobře orientuji, takže nemám rozhodně vůbec obavu o to, co bych dělala dál.

Bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová, která je teď stínovou ministryní spravedlnosti ČSSD vás a další představitele justice zahrnula do té takzvané justiční mafie. soud před nedávnem prohlásil, že se za svůj výrok omlouvat nemusí, v odůvodnění konstatoval, že justiční funkcionáři neoprávněně zasahovali do vyšetřování Čunkovy a dalších trestních kauz, tady jsou slova soudce Krajského soudu v Praze Vojtěcha Cepla mladšího.

Záznam Vojtěcha Cepla mladšího:
Byl zjištěn pravdivý základ toho, co ona řekla. Řekla to nevhodně, nadsazeným způsobem, i nečestně, protože v případě žalobce Grygárka se netrefila, ale co se týče té podstaty věci, tak ta shledána byla. To znamená, byly zjištěny nedovolené intervence, zneužití delegace a odborná šikana.

Konstatoval soudce Krajského soudu v Praze Vojtěch Cepl mladší. Od vynesení rozsudku uplynulo na den přesně 14 dní, nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká, host dnešních Impulsů, dala najevo, že se odvolá. Vy už víte, na čem postavíte to odvolání?

Já bych se k tomuto rozsudku velice nerada jakkoli vyjadřovala. Já jenom shrnu, že pro mě nebylo vůbec žádným potěšením se účastnit tohoto procesu, respektive podávat takovouto žalobu, nicméně jsem považovala za důležité, pokud jsem byla označena jako mafie, tedy jako něco, proti čemu bojuji celý svůj profesní život, tak se domáhat ochrany, pokud se týká charakteru, tak se jedná o ryze soukromou, civilně právní žalobu. Mrzí mě, že tato žaloba je v podstatě vztahována k celému státnímu zastupitelství, respektive k fungování. . .

S tím jste ale přece musela počítat, jste nejvyšší státní zástupce.

Respektive k fungování právě mého, mé funkce nejvyšší státní zástupkyně, nicméně další kroky, které v této věci podniknu, nechci tady prezentovat, rozhodně je podniknu, ovšem co musím říci je jediná věta, zásadně, zcela zásadně nesouhlasím s tím, co bylo zmíněno, odůvodnění rozsudku, protože pokud se týká hodnocení omluvy či neomluvy, nepovažuji to, bohužel musím říct, ve světle odůvodnění, již za tak podstatné, jako to, co bylo konstatováno.

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil tady v pondělí naznačil, že vaši spolužalobu na Marii Benešovou nepochopil a doslova řekl.

Záznam Jiřího Pospíšila:
Já jsem nepochopil, proč byla podána tato soukromoprávní žaloba, to je věcí, ale na druhou stranu jako právník a jako občan této země musím ctít právo každého z nás, moje, vaše i Renáty Vesecké, obrátit se na soud, aby posoudil moji soukromoprávní při. Tvrdit, jak tvrdili sociální demokraté, že Renáta Vesecká nebo někdo nemá právo se obrátit na soud nebo že to je skandální, s tím zkrátka nemohu souhlasit, a to není obhajoba doktorky Vesecké, tvrdil bych to u každého jiného.

Slova ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila z ODS, který konstatoval, že nechápe, proč jste vůbec do toho občanskoprávního sporu šla. Když se na to podíváte dnes, neuvažujete o tom, že byste lidově řečeno, z toho sporu vycouvala?

Já určitě nemám ve zvyku vycouvávat z jakékoli situace, pro mě je podstatné to, jsem uváděla před chvílí, tedy to, že situaci, kdy jsem byla označována za člověka, člena mafie, který manipuluje kauzy, snaží se ovládnout justici, pro měl výrok natolik nepřijatelný, že jsem žalobu podala. Ještě jednou zase musím říci, že rozhodně jsem neměla žádné potěšení z toho takovýto krok činit, bylo to poprvé v životě, kdy jsem se obrátila na soud, nikdy jsem nepodala žádné trestní oznámení, nikdy jsem se nesoudila v civilním řízení, takže je to moje jediná zkušenost.

Když se podíváte ale, promiňte, bude odvolání, opět soudní spor, opět Nejvyšší státní zastupitelství a vy předmětem veřejné kritiky, že soudíte s Marií Benešovou, že tady existuje nějaká justiční mafie, opět kauza Čunek a podobně. Není na místě z vaší strany tu věc ukončit?

Mohu vám zodpovědně říci, že jsem se zabývala myšlenkami, které se týkaly mého přístupu a postupu v této věci, rozhodně jsem dospěla k závěru, že učiním konkrétní kroky, které teď ale, nezlobte se na mě a doufám, že mě chápete, nebudu nikterak specifikovat.

To znamená, odvolání podáte a pak se uvidí.

Já je nechci rozhodně specifikovat.

Když se podíváme na to, co vyprovokovala kauza Čunek, tak už delší dobu je nejen kvůli kauze Čunek zpochybňována nezávislost českých orgánů činných v trestním řízení, poslechněme si teď šéfa sociálních demokratů Jiřího Paroubka, který používá například i tato slova.

Záznam Jiřího Paroubka:
Justice je v nejhorším morálním stavu od roku 1990, proto vyzývám ministra spravedlnosti, aby podal neprodlený návrh na odvolání Renáty Vesecké z funkce nejvyšší státní zástupkyně.

Prohlásil před časem šéf sociálních demokratů Jiří Paroubek na adresu české justice a Renáty Vesecké. Když se nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká, která je hostem dnešních Impulsů podívá na dořešení případů, těch, které jsou spojeny s politikou, například Kubiceho zprávě, činnost policejního týmu Mlýn, který byl zřízen někdejším ministrem vnitra Stanislavem Grossem, a propojení podsvětí se státní správou a také se světem politiky, nejsou podle vás na místě přece jenom ty pochybnosti veřejnosti, že se závažné případy zametají pod koberec?

Víte, já bych byla velice ráda, kdyby se každý, každý skutečně zamyslel nad slovy, vyslovenými politiky a myslím si, že stav justice není o nic horší, než-li byl od roku 90. Naopak, promítá se do něj, myslím si přesně stav České republiky, přesně je v rámci justice promítáno to, že opozice jako jedno z témat, které si vybrala vedle zdravotnictví, je i téma justice.

Co kdybych vám ale namítl, že na to má vlastně právo, když se podívám do pondělního Respektu, kde si přečtu článek o tom, jak to v českých poměrech chodí, jak jsou podnikatelé propojeni s některými politiky, jak ty případy jsou nedořešeny, že se ztratí kus spisu, kus spisového materiálu policejního týmu Mlýn, vždyť to přece šetří i vaši podřízení, na to mají dohlížet státní zástupci. Tak pak je na místě i pochybnost, jak fungujete.

Ještě jednou mohu zopakovat, že justice nefunguje o nic hůře, než-li fungovala a samozřejmě máte pravdu v tom, že pokud jsou zjištěny jasné skutečnosti, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, ať ho spáchal ten nebo který člověk, tak pak je na místě vyvodit trestní postih. Otázkou samozřejmě zůstává, jestli chceme vycházet pouze z článků uveřejněných v různých médiích a potom musím říct, že z toho orgány činné v trestním řízení prostě vycházet nemohou. Pro orgány činné v trestním řízení a tedy hovořím teď za státní zastupitelství, jsou podstatná fakta, fakta a skutečnosti a důkazy, na základě kterých je možné někoho stíhat, někoho obžalovat, někoho odsoudit.

Ale když se ztratí kus spisu, tak to je přece také fakt.

Je to stejný problém, jako je únik informací, to znamená prezentování odposlechů, prezentování celých výslechů, výpovědí, je to ztráta spisu, jsou to problémy a nešvary, které se dotýkají jednotlivců, kteří jsou odpovědni za to, co se děje. A v tomto směru…

Promiňte, když se podíváte na ty příklady, o kterých píší média, spis Krakatice, tým Mlýn a vyšetřování, které zahájil tým Mlýn a kde beze sporu museli asistovat státní zástupci, Kubiceho zpráva, kauzy v ní obsažené. Které ty věci ve vás jako v nejvyšší státní zástupkyni teď budí pochybnosti, kterými vy se budete chtít zabývat, jak vaši podřízení o nich rozhodli a zda opravdu tyto kauzy nebyly zameteny pod koberec, existují takové příklady?

Tady je potřeba ještě velmi důrazně odlišit práci státního zastupitelství a práci policie. Státní zástupci nejsou ti, kteří aktivně vyšetřují, nejsou ti, kteří shromažďují důkazy, to je samostatná pravomoc a vlastně náplň činnosti policie. Státní zástupci vykonávají dozor, což znamená, že usměrňují činnost policie a zejména, to je zásadní a důležité, dbají na to, aby byla dodržena všechna procesní pravidla, všechna procesní práva i povinnosti. Pokud…

Promiňte, ale vy jste si několikrát stěžovala, že státní zástupci nejsou dostatečnými hlavami v samotném vyšetřování těch případů, že jsou dostatečně, nejsou dostatečně aktivní, jsou spíš laxní, tudíž ptám se i na to, co beze sporu s tímto souvisí, s vyšetřováním těch závažných kauz. Když se na ně podíváte, na ty případy, jsou nějaké, na které se chcete teď zaměřit, teď podívat, protože máte vy jako nejvyšší státní zástupce zásadní pochybnosti?

Pokud jste zmiňoval některé spíše spisy než-li kauzy, tak v tomto směru musím říci, že jsou v nich věci, které byly ukončeny, které byly ukončeny zastavením, odložením a jsou tam i trestní věci, které jsou doposud v běhu. Takže bych nechtěla rozhodně specifikovat to, co má ještě státní zastupitelství v tomto učinit, protože trestní řízení v některých záležitostech běží, v rámci odložených věcí je možné kdykoliv se objeví nějaké nové skutečnosti, nové indicie o tom, že je známa osoba, která spáchala trestný čin nebo že se skutečně stal trestný čin, můžou tyto kauzy kdykoliv obživnout, v uvozovkách, může být kdykoliv znovu pokračováno v trestním řízení. Takže pokud tady zmiňujete obecné spisy, tak já vám rozhodně nemohu specifikovat ve vztahu ke kterým kauzám, protože kauza je vlastně trestný čin a kauza je pachatel. A v tomto směru hovoříme pořád jenom o materiálu nebo pracovních skupinách.

Promiňte, ale existuje nějaký ten případ, o kterém veřejnost ví, který čte na stránkách nejen Respektu, ale dalších novin, který vás osobně natolik trápí, že ho považujete z pohledu nejvyššího státního zástupce za skandální? Je takový případ, který byste měla uvést teď konkrétně?

Tak samozřejmě nejzásadnější otázkou, která souvisí s organizovaným zločinem v České republice, je vražda poškozeného Mrázka, která nebyla doteď objasněna, ale platí o ní přesně to, co jsem říkala. Pokud vzniknou nové poznatky, pokud budou indicie, bude pokračováno v řízení. A mohu ujistit…

Když se podíváte na kauzu Mrázka, která souvisí například i s dalšími kauzami, víme ale například i kauzu Pitr, který je propojen s Mrázkem a který uniká české justici a především české policii, byť byl na Tomáše Pitra vydán mezinárodní zatykač, myslíte si, že v těchto případech jsou státní zástupci dostatečně aktivní a nejsou pasivními pozorovateli činnosti policie?

Já bych tady velice nerada spojovala jména kohokoliv s kýmkoliv, protože pokud jste tady zmínil odsouzeného a to zdůrazňuji, odsouzeného Pitra, tak k jeho osobě bych se mohla vyjadřovat pouze v tom směru, že skutečně nedošlo k nastoupení výkonu trestu. Jiné záležitosti, trestní stíhání, které eventuálně běží, rozhodně nemohu komentovat, protože právě se jedná o řízení, které není skončeno a platí naprosto presumpce neviny. Myslím si, že pokud zmiňujeme a vrátím se k té kauze vraždy…

Vražda Františka Mrázka.

Františka Mrázka, přesně tak, tak v tomto směru jak policie, tak státní zástupci jsou aktivní. To, že věc byla odložena, procesně odložena, neznamená, že ve věci neprobíhá další šetření, prověřování. Je to tak zásadní věc a pokud jste se mě ptal, to, co vnímám jako zásadní věc, je to tak zásadní věc organizovaného zločinu v České republice, že samozřejmě nemůže být ponechána stranou.

A je na místě, řekněme, optimistická prognóza, že se podaří najít další nové důkazy, došetřit další věci, o kterých vy jste informována v souvislosti s vraždou podnikatele Františka Mrázka, která může ten rébus - s kým se Mrázek stýkal, zda jeho kontakty sahaly do nejvyšších politických pater, kdo mohl mít zájem na jeho vraždě – že se tyto základní otázky podaří došetřit?

Nevím, jestli se podaří došetřit tyto otázky, o kterých se zmiňujete, ale obecně můj pohled je takový, že jsem optimistou a že vždy věřím, že i když ne za rok, i když třeba ne za tři roky, tak takto zásadní trestní věci se prostě daří objasňovat a podaří se objasnit.

Počítáte s tím, že pokud budete ve funkci nejvyšší státní zástupkyně, že došetření právě vraždy Františka Mrázka je i pro vás jednou z nejzásadnějších úkolů, jedním z nejzásadnějších úkolů?

Odpovím stejně, jako jsem hovořila před chvílí. Ano, považuji tuto věc za velmi zásadní, je to věc organizovaného zločinu, ale není to jediná věc, která by byla prioritou, protože státní zastupitelství zpracuje za rok zhruba 400 tisíc věcí. Takže v rámci tohoto kvanta samozřejmě je množství dalších a dalších.

Říká nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká, která byla hostem dnešních Impulsů. Děkuji vám za rozhovor, někdy příště na shledanou.

Já děkuji a budu se těšit. Na shledanou.

Hostem pondělních Impulsů bude první náměstek ministra financí, Ivan Fuksa.

26.06.2008

Miroslav Šlouf v Impulsech Václava Moravce

Hostem čtvrtečních Impulsů Václava Moravce bude bývalý šéf poradců expředsedy ČSSD Miloše Zemana.
25.06.2008

Petr Žaluda v Impulsech Václava Moravce

Generální ředitel Českých drah Petr Žaluda mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls mimo jiné o úpravách cen jízdného.
24.06.2008

Vlastimil Picek v Impulsech Václava Moravce

Náčelník generálního štábu Vlastimil Picek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls hlavně o zahraničních misích našich vojáků.
23.06.2008

Ivan Fuksa v Impulsech Václava Moravce

První náměstek ministra financí Ivan Fuksa mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls mimo jiné o privatizaci Letiště Praha nebo o zdražování elektřiny.
18.06.2008

Alexandr Vondra v Impulsech Václava Moravce

Vicepremiér pro zahraniční záležitosti Alexandr Vondra mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o americkém radaru v Česku nebo o Lisabonské smlouvě.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.