Renáta Vesecká na Impulsu

Publikováno: 05.09.2007 18:20
Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká mluvila v Impulsech Václava Moravce o kauze vicepremiéra Čunka nebo o pravomocech státních zástupců.

Václav Moravec, moderátor:
Válka žalobců, tak novináři charakterizovali dění mezi státními zástupci poté, co jihlavský žalobce Ari Salichov zastavil trestní stíhání vicepremiéra a šéfa lidovců, Jiřího Čunka. Sociální demokraté zastavení trestního stíhání označili za ohrožení demokracie v zemi a šéf ČSSD Jiří Paroubek pronesl i tato slova.

Je to skandální rozhodnutí a samozřejmě, že to je věc, která nepřispívá demokracii v této zemi, protože tady je zřejmé, že ten tlak na nejvyšší státní zástupkyni tady prostě byl.

Prohlásil před časem šéf sociálních demokratů Jiří Paroubek. Nejen o sporech žalobců kolem vyšetřování vicepremiéra a šéfa lidovců, Jiřího Čunka, teď bude řeč s nejvyšší státní zástupkyní Renátou Veseckou. Vítejte v Radiu Impuls, hezký dobrý den.

Renáta Vesecká, host:
Dobrý den.

Nejvyšší státní zastupitelství má už za sebou víc než třetinu lhůty, do kdy musí prověřit odložení trestního stíhání vicepremiéra Jiřího Čunka, respektive vy jako nejvyšší státní zástupkyně. Už se blíží prověřování ke konci?

Musím říci, že lhůta končí skutečně někdy v listopadu, ale já jsem dopředu vyslala signál a na tom stále trvám, že rozhodně nebudeme využívat tuto celou lhůtu, kterou nám zákon umožňuje a chci, aby v co nejkratší době ve věci bylo rozhodnuto.

Proč tou nejkratší dobou není třetina té lhůty? Už je za vámi.

Myslím si, že třetina za námi ještě není, ale důležité je ten spisový materiál nastudovat skutečně v celém rozsahu a udělat naprosto perfektní výstupy a rozbory celé této kauzy. Myslím si, že je velice důležité, aby celá věc byla vyhodnocena správně, protože Nejvyšší státní zastupitelství pokud v předcházejícím období mělo spis, pak hodnotilo pouze důvody k tomu, zda věc dát jinam či nedat jinam. V současné době ale je rozhodování v úplně jiné rovině. V současné době se rozhoduje o správnosti či nesprávnosti zastavení, o tom, zda jsou či nejsou důkazy, jak byly provedeny důkazy, celá věc musí být podrobena skutečně daleko, daleko, daleko podrobnějšímu zkoumání.

Dá se laikům, nám neprávníkům, tedy právním laikům, vysvětlit to, že vy jste teď už konečnou instancí a pokud vy ten případ opravdu zastavíte, tak už přes něj nepojede vlak?

Ten případ nebudeme zastavovat. My ze zákona jsme orgánem, respektive nejvyšší státní zástupce v tomto případě, ne jindy, ale až teď nejvyšší státní zástupce může využít svého práva a zrušit věc, která byla již pravomocně zastavena. Takže to je speciální oprávnění Nejvyššího státního zastupitelství a v tomto směru máte pravdu, že se jedná jaksi o poslední instanci.

Konečný verdikt tedy vydáte vy jako Renáta Vesecká?

Ano, a není pravdou to, co bylo hovořeno nebo to, co se probíralo před tím, že věc je vlastně již skončena, že ji nelze žádným způsobem znovu otevřít a podobně…

Promiňte, ale vy byste měla tolik odvahy, že když ty důkazy jasně ukážou, že je dobré ten případ znovu otevřít, že byste ho dovedla znovu otevřít?

Já vám trošku odpovím oklikou, protože musím říct, že si velice cením rozhodnutí státního zástupce Salichova, který skutečně pod obrovským tlakem rozhodoval a rozhodl tak, jak rozhodl a svoje rozhodnutí odůvodnil. Je to státní zástupce, není to politik, rozhodoval podle zákona. Pracovníci Nejvyššího státního zastupitelství mi připraví podklady, připraví mi návrhy, já se s nimi podrobně seznámím, podrobně vyhodnotím a také nejsem politik a nebudu rozhodovat pod žádnou politickou rukou ani pod žádným politickým tlakem, já se rozhodnu čistě podle práva, podle toho, jak já to budu cítit.

To znamená, že i kdyby byly politické tlaky to znovu neotevírat a vy podle práva tam viděla důvody k otevření, tak byste to udělala?

Ještě jednou říkám, přesně rozhodnu tak, jak to budu cítit podle práva.

Když jsem mluvil o té lhůtě, dovedete odhadnout, tedy pokud se nemýlím, tak začátek listopadu je tím konečným termínem, kdy byste měla rozhodnout. Říkám, třetina je za vámi, dá se odhadnout do měsíce?

Já bych byla velice ráda a takovouto lhůtu jsem stanovila vlastně i pracovníkům, kteří zpracovávají materiály, aby věc byla do konce září zpracována tak, aby bylo možno rozhodnout.

Do konce září tedy bude mít veřejnost zprávu, jak to bude s kauzou vicepremiéra Jiřího Čunka. Co by pak bylo dál? V případě, že by se ten případ otevřel, tak by šel na jaké státní zastupitelství?

Já vůbec nechci předjímat jakékoliv rozhodnutí a skutečně bych jenom velice nerada zde dnes cokoliv kolem této kauzy komentovala. Já už jsem říkala, že nebudu do doby, než bude rozhodnuto, poskytovat jakékoliv informace, právě proto, že jsem, musím říci, velice znechucena, až někdy zděšena, tím, co se kolem této kauzy odehrává. Slova, velice silná slova, která padají ze strany politiků, si myslím, že přesně svědčí o tom, jak politika vnímá právo. To znamená, že vnímá věci tak, jak vypadají, ale ne tak, jak ve skutečnosti jsou. Což je velice špatná záležitost a myslím si, že únik informací přispívá k tomu, aby s různými kauzami, nejenom s touto, bylo mediálně pracováno.

My se k tomu ještě beze sporu dostaneme, znamená to tedy k vlivu politiků na jednotlivé případy. Pokud byste jako nejvyšší státní zástupkyně České republiky a host dnešních Impulsů měla odpovědět na otázku, která sice může připomínat dotazník – poškodil případ Čunek a jeho vývoj pověst státních zástupců v České republice? Na výběr máte ano či ne.

Ne protože se nejedná o kauzu Čunek, co poškodilo státní zastupitelství.

A výroky státních zástupců jednotlivých, k té kauze, ty poškodily pověst státních zástupců?

Budu upřímná a řeknu, že hodnotím některé výroky jako nešťastné, ale opět to nejsou ty výroky, které poškodily státní zastupitelství, jsou to naopak výroky politiků, kteří komentovali to, o čem neměli sebemenší zdání, co spis obsahuje.

Stejně vás ale nepustím z těch státních zástupců jako takových. Jihlavský žalobce Arif Salichov, který případ vicepremiéra Jiřího Čunka odložil, tvrdí, že celých 30 let své kariéry se nesetkal s tak účelovým stíháním jakéhokoliv člověka. Odmítl, že by se chtěl zavděčit nadřízeným a proto případ odložil.

Nemám potřebu dělat žádnou kariéru a čili nemám zapotřebí nikomu sloužit a posluhovat, nebudu dělat kašpara tomu, jak se střídají vlády momentálně. Čili já jsem to udělal podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Prohlásil jihlavský státní zástupce Arif Salichov. Jeho slova se dotkal přerovského žalobce Radima Obsta, který měl případ před přeložením na starosti a s ním i dalších přerovských žalobců, kteří na protest vystoupili z unie státních zástupců. To není válka státních zástupců?

Určitě není válka státních zástupců. Termín válka státních zástupců je skutečně termín mediální. To, co v rámci státního zastupitelství v této trestní věci probíhá, je skutečně rozdílný pohled na věc, rozdílné vnímání vlastního postupu, vlastního rozhodnutí…

A kdybych vám řekl, co si ale má o tom myslet veřejnost, když osm žalobců z Přerova vystoupí z Unie státních zástupců, protože se cítí dotčeni slovy Arifa Salichova a tvrdí, že Salichov podle nich porušil etický kodex žalobců?

Mohlo by se také stát, že na druhou stranu vystoupí Arif Salichov a další jeho zastánci z Unie státních zástupců a budou tvrdit pravý opak. Myslím si, že toto je posouvání věci do úplně jiné roviny, a to proč, kdo vystoupí z Unie státních zástupců, respektive co očekává, že Unie státních zástupců má plnit, ale určitě to není to, že by Unie rozhodovala v kauzách, protože Unie není orgánem činným v trestním řízení a rozhodně ani není součástí soustavy státního zastupitelství,  takže je to trošku posunuté vnímání této soustavy, ale chtěla bych říci to, že důležité je, že skutečně žádná válka, tak je to prezentováno v soustavě státního zastupitelství neprobíhá.

Promiňte, tedy mediální spory těch samotných žalobců vám nepřijdou poněkud nešťastné jako nejvyšší státní zástupkyně.

Já už jsem se k tomu vyjádřila, že ano, že je nepovažuji za šťastné, také pravdou je, že v rámci dohledu probíhá i přezkoumávání oprávněných pracovníků jednotlivých výroků, budou učiněny závěry a já bych chtěla říci i to, že pokud jsem hovořila o perfektním prozkoumání a zpracování věci, tak bude součástí i únik informací, komentáře a podobně a na základě vyhodnocení pak do soustavy budou přijata konkrétní opatření.

Posloucháte dnešní Impulsy, jejichž hostem je nejvyšší státní zástupkyně České republiky Renáta Vesecká a ptáte se vy, posluchači, posluchači Impulsů nám, respektive Renátě Vesecké adresovali desítky dotazů. Dva z nich vybíráme, tady jsou.

Posluchač 1:
No, já jsem se chtěl zeptat paní Vesecké, jestli ji není blbý krýt takovýhle ho zločince a jestli si uvědomuje, že tímhle tím svým činem se vystavuje velmi vážnému podezření ze zločinného spolčení a je jen otázka času, kdy se na to přijde. Děkuji, na shledanou.

Posluchač 2:
Dobrý den, paní Vesecká, tady u telefonu Trubiánský Marcel. Myslíte si, že kdybych vám napsal dopis třeba, jako obviněný nebo něco v tom stylu nebo odsouzený a žádal bych vás o prošetření prostě nějakého případu a řekl bych, že policie manipulovala se spisem, že policie na místě činu kradla, jo, protože jinak to vyšetřit nejde a že byste se do toho pustila, že byste otevřela ten spis a ukončila ho v můj prospěch, jako panu Čunkovi?

Ptáte se vy, posluchači Impulsů na telefonním čísle 255 744 444 nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké, vašeho hosta. Jak odpovíte na ty dva dotazy?

Já za ně děkuji a musím říci, že jejich obsah je přesně důsledkem toho, jak je s věcí mediálně vlastně manipulováno a jak ve veřejnosti funguje neznalost fungování soustavy státního zastupitelství.

Není to ale tak, že si za to můžete i vy sami, jako státní zástupci, protože neříkejte, že to všechno zmanipulovali novináři.

Ne, určitě ne, určitě ne. Já chci jenom říct, že vnímání soustavy státního zastupitelství bohužel je vnímání orgánu, které jsou stále strážci zákonnosti a kdy dejme tomu nejvyšší státní zástupce je nadřízen všem státním zástupcům a může v soustavě cokoli. Není tomu tak, ale jestli mi dovolíte, já se velice ráda vyjádřím k těm dotazům. Především v tom prvním zaznělo, že kryjeme zločince. Je velice důležité, aby státní zastupitelství nebylo vnímáno jako instituce, která usvědčuje za každou cenu, podstatné je, že musíme mít a disponovat důkazy pro to, abychom mohli někoho, ať už začít stíhat, anebo i obžalovat. To je základní a zásadní a i kdybychom si tisíckrát mysleli, že je někdo vinen, i kdybychom zjistili tisíckrát různé podezřelé okolnosti, neznamená to, pokud není naplněno to, co je uvedeno v trestním zákoně, že se někdo dopustil trestného činu. Tolik asi k té první záležitosti a k té druhé. Samozřejmě, že pokud se dotýká otázka rozhodování nejvyššího státního zastupitelství, respektive státního zástupce, nejvyššího státního zastupitelství kdy předal věc jinam, tak jsou v zákoně přesně uvedené důvody, kdy tak lze učinit, a ty důvody byly zkoumány a bylo zjištěno, že tam tyto důvody byly.

Jenže, vstoupím do vaší řeči, bezesporu ten druhý posluchač Radia Impuls, který se ptá Renáty Vesecké, tak může vycházet i z informací sobotního Práva, které referovalo, že policisté z protikorupčního útvaru chtěli prošetřovat nejvyšší státní zástupkyni Renátu Veseckou, důvodem mělo být odejmutí případu, Čunkova případu z Přerova a přeložení do Jihlavy. Prověřování Renáty Vesecké však nebylo zahájeno a snaha elitních detektivů může podle Práva skončit prověřováním jich samotných inspekcí ministra vnitra. Je pravda a máte obavy z případného prošetřování, že vy sama jste porušila přeložením případu zákon?

Já z toho vůbec žádnou obavu nemám a kdybych nebyla právník, tak bych řekla, že bych tuto okolnost vítala, ovšem jako právník přesně vím, že takovýto postup policie, ale já se k němu nechci vyjadřovat, protože nejsem ani věcně ani místně příslušná, nicméně vím, že takovýto postup policie je naprosto nepřípustný z důvodů uvedených v zákoně. Ono by to bylo na další diskusi, kdybychom to zde měli rozebírat, ale myslím si, že každopádně, každopádně by se asi otázkou postupu policie nejenom v tomto případě, ale v řadě dalších měla zabývat inspekce, protože já už jsem policii několikrát kritizovala, kdy se setkáváme s případy hraničících s policejní šikanou, protože policie doteď nebyla zvyklá, že státní zástupci aktivně vstupovali do dozoru a pakliže zjistili, že policie neplní co má plnit, nepostupuje podle trestního řádu, tak někdy zůstávali státní zástupci pasivní, někdy ne a teď je důležité a myslím si, že se to daří, aby se státní zástupci stávali aktivními a skutečně policii v uvozovkách řečeno řídili.

A neumožňovali jí tu šikanu, o které mluvíte?

Přesně tak.

A zkrátka když sociální demokraté naznačili, protože sociální demokraté naznačili, že v případě, ať kauza Čunek dopadne jakkoliv, tak chtějí nechat prošetřit nebo obrátí se na orgány činné v trestním řízení, zda nebyl porušen zákon přeložením z Přerova do Jihlavy, z toho strach nemáte, že by byl porušen zákon?

Z toho strach vůbec nemám, protože podstatné je, že Ministerstvo spravedlnosti provedlo podrobné přezkoumání našeho postupu a zjistilo, že postup tak, jak byl uplatněn, byl přesně v souladu s trestním řádem.

Když jihlavský státní zástupce Arif Salichov zastavil trestní stíhání vicepremiéra a šéfa lidovců, Jiřího Čunka, tvrdil, že policie se snažila dostat Čunka za každou cenu. Například se pozastavoval nad zkoumáním Čunkových majetkových poměrů 20 let nazpět.

Já na to říkám, no a co? Jaká je souvislost mezi finančním stavem rodiny v 80. a 90. letech s převzetím úplatku v roce 2002?

Konstatoval jihlavský státní zástupce Arif Salichov. Tentýž Salichov ovšem se sešel s korunní svědkyní v případu Čunek a sliboval jí beztrestnost v jedné restauraci, což potvrdila ať už obhajoba Jiřího Čunka, ale stejně tak advokátka Klára Samková-Veselá. Když vy tvrdíte a řekla jste jasné slovo, do konce září chcete dát veřejnosti jasný vzkaz, zda případ znovu otevřete nebo zda potvrdíte rozhodnutí Arifa Salichova, prověříte právě i chování ať už přerovského žalobce Radima Obsta nebo Arifa Salichova, zda komunikace s klíčovou svědkyní, ať už v kavárně nad sacher dortem a nebo prostřednictvím e-mailu s vyšetřovatelem, že zkrátka budou padat kárné žaloby, v případě, že se ukáže, protože těch pochybení asi buď na jedné straně nebo na druhé straně je mnoho?

Vůbec nechci dnes činit jakékoliv závěry, ale jenom řeknu to, co jsem již řekla. Znamená to, že věc bude přezkoumána skutečně v celé šíři, pojímaje v to i jednotlivá vyjádření, chování, vystupování, setkání se a podobně a potom na základě tohoto vyhodnocení budou přijata opatření. Jaká opatření to budou, je dnes ještě předčasné, protože skutečně věc nebyla ukončena, ale každopádně opatření do soustavy přijata budou.

To znamená, že těmi opatřeními mohou být výtky vůči státním žalobcům, vůči státním zástupcům, protože se ukazuje, alespoň z těch informací, které veřejnost má k dispozici, že nějaká pochybení se tam stát musela?

Já bych nechtěla hodnotit skutečně to, jak věci vypadají, to, co už jsem kritizovala dnes. Pro mě je podstatné to, jak věci jsou. A až zjistím, jak věci jsou, pak nějaká konkrétní opatření přijmu. Dnes nebudu předjímat.

Sociální demokraté ústy předsedy ČSSD Jiřího Paroubka prohlásili, že odložení trestního stíhání vicepremiéra Čunka čekali už po přeložení případu z Přerova do Jihlavy a Jiří Paroubek dodal:

Je to skandální rozhodnutí a samozřejmě, že to je věc, která nepřispívá demokracii v této zemi, protože tady je zřejmé, že ten tlak na nejvyšší státní zástupkyni tady prostě byl.

Prohlásil šéf sociálních demokratů Jiří Paroubek. Sociální demokraté po přeložení případu Čunek z Přerova do Jihlavy sdělili dalším stíhaným, ať si také zažádají o přeložení a to Nejvyšší státní zastupitelství. Paní nejvyšší státní zástupkyně, zaznamenali jste na vašem úřadě zvýšený počet takových žádostí advokátů, aby se překládaly případy po republice?

Já musím říci, že nikoliv, protože advokáti jsou právníci a přesně vědí, kdy lze uplatnit paragraf 25 trestního řádu, tedy vlastně odnětí a přikázání věci a kdy nelze.

Nejste tedy zahlceni…

Advokáti přesně vědí, že mohou žádat jenom jestliže jsou důvody a jestliže důvody nejsou, tak žádný takovýto návrh zbytečně nepodávají. Ale jestli mi dovolíte, já bych se ještě ráda vyjádřila k tomu, co tady zaznělo, že rozhodnutí o zastavení trestního stíhání se dalo předjímat, že nepřispívá demokracii, že prokazuje politický vliv a že je skandální. Myslím si, že pan předseda Strany sociálně demokratické by si měl trošku vzpomenout a zamyslet nad vlastními slovy, které, musím říct, že já osobně vnímám jako politický tlak na rozhodování státního zastupitelství, kdy v jednom z deníků pro redaktora Mitrofanova na dotaz, jak dlouho Vesecká zůstane ve funkci, až vy případně se ujmete vlády, odpověděl, záleží na tom, jak se teď bude chovat. Já jsem si to přeložila tak, že jestliže budu rozhodovat tak, že se to bude líbit jedné straně, která by měla přijít k moci, tak mohu jít s tou stranou dál, pakliže budu rozhodovat jinak, třeba podle zákona, tak s tou stranou dál jít nemohu. Myslím si, že to jsou skutečně velice silná slova.

Vy cítíte tlak ze strany ČSSD na vás, politický?

Myslím si, že ta slova, která padají i tom, že věc je útokem na demokracii, že je to známka vlivu politického rozhodování a podobně, jsou tak silná slova, v době, kdy ta kauza není ukončena, v době, kdy nikdo z politiků nemůže znát obsah této trestní věci, že se nabízí skutečně dojem toho, že se vytváří jakási půda, konec konců to i zaznělo zde, pro to, aby když bude nějakým způsobem rozhodnuto, se řekne, tak to jsme čekali, takhle se přesně rozhodovalo, protože to rozhodnutí může být jenom dvojí. Může to být 50: 50, takže v případě, že dojde zase, nebudu samozřejmě konkretizovat, ale může se rozhodnout buď o potvrzení zastavení a nebo o zrušení a doplnění, tak se dá očekávat, pakliže potvrdíme zastavení, zase bude říkat některý z politiků, tak my jsme to čekali, my jsme to říkali.

Vás si politici po tom zastavení trestního stíhání Jiřího Čunka chtěli pozvat do Poslanecké sněmovny, vy jste měla dovolenou a zatím jste v Poslanecké sněmovně nebyla. Jste ochotna jít do Poslanecké sněmovny nebo vás ta kauza natolik namíchla, že nevidíte žádný důvod, abyste se zpovídala politikům z nějakého konkrétního případu?

Já nevidím vůbec žádný důvod, abych se zpovídala politikům z jakéhokoliv případu. Navíc nemají nárok politici, aby nejvyšší státní zástupce nebo kterýkoliv jiný státní zástupce se jim zpovídal z jakékoliv trestní věci, nicméně…

To znamená, že už do Sněmovny byste nepřišla, pokud byste měla…

Nicméně, jestli mi dovolíte, dokončím, já považuji transparentnost trestního řízení za velice zásadní a důležitou věc, takže já jsem ochotna, ochotna kdykoliv transparentně poskytnout informace, ty, které v té které fázi poskytnout lze. Ale rozhodně nejsem ochotna tolerovat termíny, jako je předvolání si na kobereček nebo zpovídání se. To ke státnímu zastupitelství nepatří.

Když jste v tomto rozhovoru řekla jasná slova, že Nejvyšší státní zastupitelství nezaznamenalo zvýšený zájem advokátů o překládání případů, protože advokáti rozumějí právu a už tu možnost měli a využívají ji, tudíž jak odpovíte na advokáta bývalého policisty Tomáše Čermáka, který čelí stíhání za útok na Kateřinu Jacques, dnes šéfku poslaneckého klubu zelených, který po vzoru Čunkova advokáta požádal o přeložení případu? Vyhovělo Nejvyšší státní zastupitelství té žádosti?

Pan advokát ví, že trestní věc byla zažalována a pakliže je věc zažalována, není v rozhodovací pravomoci státního zastupitelství.

Případ Čunek a zastavení trestního stíhání vicepremiéra a šéfa lidovců vedl opozici k úvahám o posílení nezávislosti státních zástupců. Například sociální demokraté uvažují o zpřísnění podmínek odvolání nejvyššího státního zástupce, jeho časově omezeném mandátu například na 5 či 6 let. Prospěla by vaší nezávislosti nebo nezávislosti jakéhokoliv nejvyššího státního zástupce taková úprava práva?

Myslím si, že pokud bychom hovořili o změnách, týkajících se státního zastupitelství, tak bychom nehovořili o ničem novém, protože v podstatě od vzniku státního zastupitelství je tento problém, stejně jako řada jiných problémů, diskutována. V různých zemích je úprava postavení státních zástupců a i nejvyššího státního zástupce různá, ať už souvisí s tím, kdo ho jmenuje, jak ho jmenuje, na jak dlouho ho jmenuje a podobně. Pro mě je zásadní a důležité ale to, pokud bychom hovořili o politických vlivech, tak je důležité to, jakými pravomocemi je osoba nejvyššího státního zástupce nadána, to znamená, jak dalece může nebo nemůže zasahovat do konkrétních věcí. A to je to, co rozhoduje o tom, zda je či není pod politickým vlivem.

Jednou větou, kdybyste měla laikům vysvětlit, jaké změny ve vztahu k nejvyššímu státnímu zástupci, aby byl co nejvíc nezávislý, byste si vy osobně přála, jaké změny by to byly?

Je to skutečně ta náplň jeho činnosti a musím říci, že v soustavě Státního zastupitelství České republiky jsou pojistky pro to, aby skutečně nejvyšší státní zástupce, který, ještě jednou zopakuji, není nadřízeným všem státním zástupcům v celé soustavě a není nadřízený třeba ani státním zástupcům Vrchního státního zastupitelství. On má určité pravomoci…

To znamená, že ten zákon byste neměnila, stručně řečeno?

Určitě bych měnila, určitě bych měnila, ale je to řada věcí, které je potřeba v soustavě státního zastupitelství změnit, pokud…

Tu nejzásadnější, pokud byste ji měla popsat?

Pokud se mě ptáte, tak určitě by to byly otázky jmenování jednotlivých státních zástupců, ale i toho nejvyššího státního zástupce, byly by to otázky jmenování funkcionářů státního zastupitelství.

Jak by měli být jinak jmenováni?

Řešíme tuto otázku na našem úřadu již více jak rok. Návrhů je několik. Rádi bychom prosadili otázku jmenování prezidentem, tak, jako je třeba u soudců.

To znamená, posílení nezávislosti státních zástupců, aby nebyli jmenováni přímo, tuším, ministrem spravedlnosti, jak tomu je v současnosti, ale prezidentem republiky?

Ano, ano, ale další změny by se měly týkat i celé soustavy, protože si myslím, že by možná bylo opět na místě řešit otázku vojenské části fungování nebo pro ozbrojené složky fungování státního zastupitelství. Bude potřeba se vypořádat s otázkou motivace státních zástupců, kárného řízení státních zástupců. To všechno jsou problémy, které skutečně projednáváme, nezaspali jsme žádnou dobu, více jak rok se jim věnujeme a skutečně toto, co bylo předneseno, není žádným novem.

A budu rád, když o tom si budeme povídat v dalších Impulsech. Renáta Vesecká, nejvyšší státní zástupkyně. Děkuji, že jste přišla do Radia Impuls a na shledanou.

Já velice děkuji za pozvání, na shledanou.

Hostem čtvrtečních Impulsů bude generální ředitel televize Nova, Petr Dvořák. Jaké nové programy chystá TV Nova v souvislosti s digitalizací? Ptejte se generálního ředitele Novy, Petra Dvořáka, i vy. Už dnes můžete volat opět své otázky na telefonní číslo 255 744 444.

11.09.2007

Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová vystupovala v rozhovoru pro Rádio Impuls jako prezidentka organizačního výboru MS v klasickém lyžování v Liberci 2009.
10.09.2007

Barbora Špotáková

Mistryně světa Barbora Špotáková mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o letní olympiádě v Pekingu i o svých pocitech ze zlaté medaile.
06.09.2007

Petr Dvořák v Impulsech Václava Moravce

Generální ředitel TV Nova v Impulsech Václava Moravce mluvil o nových programech televize i o její digitalizaci.
04.09.2007

Eduard Janota v Impulsech Václava Moravce

Náměstek ministra financí Eduard Janota v rozhovoru pro Rádio Impuls mluvil o státním rozpočtu na rok 2008 nebo o možném růstu inflace.
03.09.2007

Jiřina Šiklová na Impulsu

Socioložka Jiřna Šiklová mluvila v rozhovoru pro Rádio Impuls o tom, proč mají ženy nižší platy než muži nebo prozradila, kdo by byl nejlepším kandidátem na prezidenta republiky.
Impuls on-line
Český Impuls on-line

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.